Byla 2-830-524/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovui V. Š., atsakovės S. K. atstovei adv. G. M., atsakovės bankrutuojančios UAB,,Technikos jėga‘‘ atstovui P. P., trečiojo asmens atstovui K. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Swedbank“ ieškinį atsakovams S. K., uždarajai akcinei bendrovei „Technikos jėga“, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė Kerpienės firma dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 484 720,58 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo iš atsakovės S. K., 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo iš atsakovės UAB „Technikos jėga“ ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-12-12 su trečiuoju asmeniu pasirašė overdrafto sutartį, pagal kurią jam suteikė 600 000 Lt overdraftą, kurio grąžinimui užtikrinti laidavo atsakovai. Teigia, jog suėjus kredito grąžinimo terminui jis nebuvo grąžintas, BUAB Kerpienės firma iškelta bankroto byla.

3Atsakovė S. K. pateiktame atsiliepime į ieškinį pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jos pasirašytos laidavimo sutarties galiojimas baigėsi 2009-05-24, ieškinys pareikštas tik 2009-09-30, todėl vadovaujantis CK 6.88 str. 1 d. atmestinas. Teigia, kad siūlė bankui parduoti įkeistą žemės sklypą ir padengti trečiojo asmens įsiskolinimus, tačiau ieškovė pateikė ieškinį. Pažymi, kad, kol nebus parduotas įkeistas žemės sklypas ir nepaaiškės, ar nėra galimybės kredito sumą išieškoti iš bankrutuojančios įmonės turto, ieškovė neturi teisės į atsakovės kaip laiduotojos turtą.

4Atsakovė UAB „Technikos jėga“ pateiktame atsiliepime į ieškinį pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Technikos jėga‘‘ pasirašytos laidavimo sutarties galiojimas baigėsi 2009-05-24, ieškinys pareikštas tik 2009-09-30, todėl vadovaujantis CK 6.88 str. 1 d. atmestinas. Teigia, kad BUAB Kerpienės firma turi nekilnojamojo turto, todėl ieškovo reikalavimas bus patenkintas tiek iš įkeisto, tiek iš skolininkei priklausančio turto. Pažymi, kad neaišku, kokia dalimi sutartinius įsipareigojimus įvykdys pagrindinis skolininkas, todėl ieškinio reikalavimas negali būti tenkinamas.

5Trečiasis asmuo BUAB Kerpienės firma pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad UAB Kerpienės firma 2009-05-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, 2009-09-21 nutartimi patvirtintas AB „Swedbank“ 484 720,58 Lt kreditinis reikalavimas.

6Ieškovė dublike palaiko ieškinyje pareikštus reikalavimus. Be argumentų, išdėstytų ieškinyje, papildomai nurodo, kad suėjęs skolos mokėjimo terminas nereiškia, jog pasibaigė ir kredito sutartis. Pažymi, kad laiduotojai ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, todėl CK 6.88 str. 1 d. nustatytas terminas netaikomas. Teigia, kad neatsisako pirmenybės teisės į įkeistą turtą, tačiau naudojasi visomis priemonėmis, užtikrinančiomis prievolės įvykdymą, nes įstatymas kreditoriui nenumato, kokiu eiliškumu tenkinti savo kreditinius reikalavimus.

7Atsakovai pateiktame triplike palaiko atsiliepimuose į ieškinį nurodytus argumentus, papildomai pažymi, kad ieškovės pozicija dėl Įmonių bankroto įstatymo 16 str. prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, ji yra praleidusi terminą pareikšti ieškinį laiduotojams. Teigia, kad laidavimo sutarties nuostatos turi būti aiškinamos pagal įstatymo nuostatas. Mano, kad ieškovė kreipdamasi į teismą dėl skolos priteisimo iš laiduotojų parodė, jog atsisako pirmenybės teisės išieškojimo iš įkeisto turto.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad bankroto bylas įmonininkai iškėlė vienas kitam. Pagrindinis skolininkas nepatenkins banko kreditinio reikalavimo, todėl bankas turi teisę nukreipti išieškojimą į laiduotojus, kurie ateityje užims banko vietą kreditorių sąraše UAB Kerpienės firmos bankroto byloje.

9Atsakovės S. K. atstovė paaiškino, kad ieškovas pirmiausia turi išsiieškoti iš pagrindinio skolininko. Ieškovas yra verslininkas ir jam keliami aukštesni teisinio išprusimo reikalavimai, todėl jis privalėjo pareikšti ieškinį per CK 6.88 str.1 d. nurodytą 3 mėnesių terminą. Pasirašant laidavimo sutartis bankas nesiaiškino laiduotojos turtinės padėties, laidavimo sutartys buvo sudarytos vėliau negu pagrindinės skolos sutartys, atsakovė neturi lėšų ginčyti laidavimo sutarties.

10Atsakovės bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga‘‘ atstovas P. P. paaiškino, kad laidavimo sutarties neginčija, tačiau ji pasirašyta ne laisva valia. Reikia stabdyti šią bylą, nes bankroto procedūros nėra baigtos.

11Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad bankrutuojančios UAB Kerpienės firmos 14 ha žemės sklypas Klaipėdos rajone yra įkeistas ir neįvertintas, nes vyksta teisminiai ginčai dėl pardavimo kainų.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad ieškovė su S. K. firma 2007-12-12 sudarė overdrafto sutartį, pagal kurią S. K. firma liko skolinga 484 720,58 Lt suteikto kredito. 2008-05-19 individuali įmonė buvo pertvarkyta į UAB Kerpienės firmą, kuriai 2009-05-24 buvo iškelta bankroto byla. Šio įmonės kreditinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui šalys 2009-01-15 sudarė laidavimo sutartis (b.l.19). 2009-09-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas ieškovės 484 720,58 Lt trečiosios eilės kreditinis reikalavimas UAB Kerpienės firmos bankroto byloje (b.l. 45). Iš įmonės administratoriaus paaiškinimo nustatyta, kad ši įmonė turi žemės sklypą Klaipėdos rajone, o iš viso kreditinių reikalavimų dydis yra 6 726 448, 78 Lt. Atsakovai šioje byloje neginčija skolos dydžio, laidavimo sutarties sąlygų, todėl ginčas kyla dėl CK 6.88 str. 1d. nustatyto trijų mėnesių termino ieškiniui pareikšti terminuoto laidavimo atveju ir laiduotojų atsakomybės iki nepabaigtos skolininkės UAB Kerpienės firmos bankroto procedūros.

14Dėl atsakovų atsakomybės pagal laidavimo sutartis.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnis reglamentuoja mokėjimo terminus įmonei iškėlus bankroto bylą. Jame nustatyta, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Ši nuostata reiškia, kad yra fiksuojama įmonės skolų sudėtis ir apimtis, susidaranti dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, skolos fiksuojamos pagal jos prievoles: 1) kurių mokėjimo terminai jau yra suėję, ir 2) kurių mokėjimo terminai laikomi suėjusiais dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės turtas fiksuojamas balanse, kuris sudaromas iškėlus bankroto bylą ir perduodamas bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Pagal paminėtas nuostatas vykdant pagrindinės skolininkės UAB Kerpienės firmos bankroto procedūrą ieškovei nėra grąžintas suteiktas kreditas pagal paminėtą sutartį. Įvertinus pagrindinės skolininkės turtinę padėtį darytina išvada, jog jos nemokumas buvo konstatuotas 2009-05-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi jai iškėlus bankroto bylą. Iš trečiojo asmens paaiškinimo nustatyta, kad šios įmonės administratorius nustatė tik žemės sklypą Klaipėdos rajone, kurį pardavus numatyta dengti visų pirma įkaito turėtojo kito banko 4 505 174 Lt kreditinį reikalavimą, todėl darytina išvada, kad ieškovo trečiosios eilės kreditinio reikalavimo patenkinimas realiai yra apsunkintas.

16Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnis). Taigi iš laidavimo sutarties sampratos darytina išvada, kad laiduotojas prisiima turtinius įsipareigojimus kito asmens kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Šioje byloje nustatyta, kad UAB Kerpienės firma nebeįvykdys prievolės pagal kreditavimo sutartį, todėl yra pagrindas likusią skolos dalį priteisti solidariai iš atsakovų. CK 1.136 str. 1d.2p. nustatyta, kad vienas iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų yra sandoriai, iš kurių atsiranda sutarties šalims privalomos teisės ir pareigos. Sutartis yra juridinis faktas, kuris sukuria, keičia ar nutraukia civilinius teisinius santykius. Sukūrusi civilinį teisinį santykį, sutartis pagal teisės normų nustatytas ribas reguliuoja jos sukurto teisinio santykio dalyvių elgesį iki to laiko, kol bus pasiektas sutartimi numatytas rezultatas. Sudarydamos sutartį šalys savo suderinta valia nustatė konkretų elgesį, t. y. teises ir pareigas. Jeigu sutarties šalys nevykdo prisiimtų teisių ir pareigų, yra panaudojamos atsakomybės priemonės. Įstatymas numato priemones sutartims įgyvendinti, jos įgyvendinamos priverstiniu prievolės įvykdymu, panaudojant gynimo ir atsakomybės priemones, tačiau tik tokias, kokias suteikia konkreti subjektinė teisė, įgyta pagal sutartį (CK 1.137 str.). CK 6.76 str.- 6.89 str. nėra suformuluotas imperatyvus draudimas kreditoriui nukreipti savo reikalavimą į laiduotojus, priešingai, CK 6.81 str. 1 d. nustato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Pagrindinio skolininko nemokumas yra konstatuotas, iškėlus jam bankroto bylą buvo konstatuota, kad šios prievolės mokėjimo terminas suėjo, todėl ieškovas , pareikšdamas ieškinį laiduotojams, savo teises gina jo turimos subjektinės teisės nustatytu būdu. Be to, įvertintina tai, kad pagrindiniam skolininkui iškelti bankroto bylą prašė laiduotojas UAB ,,Technikos jėga’’, o šiam laiduotojui iškelti bankroto bylą prašė R. K., todėl ieškovas turi pagrindą abejoti laiduotojo mokumu ir savo teises ginti operatyviau. Laiduotojų teises šiame teisiniame santykyje gina CK 6.83 str. , nustatantis, kad įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę, todėl laiduotojai, įvykdę savo prievolę ieškovei, taps pagrindinio skolininko kreditoriai ir tenkinti atsakovų prašymo dėl bylos stabdymo nėra pagrindo.

17Dėl CK 6.88 str. 1d. termino

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-05-18 nutartyje Nr. 3K-7-229/2009 yra išaiškinęs CK 6.88 str. 1d. termino taikymo taisyklę ir nurodo, kad nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Šalių laidavimo sutarčių 9.1 p. yra nustatyta, kad sutartys galioja iki visiško prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymo (b.l.20, 22), todėl atsakovų pozicija dėl praleisto termino yra neparemta įstatymu.Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Tokios paminėtos sutarties laidavimo sąlygos atsakovai neginčija, todėl teismas neturi pagrindo kitaip vertinti laidavimo sutarties pabaigos. Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, buvo išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas.

19Šioje byloje atsakovai neginčijo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis, neprašė jų pripažinti negaliojančiomis, pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėjo pagrindinio skolininko mokumo, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistini 484 720,58 Lt negrąžintos paskolos sumos bei 5 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų iš S. K. nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanų iš bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga’’ nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Technikos jėga’’ įsiteisėjimo dienos (CK 6.210 , Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str.7d.3p.).

20Iš atsakovų priteistina po 4423,50 Lt ieškovei sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį (CPK 93 str. 1d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti .

23Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K., a. k. ( - ) ir bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga‘‘ , įmonės kodas ( - ), solidariai 484 720,58 Lt negrąžintos skolos sumos.

24Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K. 5 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanų iš bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga’’ nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Technikos jėga’’ įsiteisėjimo dienos.

25Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K. ir bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga‘‘ 4423,50 Lt žyminio mokesčio paduodant ieškinį.

26Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš... 3. Atsakovė S. K. pateiktame atsiliepime į ieškinį pareikštu ieškiniu... 4. Atsakovė UAB „Technikos jėga“ pateiktame atsiliepime į ieškinį... 5. Trečiasis asmuo BUAB Kerpienės firma pateiktame atsiliepime į ieškinį... 6. Ieškovė dublike palaiko ieškinyje pareikštus reikalavimus. Be argumentų,... 7. Atsakovai pateiktame triplike palaiko atsiliepimuose į ieškinį nurodytus... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad bankroto bylas... 9. Atsakovės S. K. atstovė paaiškino, kad ieškovas pirmiausia turi... 10. Atsakovės bankrutuojančios UAB ,,Technikos jėga‘‘ atstovas P. P.... 11. Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad bankrutuojančios UAB Kerpienės... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovė su S. K. firma 2007-12-12 sudarė overdrafto... 14. Dėl atsakovų atsakomybės pagal laidavimo sutartis.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnis reglamentuoja... 16. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už... 17. Dėl CK 6.88 str. 1d. termino... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-05-18 nutartyje Nr. 3K-7-229/2009 yra... 19. Šioje byloje atsakovai neginčijo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų... 20. Iš atsakovų priteistina po 4423,50 Lt ieškovei sumokėto žyminio mokesčio... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 22. ieškinį patenkinti .... 23. Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K., a. k. ( - ) ir bankrutuojančios UAB... 24. Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K. 5 procentų dydžio procesinių... 25. Priteisti ,,Swedbank‘‘ AB iš S. K. ir bankrutuojančios UAB ,,Technikos... 26. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima...