Byla 2-732-781/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutarties, kuria atmestas kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Verantas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB Verslo administravimo centras.

72.

82018 m. gruodžio 27 d. įvyko bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Verantas“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas BUAB „Verantas“ nuosavybės teise priklausantį pastatą – degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei šio pastato priklausinį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), parduoti kaip turtinį vienetą už didžiausią pasiūlytą 5 000 Eur kainą ją pasiūliusiai pirkėjai UAB „Primestus“. Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė skundą dėl minėto nutarimo, kuriame nurodo, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas dominuojant tik vienintelės potencialios pirkėjos UAB „Primestus“ pasiūlymui bankrutavusios bendrovės vertingą turtą įsigyti už 5 000 Eur sumą, BUAB „Verantas“ bankroto administratorei galimai nededant optimalių pastangų išviešinti šio turto pardavimo faktą didesniam pirkėjų ratui. Kreditorės nuomone, minėtu kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu yra nustatyta akivaizdžiai nepagrįsta ir galimybę gauti didžiausią kainą eliminuojanti turto pardavimo tvarka, kas pažeidžia tiek bankrutavusios įmonės teises, tiek BUAB „Verantas“ kreditorių interesus, taip pat neatitinka bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų bei pagrindinio bankroto procedūrų tikslo – maksimaliai patenkinti BUAB „Verantas“ kreditorių finansinius reikalavimus. Kreditorė mano, kad bankroto proceso metu bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl skundžiamas 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia BUAB „Verantas“ teises, kadangi, atsiradus tik vieninteliam pirkėjui, kuris pasiūlė turto įsigijimo kainą, būtina toliau imtis priemonių ir tęsti pirkėjų paiešką išviešinant šį faktą didesniam besidominčių asmenų ratui, tokiu būdu užtikrinant galimybę bankrutavusios įmonės turtą parduoti kuo didesne kaina.

93.

10BUAB „Verantas“ bankroto administratorė su kreditorės skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad kreditorė skundžia 98,36 procentų kreditorių balsų dauguma priimtą nutarimą. 2018 m. gegužės 15 d. administratorė kreipėsi į visus kreditorius dėl ginčo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, kartu pateikdama antstolio Mareko Petrovskio 2018 m. balandžio 12 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei 2015 m. liepos 7 d. turto vertinimo ataskaitos santrauką Nr. A-15-07- 14-IJ61. 2018 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkime, išnagrinėjus kreditorių ir administratorės siūlymus dėl turto pardavimo, balsų dauguma buvo nutarta BUAB „Verantas“ nuosavybės teise priklausantį pastatą – degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei šio pastato priklausinį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), pardavinėti tokia tvarka: pardavinėti dvejose varžytynėse; pirmosiose varžytynėse nustatyti 250 000 Eur (didinama apie 30 procentų nuo turto vertintojo nustatytos turto rinkos vertės) pradinę pardavimo kainą, o antrosiose varžytynėse nustatyti 225 000 Eur (mažinama 10 procentų nuo paskutinės kainos) pradinę pardavimo kainą; nustatyti 1 000 Eur dydžio kainos didinimo varžytynėse intervalą. Vykdant šį nutarimą buvo paskelbtos dvejos varžytynės. Paskelbtos pirmosios varžytynės ir paskelbtos antrosios varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis.

114.

12Administratorė akcentavo aplinkybę, jog neįvykus nurodomoms varžytynėms, administratorė 2018 m. rugsėjo 12 d. raštu pasiūlė įkaito turėtojai BUAB „Serneta“ perimti turtą paskutinėse varžytynėse skelbta kaina. Įkaito turėtoja 2018 m. spalio 25 d. pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė turtą perimti ir pasiūlė nutarimo projektą dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos. Gavus įkaito turėtojos BUAB „Serneta“ pasiūlytą nutarimo projektą dėl turto pardavimo, 2018 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkime balsų dauguma buvo nutarta BUAB „Verantas“ nuosavybės teise priklausanti pastatą – degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei šio pastato priklausinį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), pardavinėti tokia tvarka – apie turto pardavimą skelbti viešai internete; vieną mėnesį rinkti pirkėjų pasiūlymus; su gautais pasiūlymais supažindinti BUAB „Verantas“ kreditorius. Administratorė 2018 metais paskelbė skelbimą apie parduodamą nebaigtą statybą adresu ( - ). Pažymėjo, kad 2018 m. gruodžio 7 d. gautas tik UAB „Primestus“ pasiūlymas dėl turto įsigijimo už 5 000 Eur sumą. 2018 m. gruodžio 7 d. išsiųstas atsakymas UAB „Primestus“, kad pasiūlymas gautas ir artimiausiu metu bus sušauktas kreditorių susirinkimas, kuriam bus pateiktas svarstyti pasiūlymas dėl turto įsigijimo. Teigė, jog apie tai, kad adresu ( - ) nėra jokių statinių buvo nustatyta jau bankroto proceso pradžioje ir informacija apie tai pateikta 2013 m. liepos 9 d. pirmajame kreditorių susirinkime. 2012 m. kovo 1 d. kartu su antstoliu Mareku Petrovskiu buvo konstatuota faktinė aplinkybė, kad ant žemės sklypo, adresu ( - ), nebuvo matyti jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo statinio. Ši aplinkybė nuo pirmojo kreditorių susirinkimo buvo žinoma visiems kreditoriams. 2018 m. gruodžio 27 d. BUAB „Verantas“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo yra pagrįstas realia turto verte.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi kreditorės skundą atmetė.

