Byla eCIK-1276/2019
Dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė) ir Andžej Maciejevski,

2susipažinusi su 2019 m. spalio 4 d. gautu ieškovės UAB „Arionex LT“ kasaciniu skundu dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Arionex LT“ padavė kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi paliktas nepakeistas Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 11 d. sprendimas, kuriuo atmestas jos ieškinys atsakovams UAB „Merdista“, M. V., BUAB „Kauno marių žuvys“ ir S. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Ieškovės UAB „Arionex LT“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 6.245 straipsnio 3 ir 4 dalis, nes, spręsdami dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovės UAB „Merdista“, nepagrįstai taikė deliktinę civilinę atsakomybę. Ieškovės nuomone, teismai turėjo taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, nes ši atsakovė pažeidė subrangos sutartį ir tai lėmė žalos ieškovei atsiradimą. Spręsdami atsakovės BUAB „Kauno marių žuvys“ atsakomybės klausimą, teismai taip pat neteisingai taikė civilinės atsakomybės rūšį, nes taikė sutartinę civilinę atsakomybę, o turėjo taikyti deliktinę civilinę atsakomybę ir spręsti dėl šios atsakomybės sąlygų buvimo. Tai, kad subrangos sutartyje nebuvo sąlygos ieškovei reikalavimo teisę nukreipti tiesiogiai į atsakovę BUAB „Kauno marių žuvys“, nepaneigia galimybės šiai atsakovei taikyti deliktinę atsakomybę; 2) pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei dėl jų taikymo nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, nes neįvertino įrodymų visumos, dėl to neatskleidė tikrųjų atsakovų ketinimų ir nepagrįstai nenustatė jų neteisėtų veiksmų; 3) netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, spręsdami dėl darbų kainos. Šalys subrangos sutartyje nustatė preliminarią darbų kainą, nurodydami, kad ji gali kisti, priklausomai nuo sunaudotų medžiagų ir darbo valandinio įkainio. Tai reiškia, kad šalys sutartyje susitarė dėl kainos nustatymo būdo, bet ne dėl galutinės darbų kainos.

9Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai aiškino, taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

10Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

11Grąžintinas sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

12Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

13Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

14Grąžinti UAB „Arionex LT“ (į. k. 300601705) 814 (aštuonis šimtus keturiolika) Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. spalio 3 d., AB Šiaulių bankas, mokėjimo dokumento Nr. 10031312

15Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai