Byla e2A-26-212/2017
Dėl delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Nijolės Danguolės Smetonienės, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant atsakovo UAB „Anrestas“ atstovui adv. D. K., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Anrestas“ apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Anrestas“ dėl delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė Anykščių rajono savivaldybės administracija prašė priteisti iš atsakovės UAB „Anrestas“ 19‘780,23 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakove 2013 m. rugsėjo 17d. sudarė Statybos darbų rangos sutartis. Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo per Sutartyje numatytą terminą savo jėgomis ir rizika atlikti ir perduoti projektų „Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ), atnaujinimas (modernizavimas)“ ir „Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ) vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų atnaujinimas“ statybos remonto darbus. Ieškovė įsipareigojo sudaryti atsakovei būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti atsakovei už tinkamai ir laiku atliktus darbus.
 2. Sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas - 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Sutarties 6.3. p. susitarta, jeigu atsakovė vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia ieškovei pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, ieškovė turi teisę reikalauti kompensacijos dėl vėlavimo, kurios dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos per dieną. Sutarties kaina – 907‘364,55 Eur.
 3. Atsakovės prašymu 2014-09-09 buvo pasirašytas „Susitarimas Nr. 1 prie Statybos darbų rangos sutarties“, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2015 m. sausio 17 d. Nežiūrint į tai, kad darbų atlikimo terminas buvo pratęstas, atsakovė per nustatytą terminą darbų neatliko. Baigtų darbų perdavimo – priėmimo aktas buvo pasirašytas 2015 m. gegužės 18 – 22 d. Akte buvo nurodyti darbų trūkumai, kuriuos atsakovė įsipareigojo pašalinti per Akte numatytus terminus.
 4. Atsakovė tinkamai ir laiku neįvykdė prievolių, kylančių iš Sutarties, todėl prašo iš ieškovės Sutarties 6.3 punkto pagrindu, už termino įvykdyti darbus pažeidimą, priteisti 19‘780,23 Eur delspinigius, kuriuos skaičiuoja po 0,02 proc. nuo sutarties kainos, kuri yra 907‘364,55 Eur, už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgdama į įstatyme nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, netesybas skaičiuoja nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d., t. y. iki buvo ištaisyti darbų trūkumai ir pasirašytas Statybos užbaigimo aktas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės 4‘000 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą 4‘000 Eur sumą nuo 2015 m. spalio 27 d. (ieškinio priėmimo dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 700 Eur teisinės pagalbos išlaidų; priteisė iš atsakovės į valstybės biudžetą 120 Eur žyminio mokesčio.
 2. Nustatė, jog šalys 2013 m. rugsėjo 17 d. pasirašė Statybos darbų rangos sutartį Nr. 09BLG/1-SU-698 dėl Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) ir vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų atnaujinimo statybos remonto darbų.
 3. Pagal sutarties 6.1 punktą darbus turėjo baigti per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 2014 rugsėjo 9 d. sutarties terminas buvo pratęstas iki 2015 m. sausio 17 d. Pagal sutarties 6.3 punktą, uždelsus darbų baigimą, skaičiuojama už kiekvieną uždelstą dieną delspinigiai 0,02 proc. dydžio nuo sutarties kainos per dieną. Baigtų darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo pasirašytas 2015 m. gegužės 18-20 d., o statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2015 m. rugpjūčio 7 d. Sutarties kaina – 907‘364,55 Eur. Delspinigiai paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. – 19‘780,23 Eur.
 4. Teismas nustatė, kad baigtų darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2015 m. gegužės 18-20 d. ir po šios datos atsakovė rangos darbų ieškovei neatliko ir neperdavė, kad darbai priimti su nustatytais trūkumais, kurių atlikimui numatytas terminas. Iš nustatytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad galutinis darbų atlikimo terminas šalių susitarimu buvo nustatytas iki 2015 m. sausio 17 dienos, o paskutinius rangos darbus pagal sutartį atsakovas atliko 2015 m. gegužės 18-20 d.
 5. Teismas sprendė, kad ieškovė įgijo teisę į netesybų skaičiavimą nuo 2015 m. sausio 17 d. Pagal sutarties 6.3 punktą, kai Rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal Žiniaraštyje (veikų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę reikalauti kompensacijos dėl vėlavimo, kurios dydis yra 0,02 proc. nuo sutarties kainos per dieną.
 6. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė delspinigius skaičiuoja iki 2015-08-07, t. y. iki buvo ištaisyti trūkumai ir pasirašytas Statybos užbaigimo aktas, sprendė, kad ieškovė savo teisę skaičiuoti delspinigius sieja ne su darbų ar darbų grupės, pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) vėlavimo pabaigimu, bet su darbų atlikimo termino pabaiga, kai bus ištaisyti trūkumai ir pasirašytas Statybos užbaigimo aktas. Pagal tai Rangovas įpareigotas atlikti ne tik statybos rangos darbus (darbus ar darbų grupę, pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą), tačiau ir padėti Užsakovui atlikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, perduoti dokumentaciją ir pan. Nurodė, kad pats statinio pripažinimas tinkamu naudoti tiesiogiai nepriklauso nuo Rangovo - atsakovės, todėl atsakovei negali būti perkelta ir statinių nepripažinimo tinkamais naudoti laiku rizika.
 7. Kadangi statinio pripažinimas tinkamu naudoti didžiąja dalimi priklauso nuo pačios ieškovės, kaip užsakovės - statytojos, ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos veiksmų, tačiau ne vien tik nuo atsakovės, kaip rangovo, veiksmų, atsakovė negali būti atsakinga už tai, kad pagal 2015-05-29 ieškovės prašymą Nr. 9-8D-148 išduoti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo komisiją darbą pradėjo 2015-06-11, ieškovė sudarė papildomas rangos darbų sutartis ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros buvo pabaigtos tik 2015-08-07.
 8. Teismas nurodė, kad ieškovė visiškai neturi teisinio pagrindo skaičiuoti delspinigius iki 2015-08-07, t. y. statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Toks ieškovės teiginys prieštarauja Sutarties 6.3 punktui, pagal kurį užsakovas turi teisę reikalauti kompensacijos jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą ar Darbų grupę pagal Žiniaraštyje (veikų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką, tai yra tik tuos darbus, kurie yra numatyti Žiniaraštyje (veiklos sąraše): pastato lauko sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, lauko durų keitimas, stogo, grindų šiltinimas, inžinerinių sistemų modernizavimas. Numatyti darbai atlikti iki 2015-03-31. Pagal statybos žurnaluose esamus įrašus matyti, kad statybos darbai buvo baigti 2015 m. kovo 31 d, nes pateiktuose statybos darbų žurnaluose kitų įrašų apie atliktus darbus nėra. Tą patvirtina ir išrašytos PVM sąskaitos faktūros, nes po to sąskaitų išrašyta nėra.
 9. Teismas nesutiko ir su visais atsakovės argumentais, kad delspinigių nepriteisti visiškai. Atsakovė pagal Sutarties 6.3 punktą įsipareigojo mokėti po 0,02 proc. kompensacija už kiekvieną pavėluotą dieną tuo atveju, jei vėluos atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) ir nepateiks Užsakovei pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą. Ieškovė darbus baigė 2015 m. gegužės 18 d. ir nepateikė svarių įrodymų, jog pranešė užsakovei – ieškovei, kad dėl susidariusių aplinkybių, negali vykdyti sutartyje numatytų darbų, todėl netesybas skaičiavo už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. gegužės 17 d., už 27 dienas – 181,47 x 27 = 4‘899,69 Eur.
 10. Teismas sprendė, kad iš dalies darbų vėlavimui turėjo įtakos ir ieškovės darbuotojų veiksmai, didžioji dauguma darbų buvo atlikta 2015 m. sausio mėnesiui, todėl delspinigius sumažino ir priteisė už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. gegužės 17 d. – 4‘000 eurų sumą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė prievolės tinkamai nevykdė, priteisė iš jos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 11. Ieškovės prašomas priteisti 2‘674,11 Eur teisinės pagalbos išlaidas sumažino iki 700 Eur. Nurodė, kad vadovaujasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, kuriuo patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), atsižvelgia į tai, kad ieškovė turi juridinį skyrių, kad ieškinys patenkintinas iš dalies.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad teismas sprendime netinkamai pritaikė ir aiškino delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimą reglamentuojančias teisės normas bei nukrypo nuo formuojamos Lietuvos teismų praktikos. Netesybų skaičiavimui svarbūs du momentai – netesybų skaičiavimo pradžia ir jų skaičiavimo pabaiga, kurie gali būti apibrėžti tiek įstatymuose, tiek šalių sutartimi. Teismas sprendime nurodė prieštaringus paskutinių rangos darbų terminus ir apeliantė mano, kad ši teismo pozicija neteisinga, nes nėra aišku kada, teismo vertinimu, yra atlikti paskutiniai darbai – 2015 m. kovo 31 d. ar 2015 m. gegužės 18 d.
 2. Nurodo, kad darbai pagal sutartį turėjo būti baigti ne anksčiau kaip iki 2015 m. balandžio 12 d., nes su ieškove 2014 m. rugpjūčio 12 d. buvo sudaryta dar viena sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo tame pačiame objekte atlikti papildomus statybos remonto darbus iki 2015 m. balandžio 12 d. Abi sutartys tiesiogiai susijusios ir iki galo neįvykdžius antrosios sutarties, nebuvo įmanoma iki galo įvykdyti pirmąją sutartį. Ši aplinkybė ieškovei buvo žinoma, ją patvirtino ir techninę priežiūrą atlikęs A. N.. Mano, kad ieškovė turėjo įsivertinti, kad papildomų darbų atlikimas pagal antrąją sutartį reikalauja pratęsti terminą ir pirmajai sutarčiai, todėl delspinigiai atsakovės atžvilgiu, tinkamai neįvykdžius sutartį galėtų būti skaičiuojami ne anksčiau kaip nuo 2015 m. balandžio 12 d. Nors šalys raštu sutarties pakeitimo dėl termino pratęsimo iki 2015 m. balandžio 12 d. nesudarė, akivaizdu, kad antrosios sutarties sudarymas dėl papildomų darbų, privalo būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas konstatuoti, jog sutartis sutarties šalių bendru sutarimu privalėjo būti įvykdyta ne anksčiau kaip iki 2015 m. balandžio 12 d. Teismo sprendime nurodomas faktinių aplinkybių bei teisinių argumentų vertinimas yra neteisingas ir tuo pagrindu sprendimas yra naikintinas.
 3. Sutarties šalys delspinigių skaičiavimą siejo su faktiškai atliktais darbais pagal sutartį, o ir sutartyje yra aiškiai įtvirtinta, jog ieškovė turi teisę pradėti skaičiuoti delspinigius atsakovės atžvilgiu, tik atlikus sutarties 6.5 p. nurodytus veiksmus. Atsakovė darbus pagal žiniaraštyje pateiktus vykdymo grafikus buvo baigusi jau 2015 m. kovo 31 d., o galutinis darbų atlikimo terminas pagal sutartį buvo 2015 m. balandžio 12 d. Mano, kad ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius negali būti patenkinamas ir todėl, kad ieškovė nesilaikė sutarties 6.5 p. nuostatų, kurios suteiktų ieškovei teisę reikalauti delspinigių priteisimo iš atsakovės.
 4. Darbų atlikimo terminas yra vienas iš esminių aplinkybių, aktualių delspinigių priteisimo atsakovės atžvilgiu klausimui. Teismas išskiria net 3 skirtingus laikotarpius, nes sprendime nurodo, kad pagal statybos žurnalų įrašus statybos darbai buvo baigti 2015 m. kovo 31 d., kad paskutinius rangos darbus pagal sutartį atsakovė atliko 2015 m. gegužės 18 - 20 d. ir kad darbus baigė 2015 m. gegužės 18 d. Mano, kad nenustačius aiškaus sutartyje nurodytų darbų atlikimo laiko, delspinigių pagrįstumas negali būti vertinamas tinkamai, todėl teismo sprendimas ir šiuo pagrindu privalo būti panaikintas.
 5. Teigia, kad atsakovė negali būti laikoma vėlavusia atlikti sutartyje nustatytus darbus, nes statybos darbai buvo užbaigti 2015 m. kovo 31 d. ir kaip nurodyta statybos darbų žurnale, po 2015 m. kovo 31 d. jokie darbai papildomai nebuvo atliekami, o sutartyje ir antrojoje sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas buvo 2015 m. balandžio 12 d. Atsakovė gali būti laikoma atsakinga tik už laikotarpį iki kol vyko statybos darbai. PVM sąskaitos-faktūros taip pat patvirtina, kad darbai buvo atliekami iki 2015 m. kovo 31 d. Nurodomas aplinkybes patvirtino ieškovės atstovas J. Biliūno gimnazijos renovacijos techninę priežiūrą atliekantis A. N., patvirtina ir tai, kad ant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašė ir ieškovės atstovas. Tai reiškia, kad atsakovė nevėlavo atlikti darbus pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką, todėl teismo sprendimas naikintinas.
 6. Apeliantės nuomone, byloje yra svarbu tai, kad projektas buvo finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas buvo įgyvendintas tinkamai ir laiku, ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nenustatė jokių neatitikimų ar vėlavimų. Atsakovė visus sutartyje ir antrojoje sutartyje numatytus darbus atliko laiku, finansuojamas projektas buvo įgyvendintas sėkmingai, todėl ji negali būti laikoma atsakinga už vėlesnį etapą (2015 m. balandžio mėn. – 2015 m. rugpjūčio mėn.), kai jokių darbų ji nebeatliko, o vietoje to ieškovė tik organizavo statybos užbaigimo procedūras.
 7. Ta aplinkybę, kad atsakovė nevėlavo atlikti darbus pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką, patvirtina „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2015 m. vasario 26 d. sprendimas, kuriuo atsisakyta kompensuoti ieškovei nuostolius. Draudimo bendrovė, atsakydama į ieškovės 2015 m. sausio 30 d. raštą, pažymėjo, kad objekte tai dienai buvo atlikta 95,8 proc. darbų ir konstatavo, kad darbai nėra įvykdyti ne dėl rangovo kaltės, o užsakovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių atsiradusius nuostolius bei jų dydį.
 8. Pagal sutarties 6.5 p. ieškovė turi teisę reikalauti kompensacijos dėl vėlavimo tik kai: atsakovė vėluoja atlikti bet kokį darbą pagal Žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir kai nepateikia ieškovei pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą. Šiuo atveju ieškovė į atsakovę nurodytais klausimais niekada nesikreipė ir nenurodė, kuriuos darbus pagal žiniaraštyje pateiktą vykdymo grafiką atsakovė vėluoja atlikti, neprašė pateikti pagrįstus įrodymus, pateisinančius darbų vėlavimą. Kadangi ieškovė neatliko sutartyje nurodytų veiksmų, ji neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl delspinigių priteisimo, nes teisė skaičiuoti delspinigius pagal Sutartį jai neatsirado.
 9. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įstatymo nuostatas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, t. y. 20,22 proc. (4‘000 x 100/19 780,23 = 20,22), o kitą ieškinio dalį atmetė, tačiau atsakovės atžvilgiu bylinėjimosi išlaidų neišsprendė. Mano, kad atsakovei turi būti priteista 79,78 proc. patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 4‘543,38 Eur, todėl jos naudai turi būti priteista 3‘624,71 Eur (4‘543,38 x 79,78 = 3‘624,74 Eur) bylinėjimosi išlaidų.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su apeliantės teiginiu, kad galutinis darbų atlikimo terminas buvo 2015-04-12. Ieškovė ir atsakovė buvo susitarę dėl galutinio darbų atlikimo termino - 2015-01-17 ir daugiau šis terminas darbams atlikti pratęstas nebuvo. Aplinkybė, jog po šio susitarimo dar buvo pasirašinėjami kiti susitarimai dėl papildomų statybos remonto darbų atlikimo, įtakos pagrindiniai sutarčiai neturėjo ir sutartų darbų galutinis atlikimo terminas turėjo būti 2015-01-17. Būtent tai teisingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Todėl atsakovė visiškai nepagrįstai apeliaciniame skunde nurodo, jog delspinigiai galėjo atsakovei būti skaičiuojami tik nuo 2015-04-12.
 2. Pagal sutarties 6.3 p., ieškovė turėjo pagrįstą teisę reikalauti delspinigių iš atsakovės, kai ši iki 2015-01-17 darbų neatliko ir darbų vėlavimą pateisinančių priežasčių nepateikė bei dar kartą pratęsti terminą darbams atlikti neprašė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog darbai galutinai buvo užbaigti 2015-05-18 - pasirašant darbų priėmimo perdavimo aktą, kuris šiuo atveju patvirtina Darbų atlikimo pabaigos faktą. Šiuo atveju nesvarbu, jog darbai, kaip teigia atsakovė buvo atlikti 2015-03-31, tačiau jie nebuvo perduoti ieškovei, t. y. nebuvo užfiksuoti darbų atlikimo perdavimo - priėmimu aktu, kuris buvo pasirašytas tik 2015-05-18.
 3. Atkreipia dėmesį, jog dar ir minėto akto pasirašymo metu buvo nustatyta nemažai atliktų darbų trūkumų, kuriuos atsakovė įsipareigojo pašalinti per priėmimo-perdavimo akte nustatytus terminus. Galutinai juos pašalino tik 2015-08-07, t. y. kada buvo ištaisyti darbų trūkumai ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Sutarties 6.3. p. nustato atsakovės sutartinę atsakomybę už termino įvykdyti darbus pažeidimą - 0,02 proc. nuo sutarties kainos per dieną. Todėl ieškovė pagrįstai įgijo teisę į delspinigių už vėlavimą atlikti darbus priteisimą iš atsakovės, nes ji laiku (iki 2015-01-17) darbų neatliko ir tai byloje patvirtina ieškovės pateikti įrodymai bei pati atsakovė neneigia fakto, jog darbus faktiškai baigė tik 2015-03-31, bet ne 2015-01-17, ką buvo įsipareigojusi padaryti.
 4. Nenuginčijamas įrodymas, jog galutinai ieškovei darbai buvo perduoti (galutinai baigti) 2015-05-18 pasirašant priėmimo perdavimo aktą. Akivaizdu, jog atsakovė pažeidė savo prievolę laiku atliktu sutartimi sutartus darbus, todėl jai kyla pareiga sumokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Todėl atsakovės apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas.
 5. Nesutinka su apeliantės argumentu, kad teismas patenkino tik 20,22 proc. ieškinio reikalavimų. Faktiškai buvo tenkinta ne 20,22 proc., o 24,77 proc. ieškovės reikalavimų, nes teismas konstatavo, kad atsakovė skolinga ieškovei 4‘899,69 Eur ir tik remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais šią sumą sumažino iki 4‘000 Eur. Mano, kad būtų neteisinga atsakovei priteisti 3‘624,71 Eur sumą, kai šiuo atveju ieškovės bylinėjimosi išlaidos buvo įvertintos tik 700 Eur suma, nors buvo prašoma atlyginti 2‘674,11 Eur. Be to, toks didelis bylinėjimosi išlaidų priteisimas atsakovei viršytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius bei neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų bei toks bylinėjimosi išlaidų dydis būtų neproporcingas ieškovės atžvilgiu priteisiamoms bylinėjimosi išlaidoms.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).
 2. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, todėl padarė išvadas neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, dėl ko byla buvo išspręsta neteisingai, o teismo sprendimo negalima pripažinti teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis).
 3. Ieškovė Anykščių rajono savivaldybės administracija reikalauja priteisti iš atsakovės UAB „Anrestas“ delspinigius 2013 m. rugsėjo 17 d. Statybos darbų rangos sutarties 6.3 punkto pagrindu, teigdama, kad atsakovė per nustatytą terminą, t. y. iki 2015 m. sausio 17 d. darbų pagal rangos sutartį neatliko, darbus perdavė tik 2015 m. rugpjūčio 7 d., todėl skaičiuoja atsakovei 19‘780,23 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d.
 4. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame skunde atsakovė teigė, kad ieškovės reikalavimas nepagrįstas, kad jos kaltės dėl nesavalaikio darbų atlikimo nėra, kad dėl ieškovės netinkamo darbų objekte vertinimo 2014 m. rugpjūčio 12 d. buvo sudaryta kita sutartis, pagal kurią atliko papildomus statybos remonto darbus ir kurie turėjo būti atlikti pirmiau, nei darbai pagal 2013 m. rugsėjo 17 d. sutartį. Be to, darbus pagal Sutartį baigė 2015 m. kovo 31 d., o ieškovės atstovas 100 proc. atliktų darbų aktus pasirašė 2015 m. balandžio 10 d.
 5. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių paaiškinimus, pateiktus į bylą įrodymus bei teisinį reglamentavimą, apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus laiko pagrįstais.
 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Anrestas“ (Rangovas) 2013 m. rugsėjo 17 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. 09BLG/1-SU-698, kurios pagrindu Rangovas UAB „Anrestas“ įsipareigojo per Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą savo jėgomis ir rizika atlikti ir perduoti projektų „Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ), atnaujinimas (modernizavimas)“ ir „Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ), vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų atnaujinimas“ statybos remonto darbus. Užsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties šalys 2014 rugsėjo 9 d. susitarimu Nr. 1 sutarties terminą pratęsė iki 2015 m. sausio 17 d. (1 t., b. l. 11, 12-23, Sutarties 2.1, 6.1 punktai).
 7. Anykščių rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Anrestas“ (Rangovas) 2014 m. rugpjūčio 12 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. ABG-P/1-SU-609, pagal kurią Rangovas UAB „Anrestas“ įsipareigojo per Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą savo jėgomis ir rizika atlikti ir perduoti projekto „Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato ( - ), atnaujinimas (modernizavimas)“ papildomus statybos remonto darbus per 6 mėnesius nuo darbų pradžios. Užsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Šios Sutarties šalys 2014 gruodžio 16 d. susitarimu Nr. 1 sutarties terminą pratęsė iki 2015 m. balandžio 12 d. (2 t., b. l. 48-60, Sutarties 2.1, 6.1 punktai).
 8. Rangovas UAB „Anrestas“ 2015 m. gegužės 18-20 d. Aktu Nr. 9-SUA-7 perdavė baigtus darbus pagal Statybos darbų rangos sutartis Nr. 09BLG/1-SU-698 ir Nr. ABG-P/1-SU-609 Anykščių rajono savivaldybės administracijai. Prie minėto Akto surašytas Priedas „Neatlikti darbai ir nustatyti trūkumai, kurie netrukdo pastato eksploatacijai, bet kuriuos reikia pašalinti“. Statybos užbaigimo aktas surašytas ir pasirašytas 2015 m. rugpjūčio 7 d. (1 t., b. l. 24-29).
 9. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Įstatymas reglamentuoja, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančių darbo rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6. 662 straipsnio 1 dalis).
 10. Taigi, pagal teisinį reglamentavimą atliktų darbų aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojamas rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Akte surašomi faktinio pobūdžio duomenys, nes jie įrodo aplinkybes ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas, faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką yra išaiškinęs, jog abiejų sutarties šalių pasirašomas atliktų darbų aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas ir todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima, išskyrus atvejus, jei trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr.3K-3-19/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 11. Šalių 2013 m. rugsėjo 17 d. sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 09BLG/1-SU-698, 6.3 punkte numatyta, jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę reikalauti kompensacijos dėl vėlavimo, kurios dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos per dieną. Sutarties I skyriuje „Sąvokos“ nurodyta, kad: „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) - Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis kainomis“.
 12. Atsakovė pateikė du Žiniaraščius (Veiklų sąrašus), kuriuose išvardinta kokie darbai, kokiais terminais bus atliekami pagal 2013 m. rugsėjo 17 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. 09BLG/1-SU-698, o taip pat siūlomos darbų kainos (3 t., b. l. 37-38). Atliktų darbų aktai už 2015 m. kovo mėnesį patvirtina, kad atsakovė visus darbus pagal Žiniaraščiuose (Veiklų sąrašuose) pateiktus vykdymo grafikus atliko 100 proc. ir ieškovės atstovas minėtus aktus pasirašė 2015 m. balandžio 10 d. be jokių pastabų (2 t., b. l. 65-70).
 13. Šalių 2015 m. gegužės 18-20 d. pasirašytas baigtų darbų perdavimo-priėmimo aktas nepatvirtina, kad atsakovė vėlavo atlikti darbus pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką, nes minėtu aktu buvo perduodami darbai ne tik pagal 2013 m. rugsėjo 17 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. 09BLG/1-SU-698, kurios pagrindu ieškovė prašė priteisti delspinigius iš atsakovės, bet ir pagal 2014 m. rugpjūčio 12 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. ABG-P/1-SU-609, kurioje darbų atlikimo terminą šalys pratęsė iki 2015 m. balandžio 12 d. Ieškovė reikalauja delspinigių pagal 2013 m. rugsėjo 17 d. Statybos darbų rangos sutartį nuo 2015 m. balandžio 21 d., tačiau darbai pagal šią sutartį buvo baigti ir ieškovės atstovas juos priėmė dar 2015 m. balandžio 10 d. Taigi, tenkinti ieškovės reikalavimą ir priteisti iš atsakovės delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d., nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės pareikštas reikalavimas dėl delspinigių priteisimo laikomas nepagrįstu, todėl atmestinas (CPK 12, 178 straipsniai).
 14. Panaikinus skundžiamą Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. sprendimą, keičiamos priteistų bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 15. Atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 4‘543,38 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (2 t., b. l. 158-169). Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkinamas, iš ieškovės atsakovo naudai turi būti priteistos jo patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis). Vertinant atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgia į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 išdėstyta nauja redakcija) rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos pobūdį, atsakovės pateiktų procesinių dokumentų turinį, Rekomendacijų 3, 7, 8.2, 8.3, 8.16 - 8.20 punktų nuostatas, konstatuoja, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį, todėl mažintinos iki 2‘600 Eur. Apeliacinės instancijos teisme atsakovė duomenų apie advokato pagalbai turėtas išlaidas nepateikė, už apeliacinį skundą sumokėjo 90 Eur žyminį mokestį, kuris, patenkinus apeliacinį skundą, priteistinas iš ieškovės.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

13Anykščių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Anrestas“ dėl delspinigių priteisimo, atmesti.

14Priteisti iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos, JAK 188774637, 2‘600 Eur (du tūkstančius šešis šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme ir 90 Eur (devyniasdešimt eurų) žyminio mokesčio UAB „Anrestas“, JAK 154147670, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai