Byla 2-12866-563/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų S. K. ir R. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Aleksandrui Selezniovui, „Swedbank“, AB, BUAB „K. firma“ bankroto administratoriui UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi su skundu dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų ir prašo panaikinti 2010-12-09 (rašymo apsirikimo klaida) antstolio patvarkymą Nr. S1-38806 dėl įkeisto turto pardavimo vykdant hipotekos teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110. Nurodė, kad šiuo metu yra sprendžiamas BUAB „K. firma“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ atstatydinimo klausimas, todėl atstatydinamas administratorius negali pateikti antstolio prašomos informacijos. Taip pat nurodė, kad antstolis neturi teisinio pagrindo spręsti bei skelbti turto pardavimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110. Mano, kad antstolio priimtas patvarkymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas pažeidžiant bankroto teisės normas.

3Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas su skundu nesutinka, nurodė, kad 2011-04-21 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi atsisakė sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110, todėl pareiškėjų pozicija, kad įkeistas turtas iš viešųjų varžytinių turi būti parduodamas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, yra klaidinga.

4Suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB ir BUAB „K. firma“ bankroto administratorius UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ atsiliepimų į skundą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/10/03110, pradėta vykdyti pagal 2010-01-22 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 470-2N/2009 dėl S. K. ir R. K. priklausančio įkeisto turto pardavimo iš varžytinių, skolininkas UAB „K. firma“, išieškotojas „Swedbank“, AB, skolinio įsipareigojimo dydis 484720,58 Lt (vykd. b.l. 1, 3, 5). Skundžiamu patvarkymu Nr. S1-38806 dėl įkeisto turto pardavimo vykdant hipotekos teismo nutartį antstolis įpareigojo BUAB „K. firma“ bankroto administratorių UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ iki 2012-08-15 pateikti antstoliui informaciją, ar BUAB „K. firma“ kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą dėl S. K. ir R. K. įkeisto turto pardavimo bankroto įstatymo nustatyta tvarka, taip pat išaiškino bankroto administratoriui UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“, kad, nepateikus antstoliui nurodytos informacijos, antstolis spręs klausimą dėl turto pardavimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110 (vykd. b.l. 169).

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/10/03110 duomenų nustatyta, kad pareiškėjų prašymu išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110 sustabdymo klausimas buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis: Klaipėdos apygardos teismas 2010-12-27 nutartimi atmetė pareiškėjų prašymą sustabdyti išieškojimą minėtoje vykdomojoje byloje, o Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskirąjį skundą, 2011-04-21 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą (vykd. b.l. 151-152, 162-164). Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-21 nutartyje nurodė, kad apeliantai (nagrinėjamu atveju – pareiškėjai) nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-830-524/2010 teisme nemanė, kad gali būti pažeistos bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisės, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė, kaip konkrečiai pasireikštų minėtų teisių pažeidimas, todėl teismas netenkino pareiškėjų prašymo dėl išieškojimo sustabdymo.

8Pažymėtina, kad antstolis skundžiamą patvarkymą priėmė, atsižvelgdamas į minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-21 nutartyje nurodytas aplinkybes ir motyvus, todėl darytina išvada, kad, nei Klaipėdos apygardos teismui, nei Lietuvos apeliaciniam teismui nesustabdžius išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/03110, antstolis turėjo teisę priimti skundžiamą patvarkymą, kuriuo iš bankroto administratoriaus reikalaujama pateikti informaciją. Be to, pareiškėjai skunde nenurodė, kaip skundžiamame patvarkyme nurodytos antstolio reikalaujamos informacijos pateikimas pažeidžia pareiškėjų teises ir interesus.

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų skundą ir naikinti skundžiamą patvarkymą skunde nurodytais motyvais, todėl, nesant įstatymu numatytų pagrindų pripažinti antstolio Aleksandro Selezniovo skundžiamus veiksmus neteisėtais, pareiškėjų skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškėjų S. K. ir R. K. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/10/03110 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai