Byla P2-541-796/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys - antstolis Gintaras Kairys, M. L., AS Latvijos Reverta, atstovaujama UAB „Nif Lietuva“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos S. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys - antstolis Gintaras Kairys, M. L., AS Latvijos Reverta, atstovaujama UAB „Nif Lietuva“,

Nustatė

2pareiškėja CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka pateikė teismui skundo dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų egzempliorių ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdymo veiksmų atlikimą vykdomojoje byloje. Nurodo, kad 2014-06-13 antstolio patvarkymu buvo paskelbtos buto su rūsiu, esančio ( - ), pirmosios varžytynės. Mano, kad šis antstolio patvarkymas yra neteisėtas ir pažeidžia skolininkų teises, kadangi iš varžytynių parduodamo buto kaina nustatyta 2013 m. spalio mėn. kainomis, o šiuo metu turto rinkos kaina yra pasikeitusi, todėl pateikė antstoliui skundą dėl minėto patvarkymo. Nurodo, kad įvyksiančios varžytynės sukels sunkias ir nepataisomas pasekmes skolininkams, todėl iki skundo išnagrinėjimo vykdomoji byla turėtų būti sustabdyta.

3Prašymas atmestinas.

4CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Susipažinus su pareiškėjos skundu ir pateiktais dokumentais nustatyta, kad antstolis Gintaras Kairys vykdo 2013-01-14 Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 338 dėl 49197,78 EUR bei 626,80 Lt ir 6 mėn. LIBOR EUR+0,8 proc. palūkanų išieškojimo iš M. L. ir S. L. solidariai, išieškotojos AS Latvijos Reverta, atstovaujamos UAB „Nif Lietuva“, naudai. 2014-06-13 antstolis G. Kairys patvarkymu paskelbė S. L. ir M. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), pirmąsias varžytynes.

6Susipažinus su pareiškėjos prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, jog pareiškėja savo argumentams dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįsti nepateikė jokių objektyvių duomenų ir įrodymų patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (CPK 178 str.). Skunde nurodyti deklaratyvaus pobūdžio teiginiai apie tai, jog galimai įvyksiančios varžytynės sukels sunkias ir nepataisomas pasekmes skolininkams, nėra pakankami argumentai, kurie leistų daryti prielaidą, jog būsimo procesinio sprendimo dėl antstolio veiksmų teisėtumo vykdymas galėtų pasunkėti arba tapti negalimas. Pareiškėja prašydama panaikinti antstolio 2014-06-13 patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos buto, esančio ( - ) pirmosios varžytinės, nurodo, jog butas buvo antstolio įkainotas 2013 m. spalio mėnesį, tačiau per šį laikotarpį buto rinkos kaina padidėjo. Pažymėtina, jog prie skundo nėra pateikta jokių įrodymų patvirtinančių pareiškėjos nurodytas aplinkybes, todėl teismas šioje proceso stadijoje negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymą lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtiniai pareiškėjo nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais. Be to, kaip matyti iš pareiškėjos skundo, pareiškėja skundą ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė 2014-07-17, varžytinės prasideda 2014-07-22, nors patvarkymo kopija jai įteikta buvo 2014-07-01. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių, kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, yra pagrindas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

7Pareiškėjai išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo laikotarpiu pareiškėjai išlieka teisė kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškėjos S. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai