Byla e2VP-23-802/2017
Dėl praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,

2sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo AB Šiaulių bankas atstovei, advokatei Gerdai Storpirštienei,

4suinteresuotam asmeniui A. G.,

5suinteresuotų asmenų atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei,

6žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB Šiaulių bankas pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Lodeksa“, UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“, A. G. ir A. R. dėl praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

8pareiškėjas prašo atnaujinti jam terminą vykdomajam dokumentui – notarės Nijolės Jokūbauskienės 2009-03-23 išduotam vykdomajam įrašui Nr. JN – 1139 dėl skolos išieškojimo iš skolininkų UAB ,,Lodeksa“, UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“, A. G. ir A. G., pateikti vykdyti.

9Posėdžio metu pareiškėjos atstovė, advokatė Gerda Storpirštienė, pareiškimą palaiko visa apimtimi. Paaiškina, kad UAB ,,Lodeksa“ atžvilgiu senaties terminas nebuvo praleistas, todėl jo atnaujinti nereikia ir neprašo. Nurodo, jog Ūkio bankas 2009-05-22 pateikė antstolei Palavinskienei notarės išduotą vykdomąjį įrašą suinteresuotų asmenų atžvilgiu vykdyti priverstinai. Kadangi paskolą buvo gavusi UAB ,,Lodeksa“, bankas, elgdamasis sąžiningai, pirmiausiai skolą bandė atgauti iš šios bendrovės. Kitų asmenų atžvilgiu vykdymo procesas pradėtas nebuvo. UAB ,,Lodeksa“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, visi vykdymo veiksmai buvo sustabdyti, Ūkio bankas teismo 2011-11-29 nutartimi buvo patvirtintas kreditoriumi šioje byloje. 2013-03-03 Šiaulių bankas iš Ūkio banko perėmė reikalavimo teises į suinteresuotus asmenis. 2016-06-21 Kauno apygardos teismas nutraukė restruktūrizavimo bylą, apie ką pareiškėjas sužinojo 2016-07-01 ir nedelsiant kreipėsi į antstolį, kad būtų pateikti vykdomieji dokumentai. Tuo metu iš antstolės gavo atsakymą, jog yra praleisti terminai vykdomiesiems dokumentams pateikti ir iš karto kreipėsi į teismą. Teismų praktika reglamentuoja, kad tokiais atvejais yra galimas praleisto termino atnaujinimas. Kadangi skolininkai 4, buvo surašyti 5 vykdomojo įrašo egzemplioriai. Pateiktas vykdymui pirmiausiai pagrindinio skolininko atžvilgiu, tačiau ar buvo užvestos dvi vykdomosios bylos pagal vykdomąjį įrašą ir hipotekos teisėjos nutartį išieškoti tą pačią skolą iš banko naudai įkeisto turto, pasakyti negali. Iš Ūkio banko perėmus šią skolą, pagal pasikeitusį reglamentavimą buvo likę tik vieneri metai šiam vykdomajam dokumentui pateikti. Perimta buvo didelis kiekis sutarčių, todėl pareiškėjas fiziškai nesugebėjo jų visų sužiūrėti. Apie kokį kiekį sutarčių kalba eina atstovė atskleisti negali, nes tai komercinė paslaptis, tačiau nurodo, jog apie tai rašė žiniasklaida ir visi žino, kad pinigus praradusių žmonių buvo itin daug. Ar tik dėl šių vykdomųjų raštų buvo praleistas vykdymo senaties terminas, ar jų buvo ir daugiau, pasakyti negali. Lodeksa vykdė restruktūrizavimo planą, todėl ji nebuvo priskirta prie padidintos rizikos klientų. Pareiškėjas tikėjosi, kad skola bus sumokėta, todėl dėl praleisto termino atnaujinimo nesikreipė į teismą iškarto, vos praėjus 5 metų pateikimo vykdyti senaties terminui. Paaiškina, kad Invegos garantija pradeda galioti tik kai nebėra galimybių išieškoti iš kitų užtikrinimo prievolių, todėl praktiškai iš jų atgauti skolą už suinteresuotą asmenį yra neįmanoma. Palūkanas bankui Lodeksa kas mėnesį moka, jos tokios, kokios buvo sutartos šalių laisva valia. Prašo atnaujinti terminą nes bankas buvo aktyvus, kai buvo nutraukta restruktūrizavimo byla, kreipėsi į antstolę, vėliau į teismą. Nurodo, kad suinteresuotų asmenų skola šiai dienai, atstovės žiniomis, yra 133 511,12 Eur. Pareiškėjo prašymu atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės posėdžio metu atstovė nurodo, kad bankas nutraukė sudarytą sutartį ir pradėjo procedūras dėl skolos susigražinimo iš visų bendraskolių, t. y. pateikė reikalavimą apmokėti vekselį, kreipėsi į hipotekos teisėją dėl banko naudai įkeisto turto arešto ir kt. 2009-01-21 gavo iš UAB ,,Lodeksa“ prašymą kurį, atstovės teigimu, bankas privalėjo vykdyti pagal CK 6.80 str. 2 d., ką ir padarė. Be to skolininkas UAB ,,Lodeksa“ skundė visus teismo procesinius sprendimus ir aktyviai stengėsi, kad nebūtų išieškoma iš įkeisto turto. Dėl nurodyto prašo atnaujinti bankui terminą prašyme nurodytomis, jų nuomone, svarbiomis aplinkybėmis. Nurodo, kad teismas, neatnaujinęs termino, nuskriaus žmones, kurie neatgauna indėlių dėl suinteresuotų asmenų vengimo gražinti skolą.

10Suinteresuotų asmenų atstovė, advokatė Aušra Bračiulienė, prašo pareiškimą atmesti. Nurodo, kad terminų klausimu kasacinis teismas formuoja praktiką, jog svarbu yra įvertinti terminą praleido fizinis ar juridinis asmuo. Bako tiesioginė veikla – kreditai, todėl jų motyvai mažareikšmiai. Skirtingai, nei nurodo pareiškėjas, taip vadinamos blogosios skolos Šiaulių bankui iš viso neatiteko. Atstovės teiginiai, kad tam tikros aplinkybės yra komercinė paslaptis, ji negali atsakyti į teismo klausimus, neatitinka tikrovės. Įmonė buvo restruktūrizuojama, pareiškėjas buvo įtrauktas į kreditorių sąrašą, jam nuolat buvo teikiamos ataskaitos, todėl jis buvo priverstas nuolat domėtis Lodeksos padėtimi. Dėl šio teiginiai, kad neužteko laiko apsispręsti pateikti vykdomąjį raštą kitų skolininkų atžvilgiu, nepagrįsti. Realiai šiai dienai jokios aplinkybės nepakito. Todėl esant aplinkybei, kai pasikeitęs teisinis reglamentavimas galioja jau 5 metus, pareiškėjo neveikimas yra nepateisinamas, dėl šio prašo pareiškimą atmesti. Atnaujinus bylos nagrinėjimą papildomai nurodo, kad visi pareiškėjo teikiami įrodymai yra nukreipti į UAB ,,Lodeksa“, kurios atžvilgiu vykdymo terminas nėra praleistas. Pateikti įrodymai rodo, kad bankas visiškai nieko nedarė kitų bendraskolių atžvilgiu, nors niekas iš jų to netrukdė. Ūkio bankui dar ir dabar vykdoma bankroto procedūra, o pareiškėjas perėmė tik taip vadinamąsias gerąsias skolas. Viešai yra žinoma, kad valstybė skyrė dideles lėšas tam, kad gerosios skolos būtų atskirtos nuo blogųjų. Byloje pareiškėjo nėra pateikta nei vieno įrodymo, kad terminas būtų praleistas dėl svarbių priežasčių. To nesant terminas negali būti atnaujinamas, antraip būtų piktnaudžiavimas teise.

11Suinteresuotas asmuo A. G. su pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad visą restruktūrizavimo laikotarpį teikė bankui ataskaitas apie savo turtinę padėtį ir veiklą. Skirtingai, nei būna įprastai, jų restruktūrizuojamos įmonės turtas per restruktūrizavimo laikotarpį išdidėjo. Restruktūrizavimo bylą jie nutraukė savo iniciatyva. Šiai dienai UAB ,,Lodeksa“ turi ne tik tą turtą, kuris yra įkeistas pareiškėjui, tačiau ir nemažai neįkeisto turto. Jų nuosavybėje yra 31 žemės sklypas vaizdingoje vietoje, kuriems buvo pakeista paskirtis į namų valdos ir šiuo metu jau yra atliekami kadastriniai matavimai bei netrukus šie bus užregistruoti Registrų centre ir galės būti pardavinėjami. Besidominčių šiais sklypais jau yra. UAB Lodeksa taip pat turi neįkeistą 4 ha žemės sklypą ir pastatą, kuriame ji veikia. Įmonės skolos yra mažesnės, nei turimas turtas, todėl jie neatitinka bankroto sąlygų ir dėl šio, bei pajudėjus žemės sklypų tvarkymo procedūroms, jie vėl išsikėlė restruktūrizavimo bylą ir ketina atsiskaityti su kreditoriais pardavus įmonės turimą turtą. Nurodo, kad yra sudarę sutartį su įmone, kuri taip pat pardavinėja bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą Klaipėdoje. Dėl šio taip pat yra interesantai. Kažkurį laiką, sustojus ekonomikai šiame mieste, turto nebuvo galimybės parduoti, tačiau dabar uostas atsigauna ir vėl pradėjo judėti nekilnojamojo turto rinka. Pardavus vien tik šį turtą būtų atsiskaityta su pareiškėju. Papildydama nurodė, kad pareiškėjo atstovė neteisingai nurodo, kad įkeistą jų naudai turtą nebuvo siekiama realizuoti ir pareiškėjui tos aplinkybės negali būti žinomos, nes buvo įmonės restruktūrizavimo byla, kurioje turtą buvo siekiama parduoti. Atsiradus pirkėjui, tačiau pasiūlius žemesnę kainą, bakas nesutiko turto parduoti, o vėliau iš viso užėmė pasyvią poziciją byloje ir pradėjo nebebalsuoti. Nurodo, kad bankui buvo nuolat mokamos nemažos įmokos, kurios banko nuožiūra buvo paskirstomos palūkanų, delspinigių ir baudų dengimui, o pagrindinė skola taip ir nemažėjo.

12Suinteresuotas asmuo A. R. į posėdį neatvyko. Jos interesus byloje atstovavo advokatė. Suinteresuoto asmens dalyvavimas nepripažintas būtinu, todėl dalyvaujantiems asmenims dėl to sutinkant byla išnagrinėta be suinteresuoto asmens.

13Suinteresuotas asmuo UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“ į posėdį neatvyko. Suinteresuoto asmens dalyvavimas nepripažintas būtinu, todėl dalyvaujantiems asmenims dėl to sutinkant byla išnagrinėta be suinteresuoto asmens.

14Prašymas netenkintinas.

15Teismo nustatytos faktinės aplinkybės

162009-03-23 Vilniaus m. 42-ojo notarų biuro notarė Nijolė Jokūbauskienė išdavė paprastojo vekselio vykdomąjį įrašą Nr. NJ – 1139. Kadangi bendraskolių pagal vekselį buvo 4, buvo išduota tiek vykdomojo įrašo egzempliorių, kiek yra skolininkų (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 3-5 priedai).

17Tą pačią dieną, t. y. 2009-03-23 skolininko UAB ,,Lodeksa“ atžvilgiu buvo priimta Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis Nr. 64-2N/2009, už skolą parduoti iš varžytynių kreditoriui Ūkio bankas (teisių perėmėjas Šiaulių bankas) įkeistą nekilnojamąjį turtą (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 2 priedas). Nutartis priverstiniam vykdymui nebuvo pateikta.

182009-05-22 AB Ūkio bankas antstolei B. Palavinskienei pateikė vykdymui Vilniaus m. 42-ojo notarų biuro notarės Nijolės Jokūbauskienės 2009-03-23 sudarytą vykdomąjį įrašą Nr. NJ-1139, kurio pagrindu antstolės kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0171/09/01798, skolininkas UAB ,,Lodeksa“ (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 1 priedas).

192011-07-18 Kauno apygardos teismas iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Lodeksa", todėl išieškojimas pagal notarės 2009-03-23 sudarytą vykdomąjį įrašą buvo sustabdytas (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 6-7 priedai). AB Ūkio bankas 2011-11-29 teismo nutartimi buvo patvirtintas kreditoriumi UAB "„Lodeksa" restruktūrizavimo byloje (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 8 priedas).

202013-03-03 AB Šiaulių bankas, ir AB Ūkio bankas, pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria šalys susitarė jog AB Ūkio bankas perleidžia, o AB Šiaulių bankas įgyja visas ir bet kokias reikalavimo teises bei visas ir bet kokias kitas teises, kylančias iš sutartyje nurodytų finansavimo sutarčių, tame tarpe ir kylančias iš 2005-09-30 UAB „Lodeksa" su AB Ūkio banku sudarytos Kredito sutarties Nr. KR04-335/05 su visais pakeitimais ir papildymais, tame tarpe ir 2005-09-29 UAB „Lodeksa" AB Ūkio bankui išduoto paprastojo neprotestuotino vekselio 382 640,- LTL (ekvivalentu 110 820,20EUR) sumai, laiduoto A. G., A. G. ir UAB „Lodeksos hirudoterapija“ ir jo pagrindu notarės sudarytą vykdomąjį įrašą Nr. JN-1139 (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 10 priedas).

212013-04-22 teismo nutartimi AB Šiaulių bankas buvo patvirtintas kreditoriumi UAB „Lodeksa" restruktūrizavimo byloje vietoje AB Ūkio banko (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 11 priedas).

222016-06-21 Kauno apygardos teismas nutraukė UAB „Lodeksa" restruktūrizavimo bylą, apie ką pranešimą pareiškėjas iš restruktūrizavimo administratoriaus gavo 2016-07-01 (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 12-13 priedai).

232016-08-11 pareiškėjas kreipėsi į antstolę B. Palavinskienę pranešdamas apie iš AB Ūkio bankas perimtas reikalavimo teises į bendraskolius (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2016-08-26 pateikto pareiškimo Nr. CBP - 5071, 9 priedas).

242016-08-17 antstolė B. Palavinskienė priėmė patvarkymą dėl atsisakymo priimti vykdyti vykdomuosius dokumentus, kuriame nurodė, kad antstolės kontoroje buvo gautas išieškotojo AB ,,Šiaulių bankas“ prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, dėl vykdomosios bylos atnaujinimo. Antstolė nurodė, kad išieškotojas jai pateikė 2009-03-23 Vilniaus m. 42-ojo notarų biuro notarės Nijolės Jokūbauskienės 2009-03-23 išduotus vykdomuosius įrašus Nr. NJ-1139 (3, 4 ir 5 egzempliorius), dėl skolos išieškojimo iš UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“, A. G. ir A. G. (dabar R.) ir prašė pradėti vykdymo veiksmus minėtų skolininkų atžvilgiu. Minėtu patvarkymu, nurodytų solidariųjų skolininkų pagal Paprastąjį vekselį atžvilgiu antstolė atsisakė pradėti priverstinio vykdymo veiksmus, kadangi išieškotojas praleido CPK 606 str. 2 d. nustatytą terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti. Kartu antstolė išaiškino išieškotojui teisę kreiptis į teismą dėl praleisto įstatymais nustatyto termino atnaujinimo, kuria pareiškėjas pasinaudojo bei prašo atnaujinti jam terminą minimiems vykdomiesiems dokumentams pateikti vykdyti (el. bylos Nr.e2VP-23-802/2017, 2017-01-13 pateiktas dokumentas Nr. DOK 74).

252016-10-28 Kauno apygardos teismas nutartimi, priimta civ. byloje Nr. B2-2477-221/2016, kuri 2016-12-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-2244-798/2016 palikta nepakeista, skolininkei UAB ,,Lodeksa“ vėl iškėlė restruktūrizavimo bylą.

26Teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas

27Pagal kasacinio teismo praktiką spręsdami klausimą dėl praleisto įstatymais nustatyto termino atnaujinimo teismai turi nustatyti ir vertinti priežastis bei aplinkybes, kurios nulėmė ne tik termino praleidimą, bet ir delsimo kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo laiką, įvertinti pareiškėjo viso delsimo laikotarpio priežastis, sutrukdžiusias pareiškėjui kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo anksčiau.

28Termino praleidimo priežasčių svarbumo vertinimas įstatymų leidėjo paliktas teismų diskrecijai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, spręsdami, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismai turi įvertinti svarbia priežastimi nurodomų aplinkybių pobūdį: tai gali būti tam tikri įvykiai (pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, liga ir pan.), kurie nepriklauso nuo asmens valios, trečiųjų asmenų, susijusių (pvz., giminaičiai, atstovai ir pan.) arba nesusijusių (pvz., teismas, kitos institucijos ir pan.) su terminą praleidusiu asmeniu, taip pat paties terminą praleidusio asmens veiksmai ir šių veiksmų nulemtos aplinkybės; svarbia įstatyme nustatyto termino praleidimo priežastimi laikytinos tik termino eigos metu buvusios aplinkybės, nepriklausančios nuo terminą praleidusio asmens valios ir objektyviai sutrukdžiusios jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, kuriam nustatytas terminas, pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, ūmios ligos, teismų ar kitų valstybės institucijų veiksmai; vertindami termino praleidimo priežastis, teismai privalo atsižvelgti ir į nustatyto termino tikslus, nes dažnai termino praleidimas sukelia svarbius teisinius padarinius ne tik jį praleidusiajam, bet ir kitiems asmenims, kurių elgesį gali lemti terminą praleidusio asmens pasinaudojimas ar nepasinaudojimas įstatymo suteikiamomis teisėmis.

29Kasacinis teismas, aiškindamas priežasčių svarbą, kai terminą praleido fizinis asmuo, civ. byloje Nr. 3K-3-384/2007 nurodė, kad ,,kiekvienas asmuo turi domėtis savo teisėmis ir pareigomis, t. y. turi elgtis protingai. Protingumas reikalauja, kad asmuo elgtųsi apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens (lot. bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną. Pažymėtina, kad teisės aktai skelbiami viešai, todėl kiekvienas rūpestingas asmuo gali sužinoti savo teises ir pareigas. Asmuo, ignoruodamas įstatymus, nesidomėdamas savo teisėmis ir pareigomis, elgiasi neprotingai, todėl negali pasiteisinti tuo, kad nežino įstatymų ar juos netinkamai supranta. Teisėje galioja dar iš romėnų teisės atėjęs principas, kad įstatymo ignoravimas nėra pasiteisinimas (lot. ignorantia non est argumentum). CK 1.6 straipsnyje, atsižvelgiant į konstitucinę nuostatą, kad įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės (Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalis), įtvirtinta, jog įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo“. Tokiu būdu netgi fiziniams asmenims termino praleidimo priežasčių svarbumas teismų praktikoje vertinamas ganėtinai griežtai.

30Šiuo aspektu pareiškėjas, būdamas juridiniu asmeniu, kurio veikla išskirtinai yra susijusi būtent su asmenų kreditavimu (tame tarpe ir skolų monitoringu), kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, privalėjo domėtis savo teisėmis ir pareigomis, laiku įvertinti situaciją, kad perimtų iš kito banko skolų jis neturės/neturi galimybės laiku suadministruoti ir spręsti klausimą arba dėl tokių skolų neperėmimo arba dėl papildomų žmogiškųjų išteklių įstaigos viduje perpaskirstymo ar papildomo samdymo, o to nepadaręs išimtinai dėl subjektyvių priežasčių (tinkamo neveikimo) turi prisiimti atsiradusias pasekmes. Teismas atmeta pareiškėjo argumentus, kad suinteresuotas asmuo nebuvo priskirtas rizikingų skolininkų grupei, nes šios bendrovės atžvilgiu buvo vykdomas restruktūrizavimas. Priešingai, vykęs įmonės restruktūrizavimas, kurio procese aktyviai dalyvavo ir pareiškėjas, pareiškėjo pateikti duomenys, kad per tą laiką, kai pareiškėjas perėmė kreditorinį reikalavimą bendrovei ,,Lodeksa“, skolininkė jam sumokėjo tik menką sumą (viso 1927,52 Eur), lyginant su visu skolos dydžiu, pareiškėjo papildomai pateikti įrodymai, kad skolininkė visaip kliudė išieškojimo procesą, teikdama teismams įvairius skundus, rodo, kad situacija pareiškėjui buvo gerai žinoma ir turėjo būti jo kontroliuojama, nes turimas įsiskolinimas praktiškai nekito, restruktūrizavimo planas, pagal kurį įmonė turėjo atsiskaityti su pareiškėju pardavusi jo naudai įkeistą turtą, esantį Klaipėdos mieste, nebuvo įvykdytas. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų pradėjęs išieškojimą iš įkeisto turto. Atmestina ir ta aplinkybė, jog kreiptis į antstolę pareiškėjui sutrukdė skolininkei iškelta restruktūrizavimo byla, nes visi vykdymo veiksmai buvo sustabdyti. Priešingai, sustabdžius vykdymo veiksmus ir pradėjus kitą procesą, o tuo pačiu sulėtinus skolos susigrąžinimo galimybes, pareiškėjas, turėdamas solidarią skolininkų atsakomybę ir jų daugetą, turėjo pagrindą svarstyti dėl priverstinio vykdymo proceso pradėjimo kitų bendraskolių atžvilgiu, o tuo pačiu ir apsvarstyti senaties termino eigą ir trukmę, kadangi vykdymo veiksmai buvo sustabdyti tik skolininkės UAB ,,Lodeksa“ atžvilgiu. Kiti į bylą pateikti įrodymai rodo, kad išieškojimo procese pareiškėja nebuvo aktyvi. Perėmus reikalavimo teises antstolei B. P. tik 2016-08-11 pateiktas pranešimas apie pareiškėjos perimtas reikalavimo teises, kai tuo tarpu pats reikalavimo teisių perėmimas įvyko 2013-03-03, t. y. prieš daugiau kaip tris metus, tačiau vykdomojoje byloje nebuvo pakeista vykdymo proceso šalis - išieškotojas. Ir jeigu objektyviai to nebūtų galimybės padaryti dėl restruktūrizuojamos UAB ,,Lodeksa“, tam nebuvo jokių kliūčių kitų bendraskolių atžvilgiu. Papildomai pareiškėjos teismui pateikti įrodymai rodo, kad tam tikrą laiką skolininkė UAB ,,Lodeksa“ dar ginčijo kredito sutartis, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir negalėjo būti pradėtas priverstinis vykdymas. Tačiau, tą nurodo pareiškėjas savo 2017-01-11 teismui teiktame paaiškinime, 2010-12-02 Kauno apygardos teismas ginčą užbaigė. Restruktūrizavimo byla skolininkei buvo iškelta tik 2011-07-18, todėl per šį laiką nebuvo jokių kliūčių priverstinio vykdymo veiksmams atlikti UAB ,,Lodeksa“ atžvilgiu ir iš viso per šį, o ir visą senaties termino eigos laikotarpį teismas nenustatė jokių kliūčių vykdymo veiksmams pradėti kitų bendraskolių – UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“, A. G. ir A. R. atžvilgiu. Į bylą pateiktų įrodymų visuma, teismo nuomone, kaip tik suponuoja išvadą, kad nuolatiniai ginčai, skolos nemažėjimas, restruktūrizavimo bylos pagrindinei skolininkei iškėlimas turėjo kreditoriui leisti nuolat spręsti su skolininke kylančius klausimus, domėtis šia kredito/skolos byla ir tai buvo pakankamas pagrindas imtis visų įmanomų priemonių skolai atgauti, jos išieškojimą nukreipiant į bendraskolius, tačiau šių atžvilgiu kreditorius nesiėmė jokių veiksmų.

31Tokiu būdu teismas nenustatė, kad termino eigos metu (o ir jam pasibaigus beveik 2,5 metų po to, jau beveik penkerius metus galiojant naujam teisiniam reglamentavimui sutrumpinusiam vykdymo senaties terminą nuo 10 iki 5 metų) buvo objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo terminą praleidusio asmens (pareiškėjo) valios, kurios objektyviai būtų sutrukdę jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, kuriam nustatytas terminas. Teismas mano, kad perėmus reikalavimo teises pareiškėjui likusį senaties termino dalis – vieneri metai, vertinant tą aplinkybę, jog pareiškėjas yra juridinis asmuo, turintis ne vieną teisininką ir veikiantis išimtinai šioje srityje, o tai reiškia puikiai išmanantis su šiuo reglamentavimu susijusius teisės aktus, yra pakankama savo teisėms laiku įgyvendinti. Nenustačius svarbių įstatyme nustatyto termino praleidimo priežasčių, pareiškėjo prašymas atnaujinti jam įstatymo nustatytą terminą vykdomajam dokumentui vykdymui pateikti, netenkintinas.

32Pareiškimą atmetus iš pareiškėjos valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos susiję su procesinių dokumentų įteikimu, viso 4,82 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., byloje esanti pažyma apie išlaidas).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 578 straipsniu,

Nutarė

34pareiškėjo prašymo, dėl praleisto termino vykdomajam dokumentui Vilniaus m. 42-ojo notarų biuro notarės Nijolės Jokūbauskienės 2009-03-23 sudarytam vykdomajam įrašui Nr. NJ-1139 dėl skolos išieškojimo iš UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“, A. G. ir A. R. (buv. G.) pateikti vykdyti atnaujinimo, netenkinti.

35Priteisti iš pareiškėjos AB Šiaulių bankas (juridinio asmens kodas 112025254) 4,82 Eur (keturis eurus, 82 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

36Nutarties patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti šalims.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo AB Šiaulių bankas atstovei, advokatei Gerdai... 4. suinteresuotam asmeniui A. G.,... 5. suinteresuotų asmenų atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei,... 6. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 8. pareiškėjas prašo atnaujinti jam terminą vykdomajam dokumentui – notarės... 9. Posėdžio metu pareiškėjos atstovė, advokatė Gerda Storpirštienė,... 10. Suinteresuotų asmenų atstovė, advokatė Aušra Bračiulienė, prašo... 11. Suinteresuotas asmuo A. G. su pareiškimu nesutinka ir... 12. Suinteresuotas asmuo A. R. į posėdį neatvyko. Jos... 13. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Lodeksos hirudoterapija“ į posėdį neatvyko.... 14. Prašymas netenkintinas.... 15. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 16. 2009-03-23 Vilniaus m. 42-ojo notarų biuro notarė Nijolė Jokūbauskienė... 17. Tą pačią dieną, t. y. 2009-03-23 skolininko UAB ,,Lodeksa“ atžvilgiu... 18. 2009-05-22 AB Ūkio bankas antstolei B. Palavinskienei... 19. 2011-07-18 Kauno apygardos teismas iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB... 20. 2013-03-03 AB Šiaulių bankas, ir AB Ūkio bankas, pasirašė Reikalavimo... 21. 2013-04-22 teismo nutartimi AB Šiaulių bankas buvo patvirtintas kreditoriumi... 22. 2016-06-21 Kauno apygardos teismas nutraukė UAB „Lodeksa" restruktūrizavimo... 23. 2016-08-11 pareiškėjas kreipėsi į antstolę B. Palavinskienę pranešdamas... 24. 2016-08-17 antstolė B. Palavinskienė priėmė patvarkymą dėl atsisakymo... 25. 2016-10-28 Kauno apygardos teismas nutartimi, priimta civ. byloje Nr.... 26. Teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas... 27. Pagal kasacinio teismo praktiką spręsdami klausimą dėl praleisto... 28. Termino praleidimo priežasčių svarbumo vertinimas įstatymų leidėjo... 29. Kasacinis teismas, aiškindamas priežasčių svarbą, kai terminą praleido... 30. Šiuo aspektu pareiškėjas, būdamas juridiniu asmeniu, kurio veikla... 31. Tokiu būdu teismas nenustatė, kad termino eigos metu (o ir jam pasibaigus... 32. Pareiškimą atmetus iš pareiškėjos valstybei priteistinos bylinėjimosi... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 34. pareiškėjo prašymo, dėl praleisto termino vykdomajam dokumentui Vilniaus m.... 35. Priteisti iš pareiškėjos AB Šiaulių bankas (juridinio asmens kodas... 36. Nutarties patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti šalims.... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...