Byla 2A-930-302/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. D. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Trakų kredito unijos ieškinį atsakovams J. V., E. V., D. L., A. D. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas Trakų kredito unija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų J. V., E. V., D. L. ir A. D. solidariai 34 576,24 Lt negrąžintos paskolos, 6013,42 Lt palūkanų, 3047,46 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas J. V. sudarė 2007-02-12 paskolos sutartį Nr. 07-00017, pagal kurią ieškovas suteikė minėtam atsakovui ir atsakovei E. V. 40 000 Lt dydžio paskolą 5 metų laikotarpiui. Paskolos grąžinimo užtikrinimui ieškovas ir atsakovai D. L. bei A. D. sudarė atitinkamai 2007-02-12 laidavimo sutartį Nr. 07-00016 ir 2007-02-12 laidavimo sutartį Nr. 07-00017. Atsakovai J. V. ir E. V. paskolos sutartį vykdė netinkamai ir visos paskolos ieškovui negrąžino. Kadangi solidarūs atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė laiku ir ginčo išspręsti šalių susitarimu nepavyko, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

6Trakų rajono apylinkės teismo 2009-05-05 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai, priteisiant ieškovui iš atsakovų J. V., D. L. ir A. D. solidariai 34 576,24 Lt negrąžintos paskolos, 6013,42 Lt palūkanų, 3047,46 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 43637,12 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2009-04-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat iš kiekvieno minėto atsakovo po 218,33 Lt bylinėjimosi išlaidų Trakų kredito unijai.

7Atsakovas A. D. pateikė prieštaravimus. Nurodė, kad jokios laidavimo sutarties su ieškovu nesudarinėjo, dėl to Trakų rajono policijos komisariatui pateikė pareiškimą, todėl šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl jo parašo suklastojimo. Kadangi jis laidavimo sutarties nesudarinėjo, todėl kartu su atsakovu J. V. neturi solidarios prievolės grąžinti ieškovui paskolą pagal paskolos sutartį .

8Atsakovas D. L. pateikė prieštaravimus. Nurodė, kad į bylą atsakove turėjo būti įtraukta ir atsakovo J. V. sutuoktinė E. V., kadangi paskola buvo naudojama šeimos poreikiams tenkinti. Kadangi atsakovų J. V. ir E. V. atsakomybė pagal Sutartį I yra solidari, todėl ieškovas turėjo pareikšti reikalavimą abiems minėtiems atsakovams, kuriems neįvykdžius prievolių ieškovas įgytų reikalavimo teisę į Sutarties I dalyko laiduotojus, t. y. į atsakovą D. L.. Taip pat nesutiko su delspinigių dydžiu, teigė kad jie prieštarauja protingumo kriterijams, nes 0,1 proc. dydžio delspinigiai, mokėtini kas dieną, sudaro 36,50 procento per metus.

9Atsakovas J. V. prieštaravimų nepateikė.

10Patikslinus ieškinio reikalavimus ir įtraukus į bylą atsakovę E. V., ši nurodė, kad atsakovas J. V. pagal paskolos sutartį gautą paskolą panaudojo asmeniniams poreikiams tenkinti, todėl atsakovų J. V. ir E. V., kaip tuometinių sutuoktinių, prievolės nėra bendros. Taigi pagal paskolos sutartį atsakovė E. V. neatsako. Priešingu atveju būtų pažeista gera moralė bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, taip pat būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, nes nutraukus jos santuoką atsakovė E. V. atsakytų už buvusio savo sutuoktinio, t. y. atsakovo J. V., prievoles pagal paskolos sutartį, nors jokios naudos dėl tokios sutarties nėra gavusi. Be to, teigė, kad atsakovė nėra išreiškusi savo valios dėl paskolos gavimo, t. y. nedavė savo sutikimo jos sudarymui, taip pat jos nepatvirtino.

11Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 23 d. sprendimu pakeitė preliminarų sprendimą. Priteisė iš J. V., E. V., D. L. ir A. (A.) D. solidariai 34 576,24 Lt negrąžintos paskolos, 6013,42 Lt palūkanų, 3047,46 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 43637,12 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2009-04-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Trakų kredito unijai.

12Sprendime teismas konstatavo, kad atsakovų J. V. ir E. V. prievolės pagal paskolos sutartį yra solidarios, kadangi atsakovė E. V., kaip atsakovo J. V. sutuoktinė, žinojo apie paskolos gavimo sąlygas ir šią aplinkybę patvirtina 2007-02-09 prašyme vartojimo paskolai jos parašytas vardas, pavardė ir parašas, kurių tikrumo atsakovė neginčijo ir nepaneigė. Atsakovė nepagrindė jos nurodomos aplinkybės, kad ji nieko nežinojo apie jos tuometinio sutuoktinio prievoles pagal sutartį ir kad pagal paskolos sutartį gautos lėšos nebuvo panaudojamos bendriems šeimos poreikiams.

13Teismas taip pat paliko nepakeistą preliminarų sprendimą ir atsakovo A. D. atžvilgiu. Sprendime teismas pažymėjo, kad atsakovas neįrodė, kad laidavimo sutarties nesudarinėjo ir kad laidavimo sutartį, A. D. prašymą dėl priėmimo Trakų kredito unijos nariu ir laidavimo paraišką pasirašė ne minėtas atsakovas. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą kartu su Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro 2010-06-01 specialisto išvadą Nr. 140-(10279)-IS1-41936.

14Atsakovas A. D. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovo A. D. atžvilgiu atmesti arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė procesinės teisės pažeidimą, kas sudaro pagrindą vadovaujantis CPK 329 ir 330 str. tokį sprendimą pakeisti. Teismas neteisėtai nesustabdė civilinės bylos pagal atsakovo prašymą tuo pagrindu, kad dėl suklastoto atsakovo parašo ant laidavimo sutarties ir vekselio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris dar nėra baigtas ir nėra išnykusios aplinkybės, sudariusios pagrindą bylai sustabdyti. Apeliantas pažymi, kad teismas, atsisakydamas sustabdyti bylą, pažeidė proceso koncentruotumo, ekonomiškumo ir šalių lygybės principus.

16Be to, teismas netinkamai vertino atsakovo parašų ant laidavimo paraiškos ir pačios laidavimo sutarties tarpusavio santykį, tuo pažeisdamas materialinės teisės normas.

17Net ir tuo atveju, jei sutartis iš tiesų būtų patvirtinta autentišku paties atsakovo A. D. parašu, teismas netinkamai vertino laidavimo sutarties galiojimo faktą. Baudžiamojoje byloje nustačius, jog laidavimo paraiška buvo patvirtinta suklastojus I. D. parašą, akivaizdu, kad pati paraiška, nors ir pasirašyta atsakovo A. D., yra niekinė ir negalioja. Nesant galiojančios ir tinkamai sudarytos laidavimo paraiškos, negalėjo būti sudaryta ir pati laidavimo sutartis. Tokios paraiškos negaliojimas daro negaliojančia ir laidavimo sutartį (CK 1.80 str.).

18Apeliantas taip pat nurodo, kad laidavimo paraiškos pasirašymas nesukuria ją pasirašiusiam asmeniui jokių teisių pareigų, analogiškų pačios laidavimo sutarties pasirašymui. Laidavimo paraiška tik patvirtinama, jog asmuo yra pasirengęs pereiti prie kito etapo, kuriame suderinus paskolos gavimo sąlygas turi būti pasirašoma ir pati laidavimo sutartis.

19Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apelianto argumentai dėl bylos sustabdymo yra nepagrįsti. Teismui nebuvo pagrindo stabdyti bylos CPK 163 str. 4 p. numatytu pagrindu, nes nagrinėjamoje civilinėje byloje ir baudžiamojoje byloje (ikiteisminio tyrimo stadijoje) nėra pareikšta tapačių turtinių reikalavimų. Pagal CPK 163 str. 3 p. byla stabdytina tuomet, kai baudžiamoji byla nagrinėjama teisme, tuo tarpu ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai ir prokuroras.

20Ieškovas nurodo, kad teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino visas bylos aplinkybes ir įrodymus ir priėmė pagrįstas išvadas. Teismas pagrįstai nurodė, kad kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus.

21Svarbi ir ta aplinkybė, kad apeliantas, nuo 2008-06-03 žinodamas apie laidavimo sutartį, jos niekuomet neginčijo teismine tvarka, o ieškovui pareiškus ieškinį teisme, pradėjo neigti tą faktą, kad pasirašė laidavimo sutartį.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

24Apeliantas ginčija teismo priimtą sprendimą tuo pagrindu, jog teismas pažeidė imperatyvią pareigą stabdyti bylą CPK 163 str. 4 d. pagrindu, netinkamai įvertino įrodymus ir faktines bylos aplinkybes ir dėl ko padarė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą apelianto atžvilgiu. Kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka.

25Pirmos instancijos teismas byloje nustatė ir kolegija sutinka, kad tarp ieškovo Trakų kredito unijos ir atsakovo J. V. 2007-02-12 buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 07-00017 (t 1, b.l. 5-6, 9). Tą pačią dieną, tarp ieškovo ir atsakovų D. L. ir A. D. buvo sudarytos laidavimo sutartys (t 1, b.l. 7, 8), kuriomis buvo užtikrinta paskolos grąžinimo prievolė pagal paskolos sutartį. Paskolos gavėjui nuo 2007 m. lapkričio 15 d. nevykdant savo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį – nemokant eilinių įmokų pagal nustatytą grafiką dėl paskolos grąžinimo, ieškovas 2008-10-06 pranešimu įspėjo visus atsakovus apie skolos sumokėjimą iki 2008 m. spalio 21 d., taip pat įspėjo, jog skolos nesumokėjus paskolos sutartis nutraukiama be atskiro įspėjimo (t 1, b.l. 12). Atsakovams nevykdant įsipareigojimų tiek pagal paskolos sutartį, tiek pagal laidavimo sutartis, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo.

26Nors apeliantas skunde nurodo, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovas A. D. kaip laiduotojas turi solidarios atsakomybės pareigą, kadangi jis laidavimo sutarties nepasirašė, teismas tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė sprendimą pagrįstą būtent šiais įrodymais.

27Pagal CK 6.181 straipsnio 4 dalį sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalių susitarimas pareikštas įstatymų reikalaujama forma. Įstatyme nustatyta privaloma rašytinė laidavimo sutarties forma, jos nesilaikymas sutartį daro negaliojančią (CK 6.79 straipsnis). Ieškovas kreipdamasis dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo, į bylą pateikė laidavimo sutartį (t 1, b.l. 8), sudarytą tarp ieškovo ir apelianto. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Tarp ieškovo ir apelianto sudaryta laidavimo sutartis yra galiojanti, atsakovas A. D. neteikė į bylą įrodymų, kad ji yra įstatymo nustatyta tvarka (teismo sprendimu) pripažinta negaliojančia, taip pat atsakovas tokio reikalavimo nereiškė ir bylą nagrinėjant teisme. Pirmos instancijos teismas pagrįstai vadovavosi pateikta į bylą laidavimo sutartimi ir sprendė dėl apelianto prievolės pagal šią sutartį.

28Nors atsakovas nebuvo pareiškęs reikalavimo dėl laidavimo sutarties negaliojančia, tačiau teismas nagrinėjo atsakovo A. D. nurodytus atsikirtimo į ieškinį argumentus, jog jis nepasirašė laidavimo sutarties, todėl prievolės pagal laidavimo sutartį neturi. Pirmos instancijos teismas nagrinėjo aplinkybes iki sutarties sudarymo ir pagrįstai pripažino, kad atsakovas A. D. sutiko laiduoti už atsakovo J. V. prievolę pagal paskolos sutartį pastarojo prašomas, to neginčija ir apeliantas skunde. Tuo tikslu apeliantas 2007-02-09 užpildė prašymą dėl jo priėmimo į kredito unijos narius, taip pat pasirašė laidavimo paraišką (t 2, b.l. 12), kurios pasirašymo apeliantas neginčija. Šiuos dokumentus pateikė ieškovui. Tokiu būdu tokie atsakovo veiksmai iki laidavimo sutarties pasirašymo atitinka CK 6.162–6.187 straipsniuose reglamentuojama sutarties sudarymo procedūrą. CK 6.162 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis yra pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam akcepto atveju (CK 6.167 straipsnio 1 dalis). Akceptu laikomas akceptanto pareiškimas arba kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas. Akceptas sukelia teisinių padarinių nuo to momento, kai jį gauna oferentas (CK 6.173 straipsnio 1, 2 dalys). Įvertinus šiuos veiksmus, ieškovui nebuvo pagrindo abejoti, jog apeliantas atlikdamas šiuos veiksmus, nesutinka laiduoti už atsakovą J. V. ir kad šie veiksmai nesutikimas sudaryti laidavimo sutartį, kuri vėliau, po kelių dienų ir buvo sudaryta.

29Be to, apelianto veiksmai ir po sutarties sudarymo, bei ieškovui pranešus apie paskolos sutarties nutraukimą (t 1, b.l. 12), kai jis visiškai nereagavo į ieškovo pateiktą informaciją, rodo, kad jis nelaikė laidavimo santykių negaliojančiais.

30Apelianto skunde nurodyta aplinkybė, kad jo sutuoktinė I. D. nepasirašė laidavimo sutarties, nedaro laidavimo sutarties niekine, dėl ko teismas be atskiro šalių (ar vienos iš šalių) reikalavimo tokią sutartį turėtų pripažinti niekine. Pažymėtina tai, kad apelianto sutuoktinei nepasirašius laidavimo sutarties gali būti sprendžiamas tik jos atsakomybės pagal šią sutartį klausimas, tačiau šiuo atveju jis neįtakoja apelianto prisiimtų įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį.

31Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Pirmos instancijos teismas vadovaudamasis šiomis suformuotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, tinkamai įvertino įrodymus ir pagrįstai laikė, jog apeliantas nepaneigė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, pagrįstai jį pripažino solidariu skolininku.

32Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmos instancijos teismas privalėjo sustabdyti bylą CPK 163 str. 4 d. pagrindu. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilinius teisinius padarinius. Tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Teismui buvo pateiktas Lietuvos policijos kriminalinių tyrimo centro specialisto išvada, kurioje buvo ištirti šioje nutartyje paminėtuose dokumentuose atsakovo A. D. ir jo sutuoktinės I. D. parašų autentiškumas, taip civilinės bylos aplinkybės civiliniame procese buvo tiriamos operatyviau ir intensyviau, kaip ir nurodyta kasacinio teismo nutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Baltoji Vokė“ v. AB „Kanapa“, bylos Nr. 3K-3-107/2008). Nurodytoje nutartyje kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau civilinio proceso tvarka, tai jį sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, kokiems duomenims rinkti ir kuriam laikui civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas. Kolegija dar kartą nurodo, kad šioje byloje apskritai nebuvo pareikšta reikalavimų dėl sandorio galiojimo, todėl teismui stabdyti civilinę bylą vadovaujantis CPK 163 str. 4 p. nebuvo pagrindo.

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.)

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

35Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas Trakų kredito unija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas J. V. sudarė 2007-02-12 paskolos sutartį... 6. Trakų rajono apylinkės teismo 2009-05-05 preliminariu sprendimu ieškinys... 7. Atsakovas A. D. pateikė prieštaravimus. Nurodė, kad jokios laidavimo... 8. Atsakovas D. L. pateikė prieštaravimus. Nurodė, kad į bylą atsakove... 9. Atsakovas J. V. prieštaravimų nepateikė.... 10. Patikslinus ieškinio reikalavimus ir įtraukus į bylą atsakovę E. V., ši... 11. Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 23 d. sprendimu pakeitė... 12. Sprendime teismas konstatavo, kad atsakovų J. V. ir E. V. prievolės pagal... 13. Teismas taip pat paliko nepakeistą preliminarų sprendimą ir atsakovo A. D.... 14. Atsakovas A. D. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą pirmosios instancijos... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė procesinės teisės... 16. Be to, teismas netinkamai vertino atsakovo parašų ant laidavimo paraiškos ir... 17. Net ir tuo atveju, jei sutartis iš tiesų būtų patvirtinta autentišku... 18. Apeliantas taip pat nurodo, kad laidavimo paraiškos pasirašymas nesukuria ją... 19. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo... 20. Ieškovas nurodo, kad teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino visas... 21. Svarbi ir ta aplinkybė, kad apeliantas, nuo 2008-06-03 žinodamas apie... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Apeliantas ginčija teismo priimtą sprendimą tuo pagrindu, jog teismas... 25. Pirmos instancijos teismas byloje nustatė ir kolegija sutinka, kad tarp... 26. Nors apeliantas skunde nurodo, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius... 27. Pagal CK 6.181 straipsnio 4 dalį sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai... 28. Nors atsakovas nebuvo pareiškęs reikalavimo dėl laidavimo sutarties... 29. Be to, apelianto veiksmai ir po sutarties sudarymo, bei ieškovui pranešus... 30. Apelianto skunde nurodyta aplinkybė, kad jo sutuoktinė I. D. nepasirašė... 31. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 32. Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmos instancijos teismas... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.,... 35. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 23 d. sprendimą palikti...