Byla 2A-17-343/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų: Albino Čeplinsko ir Evaldo Burzdiko, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Auto ABC“ atstovams A. K. , adv. Ž. U. , suinteresuotiems asmenims: Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei L.Tilvikaitei, Kauno miesto savivaldybės atstovei V.Banevičienei, V. V. , jos atstovei adv. R.Gradauskienei, K. S. , jos atstovui adv. D. Varnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.A2-301-713/2007 pagal pareiškėjos UAB „Auto ABC“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, V. V. , K. S. , VĮ Registrų centrui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir statinių pripažinimo priklausiniais, ir,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Auto ABC“ patikslintu pareiškimu (2 t., b.l. 3-8) prašė: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad inžineriniai statiniai adresu ( - ): 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelė (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvis (b2), kiti inžineriniai statiniai: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvora (tI), 6,10 m ilgio metaliniai vartai (t2), 1,20 m ilgio metaliniai varteliai (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvora (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvora (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvora (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo tvora (t9). 25 kv.m. ploto metalinė estakada el, 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakada (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelė (b3), šuliniai k1-k21, du tepalo rezervuarai (el, e2) yra pagrindinio pastato 1184,74 kv.m. 1B2p, esančio ( - ), priklausiniai, esantys 12032 kv.m. naudojamame, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto vykdomojo sprendimu Nr. 223 išskirtame bei raudonųjų linijų 1985-09-25 atžymėtame 11505 kv.m. žemės sklype sklype;

32) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB "Auto ABC", į.k. 113819823, kitus inžinierinius statinius: 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvį (b2), kitus inžinerinius statinius: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (tI), 6,10 ilgio metalinius vartus (t2), 1,20 metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9). 25 kv.m. ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelę (b3), šulinius k1-k21, du tepalo rezervuarus (el, e2), esančius ( - ), įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį. Pareiškėja nurodė, jog priėmimo – perdavimo aktu ji perėmė iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos, iki 1987 metais išskirtame ir atžymėtame 1184,74 kv.m. sklype, pastatytus pagrindinius pastatus 1B2p, 739,59 kv.m. 2Glp, 23,24 kv.m. 3Elg, 5,62 kv.m. 4Blm bei ūkinius pastatus 511g, 6I1m, 7I1g, kitus inžinerinius statinius: 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis bl), 305,31 kv.m. šaligatvį (b2), 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (t1), metalinius vartus (t2), metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio tinklą, metalinio skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9), 25 kv.m. ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelę (b3), 21 gelžbetonio šulinį (atžymėti kl - k21) bei 3 m3 tūrio du tepalo surinkimo rezervuarus (c 1, c2). Statiniai buvo pastatyti laikotarpyje nuo 1985 iki 1987 m. 1995-02-10 UAB „Auto ABC“ atlikus pirminę ( - ), valdos inventorizaciją, namų valdos techninės apskaitos kortelėje nurodytas 11505 kv.m. žemės sklypo plotas, pažymėta, kad naudojamasi 12032 kv.m. žemės sklypu. 1995-09-25 teismo sprendimo civ. byloje Nr. 2-2612/95 pagrindu buvo teisiškai įregistruoti administracinis pastatas lB2p, garažas 2Glp, baras 3Elg, sargo namelis 4Blm, sandėlys 5Ilg, pavėsinė 6Ilm, sandėlys 7Ilg bei tik konkretizuoti įrenginiai - kiemo statiniai - tvora (pažymėta t1, t2, t3), kiemo aikštelė bei plytelės (bl, b2), estakada (el) ir 4 vienetai kanalizacijos šulinių (kl, k2, k3, k4). Kadangi ne visi 1985 iki 1987 metų įrengti kiti kiemo statiniai buvo konkretizuoti 11505 kv.m. sklype (natūroje 12032 kv.m. naudojamame sklype), todėl pareiškėja mano, jog kiemo statinius yra įgijusi įgyjamosios senaties būdu, kiemo statiniai yra pagrindinių pastatų priklausiniai, todėl prašė nustatyti juridinį faktą.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2007-01-30 sprendimu (t. 2, b.l. 144-148) pareiškimą atmetė. Teismas pareiškimo dalį dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad inžineriai statiniai yra pagrindinio pastato priklausiniai, paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, jog pareiškėja šioje byloje nekėlė reikalavimo pripažinti inžinerinių statinių pagrindinio pastato 1B2p priklausiniais. Atnaujinus procesą, pareiškėja patikslintu pareiškimu iškėlė naujus reikalavimus, išeinančius iš pradinio reikalavimo ribų – prašė nustatyti dar vieną juridinį faktą dėl inžinerinių statinių pripažinimo pagrindinio statinio priklausiniais. Šis reikalavimas negali būti nagrinėjamas ypatingos teisenos tvarka, kadangi tokios galimybės nenumato CPK XXVI skyriaus nuostatos. Teismas dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja kitus inžinerinius statinius įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį, padarė išvadą, jog pareiškėjos pareiškimas nepagrįstas ir neįrodytas. Teismas nurodė, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad būtent ji teisėtai pastatė kiemo statinius ir įrenginius, neįrodė, kad jie teisėtai pastatyti 1985-1987 metais, kad kreipėsi į Registrų centrą prašydama juos įregistruoti ir tai buvo atsisakyta padaryti. Teismo nuomone, kadastrinės bylos duomenys nepatvirtino, jog pareiškėja statinius teisėtai eksploatavo 10 metų. Pareiškėja įrodinėjo, kad statiniai buvo pastatyti 1985-1987 m. ir ji juos su visomis teisėmis perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos 1993 m. Tačiau teismui pateikti mokyklos statybos dokumentai nepatvirtino, jog aikštelė, tvoros, varteliai ir kiti statiniai būtų buvę pradėti statyti nustatyta tvarka: gavus leidimus, suderinus statinių projektus. Pareiškėja teismui negalėjo pateikti rašytinių įrodymų, kad kreipėsi į Registro centrą dėl statinių įteisinimo ir gavo neigimą atsakymą.

5Apeliaciniu skundu (t. 2, b.l. 157-160) pareiškėja UAB “Auto ABC” prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patikslinto pareiškimo reikalavimus patenkinti. Apeliantės nuomone, teismo sprendimas netinkamai pagrįstas procesinės ir materialinės teisės normomis, todėl turi būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas - patikslintas pareiškimas patenkintas. Teismas nurodė, kad pagal LR CPK 370 straipsnio 4 dalį atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Kadangi sutikslinusi pareiškimą pareiškėja iškėlė naujus reikalavimus, išeinančius iš pradinio reikalavimo ribų - prašė nustatyti dar vieną juridinį faktą dėl statinių pripažinimo pagrindinio statinio priklausiniais, šį reikalavimą teismas paliko nagrinėtu LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto pagrindu. Teismas taip pat konstatavo, kad šis faktas negali būti nagrinėjamas ypatingos teisenos tvarka, kadangi tokios galimybės nenumato CPK XXVI skyriaus nuostatos. Apeliantė mano, kad CPK XXVI skyriaus nuostatos leidžia nagrinėti šį juridinę reikšmę turintį faktą. LR CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas numato, kad teismas nagrinėja bylas dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. Kadangi kitokiu būdu nustatyti šį juridinę reikšmę turintį faktą įstatymas nenustato, todėl šis pareiškimo reikalavimas turėjo būti išnagrinėtas pagal bendrąsias proceso taisykles. Teismas nepagrįstai atmetė ir reikalavimą dėl nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį. Pagrindinio statinio priklausinius pareiškėja įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savo turtą valdydama jį daugiau nei dešimt metų. Niekas per tą laiką jokių pretenzijų į juos nereiškė, nuosavybės teisės į juos niekam nėra įregistruotos, nepriklauso nuosavybės teisės nei tretiesiems asmenims, nei valstybei, nei savivaldybei, tai nėra savavalinė statyba, kadangi šiems priklausiniams įrengti įrengimo laikotarpiu įstatymas nereikalavo jokių leidimų tai atlikti, nebuvo reikalaujama juos kaip priklausinius įregistruoti. Minėtos statybos buvo teisėtos, todėl yra visos sąlygos, nurodytos CK 4.68 - 4.71 straipsniuose, pareiškimui tenkinti.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 164-165) suinteresuotas asmuo Kauno viršininko administracija prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimą palikti nepakeistą. Kauno apskrities viršininko administracija nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Jos nuomone, kad statybos buvo teisėtos, nepatvirtina civilinėje byloje surinkti įrodymai. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad, kai statybos neteisėtos, tai nėra nei nekilnojamojo daikto kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo, t.y., nėra LR civilinio kodekso 4.68 - 4.71 straipsniuose nurodytų įgyjamosios senaties taikymo sąlygų. Pareiškėja apeliaciniame skunde neginčija pirmos instancijos teismo įrodymų vertinimo, nepateikia jokių naujų įrodymų, nenurodo kokias materialinės teisės normas pažeidė pirmos instancijos teismas, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko nenagrinėtu pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad inžineriniai statiniai, esantys Islandijos pl. 15, Kaune, yra pagrindinio pastato priklausiniai. Vadovaujantis LR CPK 370 straipsnio 4 dalimi, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, todėl yra nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad yra pažeistos procesinės teisės normos.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 170-171) suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimą palikti nepakeistą. Kauno miesto savivaldybės nuomone, proceso atnaujinimo pagrindas buvo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas - sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, byla turėjo būti nagrinėjama pagal pradinį pareiškimą, įtraukus į procesą visus suinteresuotus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms galėjo turėti įtakos priimtas teismo sprendimas. Todėl papildomus patikslinto pareiškimo reikalavimus teismas pagrįstai paliko nenagrinėtais, nes priešingu atveju būtų peržengtos ribos pagrindo, dėl kurio buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas. Teismas sprendime pagrįstai nurodė, jog nėra pagrindo taikyti įgyjamosios senaties instituto. Pareiškėja nurodė, kad statiniai, į kuriuos prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, yra pagrindinio statinio priklausiniai, o jų įrengimo laikotarpiu tokių statinių statybai įstatymas nereikalavo leidimų, jie nebuvo registruojami. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja nurodė, kad šiuos statinius kartu su visu kitu turtu perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos 1993 m., tačiau jų įstatymų nustatyta tvarka neįteisino. UAB „Auto ABC" nepateikė įrodymų, jog kreipėsi dėl statinių įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka, ir tai buvo atsisakyta padaryti.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 167-169) suinteresuoti asmenys K. S. ir V. V. prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Suinteresuotų asmenų nuomone, nekilnojamųjų daiktų, kuriuos nori įteisinti apeliantė, 1995 metais adresu Islandijos pl. 15, Kaune, nebuvo, nes Respublikinis valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras ir pati apeliantė ar jos turimų teisių ankstesni turėtojai įstatymų nustatyta tvarka neteikė duomenų apskričių valdytojų administracijos žemėtvarkos ir geodezijos tarnyboms. Tai yra savarankiškas pagrindas atmesti bet kokius apeliantės reikalavimus dėl įgyjamosios 10 metų senaties fakto nustatymo šių statinių atžvilgiu. Byloje yra 2005-10-28 VĮ Registrų centro Kauno filialo raštas „Dėl kiemo statinių kadastrinių duomenų tikslinimo" (1 t., b.l. 63 ir 125), kuriame nurodyta, kad tik 2004-11-29 atliktų šių duomenų tikslinimo metu valdoje Islandijos pl.15, Kaune, buvo nustatyti statiniai, į kuriuos apeliantė dabar prašo nustatyti nuosavybę įgyjamosios senaties pagrindu (kiemo aikštelė, betono plytelių danga, patikslintas vielos tinklo tvoros ilgis, pažymėti vartai ir varteliai, patikslintas estakados plotas ją pažymint „e1", taip pat pažymėti 4 šuliniai). 2005-05-16 dar kartą tikslinant duomenis, valdoje atžymėta žvyro aikštelė, medinė tvora, estakada „e2", 17 šulinių, tepalo surinkimo talpos. Visus šiuos statinius ir daugelį (patikslinus pareiškimą) kitų čia nepaminėtų apeliantė ir prašė pripažinti jos įgytais įgyjamosios senaties pagrindu. Toks prašymas bei apeliacinis skundas neturi jokio teisinio pagrindo, nes nekilnojamieji daiktai užfiksuoti (t.y. atsirado) mažiau kaip prieš 10 metų (CK 4.68 str. 1 d.). Antras ir pagrindinis argumentas yra, jog šie statiniai atsirado neteisėtai, neturint jokių projektų, leidimų, suderinimų ar kitų statybai reikalingų dokumentų. Trečias argumentas dėl apeliacinio skundo nepagrįstumo - apeliantė neturėjo teisės tikslinti savo pareiškimo nagrinėjant bylą atnaujinus procesą. Suinteresuotų asmenų nuomone, sprendimą dėl nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių priskyrimo pagrindiniam daiktui priima nekilnojamojo turto registras, kadangi jo duomenų bazėje yra kaupiama informacija ir apie daikto paskirtį, ir apie priklausinių buvimą. Todėl esant įstatymu nustatytoms procedūroms pripažįstant nekilnojamuosius daiktus priklausiniais, nėra galimybės taikyti CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11CPK 320straipsnis įtvirtina visuotinai pripažintą apeliacinio proceso principą, draudžiantį apeliacinės instancijos teismui peržengti apelianto nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas (tantum devolutum quantum appellatum). Apeliaciniame procese vienas iš pagrindinių asmenų yra asmuo, inicijuojantis apeliacinį procesą. Tai apeliantas. Šio asmens materialusis ir procesinis suinteresuotumas lemia ir bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka apimtį. Kaip ir pirmosios instancijos teismo procese, taip ir apeliaciniame procese galioja rungimosi (CPK 12str.), dispozityvumo (CPK 13str.) principai. Tai riboja teismo galimybę pačiam inicijuoti apeliacinį procesą, taip pat pradėti aiškintis aplinkybes ar faktus, kurių aiškintis neprašo apeliantas. Apeliacinės instancijos teismo apeliacinio bylos nagrinėjimo ribų peržengimas pripažįstamas proceso teisės pažeidimu. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, reiškia, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra apskųstos. Taip pat ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Todėl apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali išplėsti apeliacinio skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokių argumentų, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama. CPK 320 straipsnyje sakoma, kad apeliacinio skundo ribas sudaro tiek faktinis, tiek teisinis apeliacinio skundo pagrindas, t.y. ne tik apeliaciniame skunde nurodytos faktinės aplinkybės, bet ir materialiosios bei proceso teisės normų pažeidimai, kuriuos apeliantas nurodo apeliaciniame skunde kaip pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo pagrindus. Jei tam tikromis aplinkybėmis ar įstatymo taikymo pažeidimais apeliaciniame skunde nėra remiamasi, apeliacinės instancijos teismas negali vadovaudamasis šiais pagrindais pakeisti ar panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimo, nes tai reikštų apeliacinio bylos nagrinėjimo ribų peržengimą. Draudimas peržengti apeliacinio skundo ribas nereiškia, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, gali remtis tik apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir įrodymais. Apeliaciniame procese taip pat dalyvauja ir priešingų interesų turinčios šalys. Nesutikimą su apeliaciniame skunde pateiktais argumentais byloje dalyvaujantys asmenys išdėsto atsiliepimuose į apeliacinį skundą. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą pateikti argumentai yra susiję su apeliacinio skundo argumentais. Juos apeliacinės instancijos teismas privalo taip pat analizuoti. Apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas nustato tik faktinis ir teisinis apeliacinio skundo pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nėra saistomas apeliacinio skundo nustatytų ribų tam tikrais atvejais, t.y. jei to reikalauja viešasis interesas nagrinėjant CPK IV dalies XIX –XX skyriuose ir V dalyje nurodytų kategorijų bylas ir tikrindamas ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Šioje byloje pareiškėja padavė apeliacinį skundą. Jo ribas sudaro viso sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliaciniame skunde apeliantė nurodo, jog skundžiamas sprendimas yra netinkamai pagrįstas procesinės ir materialinės teisės normomis. Iš esmės apeliantas nenurodo jokių konkrečių tiek materialinės, tiek procesinės teisės normų, kurias pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai taikęs viso skundžiamo sprendimo atžvilgiu. Kolegija negali pati nuspręsti ar kokios nors teisės normos buvo pažeistos, nes būtų pažeistas CPK 320str. ir išeita už apeliacinio skundo ribų. Taip pat apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Apeliantė argumentų dėl sprendimo dalies, kuria atmestas pareiškimas, nenurodo, o tik pakartoja CK normų, reglamentuojančių nuosavybės teisės įgyjamosios senaties pagrindu įgijimo turinį.

13Byloje kilo ginčas dėl to, ar pagal LR CPK 370 straipsnio 4 dalį atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai; ar byla iš naujo gali būti nagrinėjama neatsižvelgus į proceso atnaujinimo pagrindus.

14Procesas šioje civilinėje byloje buvo atnaujintas CPK 366str. 1d. 7p. pagrindu. CPK 366str. 1d. 7p. nustato, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Kauno miesto apylinkės teismas, atnaujindamas procesą šioje civilinėje byloje, konstatavo, jog į bylą nepagrįstai nebuvo įtraukta suinteresuotu asmeniu Kauno apskrities viršininko administracija (t.1, b.l. 33-36). CPK 370str. 4d. nustato, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Iš nurodyto kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju yra svarbu nustatyti proceso atnaujinimo pagrindų ribas. Tik jas nustačius galima spręsti, ar jos buvo peržengtos, ar ne. Procesas šioje byloje buvo atnaujintas, nustačius, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Todėl akivaizdu, jog proceso atnaujinimo ribas sudaro įtraukimas į bylą suinteresuotų bylos nagrinėjimo pabaiga asmenų. Iš nurodyto taip pat darytina išvada, kad pareiškėja neturi teisinio pagrindo tikslinti pareiškimą ta apimtimi, kad iškėlė naujus reikalavimus, išeinančius iš pradinio reikalavimo ribų. Pareiškėja papildomai prašė nustatyti dar vieną juridinį faktą dėl statinių pripažinimo pagrindinio statinio priklausiniais. Naujas prašymas niekaip nėra susijęs su proceso atnaujinimo pagrindu, todėl tai traktuojama proceso atnaujinimo pagrindo ribų peržengimu ir tuo pačiu CPK 370str. 4d. pažeidimu. Kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytą, sprendžia, kad apylinkės teismas pagrįstai naujai pareikštą reikalavimą paliko nenagrinėtu CPK 296str. 1d. 12p. pagrindu.

15Teismas taip pat konstatavo, kad šis prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, kad inžineriniai statiniai adresu ( - ): 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelė (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvis (b2), kiti inžineriniai statiniai: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvora (tI), 6,10 m ilgio metaliniai vartai (t2), 1,20 m ilgio metaliniai varteliai (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvora (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvora (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvora (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo tvora (t9). 25 kv.m. ploto metalinė estakada el, 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakada (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelė (b3), šuliniai k1-k21, du tepalo rezervuarai (el, e2) yra pagrindinio pastato 1184,74 kv.m. 1B2p, esančio ( - ), priklausiniai, esantys 12032 kv.m. naudojamame, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto vykdomojo sprendimu Nr. 223 išskirtame bei raudonųjų linijų 1985-09-25 atžymėtame 11505 kv.m. žemės sklype sklype; negali būti nagrinėjamas ypatingos teisenos tvarka, kadangi tokios galimybės nenumato CPK XXVI skyriaus nuostatos.

16Apeliantė UAB „Auto ABC“ su šiais teismo argumentais nesutinka ir apeliaciniame skunde nurodo, kad CPK XXVI skyriaus nuostatos leidžia nagrinėti šį juridinę reikšmę turintį faktą. LR CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas numato, kad teismas nagrinėja bylas dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. Kadangi kitokiu būdu nustatyti šį juridinę reikšmę turintį faktą įstatymas nenustato, todėl šis pareiškimo reikalavimas turėjo būti išnagrinėtas pagal bendrąsias proceso taisykles.

17Kolegija su šiuo argumentu taip pat nesutinka dėl sekančių motyvų: sprendimą dėl nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių priskyrimo pagrindiniam daiktui priima nekilnojamojo turto registras, kadangi jo duomenų bazėje yra kaupiama informacija ir apie daikto paskirtį, ir apie priklausinių buvimą. Nekilnojamojo turto registro Nuostatų 10.3p numato, kad Registre įrašomi ir saugomi šie nekilnojamųjų daiktų duomenys: duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą. Todėl esant įstatymu nustatytoms procedūroms pripažįstant nekilnojamuosius daiktus priklausiniais, nėra galimybės taikyti CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto. Pareiškėja turėtų kreiptis į VĮ Registrų centrą su prašymu priskirti priklausinius pagrindiniam daiktui.

18Apeliantė taip pat nesutinka ir sprendimo dalimi, kuria atmestas jos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB "Auto ABC", į.k. 113819823, kitus inžinierinius statinius: 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvį (b2), kitus inžinerinius statinius: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (tI), 6,10 ilgio metalinius vartus (t2), 1,20 metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9). 25 kv.m. ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelę (b3), šulinius k1-k21, du tepalo rezervuarus (el, e2), esančius ( - ), įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį. Pareiškėja nurodo, jog pagrindinio statinio priklausinius ji įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savo turtą valdydama jį daugiau nei dešimt metų. Niekas per tą laiką jokių pretenzijų į juos nereiškė, nuosavybės teisės į juos niekam nėra įregistruotos, nepriklauso nuosavybės teisės nei tretiesiems asmenims, nei valstybei, nei savivaldybei, tai nėra savavalinė statyba, kadangi šiems priklausiniams įrengti įrengimo laikotarpiu įstatymas nereikalavo jokių leidimų tai atlikti, nebuvo reikalaujama juos kaip priklausinius įregistruoti. Minėtos statybos buvo teisėtos, todėl yra visos sąlygos, nurodytos CK 4.68 - 4.71 straipsniuose, pareiškimui tenkinti.

19Kolegijos vertinimu tai yra tik išreikšta apeliantės nuomonė dėl skundžiamo sprendimo. Apeliacinės instancijos teismas turi analizuoti argumentus, kuriais remiamasi apeliaciniame skunde. Tačiau apeliaciniame skunde nepateikiama jokių argumentų, kurie paneigtų ar kritikuotų sprendime nurodytus motyvus ir argumentus. Taip pat apeliaciniame skunde nenurodoma jokie argumentai, kurie pagrįstų nurodytus samprotavimus ir teiginius. Apeliantė skunde nenurodo, kodėl teismas neteisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, nenurodo, kokias materialinės teisės normas pažeidė bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas. Vienas pagrindinių aspektų, kurį teismas turi nustatyti yra tai, ar statybos buvo teisėtos, nes tik tokiu atveju atsirastų galimybė traktuoti, jog yra nekilnojamasis daiktas kaip valdymo teisės objektas ir tik tuomet būtų galima svarstyti apie jo valdymą. Apeliantė apeliaciniame skunde tik nurodo, kad statybos buvo teisėtos, tačiau nenurodo įrodymų, kurie šį teiginį pagrįstų. Atvirkščiai, iš į bylą pateiktų įrodymų, bei apeliantės paaiškinimų seka, kad ji ginčo statinius kartu su visu kitu turtu perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos 1993 m. . 1995 metais buvo priimtas sprendimas dėl pagrindinių statinių ir jų priklausinių valdymo nuosavybės teise ir jo pagrindu pareiškėjai įregistruotos nuosavybės teisės į pagrindinius statinius ir jų priklausinius (t.1, b.l. 5-7). Ginčo statiniai tuo metu buvo ne tik neįregistruoti kaip priklausiniai, bet jie netgi nebuvo inventorizuoti. Kita vertus, 1996 03 16 buvo patvirtintas detalusis planas, kuriame yra pareiškėjos sutikimas. Detalusis planas yra patvirtintas atsižvelgus į 1997 10 17 atliktą Registrų centro statinių ir kiemo įrenginių teisinę registraciją ir kadastrinius matavimus. Ginčo statiniai išeina už patvirtinto detalaus plano ribų (t.1, b.l. 43,45). Apylinkės teismas sprendime nurodė, kad statybos yra neteisėtos, nes jos nėra įstatymų nustatyta tvarka įteisintos, o kai statybos yra neteisėtos, tai nėra nekilnojamojo daikto kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo, t.y. nėra CK 4.68 4.71 str., str. nurodytų įgyjamosios senaties taikymo sąlygų. Jokių argumentų ar įrodymų nurodytiems pirmosios instancijos teismo argumentams ir įrodymams nuginčyti apeliantė nepateikė.

20Kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus, apeliacinį skundą atmeta, sprendimą palieka nepakeistą.

21Apeliacinį skundą atmetus, iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“ suinteresuotiems asmenims priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 93str. pagrindu. Suinteresuotam asmeniui K. S. priteistina 1000 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (t.3, b.l. 36), o V. V. – 700 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (t.3, b.l. 87). Taip pat iš apeliantės papildomai valstybės naudai priteistina 16Lt pašto išlaidų CPK 96str. pagrindu.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Apeliacinį skundą atmesti.

24Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“ priteisti suinteresuotiems asmenims:

  1. K. S. 1000 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.
  2. V. V. 700 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

26Iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“ priteisti 16 Lt pašto išlaidų.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėja UAB „Auto ABC“ patikslintu pareiškimu (2 t., b.l. 3-8)... 3. 2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB "Auto ABC", į.k.... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2007-01-30 sprendimu (t. 2, b.l. 144-148)... 5. Apeliaciniu skundu (t. 2, b.l. 157-160) pareiškėja UAB “Auto ABC” prašo... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 164-165) suinteresuotas asmuo... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 170-171) suinteresuotas asmuo... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 167-169) suinteresuoti asmenys... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 11. CPK 320straipsnis įtvirtina visuotinai pripažintą apeliacinio proceso... 12. Šioje byloje pareiškėja padavė apeliacinį skundą. Jo ribas sudaro viso... 13. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pagal LR CPK 370 straipsnio 4 dalį atnaujinus... 14. Procesas šioje civilinėje byloje buvo atnaujintas CPK 366str. 1d. 7p.... 15. Teismas taip pat konstatavo, kad šis prašomas nustatyti juridinę reikšmę... 16. Apeliantė UAB „Auto ABC“ su šiais teismo argumentais nesutinka ir... 17. Kolegija su šiuo argumentu taip pat nesutinka dėl sekančių motyvų:... 18. Apeliantė taip pat nesutinka ir sprendimo dalimi, kuria atmestas jos prašymas... 19. Kolegijos vertinimu tai yra tik išreikšta apeliantės nuomonė dėl... 20. Kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes,... 21. Apeliacinį skundą atmetus, iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 23. Apeliacinį skundą atmesti.... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą palikti... 25. Iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“ priteisti suinteresuotiems asmenims: 26. Iš pareiškėjos UAB „Auto ABC“ priteisti 16 Lt pašto išlaidų.... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....