Byla I-9595-121/2013
Dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo yra tarnybinis ginčas, o darbdavio teises ir pareigas, inter alia pareigą tinkamai atlyginti pareigūnui už jo atliktą darbą, įgyvendina įstaiga, kurioje pareigūnas tarnavo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-06-07 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662‑1735/2010, 2013-01-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A552 -495/2013)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Žalnieriūnienė, susipažinusi su A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S. ir D. Z. skundu,

Nustatė

2teisme 2013-12-03 buvo gautas (paštu išsiųstas 2013-12-02) A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S. ir D. Z. skundas, kuriuo prašoma priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, neišmokėtą valstybės tarnautojo darbo užmokesčio (pareiginę algą (koeficientą) ir priedą kvalifikacinę klasę) dalį: A. D. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; R. K. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; K. Z. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; J. Z. nuo 2010-06-16 iki 2013-09-30; V. P. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; A. J. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; N. D. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; J. B. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; D. P. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; J. S. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; I. P. nuo 2010-12-17 iki 2013-09-30; D. Z. nuo 2012-03-27 iki 2013-09-30; A. S. nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 35 str. skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog ginčas dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo yra tarnybinis ginčas, o darbdavio teises ir pareigas, inter alia pareigą tinkamai atlyginti pareigūnui už jo atliktą darbą, įgyvendina įstaiga, kurioje pareigūnas tarnavo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-06-07 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662‑1735/2010, 2013-01-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A552 -495/2013).

6Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-07 nutarimą Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ Lietuvos valstybei (Vyriausybei) nagrinėjamose bylose dėl darbo užmokesčio priteisimo dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės, ekonomine, finansine padėtimi, atstovauja valstybės institucijos (įstaigos), mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą) (2 p.).

7Pareiškėjai prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tačiau iš skundo turinio matyti, kad jie yra Klaipėdos rajono apylinkės teismo valstybės tarnautojai ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovas byloje, kaip minėta, laikytinas darbdavys – Klaipėdos rajono apylinkės teismas, kuris yra atsakingas už darbo organizavimą ir atlikto darbo apmokėjimą bei turi pareigą mokėti darbo užmokestį pareiškėjams. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos valstybės atstovu byloje laikytinas Klaipėdos rajono apylinkės teismas, kurio buveinė yra Klaipėdoje, todėl pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ (2012-09-11 įstatymo Nr. XI-2210 redakcija, galiojanti nuo 2013-01-01) 6, 7 str., Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 str. 2 d., skundas, kuriuo prašoma priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, turi būti pateikiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

8Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S. ir D. Z. keliamas ginčas nagrinėtinas Klaipėdos, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 149 str. teisėja

Nutarė

10atsisakyti priimti A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S. ir D. Z. skundą.

11Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai