Byla A-602-2186-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. atstovui advokatui D. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ ir trečiųjų suinteresuotų asmenų K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“ (toliau – ir UAB „Auto ABC“, Bendrovė, pareiškėjas) kreipėsi skundu (I t., b. l. 5-7) į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo (toliau – ir VĮ RC Kauno filialas, atsakovas) 2009 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. 4-46; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 122; 3) įpareigoti VĮ RC Kauno filialą įregistruoti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p.

5Pareiškėjas paaiškino, kad, remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu, buvo įregistruotos jo nuosavybės teisės į pastatus, pažymėtus šifrais 1B2p, 2G1p, 3E1g, 4B1m, 5I1g, 6I1m, 7I1g. 1998 metais buvo patikslinti registravimo duomenys ir papildomai įregistruoti kiemo priklausiniai, pažymėti 1B2p. Tačiau kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada, šuliniai 17 vnt., tepalo surinkimo talpos 2 vnt.), kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, nebuvo įregistruoti, nors, kaip ir kiti priklausiniai, yra statyti 1987 metais. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu buvo nustatytas faktas, jog minėtus statinius pareiškėjas įgijo įgyjamąja senatimi, tačiau atnaujinus procesą civilinėje byloje, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu buvo panaikintas ankstesnis šio teismo sprendimas. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas priskirti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789) prie pagrindinio pastato, tačiau ginčijamais sprendimais jo prašymas buvo netenkintas. Pareiškėjas nesutiko su argumentais, jog priklausiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada, šuliniai 17 vnt., tepalo surinkimo talpos 2 vnt.) nėra UAB „Auto ABC“ nuosavybė tik dėl to, jog buvo panaikintas šį faktą patvirtinęs Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimas. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.14 straipsnio nuostatas priklausinius ištinka pagrindinio daikto likimas. Todėl mano, jog dar 1995 metais, kai Bendrovės nuosavybėn buvo įregistruotas pagrindinis daiktas – pastatas, pažymėtas šifru 1B2p, turėjo būti įregistruoti ir šio pastato priklausiniai – visi kiemo statiniai, esantys prie pagrindinio pastato, įskaitant kiemo statinius, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, esantys ( - ).

6Atsakovas VĮ RC Kauno filialas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 59-60) paaiškino, jog UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės į kiemo statinius, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, esančius ( - ), yra išregistruotos vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartį bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. 47. Išregistravus pareiškėjo daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus, nėra pagrindo minėtus kiemo statinius įregistruoti kaip administracinio pastato 1B2p priklausinį.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 36-37) nurodė, jog pareiškėjas nepateikė jokių papildomų įrodymų, kad UAB „Auto ABC“ yra ginčo statinių savininkas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimus. Atsakovas vadovavosi Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007, bei Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008, kuriais pasibaigė pareiškėjo nuosavybė į ginčo statinius. Kadastro duomenys apie ginčo statinius pirmą kartą užfiksuoti 2005 m. gegužės 16 d., nors pareiškėjas skunde teigia, jog UAB „Auto ABC“ šiuos kiemo statinius įsigijo kaip pagrindinio pastato priklausinius remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu. Todėl taip pat abejotini ir pareiškėjo argumentai, jog kartu su pagrindiniu pastatu Bendrovė įgijo ir jo priklausinius – ginčo kiemo statinius, kadangi šio teismo sprendimo priėmimo metu ginčo kiemo statiniai nebuvo inventorizuoti. Dalis statinių patenka į detaliojo plano ribas, todėl faktinė jų priklausomybė pareiškėjui nekelia abejonių, tačiau priimant ginčijamus sprendimus juos įregistruoti teisinio pagrindo nebuvo, nes prie prašymo nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, jog daiktai suformuoti Statybos įstatymo numatytu būdu.

8Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š. – K. prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. K. S. atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 103-107) ir visų nurodytų trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismo posėdžiuose nurodė, kad reikia vadovautis Kauno miesto savivaldybės pateiktais plančetais, kurių sudarymo laikas baigiasi 2005 m. ir kuriuose nėra pažymėta jokių aikštelių ir estakados. Pagalbiniai statiniai pastatyti savavališkai, neturint projekto suderinimo, todėl negalėjo būti įregistruoti. Pareiškėjas neįrodė, kad jis yra ginčo statinių (estakados, tvoros, šulinių, kiemo aikštelių) statytojas ir savininkas, ir kad be šių statinių vairuotojus ruošianti mokykla negalės funkcionuoti.

9Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje (II t., b. l. 186-194) prašė spręsti ginčą teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad žemės sklypas, kuriame yra ginčo statiniai, yra nesuformuotas ir neįregistruotas.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu (II t., b. l. 49-52) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Teismas panaikino VĮ RC Kauno filialo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. 4-46 bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 122, taip pat įpareigojo VĮ RC Kauno filialą įregistruoti betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą, 17 šulinių, 2 tepalo surinkimo talpas (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p. Pareiškėjo prašymą dėl estakados e2, kiemo aikštelės A, betoninių stulpelių metalinių rėmų skydų ir medinių stulpelių vientiso tinklo tvorų įregistravimo teismas atmetė.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Auto ABC“ ir trečiojo suinteresuoto asmens K. S. apeliacinius skundus, 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi (II t., b. l. 128-133) apeliacinius skundus patenkino iš dalies, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs bylą, 2012 m. sausio 27 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Auto ABC“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nurodė, kad byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar VĮ RC Kauno filialas 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 4-46 pagrįstai atsisakė įregistruoti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p, nekilnojamojo turto kadastre, taip pat ar VĮ Registrų centras 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 pagrįstai paliko galioti minėtus sprendimus (I t., b. l. 16-17, 39-42).

15Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą bei daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įrašymo į nekilnojamojo turto registrą procedūra yra paprastai pradedama suinteresuotam asmeniui pateikus prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – NT kadastro įstatymas) 12 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnis; Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NT registro įstatymas) 23 straipsnis). Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju skundžiami teritorinio registratoriaus sprendimai buvo priimti išnagrinėjus pareiškėjo 2009 m. vasario 12 d. prašymą dėl nekilnojamųjų daiktų, kaip priklausinių, registravimo (I t., b. l. 43, 73-74). Šiame prašyme nėra detalizuoti nekilnojamieji daiktai, kuriuos pareiškėjas prašo įregistruoti, tačiau teismas nustatė, kad tai yra kiemo statiniai: žvyro aikštelė b3, medinių lentų tvora t4, estakada e2, 17 gelžbetoniniai šuliniai k5 - k12, gelžbetoninės tepalo surinkimo talpos c1 ir c2, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, esantys ( - ). Pareiškėjas prašė įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre šiuos nekilnojamuosius daiktus kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – administracinio pastato, unikalus Nr. 1998-7009-3019, pažymėto šifru 1B2p, esančio ( - ) (I t., b. l. 12-14, II t., b. l. 188). Atsakovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 1 punktu, 23 straipsnio 2 punktu, priėmė sprendimus 2009 m. kovo 5 d. Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. Nr. 4-46, kuriais atsisakė įregistruoti nekilnojamojo turto registre minėtus kiemo statinius kaip pagrindinio pareiškėjui priklausančio pastato 1B2p priklausinius, nes UAB „Auto ABC“ nėra kiemo statinių, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, esančių ( - ), savininkė (I t., b. l. 41, 42, 72-74). Centrinis registratorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą ir vadovaudamasis NT registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 1 punktu, 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 nusprendė palikti galioti VĮ RC Kauno filialo sprendimus 2009 m. kovo 5 d. Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. Nr. 4-46, kadangi pareiškėjas nėra kiemo statinių savininkas (nuosavybės teisės išregistruotos 2009 m. vasario 18 d.), jo, kaip savininko, teisės į šiuos kiemo statinius yra pasibaigusios Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, kuris paliktas galioti Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi (I t., b. l. 39-40).

16Remdamasis bylos medžiaga, teismas taip pat nustatė, kad UAB „Auto ABC“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. birželio 14 d. (I t., b. l. 24). Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6912/95 nustatytas juridinis faktas, kad UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisėmis valdo pastatus, esančius ( - ), techninės apskaitos byloje pažymėtus šifrais 1B2/p; 2G1/p; 3E1/g; 4B1/m; 5J1/g, 6I1/m; 7J1/m (I t., b. l. 10). Tačiau dalis kiemo statinių liko neįregistruoti, todėl buvo kreiptasi į teismą dėl fakto nustatymo, jog Bendrovei nuosavybės teisės į šiuos kiemo statinius atsirado įgyjamosios senaties pagrindu. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu pareiškėjos prašymas buvo patenkintas, ir kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, buvo įregistruoti registre kaip priklausiniai (I t., b. l. 12-14). Atnaujinus procesą šioje civilinėje byloje, Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimu panaikino 2005 m. balandžio 11 d. teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėja UAB „Auto ABC“ kitus inžinierinius statinius – 5786,99 kv. m asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv. m šaligatvį (b2), kitus inžinerinius statinius: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (tI), 6,10 m ilgio metalinius vartus (t2), 1,20 m ilgio metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9), 25 kv. m ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv. m ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv. m ploto žvyro aikštelę (b3), šulinius k1-k21, du tepalo rezervuarus (el, e2), esančius ( - ) įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį, atmetė, o pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad inžineriniai statiniai adresu ( - ), – 5786,99 kv. m asfaltbetonio aikštelė (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv. m šaligatvis (b2), kiti inžineriniai statiniai: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvora (tI), 6,10 m ilgio metaliniai vartai (t2), 1,20 m ilgio metaliniai varteliai (t3), 24,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvora (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvora (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo tvora (t9), 25 kv. m ploto metalinė estakada el, 120,00 kv. m ploto asfaltbetonio estakada (e2), 1375,72 kv. m ploto žvyro aikštelė (b3), šuliniai k1-k21, du tepalo rezervuarai (el, e2) – yra pagrindinio pastato 1184,74 kv. m 1B2p, esančio ( - ), priklausiniai, esantys 12032 kv. m naudojamame, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto vykdomojo sprendimu Nr. 223 išskirtame bei raudonųjų linijų 1985 m. rugsėjo 25 d. pažymėtame 11505 kv. m žemės sklype, paliko nenagrinėtą (I t., b. l. 51-55, Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. A2-301-713/2007). Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Auto ABC“ apeliacinį skundą, 2008 m. birželio 30 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą (I t., b. l. 44-50, Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. A2-301-713/2007). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčo statiniams, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789 (aprašyti 2.8 punkte – kiemo aikštelė, tvora, esakada e2, šuliniai (17 vienetų), tepalo surinkimo talpos (2 vienetai)), nuosavybės teisė buvo įregistruota Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu, o išregistruoti daiktai ir nuosavybės teisė Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu bei Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi. Žyma apie daikto išregistravimą – 2009 m. vasario 18 d., statybos metai – 1987, statybos pabaigos metai – 1987, kadastro duomenų nustatymo data – 2005 m. gegužės 16 d. (I t., b. l. 12-14, 99-102).

17Nagrinėdamas ginčą, teismas vadovavosi NT registro įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. liepos 21 d. iki 2012 m. sausio 10 d.) 13 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Nurodė, kad pareiškėjas prašė įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – kiemo statinius kaip priklausinius, todėl, vadovaujantis NT registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, tokį prašymą gali teikti tik būdamas šių kiemo statinių savininkas. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendime (civilinė byla Nr. 2A-301-713/2007) ir Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 30 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2A-17-343/2008) be kita ko nustatė, kad UAB „Auto ABC“ inžinerinių kiemo statinių nestatė, juos 1993 metais perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalimi, teismas pažymėjo, kad šis faktas iš naujo neįrodinėtinas. Atsižvelgdamas į tai, padarė išvadą, jog UAB „Auto ABC“ negali būti laikoma ginčui aktualių kitų statinių – kiemo (inžinerinių) statinių, pažymėtų unikaliu Nr. 4400-0608-5789, savavališka statytoja (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. (10.4)-2D-2155 administracinėje byloje Nr. I-838-171/2010, I t., b. l. 52, 53, 96-102, 136-146). Be to, naujų duomenų, kuriais būtų įrodyta, jog pareiškėjas yra ginčo statinio savavališkas statytojas, nei atsakovas, nei tretieji suinteresuotieji asmenys nepateikė.

18Teismas pažymėjo, kad siekiant ginčo kiemo statinius įregistruoti nekilnojamojo turto registre, turi būti įvykdyti teisės aktuose keliami reikalavimai nekilnojamojo turto objektų suformavimui ir jų registravimui nekilnojamojo turto registre (NT registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, NT kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalis, 4 dalis). Pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis tam, kad pastatytą statinį būtų galima įregistruoti nekilnojamojo turto registre, jis turi būti nustatyta tvarka kompetentingų institucijų pripažintas tinkamu naudoti, t. y. statiniams turi būti surašytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 yra pateiktas 1987 m. kovo 31 d. valstybinės priėmimo komisijos aktas apie užbaigtos statybos objektų priėmimą eksploatacijon (I t., b. l. 52-62). Šiame akte yra nurodyti tik 2 aukštų mok. korpusas, 1 aukšto garažas, mok. korpusas ir garažas tarp savęs sujungti dengta aikštele, tačiau nėra duomenų apie ginčo kiemo statinius. Pareiškėjas, 2009 m. vasario 12 d. teikdamas atsakovui prašymą įregistruoti kiemo statinius priklausiniais, nepateikė statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto. Pareiškėjo pateiktame 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime taip pat nėra jokių duomenų apie ginčo kiemo statinius (sprendimo priėmimo metu jie net nebuvo inventorizuoti) (civilinė byla Nr. A2-301-713/2007, III t., b. l. 94-100, namų valdos techninės apskaitos byla), todėl šis teismo sprendimas nėra tas dokumentas, kuriuo remiantis galėtų būti atliktas nekilnojamojo turto įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Įvertinęs minėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas – nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagrįstai 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8755 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 4-46 atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0608-5789, esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, unikalus Nr. 1998-7009-3019, pažymėto šifru 1B2p, nes nesant įrašytų statinių duomenų į nekilnojamojo turto kadastrą (daiktai išregistruoti 2009 m. vasario 18 d.), negalimas ir daiktinių teisių į tuos statinius įregistravimas nekilnojamojo turto registre (NT registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis), o VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 pagrįstai paliko galioti nurodytus sprendimus, nes pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą (ABTĮ 57 str. 1 d.).

19Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad ginčo statiniai galėjo būti registruojami kaip pareiškėjo turimo turto – administracinio pastato 1B2p priklausiniai, todėl atsakovas be įstatyminio pagrindo atsisakė įregistruoti daiktines teises. Teismas nurodė, kad 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime nėra jokių duomenų apie ginčo kiemo statinius, todėl šis teismo sprendimas nėra tas dokumentas, kuriuo remiantis galėtų būti atliktas nekilnojamojo turto įregistravimas nekilnojamojo turto registre (NT registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kadangi tik įregistravus nekilnojamąjį daiktą į nekilnojamojo turto registrą galimas ir nekilnojamojo daikto kaip priklausinio registravimas. Atsižvelgęs į NT registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio nuostatas, pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie būtų galėję patvirtini daiktinių teisių atsiradimą, o atsakovas, priešingai, vadovavosi tinkamais dokumentais – įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kurie liudijo apie tokių teisių pareiškėjui pasibaigimą.

20Remdamasis bylos medžiaga, teismas taip pat nustatė, kad Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 255 1.1 punktu patvirtintas 9400 kv. m žemės sklypo, esančio prie pastatų ( - ), detalusis planas (civilinė byla Nr. A-2-301-713/2007, I t., b. l. 43, 45). Iš pareiškėjo į bylą pateikto detaliojo plano brėžinio matyti, jog į UAB „Auto ABC“ suformuotą 9400 kv. m teritoriją iš neįregistruotų kiemo statinių tik iš dalies patenka estakada e2 ir su ja susijusi žvyro aikštelė b3 (II t., b. l. 24). Kiti statiniai – lentų tvora t4, 17 gelžbetoninių šulinių k5 - k12, gelžbetoninės tepalo surinkimo talpos c1 ir c2 – yra detaliai suformuotos teritorijos ribose. Tretieji suinteresuoti asmenys ginčija tik estakados e2 faktinę vietą, pateikė įrodymus (II t., b. l. 23), pagal kuriuos estakada e2 yra už detaliojo plano ribų ir patenka į valstybinę žemę, į kurią suinteresuotieji asmenys pretenduoja atkurti nuosavybę. Administracinėje byloje Nr. I-838-717/2010 nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo K. S. ir kitus pretendentus į T. ir N. S. žemę apie tai, jog yra parengtas laisvos (neužstatytos) žemės (2485 m2) turėtos žemės ribose planas prie ( - ) (greta UAB „Auto ABC“). 2009 m. rugpjūčio mėnesį parengtame 2485 m2 žemės sklypo plane trečiojo suinteresuotojo asmens K. S. pateiktame sklypo horizontalinės nuotraukos patikslinime (administracinė byla Nr. I-838-717/2010, II t., b. l. 36, 40, 46) nurodyta, kad į šio sklypo teritoriją iš statinių, pažymėtų unikaliu Nr. 4400-0908-5789, patenka tik estakada e2. Šiame plane, be kita ko, pažymėta, kad sklypo gretimybė tarp taškų 1-7 yra teritorija, kurios adresas ( - ), t. y. 1996 m. detaliuoju planu suplanuota teritorija. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ginčo statinys – estakada e2 yra valstybei priklausančioje žemėje, todėl dar ir dėl šios priežasties jo registravimas priklausiniu yra negalimas.

21Remdamasis nurodytais motyvais, pirmosios instancijos teismas paliko galioti ginčijamus sprendimus, o pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

22III.

23Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (III t., b. l. 32-35) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą tenkinti.

24Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas sprendime padarė neteisingą išvadą, jog siekiant įregistruoti pastato inžinerinius tinklus, tokius, kaip kanalizacijos šulinius, reikia juos suformuoti kaip nekilnojamąjį daiktą, o po to įregistruoti. Ta pati neteisinga išvada, apelianto nuomone, yra padaryta ir dėl kitų kiemo statinių. Pažymi, kad minėti statiniai buvo pastatyti 1987 metais ir atliko pagrindinio pastato palaikymo funkciją, nes nei vienas pastatas negali funkcionuoti be inžinierinių tinklų. Todėl teismo išvada, jog inžineriniams tinklams turėjo būti surašytas statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas, visiškai nepagrįsta ir prieštarauja NT registro įstatymo 10 straipsnio 1 daliai. Byloje yra neginčijamai nustatyta, kad UAB „Auto ABC“ yra pagrindinio daikto – pastato, unikalus Nr. 1998- 7009-3019, pažymėto šifru lB2p, savininkas, todėl šio pastato inžineriniai tinklai, įskaitant kanalizacijos šulinius, yra pastato priklausiniai. Taip pat pažymi, kad duomenys apie kitus ginčo kiemo statinius buvo kaupiami inventorinėje byloje, vadinasi, nuo 1995 metų buvo inventorizuotos ir tvoros, ir kiemo aikštelės.

25IV.

26Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. (toliau – ir apeliantai) apeliaciniu skundu (III t., b. l. 38-40) prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą.

27Apeliantai nesutinka su teismo sprendimo motyvais dėl ginčo kiemo statinių, kurių buvęs unikalus Nr. 4400-0608-5789, egzistavimo ar pastatymo jau 1987 metais bei jų perdavimo pareiškėjai 1993 metais reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Nurodo, kad šie motyvai nėra pagrįsti jokiais byloje esančiais duomenimis ir šalintini iš skundžiamo teismo sprendimo, kadangi jais pareiškėjui sukuriamas nesamas pagrindas įregistruoti UAB „Auto ABC“ vardu ginčo statinius kitu, neteisminiu keliu, o po to – įregistruoti juos kaip savo pastato priklausinius. Tokiu atveju apeliantų interesai dėl nuosavybės teisių į žemę, užimamą ginčo statiniais, atkūrimo natūra galiausiai nukentėtų, kadangi pareiškėjas įgytų kiemo statinius nuosavybės teise remiantis šia teismo sprendimo dalimi ir deklaracija apie užbaigtą statybą (Statybos įstatymo 24 str. 2 d.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-301-713/2007 ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 nėra teiginių apie tai, jog UAB „Auto ABC“ inžinierinių kiemo statinių nestatė, o juos 1993 metais perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi nėra išreikšta autentiška teismo nuomonė (aiškiai nustatyta aplinkybė, išvada ar motyvas), neva UAB „Auto ABC“ ginčo statinius kartu su visu kitu turtu perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos 1993 metais. Minėtoje teismo nutartyje nurodoma, kad tai nurodo pati UAB „Auto ABC“. Apeliantų teigimu, 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo nutarties teiginiai (tikrieji teismo motyvai), priešingai, paneigia minėtą UAB „Auto ABC“ poziciją, t. y. ją kritikuoja. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendime taip pat pažymėjo, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog būtent ji teisėtai pastatė kiemo statinius ir įrenginius, neįrodė, kad jie teisėtai pastatyti 1985 – 1987 metais.
  2. Teismas, remdamasis administracinės bylos duomenimis Nr. I-838-171/2010, skundžiamame sprendime taip pat nurodė, jog pareiškėja negali būti laikoma ginčo statinių savavališka statytoja. Tačiau minėtoje byloje net nebuvo nagrinėjamas statybos savavališkumo klausimas. Apeliantai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dėl administracinėje byloje Nr. I-838-171/2010 priimto galutinio teismo sprendimo yra pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuris dar nėra išnagrinėtas. Be to, nurodytoje byloje nedalyvavo tie patys asmenys, kurie dalyvauja nagrinėjamoje byloje (VĮ RC Kauno filialas, VĮ Registrų centras). Apeliantų nuomone, teismas neturėjo išeiti už skundo ribų ir vertinti statinių statybos (ne)savavališkumą.
  3. Teismas nurodė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos iš jai pateikto 1984 m. parengto ir suderinto projekto nustatė, jog ginčo statiniai, unikalus Nr. 4400-0608-5789 (ir net ne ginčo statiniai, unikalus Nr. 1998-7009-3084), buvo numatyti projekte. Apeliantai pažymi, kad dėl pastarųjų ne ginčo statinių iš viso nebuvo kilę jokio ginčo, šie statiniai yra išregistruoti iš viešojo registro po 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo byloje Nr. A143-2323/2011. Taigi, ir šiuo atveju, apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas vertino su byla nesusijusių statinių požymius, t. y. išėjo už skundo ribų.
  4. Teismo padaryta išvada, kad ant projekto yra reikalaujamas įrašas „Leidžiama statyti“, data, parašas ir antspaudas, neatitinka tikrovės, kadangi 1984 m. parengtame ir suderintame projekte, kurį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos buvo pateikęs pareiškėjas, nėra numatyta nei asfalto aikštelės b1, nei žvyro aikštelės b3, nei betono estakados e2, nei tvoros t4, o spaudas yra tik su įrašu „Vykdyti“, uždėtas kitos įstaigos nei miesto vyriausiasis architektas arba rajono architektas.

28V.

29Atsakovas VĮ RC Kauno filialas su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų paduoto apeliacinio skundo palieka spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į apeliacinius skundus (III t., b. l. 45-48) nurodo, kad teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog nekilnojamas daiktas nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik tuomet, kai jis (šiuo atveju ginčo statiniai) yra suformuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. NT kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad nekilnojamas daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Šiuo konkrečiu atveju tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo dėl ginčo statinių nebuvo pateikta. Atsakovo nuomone, teismas taip pat visiškai pagrįstai konstatavo, kad, vadovaujantis NT registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, prašymą įregistruoti ginčo statinius kaip priklausinius gali teikti tik ginčo statinių savininkas. Šiuo atveju pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „Auto ABC“ yra ginčo statinių savininkė, nes teismo sprendimas, kuriuo buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog Bendrovė įgyjamosios senaties būdu tapo šių ginčo statinių savininke, yra panaikintas, ir jos pareiškimas dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatymo atmestas kaip nepagrįstas. Todėl atsakovas mano, kad ginčijami teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimai priimti teisėtai, ir nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti. Be to, atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodo, kokias materialines ar procesines teisės normas (ABTĮ 142 – 143 str.) pažeidė ar netinkamai pritaikė pirmos instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, todėl mano, jog nėra jokio teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo sprendimą.

30Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir tenkinti jų apeliacinį skundą. Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (III t., b. l. 52-53), be kita ko, paaiškina, kad kiti, ne ginčo kiemo statiniai buvo inventorizuoti dar 1995 m. vasario 10 d., ta pati informacija, įsigaliojus 1996 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 34 patvirtintai metodikai, dar kartą perrašyta į kadastro duomenis 1998 m. gruodžio 16 d. Tai papildomai patvirtina, jog ir 1998 m. gruodžio 16 d. ginčo statiniai neegzistavo, todėl UAB „Auto ABC“ 1993 metais negalėjo priimti jų iš kitos įmonės. Kauno miesto apylinkės teismas 1995 m. rugsėjo 25 d. tenkino Bendrovės pareiškimą tokį, koks jis 1995 metais buvo suformuluotas, o jame nebuvo jokių duomenų apie tai, kad ginčo kiemo statiniai egzistuoja. Pabrėžia, kad pareiškėjas negali kreiptis į atsakovą su prašymu registruoti jo nuosavybės teises į ginčo statinius nei kaip į priklausinius, nei kaip į savarankiškus nekilnojamuosius daiktus, kadangi jis niekada nebuvo ginčo statinių savininkas.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į apeliacinius skundus (III t., b. l. 56-59) prašo pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinius skundus atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33VI.

34Apeliaciniai skundai atmestini.

35Byloje nustatyta, kad pareiškėjo įmonė yra pastatų, esančių ( - ), savininkė, būtent pareiškėjui nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas (unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras plane 1B2p), garažas, baras, sargo namelis, du sandėliai, pavėsinė. Statiniai yra nesuformuotame ir nekilnojamojo turto registre neįregistruotame žemės sklype, ką patvirtina šalių procesinių dokumentų turinys bei kadastro žemėlapių ištraukos.

36Pareiškėjo nuosavybės teisė į statinius įregistruota nuo 1995 m. teismo sprendimo, priimto 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6912/95 pagal UAB „Auto ABC“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pagrindu.

37Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad pareiškėjo nuosavybės teise 1995 – 2011 m. laikotarpiu buvo įregistruoti kiemo statiniai (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, kurie įregistruoti 1995 m. teismo sprendimo pagrindu, o išregistruoti teismo 2011 m. birželio 21 d. nutarties Nr. A143-2323/2011 pagrindu). Kiemo statiniai, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, buvo įregistruoti kaip administracinio pastato priklausinys 1998 m. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše minėti buvę įregistruoti statiniai, kurių registracija nekilnojamojo turto registre vėliau buvo panaikinta, yra (kaip buvę registruoti) nurodyti kaip kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai, būtent tvora, kiemo aikštelė, estakada, kanalizacijos šuliniai – 4 vnt. Šių statinių statusas registre nurodytas kaip išregistruoti. Minėta, kad statiniai išregistruoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 21 d. nutarties Nr. A143-2323/2011 pagrindu. Šios teismo nutarties turinys patvirtina, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įpareigotas išregistruoti buvusius įregistruotus statinius, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, todėl, kad šių statinių registracijai nebuvo teisinio pagrindo, nes registracija atlikta tik pagal kadastrinio matavimo metu užfiksuotus duomenis.

38Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad pareiškėjo nuosavybės teise 2005 – 2009 m. laikotarpiu buvo įregistruoti kiemo statiniai (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789, kurie įregistruoti 2005 m. teismo sprendimo pagrindu, o išregistruoti teismo 2007 - 2008 m. teismo procesinių sprendimų pagrindu). Pareiškėjo nuosavybės teise 2005 – 2009 m. laikotarpiu buvę įregistruoti kiemo statiniai (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789) yra ginčo statiniai, dėl kurių įregistravimo kreipėsi pareiškėjas šioje byloje ir prašė įregistruoti juos kaip pagrindinio daikto – administracinio pastato, priklausinius. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše minėti buvę įregistruoti ir vėliau panaikinti statiniai yra nurodyti kaip kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai, būtent kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, šuliniai – 17 vnt., tepalo surinkimo talpos – 2 vnt. Šių statinių statusas registre nurodytas kaip neįregistruoti.

39Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose bei skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime yra nagrinėjami klausimai dėl šios bylos ginčo statinių buvusio registravimo, tokio registravimo pagrindų, nes minėti klausimai iš dalies susiję su tuo, ar šioje byloje galima konstatuoti minėtų statinių registravimo pagrindą Nekilnojamojo turto registre, ar pagrįstai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas konstatavo minėto pagrindo nebuvimą bei atsisakė atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus – registruoti registre ginčo statinius kaip pagrindinio daikto priklausinius.

40Minėta, kad ginčo statiniai buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir pareiškėjo daiktinės teisės į statinius įregistruotos Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimo pagrindu. Teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-03837/2005 pagal pareiškėjo UAB „Auto ABC“ pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Registro centro Kauno filialui ir priėmė sprendimą, kuriuo nustatė faktą, kad UAB „Auto ABC“ įgijo nuosavybės teisę įgyjamosios senaties pagrindu į kiemo statinius – 40 m medinę tvorą, 385 m. betono stulpelių ir metalo tvorą, 1808 kv.m. žvyro aikštelę, 18x6,2 m. estakadą, 792 kv.m. betono ir asfalto aikštelę, 18 šulinių, esančius ( - ).

41Civilinėje byloje Nr. 2-03837/2005 buvo atnaujintas procesas ir Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimu (Nr. A2-301-713/2007) byla, kurioje buvo įtraukti ir kiti dalyvaujantys asmenys (Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno miesto savivaldybė, V. V., K. S.), išnagrinėta iš naujo. 2007 m. sausio 30 d. sprendimu teismas nusprendė panaikinti 2005 m. balandžio 11 d. teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėja UAB „Auto ABC“ įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį kitus inžinierinius statinius: 5786,99 kv. m. asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv. m. šaligatvį (b2), kitus inžinerinius statinius: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (tI), 6,10 ilgio metalinius vartus (t2), 1,20 metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9), 25 kv. m. ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv. m. ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv. m. ploto žvyro aikštelę (b3), šulinius k1-k21, du tepalo rezervuarus (el, e2), esančius ( - ). Pareiškimas dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad minėti inžineriniai statiniai adresu ( - ), yra pagrindinio pastato priklausiniai, esantys 12032 kv.m. naudojamame, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto vykdomojo sprendimu Nr. 223 išskirtame bei raudonųjų linijų 1985 m. atžymėtame 11505 kv. m. žemės sklype, paliktas nenagrinėtu. 2007 m. sausio 30 d. sprendimas įsiteisėjo 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka (Nr. 2A-17-343/2008).

42Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartis Nr. A143-2323/2011, kurios pagrindu nekilnojamojo turto registro tvarkytojas buvo įpareigotas išregistruoti buvusius įregistruotus statinius, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, patvirtina, kad šis administracinis ginčas, be kita ko, kilo dėl to, kad vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą, kurio pagrindu buvo išregistruotos UAB „Auto ABC“ daiktinės teisės į kiemo statinius (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789) ir pačius kiemo statinius, šie statiniai buvo išregistruoti, o statiniai unikalus Nr. 1998-7009-3084 liko neišregistruoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789 bei Nr. 1998-7009-3084) panašumą, todėl konstatavo būtinumą panaikinti statinių unikalus Nr. 1998-7009-3084 registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. 4400-0608-5789.

43Vieši Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, kad UAB „Auto ABC“ įsteigta 1993 m., 2004 m. buvo pakeisti įstatai, kurie patvirtina, kad bendrovė įsteigta privatizavus Lietuvos Automobilininkų sąjungos individualią įmonę „Auto ABC“ ir yra šios įmonės visų teisių ir pareigų perėmėja. Pareiškėjas savo teises į norimą registruoti turtą kildina iš teisių ir pareigų, perimtų Automobilininkų sąjungos individualios įmonės „Auto ABC“, būtent iš to, kad visi 1993 m. (įvykusio teisių perėmimo metu) statiniai – pagrindiniai daiktai ir jų priklausiniai buvo pastatyti, tačiau dėl dokumentų trūkumų, dėl besikeitusio teisinio reglamentavimo ar panašių aplinkybių pareiškėja nebuvo įregistravusi nekilnojamojo turto registre visų statinių, buvusių ir esančių ( - ).

44Pareiškėjas, tiek neteisminėje administracinėje procedūroje, tiek nagrinėjant ginčą teisme įrodinėjo, kad ginčo statiniai bei pareiškėjo daiktinės teisės į statinius turi būti įregistruotos 1995 m. teismo sprendimo pagrindu, kurio pagrindu yra įregistruoti pareiškėjui priklausantys statiniai – administracinis pastatas, garažas, baras, sargo namelis, du sandėliai, pavėsinė bei daiktinės teisės į šiuos statinius. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2011 m. birželio 21 d. nutartimi Nr. A143-2323/2011, kurios pagrindu nekilnojamojo turto registro tvarkytojas buvo įpareigotas išregistruoti buvusius įregistruotus statinius, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, išsprendus ginčą dėl minėtų statinių, nėra pagrindo konstatuoti, kad yra kitokia teisinė padėtis dėl ginčo statinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789). Statinių, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, teisinė registracija buvo atlikta 1995 m. teismo sprendimo pagrindu, analogiškai – pagal 1995 m. teismo sprendimą, pareiškėjas prašo vertinti aplinkybes ir šiame ginče. 2007 m. teismo sprendimu buvo atmestas pareiškėjo reikalavimas nustatyti faktą, jog jis įgijo tiek vienus, tiek kitus priklausinius įgyjamosios senaties pagrindu. Esant nurodytoms aplinkybėms, negali būti konstatuojama, kad ginčo statiniai ir pareiškėjo nuosavybės teisės į statinius gali būti įregistruotos 1995 m. teismo sprendimo pagrindu kaip pagrindinio daikto priklausinys, nes esant minėtiems teismo procesiniams sprendimams, kuriais yra išspręstas klausimas dėl būtinumo išregistruoti statinius, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, nėra pagrindo kitaip spręsti klausimo dėl statinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 4400-0608-5789). Minėti įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai turi tiek pareiškėjui, tiek nekilnojamojo turto registro tvarkytojui res iudicata galią, be to, vertini ir kaip teismo precedentas, kurio aplinkybės yra visiškai identiškos kaip nagrinėjamame ginče. Todėl pareiškėjas nepagrįstai reikalauja įregistruoti statinius bei daiktines teises į statinius.

45Pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo reikalavimus iš esmės teisingai išsprendė bylą ir teisingai konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad statiniai yra suformuoti Statybos įstatymo nustatyta tvarka ir yra priimtas administracinis sprendimas dėl daikto suformavimo, nėra kitokių dokumentų, patvirtinančių daikto sukūrimą ir pareiškėjo nuosavybės teisių į daiktą atsiradimą dokumentų, todėl nėra pagrindo įregistruoti daiktą nekilnojamojo turto registre bei pareiškėjo daiktines teises į šį daiktą. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė Nekilnojamojo turto registro įstatymo (9 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 23 straipsnio 1 ir 2 dalis) ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (7 straipsnio 3, 4 dalis) normas bei padarė minėtas teisingas išvadas dėl negalimumo tenkinti pareiškėjo reikalavimus.

46Nepagrįsti yra pareiškėjo ir apelianto motyvai, jog statiniai yra susiję su pagrindiniu pastatu, kuris negali funkcionuoti be pareiškėjo prašomų įregistruoti statinių, todėl ginčo statiniai turi būti įregistruoti kaip pagrindinio pastato priklausiniai. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktai patvirtina, kad atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu; žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu. Pagal minėtas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų nuostatas atskiru objektu negali būti suformuotas priklausinys kaip savarankiškas daiktas, kuris yra neatsiejamai susijęs su pagrindiniu daiktu ir toks daiktas negali būti įregistruotas nekilnojamojo turto registre vadovaujantis minėtomis Nekilnojamojo turto registro įstatymo normomis (9 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 23 straipsnio 1 ir 2 dalis), nes minėtas daiktas neformuojamas kaip atskiras daiktas, nepriklausomai nuo to ar tai pagrindinis daiktas ar priklausinys, kadangi minėtos normos dėl galimybės suformuoti daiktą taikytinos visiems daiktams, minėtose normose nėra nustatyta, kad minėtos normos taikytinos tik pagrindiniams daiktams ar tik jų priklausiniams.

47Nepagrįsti yra apelianto motyvai, jog ginčo statiniai buvo pastatyti iki 1993 m., t.y. iki laikotarpio, kuomet pareiškėjas perėmė teises ir pareigas į ginčo turtą, todėl pareiškėjas neprivalo pateikti dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisių į ginčo statinius atsiradimą arba tokiu dokumentu gali būti tik 1995 m. teismo sprendimas, kuriame nėra duomenų apie ginčo statinius. 2003 m. kovo 3 d. Vyriausybės nutarimu yra patvirtintas dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašą. Pagal šio Vyriausybės nutarimo 2.3 punktą Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, pateikiami ir statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai, jeigu statiniai buvo pastatyti miesto gyvenamojoje vietovėje iki 1991 m. liepos 25 d. Šiame teisės akte detalizuojamas galimų pateikti dokumentų sąrašas. Pareiškėjas kaip Automobilininkų sąjungos individualios įmonės „Auto ABC“ teisių perėmėjas nepateikė statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre galima būtų įregistruoti ginčo statinius kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir pagrindinio daikto priklausinius.

48Nepagrįsti yra apelianto ir pareiškėjo motyvai, jog bendrosios kompetencijos teismas įsiteisėjusiuose procesiniuose sprendimuose, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą dėl ginčo statinių įsigijimo pagal įgyjamąją senatį, nurodė, kad pareiškėjas gali kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl statinių įregistravimo pagrindinio daikto priklausiniais. Bendrosios kompetencijos teismas sprendė klausimą, ar pareiškėjas neįgijo statinių įgyjamosios senaties pagrindu ir padarė išvadą, kad toks faktas negali būti konstatuotas, minėta teismo nuoroda apie galimybę įregistruoti statinius yra bendro pobūdžio ir negali būti suprantama kaip konstatavimas pareiškėjui teisės įregistruoti statinius nekilnojamojo turto registre. Tik palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti pagrindu atlikti tam tikrus veiksmus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui ar kitam viešojo administravimo subjektui, bendrosios kompetencijos teismas priėmė pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą. Pareiškėjo galimybė įregistruoti statinius nekilnojamojo turto registre gali priklausyti nuo besikeičiančių faktinių aplinkybių, nuo besikeičiančio teisinio reglamentavimo, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas spręs dėl pareiškėjo reikalavimų pagrįstumo pareiškėjui pateikus atitinkamą prašymą ir prašymą pagrindžiančius dokumentus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurių pagrindu galima būtų registruoti nekilnojamojo daikto priklausinius ir pareiškėjo daiktines teises į priklausinius, todėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas veikė pagal minėtų teisės aktų reikalavimus ir priėmė teisėtą sprendimą, kurio naikinti pareiškėjo prašomais motyvais nėra pagrindo.

49Netenkinamas yra trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinis skundas, kuriuo prašoma palikti sprendimą nepakeistą, šalinant pirmosios instancijos teismo atskiras motyvų dalis, kuriomis trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomone, buvo nustatyti jiems nepalankūs prejudiciniai faktai. Tretieji suinteresuoti asmenys pretenduoja atkurti nuosavybės teises teritorijoje, kurioje jų tvirtinimu, yra ginčo statiniai.

50Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas, nustatantis apeliacijos apskundimo objektą – neįsiteisėjusiuosius apygardų administracinių teismų sprendimus, ir apeliacinės instancijos teismo teises, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, expressis verbis nenustato galimybės apeliacinės instancijos teismui pakeisti tik skundžiamo sprendimo motyvuojamąją dalį, nepriimant sprendimo dėl teismo išnagrinėtų reikalavimų (ABTĮ 127, 140 straipsniai). Teismo sprendimas įgyja vykdytinumo arba efektyvumo savybes dėl to, kad teismas išsprendžia bylą vienu arba kitu būdu ir priima sprendimą dėl pareiškėjo teismui ir atsakovui suformuluoto skundo dalyko, o teismo sprendimo motyvai pagrindžia priimtą sprendimą. Ginčijamu atveju tretiesiems suinteresuotiems asmenims priimtas teismo sprendimas yra palankus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo tretieji suinteresuoti asmenys tampa nepatenkinta ar nukentėjusiąja šalimi.

51Pastebėtina ir tai, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinio skundo motyvai yra nepagrįsti. Esminį skundo motyvą sudaro tai, jog teismas nustatė prejudicinį faktą dėl ginčo statinių statybos metų – 1987 m. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčo statinių statybos metų, teismas nurodė duomenis iš Nekilnojamojo turto registro išrašo, kartu nurodydamas, kad duomenys yra panaikinti. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 10 punktą nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo metu nustatomi statinio statybos pradžios ir pabaigos metai. Nekilnojamojo turto registre yra nurodyti statinių statybos pradžios ir pabaigos metai, tačiau šie duomenys yra panaikinti, statiniai ir daiktinės teisės į juos yra neįregistruotos, taigi registre nurodyti tik buvę įregistruoti duomenys. Be to, kitose bylose galima remtis teismo nustatytais prejudiciniais faktais, jeigu nustatyti faktai buvo konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku.

52Nepagrįsti yra trečiųjų suinteresuotų asmenų motyvai, jog statinių, kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. 1998-7009-3084, klausimas nėra susijęs su nagrinėjama byla. Minėta, kad šių statinių ir ginčo statinių teisinė padėtis yra analogiška, išskyrus tai, kad ginčo statiniai buvo įregistruoti teismo sprendimo dėl statinių įsigijimo įgyjamosios senaties pagrindu ir yra neįregistruoti registre, panaikinus duomenis, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, kiti minėti statiniai buvo įregistruoti 1995 m. teismo sprendimo pagrindu ir teismo įpareigojimu išregistruoti iš registro.

53Teismas, nagrinėdamas bylą gali remtis kaip neįrodinėtinomis aplinkybėmis, informacija dėl kitų tarp tų pačių šalių arba dėl to paties dalyko išnagrinėtų bylų (ABTĮ 58 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas inicijuoja teisminius procesus nuo 1995 m., tretieji suinteresuoti asmenys inicijuoja procesus nuo 2006 m., ginčas yra sudėtingas, todėl teismas, siekdamas visapusiškai išnagrinėti bylą ir teisingai kvalifikuoti tarp šalių atsiradusius santykius, gali remtis informacija dėl kitų išnagrinėtų bylų, nepaneigiant galimybės remtis teismų nustatytais prejudiciniais faktais bei nepaneigiant įsiteisėjusių sprendimų res iudicata galios.

54Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui trečiųjų suinteresuotų asmenų motyvai, jog teismas, remdamasis administraciniais bei teismo sprendimais neteisingai nustatė aplinkybes dėl to, ar pareiškėja gali būti laikoma ginčo statinių savavališka statytoja. Teismas priėmė sprendimą ir pripažino teisėtu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimą atsisakyti registruoti priklausinius dėl to, kad nėra pateiktas dokumentas patvirtinantis daikto suformavimą Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Taigi pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, iš esmės sprendė, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo kaip ginčo statinių statytojo, kuris būtų buvęs įvykdęs visas teises ir pareigas kaip statytojas ar kaip buvusio statytojo teisių perėmėjas. Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės teisingai konstatuotas būtinumas pateikti registro tvarkytojui dokumentus, nustatytus šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose, nes pareiškėjas nerealizavo jo nurodomų teisių dėl priklausinių pagal ankščiau galiojusius teisės aktų reikalavimus.

55Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios konkrečios bylos faktinių ir teisinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo naikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą nei dėl apeliantų nurodytų, nei dėl kitų motyvų. Todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliaciniai skundai atmetami.

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

57pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą atmesti.

58Trečiųjų suinteresuotų asmenų K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. – K. apeliacinį skundą atmesti.

59Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“ (toliau – ir UAB... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad, remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m.... 6. Atsakovas VĮ RC Kauno filialas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras prašė atmesti... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š.... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu (II t.,... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs bylą, 2012... 14. Teismas nurodė, kad byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar VĮ RC... 15. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 16. Remdamasis bylos medžiaga, teismas taip pat nustatė, kad UAB „Auto ABC“... 17. Nagrinėdamas ginčą, teismas vadovavosi NT registro įstatymo (redakcija,... 18. Teismas pažymėjo, kad siekiant ginčo kiemo statinius įregistruoti... 19. Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo... 20. Remdamasis bylos medžiaga, teismas taip pat nustatė, kad Kauno miesto... 21. Remdamasis nurodytais motyvais, pirmosios instancijos teismas paliko galioti... 22. III.... 23. Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu... 24. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas sprendime padarė neteisingą... 25. IV.... 26. Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š.... 27. Apeliantai nesutinka su teismo sprendimo motyvais dėl ginčo kiemo statinių,... 28. V.... 29. Atsakovas VĮ RC Kauno filialas su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir... 30. Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š.... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 32. Teisėjų kolegija... 33. VI.... 34. Apeliaciniai skundai atmestini.... 35. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo įmonė yra pastatų, esančių ( - ),... 36. Pareiškėjo nuosavybės teisė į statinius įregistruota nuo 1995 m. teismo... 37. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad... 38. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad... 39. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose bei skundžiamame... 40. Minėta, kad ginčo statiniai buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre... 41. Civilinėje byloje Nr. 2-03837/2005 buvo atnaujintas procesas ir Kauno miesto... 42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartis... 43. Vieši Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, kad UAB „Auto ABC“... 44. Pareiškėjas, tiek neteisminėje administracinėje procedūroje, tiek... 45. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo reikalavimus iš esmės... 46. Nepagrįsti yra pareiškėjo ir apelianto motyvai, jog statiniai yra susiję su... 47. Nepagrįsti yra apelianto motyvai, jog ginčo statiniai buvo pastatyti iki 1993... 48. Nepagrįsti yra apelianto ir pareiškėjo motyvai, jog bendrosios kompetencijos... 49. Netenkinamas yra trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinis skundas, kuriuo... 50. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas, nustatantis... 51. Pastebėtina ir tai, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinio skundo... 52. Nepagrįsti yra trečiųjų suinteresuotų asmenų motyvai, jog statinių,... 53. Teismas, nagrinėdamas bylą gali remtis kaip neįrodinėtinomis aplinkybėmis,... 54. Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui trečiųjų suinteresuotų asmenų... 55. Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 57. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą... 58. Trečiųjų suinteresuotų asmenų K. S., B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V.... 59. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą palikti... 60. Nutartis neskundžiama....