Byla eB2-292-658/2019
Dėl bankrutavusios individualios įmonės „Trinkelių dėjimas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios individualios įmonės „Trinkelių dėjimas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartimi IĮ „Trinkelių dėjimas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“. 2017 m. birželio 12 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. rugpjūčio 16 d., 2018 m. sausio 17 d., 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. balandžio 13 d., 2019 m. birželio 26 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BIĮ „Trinkelių dėjimas“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad nei turto, nei debitorinių įsiskolinimų neturi, įmonės likvidavimo procedūra yra baigta, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2019 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 5 darbotvarkės klausimu).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2019 m. gegužės 24 d. el. laiškas). Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

5Prašymas tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos nustatyta, kad administratorei buvo perduoti įmonės dokumentai ir dalis turto. Administratorės įgaliotas asmuo įmonės bankroto byloje pateikė pareiškimą dėl BIĮ „Trinkelių dėjimas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris 2018 m. kovo 7 d. teismo nutartimi netenkintas. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-858-370/2018 nutarė Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Iš bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismas 2018m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-23631-451/2018 patvirtino tarp ieškovės BIĮ „Trinkelių dėjimas“ ir atsakovės UAB „Pramoninės statybos kompanija“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią atsakovė ieškovei sumokėjo 650 Eur kompensaciją.

9Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-1367-273/2018 priteisį ieškovei BIĮ „Trinkelių dėjimas“ iš atsakovo E. J. 115 839,40 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (115 839,40 Eur) nuo bylos iškėlimo dienos (2017 m. gruodžio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įsiteisėjus sprendimui už akių, priverstinis skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui ir iš viso buvo išieškota 1 932,48 Eur. Likusi priteista skola buvo parduota kreditorių susirinkime patvirtinta tvarka.

10Taip pat bankroto administratorės įgaliotas asmuo ginčijo E. J. ir E. J. sudarytą povedybinę sutartį, tačiau Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1955-1087/2019 atmetė ieškovės BIĮ „Trinkelių dėjimas“ ieškinį atsakovams E. J. ir E. J. dėl 2017 m. birželio 9 d. povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia. Įvertinus pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytus argumentus, bei tai, kad apeliacinis procesas užtruktų apie metus, taip pat tai, kad skundas padidintų administravimo išlaidas, buvo nuspręsta teismo sprendimo neskųsti.

11Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje buvo vienas darbuotojas, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė neturėjo nekilnojamųjų daiktų ir turėjo vieną transporto priemonę. Kreditorių susirinkimuose nustatyta tvarka bendrovei priklausęs turtas buvo parduotas už 2 000 Eur. Taip pat iš debitorių buvo išieškota 40 176,98 Eur. Nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną įmonės banko sąskaitoje buvo 7 198,97 Eur. Bankroto procedūros metu taip pat buvo gauta 2 926,30 Eur iš Garantinio fondo, o Valstybinė mokesčių inspekcija grąžino 4 220,95 Eur permoką. Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 59 505,68 Eur, iš kurių buvo padengtos administravimo išlaidos, atsiskaityta su pirmos ir antros eilės kreditoriais, taip pat dalinai buvo padengti trečios eilės finansiniai reikalavimai. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo prašyme pažymėjo, kad šiuo metu likusių pirmos eilės kreditorių reikalavimus pilnai dengia Garantinis fondas, į kurį kreditoriai turi patys kreiptis, o ne bankroto administratorė iš bankroto proceso metu gautų lėšų. Bankroto administratorė neturi šių darbuotojų banko sąskaitų ar kontaktinių duomenų, todėl neturi galimybės jų informuoti apie jiems priklausančias išmokas. Byloje liko nepatenkinti 184 758,72 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

12Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. birželio 12 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-10622 patvirtina, kad BIĮ „Trinkelių dėjimas“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

13Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

14Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BIĮ „Trinkelių dėjimas“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

15Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2019 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-512-330/2019, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

16Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-498-241/2015).

17Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

19pripažinti bankrutavusios individualios įmonės „Trinkelių dėjimas“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

20Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

21Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartimi IĮ „Trinkelių... 3. BIĮ „Trinkelių dėjimas“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 7. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos... 8. Iš bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos ir teismų... 9. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d.... 10. Taip pat bankroto administratorės įgaliotas asmuo ginčijo E. J. ir E. J.... 11. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje buvo vienas darbuotojas, įmonė... 12. Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Aplinkos apsaugos... 13. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 14. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 15. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 16. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 17. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 19. pripažinti bankrutavusios individualios įmonės „Trinkelių dėjimas“... 20. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių... 21. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...