Byla 2A-1109-619/2015
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo J. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Barkausko ir Ritos Kisielienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mano sauga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Plasta“ ieškinį atsakovui UAB „Mano sauga“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo J. G.,

3Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Plasta“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Constanta plius“ (dabartinis pavadinimas UAB „Mano sauga“) ieškovo naudai 20 161,11 Lt skolos, 8,75 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu sudarė automobilio Toyota Land Cruiser, valst. Nr. GBN477 nuomos sutartį Nr. 12/10.2. Sutartyje numatyta nuomos kaina 3724,62 Lt be PVM per mėnesį. 2012 m. rugpjūčio 7 d. transporto priemonė perduota atsakovui, sumokėtas 20400 Lt dydžio avansas už naudojimąsi išnuomota transporto priemone. Daugiau atsakovas nuompinigių nemokėjo. 2013 m. gegužės 3 d. atsakovas paliko minėtą transporto priemonę ieškovo įmonės teritorijoje be jokio įspėjimo. Atsakovas liko skolingas bendrovei 20161,11 Lt pagal išrašytas sąskaitas faktūras, skolą padengti atsisako motyvuodamas tuo, kad ne jis, o UAB „Constanta plius“ pasirašė sutartį. Toks atsisakymas apmokėti sąskaitas nepagrįstas, nes iš juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad tai yra tas pats juridinis asmuo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo UAB „Mano sauga“ 20161,11 Lt skolos, 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2347,5 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Plasta“ naudai.

6Atsakovas UAB „Mano sauga“ pateikė prieštaravimus ir prašė pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu - J. G., ieškovui nesutikus, įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, panaikinti preliminarų sprendimą. Nurodė, kad 2012 m. spalio 1 d. UAB „Mano būstas LT“, įsigydamas atsakovo UAB „Mano sauga“ akcijų, nebuvo informuotas apie jokius sutartinius įsipareigojimus, automobilio nuomos sutartį, įmonės balanso finansiniuose duomenyse sumokėto avanso nėra. Atsakovo darbuotojai niekada nesinaudojo automobiliu, negavo iš ieškovo jokių PVM sąskaitų-faktūrų. Automobiliu naudojosi atsakovo buvusios direktorės J. G. gyvenimo draugas A. S.. Atsakovo vertinimu, faktas, kad įmonės veiklos vystymo pradžioje toks sandoris, kurio avansinis mokėjimas sudarė 25 proc. visų tuo metu buvusių pajamų, yra akivaizdžiai neprotingas, todėl tuometinės direktorės veiksmai vertintini kaip neteisėti. Tvirtina, jog automobilio sandoris galimai apsimestinis, siekiant nepagrįstai pasipelnyti iš atsakovo kaip sąžiningo rinkos subjekto, todėl neigiami padariniai privalo būti perkeliami šį sandorį sudariusiems – ieškovui ir buvusiai atsakovo direktorei J. G.. Taip pat nurodė, kad remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi, procesinių palūkanų dydis turėtų būti 8,17 proc.

7Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus prašė atmesti prieštaravimus, preliminarų sprendimą palikti nepakeistu. Nurodė, kad faktas, jog atsakovo akcijų perleidėjas neatskleidė įgijėjui visos informacijos apie įmonės būklę nėra pagrindas nevykdyti juridinio asmens prievolių. Ieškovas negali būti atsakingas už tai, kad sandoris nebuvo atspindėtas įmonės buhalterijoje. Tai, kad atsakovas iš dalies vykdė įsipareigojimus pagal sutartį, patvirtina, kad sudaryta sutartis nėra fiktyvi. Sąskaitos – faktūros buvo siunčiamos atsakovui sutartyje nurodytu adresu, todėl argumentas, kad atsakovas jų negavo nepagrįstas. Ieškovas nurodo, kad jam nėra žinomos aplinkybės apie sutarties versiją su atsakovo darbuotojo A. K. parašu. Veikla, kuria užsiima atsakovas nėra pagrindas laikyti sandorį apsimestiniu. Pagrindo keisti atsakovą šioje byloje nėra, nes sutartį su ieškovu sudarė ne asmeniškai J. G., o atsakovas, todėl jis atsakingas už nuomos sutarties įvykdymą. Tvirtina, kad atsakovas nepagrindė savo pozicijos dėl palūkanų dydžio.

8II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 4 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą bei priteisė iš atsakovo 15,84 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Nurodė, kad atsakovo prieštaravimuose išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti preliminaraus sprendimo. Konstatavo, kad automobilio nuomos sutartis atsakovo vardu sudaryta asmens, turinčio teisę vienvaldiškai juridinio asmens vardu sudaryti sandorius – J. G.. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad sandoris tuo pagrindu, kad buvo sudarytas direktorei pažeidžiant steigimo dokumentuose numatytą kompetenciją, neginčijamas (CK 1.82 str.). Nagrinėjamu atveju sutartis nėra nuginčyta ir yra galiojanti, todėl ją privaloma vykdyti (CK 6.189 str.). Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovu, kad aplinkybė, jog atsakovo akcijų perleidėjas neatskleidė įgijėjui visos informacijos apie įmonės būklę negali būti laikoma pagrindu nevykdyti juridinio asmens prievolių. Nurodė, kad byloje nenagrinėjamas atsakovo buvusios vadovės galimas netinkamas pareigų paties atsakovo atžvilgiu vykdymas, o sprendžiama, ar atsakovas tinkamai vykdė pareigą mokėti nuomos mokestį pagal automobilio nuomos sutartį. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas nenurodo steigimo dokumentų nuostatų, kurių tariamai neatitiko sudaryta sutartis, be to nenustatyta, kad ieškovas žinojo ar turėjo žinoti, kad sutartis tariamai prieštarauja atsakovo veiklos tikslams ar sutarties sąlygos neatitiko rinkos sąlygų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad akivaizdaus pagrindo pripažinti sutartį negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu ex officio nėra. Taip pat byloje surinkti įrodymai pirmosios instancijos teismo vertinimu, neleidžia spręsti, kad buvo akivaizdi tikroji abiejų sandorio šalių valia sandorį sudaryti ne su atsakovu, bet su atsakovo buvusia vadove kaip fiziniu asmeniu. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra pateikta duomenų, įgalinančių spręsti, kad ieškovas būtų turėjęs kokį nors motyvą ar interesą sudaryti sutartį su J. G. kaip fiziniu asmeniu ir motyvą pridengti tokį sandorį sutartimi su pastarosios vadovaujama įmone, o aplinkybė, jog automobilis buvo naudojamas ne atsakovo įmonės veikloje, o asmeniškai J. G. grindžiama tik paties atsakovo paaiškinimais, tačiau jų kiti byloje surinkti įrodymai nepatvirtina (CPK 178 straipsnis). Taigi, pagal bylos aplinkybes negalima spręsti, kad automobilio nuomos sutartis yra akivaizdžiai apsimestinis sandoris. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad turi būti taikoma 2014 m. sausio 1 d. galiojusi palūkanų norma, kadangi nagrinėjamu atveju civilinė byla iškelta 2014 m. pirmąjį pusmetį. Pagal Lietuvos banko teikiamus duomenis, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. sausio 2 d. galiojo 0,75 proc. vienos nakties atpirkimo sandorių palūkanų norma, todėl atmetė atsakovo argumentas, kad priteistinos palūkanos turi būti 8,17 proc. dydžio.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mano sauga“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

    1. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo visas faktines bylos aplinkybes, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti automobilio nuomos sandorį niekiniu. Pirmosios instancijos teismas posėdžio metu atsisakė prijungti atsakovo teikiamą svarbų įrodymą – sutarties versiją su tuo metu UAB „Constanta plius“ dirbusio technikos vadovo A. K. parašu bei atsisakė jį iškviesti liudytoju. Minėto dokumento nagrinėjimas bei paties A. K. parodymų davimas būtų suteikęs atsakovui galimybę pagrįsti buvusios direktorės veikimą ultra vires, kadangi patvirtintų aplinkybę, jog buvusios direktorės J. G. gyvenimo draugas A. S. pats inicijavo pirmosios sutarties versijos pasirašymą ir tai būtų pagrindas ex officio teismui pripažinti automobilio nuomos sandorį niekiniu.
    2. Teismas neatsižvelgė į atsakovo argumentus, kad PVM sąskaitų – faktūrų už autotransporto priemonės nuomą sutarties galiojimo metu atsakovas negavo. Jos buvo siųstos adresu ( - ), o registruota apelianto buveinė yra adresu ( - ). Pažymėtina tai, kad adresu ( - ) yra buvusios atsakovo direktorės nurodyta gyvenamoji vieta, kas leidžia teigti, kad sandoris buvo sudarytas išimtinai asmeniniais tikslais.
    3. Teismas taip pat nevertino abejotinų sandorio sudarymo aplinkybių, tokių kaip lakoniškas sutarties turinys, neaiškus 20400 Lt avanso sumokėjimas, kuris nenumatytas sutartyje ir nėra apskaitytas įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad nėra duomenų, kad automobilio nuomos sutartis neatitiko rinkos sąlygų, nes apeliantas negalėjo pateikti tokių duomenų. Teismas taip pat nevertino tokios sutarties tikslingumo veiklos nevykdančiai įmonei bei to, kad apie ieškovo veiklą nėra viešų duomenų. Apeliantas taip pat pažymi ir tai, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas ir J. G. turi ryšį, kurį patvirtina jų pasirašyta akcijų pirkimo pardavimo sutartis. Akcijų pirkimas – pardavimas nebuvo publikuojamas, o akivaizdžiai pasiūlytas pažįstamiems asmenims, kas leidžia daryti išvadą, kad tai buvo sąžiningo trečiojo asmens – apelianto apgaulės modelis. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas neįvertino to, kad nėra jokių objektyvių įrodymų pagrindžiančių, kad automobiliu buvo naudotasi įmonės reikalams. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad byloje nenustatyta, jog ieškovas žinojo ar turėjo žinoti, kad sutartis tariamai prieštarauja apelianto veiklos tikslams, todėl nėra pagrindo laikyti šį sandorį prieštaraujančiu juridinio asmens teisnumui. Žinojimą pagrindžia tai, kad pasirašytos dvi analogiškos sutartys su dviem skirtingais asmenimis, t.y. technikos vadovu ir direktore.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Plasta“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą nepakeistą, priteisti iš apeliantų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

       1. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė prie bylos prijungti papildomą įrodymą – nuomos sutartį bei apklausti liudytoją A. K., kuris ją pasirašė, kadangi aplinkybės, kurios neva būtų įrodytos, nekeičia santykių teisinės kvalifikacijos. Atsakovas apie kitą nuomos sutarties variantą minėjo tiek prieštaravimuose, tiek atskirajame skunde, tiek pirmuosiuose posėdžiuose, tačiau šios sutarties nepateikė. 2014 m. birželio 19 d. posėdis, kuriame minėta sutartis buvo pateikta nebuvo parengiamasis, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė prijungti pateiktą sutartį, kadangi situacija rodė, kad atsakovas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Dėl A. K. iškvietimo liudyti atsakovas nurodė prieštaringus argumentus, todėl teismas pagrįstai atmetė prašymą jį apklausti. Pažymi, kad nepaisant to, kas pasirašė sutartį, tokia sutartis yra galiojanti pagal CK 2.83 str. nuostatas. Ieškovas paaiškina, kad apelianto papildomai pateiktas įrodymas – automobilio nuomos sutartis, kuri pasirašyta A. K. parašu galėjo atsirasti rengiant nuomos sutartį, kuri buvo parengta ieškovui pasinaudojant tipine nuomos sutarties forma, šalių pasirašyta. Ieškovui pasigedus A. K. įgaliojimų pasirašyti šią sutartį, tikėtina, kad sutartis buvo perrašyta iš naujo su tinkamų atstovų parašais. Taigi, atsakovo naujai pateiktas įrodymas nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos sprendimo.
       2. Dėl apeliacinio skundo argumento, kad atsakovas negavo sąskaitų – faktūrų, ieškovas paaiškina, kad jos buvo siunčiamos ne J. G. asmeniškai, o sutartyje nurodytu adresu. Paskutinės sąskaitos – faktūros buvo siunčiamos ir atsakovo faktinės veiklos adresu, todėl remiantis CK 2.17 str. 3 d. visos pasekmės susijusios su tuo, kad skolininkas nepraneša apie adreso pasikeitimą tenka skolininkui.
       3. Ieškovas nurodo, kad sutarties galiojimas negali būti paneigtas argumentu, kad ji yra lakoniška. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti, kad minėtas sandoris atsakovui, nevykdančiam veiklos nebuvo tikslingas ir toks automobilis nebuvo reikalingas, o sandorio kaina yra neteisinga. Dažna saugos įmonė naudojasi prabangiais visureigiais, marketingo tikslais. Sutartimi nustatyta nuomos kaina yra įprasta rinkoje ir atsakovas neįrodinėjo, kad nuomos kaina nėra teisinga. Aplinkybė ar nuomininkas vykdo veiklą nėra svarbi, juo labiau, kad atsakovas pripažįsta, kad iki nuomos sutarties sudarymo turėjo virš 80000 Lt apyvartos. Nesutinka su atsakovu, kad aplinkybė, jog nėra viešai žinoma apie ieškovo veiklą yra pagrindas pripažinti sandorio negaliojančiu. Apelianto teiginys, kad ieškovas ir J. G. artimi draugai nėra pagrįsti. Ieškovas taip pat pažymi, kad atsakovas neįrodinėjo teisme, kad sandoris yra neatitinkantis rinkos realijų. Apelianto teiginiai, kad pradedančiai įmonei nebuvo reikalingas toks prabangus automobilis įrodo, kad apeliantas žinojo kokios vertės ir kokio prabangumo automobilis buvo jam išnuomojamas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama atsakovo pateikto apeliacinio skundo ribose.

16Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas UAB „Plasta“ pasirašė su įmone UAB „Constanta plius“ nuomos sutartį, kurios pagrindu išnuomojo atsakovui automobilį Toyota Land Cruiser. Atsakovas įsipareigojo mokėti 4506,79 Lt nuomos mokestį per mėnesį. 2012 m. rugpjūčio 7 d. priėmimo – perdavimo aktu automobilis perduotas atsakovui, kuriuo jis naudojosi iki 2013 m. gegužės 3 d. (automobilio radimo fiksavimo aktas) (b.l. 19). 2012-08-08 kasos pajamų kvitu už automobilio nuomą sumokėtas 24 000 Lt avansinis mokėjimas. Po avanso sumokėjimo atsakovas jokių įmokų nėra atlikęs. 2012 m. spalio 1 d. atsakovas UAB „Mano sauga“ įsigijo UAB „Constanta plius“ akcijas. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo pareigos sumokėti skolą pagal nuomos sutartį.

17Apelianto vertinimu, minėta nuomos sutartis pripažintina niekine, nes buvusi įmonės direktorė pasirašė sutartį veikdama viršydama savo įgaliojimus, sandoris prieštarauja juridinio asmens teisnumui (CK 1.82), yra apsimestinis (CK 1.87 str.), o būtent šių aplinkybių viseto išsiaiškinimui pirmosios instancijos teismas užkirto kelią neprijungdamas atsakovo pateiktos sutarties versijos, atsisakydamas apklausti liudytoju A. K. bei netirdamas abejotinų sandorio sudarymo aplinkybių.

18Dėl nevisapusiškai išnagrinėtų faktinių bylos aplinkybių

19Kolegija atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismo atsisakymas prijungti atsakovo pateiktą rašytinį įrodymą - nuomos sutartį bei apklausti liudytoją A. K. sąlygojo nevisapusišką visų faktinių bylos aplinkybių išnagrinėjimą ir netinkamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriame konstatuota, kad nėra akivaizdžių pagrindų sandorį pripažinti niekiniu.

20Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas 2014-07-04 d. rezoliucija atsisakė tenkinti atsakovo 2014 m. birželio 27 d. su lydraščiu pateiktą prašymą papildyti bylą nauju įrodymu, t.y. 2012 m. rugpjūčio 7 d. automobilio nuomos sutartimi Nr. 12/10.1, kuri atsakovo tvirtinimu pagrindžia neteisėtus ir nesąžiningus AB „Plasta“ atstovo V. P. veiksmus, motyvuodamas tuo, kad įrodymai pateikti jau išnagrinėjus bylą iš esmės (b.l. 91). Teismas 2014-06-19 teismo posėdžio metu atsisakė apklausti liudytojus konstatuodamas, kad prašymas nesavalaikis ir jų galimas patvirtinti aplinkybes vertino kaip tiesiogiai nesusijusias su byloje nustatinėjamomis aplinkybėmis pagal ieškinio pagrindą ir dalyką. Įvertinusi bylos aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

21Visų pirma atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal galiojančias proceso normas įrodymų pateikimas civiliniame procese turi būti savalaikis – įrodymai renkami iki bylos skyrimo teismo posėdyje. CPK 181 str. 2 d. numatyta, kad teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Taigi, proceso reikalavimai yra nukreipti į kuo ankstesnį įrodymų byloje pateikimą, taip užtikrinant proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, tačiau jie nereiškia absoliutaus draudimo esant svarbioms priežastims pateikti įrodymus ir vėliau (CPK 314 str.).

22Kaip patvirtina bylos medžiaga, atsakovas prašymą dėl įrodymų prijungimo pateikė jau išnagrinėjus bylą iš esmės teismo posėdyje, todėl teismas rezoliucija pagrįstai jį atsisakė prijungti prie bylos ir grąžino atsakovui. Tokiu būdu teismas proceso normų nepažeidė, priešingai, tokie atsakovo veiksmai liudija, kad jis procese elgiasi netinkamai – įrodymus teikia teismui jau išnagrinėjus iš esmės bylą, teismo sprendimo rašymo laikotarpiu, byloje nėra nustatyta priežasčių, dėl kurių atsakovas šių įrodymų negalėjo patekti savalaikiai. Pažymėtina ir tai, kad su apeliaciniu skundu pateikdamas naują rašytinį įrodymą – 2012 08 07 automobilio nuomos sutartį, ją cituodamas ir vertindamas apeliaciniame skunde apeliantas neprašo šio rašytinio įrodymo prijungi prie bylos, todėl kolegija nepasisako dėl skundo aplinkybių, susijusių su nauju rašytiniu įrodymu (CPK 314 str.).

23Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad atsisakymas apklausti liudytojus yra atsisakymas priimti į bylą norimus pateikti įrodymus, todėl šie veiksmai kvalifikuojami pagal CPK 181 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. N. S. v. J. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-328/2006). Spręsdamas prašymą dėl liudytojų apklausos, teismas turi įvertinti, ar konkretus asmuo gali būti liudytojas, ar prašymas paduotas laikantis tvarkos, ar liudytojas galės nurodyti aplinkybes, susijusias su byla (CPK 189 ir 180 straipsniai), ar turinčios reikšmės bylai aplinkybės gali būti įrodinėjamos liudytojų parodymais (CPK 197 straipsnio 2 dalis), ar prašymas galėjo būti pateiktas anksčiau, o jo vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą (CPK 181 straipsnio 2 dalis) ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. liepos 4 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-365/2014). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sprendžiant naujų įrodymų priėmimo klausimą, šių įrodymų įrodomoji vertė nagrinėjamam byloje ginčui turi būti esminė, t. y. nuo jų paprastai gali priklausyti bylos ginčo nagrinėjimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 21 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-348/2013). Apeliacinės instancijos teismas spręsdamas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė patenkinti reikalavimą apklausti liudytojus, vertina ar tai padaryta laikantis proceso teisės normų, nenukrypstant nuo kasacinio teismo praktikos, nepažeidžiant pagrindinių proceso teisės principų.

24Pirmosios instancijos teismas atsisakė apklausti liudytojus motyvuodamas tuo, kad prašymas galėjo būti pateiktas anksčiau, pagal ieškinio pagrindą ir dalyką liudytojų parodymai nėra susiję su byla (b.l. 89). Įvertinusi bylos aplinkybių visumą, teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti priešingos išvados. Atsakovas buvo byloje atstovaujamas teisininko, kliūčių dėl kurių nebuvo galima pareikšti prašymo dėl liudytojų apklausos anksčiau su procesiniais dokumentais ar prieš teismo posėdį nėra nustatyta, liudytojų apklausa būtų sudariusi sąlygas atidėti teismo posėdį, kita vertus, liudytojų parodymai pagal ieškinio pagrindą ir dalyką nėra tiesiogiai susiję su ginčo esme, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šį procesinį prašymą. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto skundo argumentai, jos teiktų įrodymų neprijungimas bei atsisakymas apklausti liudytoju A. K. užkirto kelio visapusiškam bylos išnagrinėjimui laikytini nepagrįstais.

25Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismo neatsižvelgimas į tai, kad atsakovas negavo jokių PVM sąskaitų – faktūrų už autotransporto priemonės nuomą ir jos buvo siunčiamos buvusios įmonės direktorės adresu, lėmė nevisapusišką įrodymų išnagrinėjimą bei nepagrįstą sprendimą, kad nėra pagrindo pripažinti nuomos sutartį niekine. Kolegija atmeta šį apelianto argumentą. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog minėtos PVM sąskaitos – faktūros buvo siunčiamos atsakovo sutartyje nurodytu adresu ( - ), keletas sąskaitų faktūrų adresu ( - ). Apelianto argumentas, kad tai įrodo, jog sutartis buvo sudaryta asmeniniais buvusios atsakovo vadovės tikslais nepagrįstas, kadangi iš byloje esančio registrų centro išrašo (b.l. 8) matyti, jog šiuo adresu ( - ) buvo registruota atsakovo buveinė. Kolegijos nuomone, šie apelianto argumentai negalėjo būti vertinami kaip akivaizdus nuomos sutarties negaliojimo pagrindas, todėl formalus pirmosios instancijos teismo neatsakymas į šį atsakovo argumentą negalėjo lemti nevisapusiško įrodymų įvertinimo bei neturėjo įtakos priimtam sprendimui.

26Dėl akivaizdaus pagrindo pripažinti automobilio nuomos sandorį niekiniu ex officio

27Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas neįvertinęs eilės abejotinų sandorio sudarymo aplinkybių nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti nuomos sutartį niekine.

28Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas (CK 1.136 str. 2 d.); sudarydami sandorius asmenys, veikdami civilinių teisinių santykių dalyvių autonomijos principo pagrindu, įgyvendina savo civilinį teisnumą. Civilinių teisinių santykių subjektų autonomijos principas nėra absoliutus - įgyvendindami civilines teises ir vykdydami pareigas, asmenys negali pažeisti imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų (CK 1.137 str.). Kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas, tokie pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą, t. y. jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK 1.78 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio, t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. balandžio 6 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-147/2007). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas ištyręs bylos aplinkybių visumą ir nenustatęs, jog tarp šalių sudaryta nuomos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 str.) ar viešąjai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.) pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju nėra akivaizdaus pagrindo pripažinti sandorį niekiniu. Apelianto skundo argumentai šių aplinkybių nepaneigia.

29Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad tiek apelianto nurodomas CK 2.133 straipsnio 6 dalyje aptariamas sandoris, sudarytas kito asmens vardu neturint teisės sudaryti sandorį ar viršijant suteiktas teises (CK 1.92 str.), tiek juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio sudarymas (CK 1.82 str.), tiek apsimestinis sandoris (CK 1.87 str.) savo prigimtimi yra nuginčijami sandoriai, kurie teismo gali būti pripažinti negaliojančiais tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokius sandorius negaliojančiais, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, atsakovas šiuo atveju nepateikė nei savarankiško ieškinio nei priešieškinio byloje pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą nuomos sutartį negaliojančia CK 1.82 str., 1.87 str. ar 1.92 str. pagrindais. Nesant priešpriešinio atsakovo reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino byloje esančius įrodymus sandorių negaliojimo CK 1.82 str., 1.87 str. ar 1.92 str. kontekste ir nenukrypdamas nuo teismų formuojamos praktikos padarė pagrįstą išvadą, kad iš byloje turimų duomenų nėra akivaizdžių pagrindų teismui ex officio pripažinti sandorį negaliojančiu. Tuo tarpu atsakovo argumentai, kad teismas nevertino abejotinų sandorio sudarymo aplinkybių tokių, kaip lakoniška sutarties forma, ieškovo ir atsakovo buvusios vadovės asmeniniai ryšiai, 20400 Lt avanso sumokėjimas neaptarimas sutartyje, neatspindėjimas įmonės buhalterinėje apskaitoje, nuomos kainos dydis, sutarties tikslingumas, atmestini kaip nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime teismas aptarė daugelį apelianto minimų aplinkybių ir jas laikė neįrodytomis. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas negali būti atsakingas už tai, kad įmonės dokumentuose neatspindėtas avanso sumokėjimas, byloje nėra duomenų, kurie leistų spręsti, jog ieškovas ir būtų turėjęs kokį interesą ar motyvą sudaryti sutartį su J. G. kaip su fiziniu asmeniu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skirtingai nei nurodo apeliantas, šios aplinkybės nelaikytinos akivaizdžiais pagrindais pripažinti sutartį negaliojančia, o juo labiau niekine. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šioje byloje sprendžiamas klausimas ar atsakovas tinkamai vykdė savo pareigą mokėti nuomos mokestį ir ar yra teisinis pagrindas priteisti ieškovo prašomą skolą.

30Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nustatė visas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai taikė materialines ir proceso normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 329, 330 str.). Todėl apeliacinis skundas netenkinamas, sprendimas paliekamas nepakeistas.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Netenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo, apeliacinės instancijos teismui nepateikus šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str., CPK 98 str. 1 d. ).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :
  4. Ieškovas UAB „Plasta“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas UAB „Mano sauga“ pateikė prieštaravimus ir prašė pakeisti... 7. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus prašė atmesti prieštaravimus,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 4 d. sprendimu Vilniaus... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mano sauga“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Plasta“ prašo atmesti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas UAB... 17. Apelianto vertinimu, minėta nuomos sutartis pripažintina niekine, nes buvusi... 18. Dėl nevisapusiškai išnagrinėtų faktinių bylos aplinkybių... 19. Kolegija atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismo... 20. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas 2014-07-04... 21. Visų pirma atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal galiojančias proceso... 22. Kaip patvirtina bylos medžiaga, atsakovas prašymą dėl įrodymų prijungimo... 23. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad atsisakymas apklausti... 24. Pirmosios instancijos teismas atsisakė apklausti liudytojus motyvuodamas tuo,... 25. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismo neatsižvelgimas į tai, kad... 26. Dėl akivaizdaus pagrindo pripažinti automobilio nuomos sandorį niekiniu ex... 27. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas neįvertinęs eilės... 28. Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir... 29. Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad tiek apelianto nurodomas CK 2.133... 30. Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuojama, jog pirmosios instancijos... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti apeliacinės... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą palikti...