Byla e2-1367-273/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios individualios įmonės „Trinkelių dėjimas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Vadybos apskaita“, ieškinį atsakovui E. J. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė bankrutavusi IĮ „Trinkelių dėjimas“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Vadybos apskaita“, 2017 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui E. J. dėl žalos atlyginimo, kuriame prašė priteisti iš atsakovo E. J. 115 839,40 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą IĮ „Trinkelių dėjimas“ ir šia nutartimi nustatė, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 28 d., tačiau turtas ir dokumentai per teismo nustatytą terminą administratorei nebuvo perduoti. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartimi atsakovui už tai, kad neperdavė ieškovės administratorei viso ieškovo turto ir dokumentų, skyrė baudą. Pagal administratorės turimus duomenis, bankroto bylos iškėlimo dienai ieškovei priklausė šis 33 937,35 Eur vertės turtas:

 1. 718,07 Eur vertės Motopjaustytuvas K760 14“25.
 2. 7 240,50 Eur vertės mini krautuvas Komatsu SKO7J-2 SK 07 JF20450.
 3. 7 530,12 Eur vertės krovininis automobilis VW-MAN, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: VWML02P4016073235.
 4. 318,58 Eur vertės Optinis nivelyras.
 5. 3 550 Eur vertės Teleskopinė nubraukimo liniuotė.
 6. 371,89 Eur vertės Kompiuteris ASUS X555LJ-O630D.
 7. Vidutinės rinkos vertės - 1653 Eur (be PVM) automobilis VW Transporter, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: WV3ZZZ70ZWH129914 (trūksta įsigijimo vertės duomenų).
 8. 2 857,14 Eur vertės automobilis Renault Trafic, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: VF1FLABA56Y162920.
 9. 9 491,45 Eur vertės Mini Krautuvas Case 85 XT JAF0274137.
 10. 206,60 Eur vertės Mobilusis telefonas Samsung Galaxy J5.

  4

5Administratorei yra perduoti tik du turto objektai (3 550 Eur vertės teleskopinė nubraukimo liniuotė ir 2 857,14 Eur vertės automobilis Renault Trafic). Likęs ieškovei priklausantis turtas administratorei nėra perduotas, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovei ir jo kreditoriams padarytą 27 530,21 Eur žalą (33 937,35 Eur - 3 550 Eur - 2 857,14 Eur), kurią sudaro neperduoto turto įsigijimo vertė (be PVM). Administratorei nėra perduotas visas ieškovės turtas, todėl nėra galimybės nustatyti neperduoto turto realios (faktinės) vertės. Dėl šios priežasties ieškovės administratorė žalą apskaičiavo remiantis žinomomis turto įsigijo vertėmis (be PVM).

6Administratorė nustatė, kad pagal ieškovės buhalterinius duomenis (kasos išlaidų orderį) 2016 m. lapkričio 23 d. atsakovui buvo išduotas avansas 102 757,01 Eur sumai (priedas Nr. 8). Pagal ieškovės 2016 m. lapkričio 30 d. avanso apyskaitą Nr. 16-11 ir 2016 m. gruodžio 31 d. avanso apyskaitą Nr. 16-12 (priedas Nr. 9) nustatyta, kad atsakovas ieškovės reikmėms per laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. išleido 14 447,82 Eur sumą (14 175,56 Eur - 2016 m. lapkričio mėn.; 272,26 Eur - 2016 m. gruodžio mėn.). 2016 m. gruodžio 31 d. nepanaudotas avanso sumos likutis, kurį atsakovas privalėjo grąžinti į ieškovės kasą, buvo 88 309,19 EUR (priedas Nr. 9). Administratorė pagal turimus dokumentus nenustatė, kad 88 309,19 Eur suma būtų grąžinta į ieškovės kasą, todėl konstatuotina, jog, atsakovui negrąžinus į ieškovės kasą 88 309,19 Eur sumos, ieškovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 88 309,19 Eur žala.

7Atsakovas neteisėtais veiksmais padarė ieškovei ir ieškovės kreditoriams 115 839,40 Eur žalą. Tarp ieškovei padarytos žalos (nuostolių) ir neteisėtų atsakovo veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys, atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl yra visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti.

8Ieškovė prašė atsakovui nepateikus paruošiamųjų procesinių dokumentų, priimti sprendimą už akių.

9Kauno apygardos teismo teisėjos 2017 m. gruodžio 8 d. rezoliucija ieškovės BIĮ „Trinkelių dėjimas“ ieškinys buvo priimtas ir atsakovui E. J. nustatytas 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos terminas, per kurį atsakovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą BIĮ „Trinkelių dėjimas“ ieškinį. Teismo procesiniai dokumentai atsakovui siųsti registruotu paštu ieškinyje nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu ( - ). Dokumentai buvo pasirašytinai įteikti 2017 m. gruodžio 13 d. atsakovo sutuoktinei E. J. Atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

10Ieškinys tenkintinas.

11Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai ir protingai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu bei laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis, CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

12Iš ieškovės teismui pateikto ieškinio bei jo priedų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartimi IĮ „Trinkelių dėjimas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“, įmonės vadovas įpareigotas per 10 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti teismo paskirtam administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovas šios pareigos neįvykdė.

13Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovė įrodė visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, netinkamai vykdė savo pareigas ieškovei, kadangi neperdavė jo bankroto administratorei. Dėl netinkamo atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigų vykdymo ieškovė patyrė nuostolius, kurie lygūs neperduoto įmonės turto vertei ir negrąžinto nepanaudoto avanso sumos likučiui – 115 839,40 Eur, todėl konstatuotinas priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos.

14Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas atsakovui taikyti civilinės atsakomybės sąlygas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 2.87 straipsnis, 6.245-6.249 straipsniai).

15Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (115 839,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1 844 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, todėl šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Priteisti ieškovei bankrutavusiai individualiai įmonei „Trinkelių dėjimas“, juridinio asmens kodas 302816966, iš atsakovo E. J., asmens kodas ( - ) 115 839,40 Eur (vieną šimtą penkiolika tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus, 40 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (115 839,40 Eur) nuo bylos iškėlimo dienos (2017 m. gruodžio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybei iš atsakovo E. J., asmens kodas ( - ) 1 844 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt keturis eurus) žyminį mokestį (Šią sumą mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos gavėjo juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos).

22Išaiškinti atsakovui E. J., kad jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė bankrutavusi individuali įmonė „Trinkelių dėjimas“, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė bankrutavusi IĮ „Trinkelių dėjimas“, atstovaujama bankroto... 3. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 4. ... 5. Administratorei yra perduoti tik du turto objektai (3 550 Eur vertės... 6. Administratorė nustatė, kad pagal ieškovės buhalterinius duomenis (kasos... 7. Atsakovas neteisėtais veiksmais padarė ieškovei ir ieškovės kreditoriams... 8. Ieškovė prašė atsakovui nepateikus paruošiamųjų procesinių dokumentų,... 9. Kauno apygardos teismo teisėjos 2017 m. gruodžio 8 d. rezoliucija ieškovės... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti... 12. Iš ieškovės teismui pateikto ieškinio bei jo priedų nustatyta, kad Kauno... 13. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 14. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino,... 15. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 16. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 17. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti ieškovei bankrutavusiai individualiai įmonei „Trinkelių... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo E. J., asmens kodas ( - ) 1 844 Eur (vieną... 22. Išaiškinti atsakovui E. J., kad jis negali šio sprendimo skųsti nei... 23. Ieškovė bankrutavusi individuali įmonė „Trinkelių dėjimas“, per 30...