176.

18Teismas sprendė, jog neįrodyta, kad yra galimybė už didesnę nei kreditoriai nustatė skundžiamu nutarimu kainą parduoti turtą, esantį adresu ( - ). Tai patvirtina byloje esantis 2018 m. balandžio 10 d. antstolio Mareko Petrovskio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame konstatuotos aplinkybės, jog adresu ( - ) pievoje yra vikšrinio traktoriaus išvažinėtos vežios, vizualiai apžiūrėjus vietą, buvo matyti, kad žemėje yra seni betono pamatai, ant kurių yra sudėti betono blokai ar jų dalys, imituojant statinio pamatus, betono blokai ar jų dalys yra tik sudėti ant senų betono blokų ar padėti šalia senų blokų, sudėti blokai ar jų dalys nėra pritvirtinti, sumūryti ar kitaip surišti su senais, žemėje esančiai blokais.

197.

20Teismas konstatavo, kad kreditorė, ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta įmonės turto pardavimo kaina ir tvarka, skunde nenurodė objektyvių duomenų, galinčių sukelti pagrįstas abejones dėl kreditorių susirinkime nustatytos įmonės turto pardavimo kainos objektyvumo ar realumo. Teismo vertinimu, kreditorė savo abejonėms pagrįsti turėjo pateikti realaus turinio duomenis, kai šiuo atveju nutarimas buvo ginčijamas iš esmės deklaratyviais, abstraktaus pobūdžio teiginiais.

218.

22Teismas akcentavo, jog kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, turėdama tik 0,27 procento kreditorinių reikalavimų BUAB „Verantas“ bankroto byloje, vilkina bendrovės bankroto procesą, teikiant nepagrįstus skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB „Verantas“ 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Teismas nevertino aplinkybės, jog skundžiamas nutarimas priimtas dominuojant tik vienintelės potencialios pirkėjos UAB „Primestus“ pasiūlymui bankrutavusios bendrovės vertingą turtą įsigyti už 5 000 Eur sumą, BUAB „Verantas“ bankroto administratorei galimai nededant optimalių pastangų išviešinti šio turto pardavimo faktą didesniam pirkėjų ratui. Nutarimo pagrindu yra nustatyta akivaizdžiai nepagrįsta ir galimybę gauti didžiausią kainą eliminuojanti turto pardavimo tvarka, kas pažeidžia tiek bankrutavusios įmonės teises, tiek BUAB „Verantas“ kreditorių interesus.

299.2.

30Skundžiamas 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia BUAB „Verantas“ teises, kadangi, atsiradus tik vienintelei pirkėjai, kuri pasiūlė turto įsigijimo kainą, būtina toliau imtis priemonių ir tęsti pirkėjų paiešką išviešinant šį faktą didesniam besidominčių asmenų ratui, tokiu būdu užtikrinant galimybę bankrutavusios įmonės turtą parduoti kuo didesne kaina.

319.3.

32Šioje byloje esantis rašytinis įrodymas, t. y. kreditorės BUAB „Serneta“ pateikta UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ žemės sklypo nuomos teisės su statiniais vertinimo ataskaita Nr.A-15-07-14-IJ61 patvirtina faktą, jog BUAB „Verantas“ nekilnojamojo turto (pastato - degalinės, unikalus Nr. ( - ); šio pastato priklausinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )) vertė 2015 m. liepos 7 d. duomenimis sudarė 114 000 Eur.

3310.

34Atsakovės BUAB „Verantas“ bankroto administratorė UAB Verslo administravimo centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3510.1.

36Apeliantės nurodyta turto vertinimo ataskaita yra parengta pagal 2015 m. liepos 7 d. duomenis. Dabartinė situacija dėl turto vertinimo aplinkybių yra pasikeitusi, nutraukta valstybinės žemės nuomos sutartis.

3710.2.

38Apeliantė vilkina bankroto procedūras, visos galimybės parduoti turtą kuo didesne kaina yra išnaudotos.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4211.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

44Dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo vertinimo

4512.

46Iš bylos duomenų nustatyta, kad BUAB „Verantas“ 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas, kuriuo: nutarta BUAB „Verantas“ nuosavybės teise priklausantį pastatą – degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei šio pastato priklausinį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), parduoti kaip turtinį vienetą už didžiausią pasiūlytą 5 000 Eur kainą pirkėjai UAB „Primestus“; įgalioti ir įpareigoti bankroto administratorę pasirašyti turto pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Primestus“ bei turto perdavimo aktą, gavus pinigines lėšas į BUAB „Verantas“ atsiskaitomąją sąskaitą banke; vadovaujantis BUAB „Verantas“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2018 m. birželio 11 d., protokolo Nr. 13 nutarimu penktu darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratorės atlyginimo už visą bankroto administravimo laikotarpį, gautas pinigines lėšas panaudoti atsiskaitymui su bankroto administratore UAB Verslo administravimo centru pagal pavedimo sutartį 3 034 Eur ir BUAB „Serneta“ pagal Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 10 d. vykdomąjį raštą Nr.e2-2388-273/2016 1 966,00 Eur; įpareigoti administratorę, gavus BUAB „Serneta“ raštą dėl hipotekos išregistravimo, pateikti dokumentus notarui dėl hipotekos pabaigos. Kreditorė pirmosios instancijos teismui pateiktu skundu prašė šį kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti. Kreditorė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek atskirajame skunde laikėsi nuoseklios pozicijos tvirtindama, kad nustatyta turto pardavimo kaina (vertė) akivaizdžiai per maža. Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė remdamasis tuo, jog kreditorė objektyviais duomenimis nepagrindė apskųsto nutarimo neteisėtumo ir (ar) nenaudingumo, o ginčo faktinių aplinkybių visuma paneigia kreditorės skundo argumentus, jog bendrovės bankroto procese 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta akivaizdžiai nepagrįsta ir galimybę gauti didžiausią kainą eliminuojanti turto, esančio adresu ( - ), pardavimo tvarka. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo suformuluotų išvadų ir pagal jas priimto procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

4713.

48Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad deklaratyvūs ir objektyviais duomenimis neparemti kreditorės teiginiai nesuponuoja išvados dėl ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos ginčo turto pardavimo tvarkos ir kainos neadekvatumo. Pažymėtina, jog 2018 m. balandžio 10 dieną 13.30 val. antstolis Marekas Petrovskis surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir konstatavo, kad vizualiai apžiūrėjus vietą, matyti, kad adresu ( - ) žemėje yra seni betono pamatai, ant kurių yra sudėti betono blokai ar jų dalys, imituojant statinio pamatus, betono blokai ar jų dalys yra tik sudėti ant senų betono blokų ar padėti šalia senų blokų, sudėti blokai ar jų dalys nėra pritvirtinti, sumūryti ar kitaip surišti su senais, žemėje esančiais blokais. Taip pat konstatuota, jog vizualiai apžiūrėjus vietą, registre įregistruotų inžinerinių statinių nebuvo matyti.

4914.

50Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina, balsuodami kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų finansinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne) pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnis). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimo ribų ar priimti sprendimus, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius. Įmonės kreditorių susirinkimas be kitų įgaliojimų turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

5115.

52Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų detaliai nereglamentuoja. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms, kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Kaip minėta, parduodamo turto vertę ir tvarką teisės aktais pavesta nustatyti kreditorių susirinkimui, t. y. patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir savo kreditorinių reikalavimų kuo didesniu patenkinimu. Taigi, svarbiausias vaidmuo aptariamais klausimais tenka kreditorių susirinkimui, kurio nutarimai priimami balsų dauguma ir privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011).

5316.

54Įrodymai, patvirtinantys turto vertę, gali būti ne tik tokio turto įvertinimą galinčių atlikti asmenų dokumentai (turto įvertinimas, atliktas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus), bet ir duomenys apie parduoto arba parduodamo panašaus turto vertes, taip pat kiti įrodymai. Kilus ginčui tarp kreditorių dėl priimto kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, ginčą sprendžia teismas, pagal proceso įstatymo reikalavimus tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus (CPK 183, 185 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1587/2011).

5517.

56Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad kreditorė nei pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente (skunde), nei atskirajame skunde nenurodė objektyvių duomenų, sukeliančių pagrįstas abejones dėl kreditorių susirinkime nustatytos bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainos objektyvumo ar realumo, nustatytos turto pardavimo tvarkos teisėtumo ir ekonominio naudingumo. Kaip teisingai akcentuojama apskųstoje teismo nutartyje, kreditorė savo abejonėms pagrįsti turėjo pateikti objektyvius duomenis (pvz., duomenis apie analogiškų turto objektų rinkos vertę, pardavimo kainą). Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantės nurodoma UAB „Centro klubas – Nekilnojamasis turtas“ vertinimo ataskaita Nr. A-15-07-14-IJ61 yra parengta pagal 2015 m. liepos 7 d. duomenis apie turtą, bet ne turto pardavinėjimo metu, t. y. 2018 metais (skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorės nuomonė dėl galimos turto kainos ar kitokio pardavimo būdo (formos), kuri paremta tik abstrakčiais bendro pobūdžio teiginiais, nesudaro pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl kreditorių susirinkime nustatytos turto pardavimo kainos pagrįstumo ir realumo.

5718.

58Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė yra įtvirtinta CPK 12 ir 178 straipsniuose – kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šalis, laikydamasi dispozityvumo ir rungimosi principų, turi veikti aktyviai, įrodinėti savo reikalavimų pagrindą, formuluoti atsikirtimus į kitos šalies pareikštus reikalavimus, teikti kontrargumentus ir įrodymus, paneigiančius kitos šalies argumentus bei įrodymus. Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina ir tai, jog aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti šalių rungimosi principo ir nesudaro pagrindo šalies atleisti nuo pareigos įrodyti savo teiginius. Šalių rungimosi principas taip pat taikomas ir nagrinėjant klausimus, susijusius su bankrutuojančios bendrovės kreditorių nutarimų, kuriais nustatyta parduodamo turto kaina, teisėtumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

5919.

60Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, bei įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės teiginiai nepaneigia teismo išvados, jog ginčijamu 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo kaina ir tvarka yra teisinga, nepažeidžianti bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių teisių bei interesų (CPK 17, 178, 185 straipsniai).

6120.

62Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

6321.

64Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. 2018 m. gruodžio 27 d. įvyko bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 9. 3.... 10. BUAB „Verantas“ bankroto administratorė su kreditorės skundu nesutiko ir... 11. 4.... 12. Administratorė akcentavo aplinkybę, jog neįvykus nurodomoms varžytynėms,... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi kreditorės skundą... 17. 6.... 18. Teismas sprendė, jog neįrodyta, kad yra galimybė už didesnę nei... 19. 7.... 20. Teismas konstatavo, kad kreditorė, ginčydama kreditorių susirinkimo... 21. 8.... 22. Teismas akcentavo, jog kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“,... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 27. 9.1.... 28. Teismas nevertino aplinkybės, jog skundžiamas nutarimas priimtas dominuojant... 29. 9.2.... 30. Skundžiamas 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas... 31. 9.3.... 32. Šioje byloje esantis rašytinis įrodymas, t. y. kreditorės BUAB... 33. 10.... 34. Atsakovės BUAB „Verantas“ bankroto administratorė UAB Verslo... 35. 10.1.... 36. Apeliantės nurodyta turto vertinimo ataskaita yra parengta pagal 2015 m.... 37. 10.2.... 38. Apeliantė vilkina bankroto procedūras, visos galimybės parduoti turtą kuo... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 11.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. Dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo vertinimo... 45. 12.... 46. Iš bylos duomenų nustatyta, kad BUAB „Verantas“ 2018 m. gruodžio 27 d.... 47. 13.... 48. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad deklaratyvūs ir objektyviais... 49. 14.... 50. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina,... 51. 15.... 52. Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto... 53. 16.... 54. Įrodymai, patvirtinantys turto vertę, gali būti ne tik tokio turto... 55. 17.... 56. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad kreditorė nei pirmosios... 57. 18.... 58. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė yra įtvirtinta CPK 12 ir 178... 59. 19.... 60. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, bei įvertinęs bylos medžiagą,... 61. 20.... 62. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 63. 21.... 64. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 66. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....