Byla 2-34-733/2012
Dėl sandorių pripažinimo galiojančiais

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant ieškovams D. P., S. B. ir V. S., jų ir ieškovės N. J. C. atstovui advokatui Egidijui Vilkiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovui Andrej Pavlovskij, atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovui Arvydui Bielskiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų D. P., N. J. C., V. S. ir S. B. ieškinį atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriui ir Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl sandorių pripažinimo galiojančiais,

Nustatė

5Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo pripažinti: tarp S. Š., kurio teisių perėmėja yra D. P., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0925 ha 3994,92 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp N. J. C. ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 25 d. sudarytą 0,1355 ha 6502,68 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp S. D., kurios teisių perėmėja yra V. S., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0205 ha 717,33 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp J. B., kurio teisių perėmėjas yra S. B., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0218 ha 762,83 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sandorius galiojančiais. Taip pat ieškovai prašo pripažinus minėtus sandorius galiojančiais, įpareigoti VĮ Registrų centrą įregistruoti juos viešame registre ieškovų vardais. Patikslintame ieškinyje nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad Klaipėdos apskrities valdytojo 1995 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 42 N. J. C., S. D. (kurios teisių perėmėja yra V. S.), J. B. (kurio turto paveldėtojas yra S. B.) ir S. Š. (kurio teisių perėmėja yra D. P.) buvo leista sumokėti avansu už perkamus privačių namų valdų žemės sklypus. Pagal minėto įsakymo 2 punktą žemės sklypų kaina indeksuojama pagal apmokėjimo metu nustatytą žemės kainos indeksą. Įsakymo priede Nr. l „Leidžiamų įsigyti žemės sklypus piliečiams sąraše“ buvo nurodyta, kad: Š. S. leidžiama įsigyti 925 kv.m. plotą adresu ( - ), už 3994,92 Lt; N. J. C. leidžiama įsigyti 1355 kv.m. žemės sklypą adresu ( - ), už 6502,68 Lt; S. D. leidžiama įsigyti 205 kv.m. plotą adresu ( - ), už 717,33 Lt; J. B. leidžiama įsigyti 218 kv.m. plotą adresu ( - ) už 762,83 Lt. Ieškovai po minėto įsakymo kreipėsi į tuometinį Šilutės rajono žemėtvarkos skyrių su pareiškimais dėl žemės sklypų išpirkimo. 1995 m. Žemės ūkio skyrius pateikė išvadas dėl perkamų žemės sklypų kainų ir ploto bei tais pačiais metais atsiuntė mokėjimo pranešimus, kuriuose buvo nurodyta konkreti žemės sklypo kaina, kurią reikia sumokėti kiekvienam prieš pasirašant pirkimo - pardavimo sutartį. 1995 m. rugpjūčio 29 d. S. Š. už perkamą žemės sklypą įmokėjo 159,80 valstybės vienkartinių išmokų kas atitiko 1384,65 Lt. Šias išmokas ir teisę į žemės sklypo išpirkimą paveldėjo D. P.. 1995 m. už perkamą žemės sklypą J. B. sumokėjo 762,83 Lt ir visiškai sumokėjo už perkamą žemės sklypą. 1995 m. rugpjūčio 29 d. S. D. sumokėjo visą kainą už perkamą žemės sklypą, sumokėdama vienkartinėmis išmokomis, kas tuo metu atitiko 717,33 Lt. 1995 m. rugpjūčio 25 d. N. J. C. už perkamą žemę sumokėjo 260,11 valstybės vienkartinių išmokų t.y. tiek, kiek buvo reikalinga pasirašyti sutartį. Visi perkamų žemės sklypų planai buvo suderinti 1995 m. birželio 6 d. Šilutės rajono vyriausiojo architekto ir planas patvirtintas notaro. Sumokėję už žemės sklypą su Žemėtvarkos skyriumi nepasirašė jokios sutarties, nes nebuvo parengtas detalusis planas. Taip pat nurodo, kad ieškovai V. S. ir S. B. yra visiškai sumokėję už perkamą žemės sklypą, o N. J. C. ir D. P. - beveik pusę perkamos žemės sklypo kainos. Nors atmatuotais žemės sklypais iš dalies naudojasi, tačiau negali visiškai disponuoti savo pirkiniais, dėl to negali būti pabaigtas detalusis planas.

6Ieškovai nurodo savo prievolę - sumokėti nurodytą kainą už perkamus žemės sklypus yra visiškai įvykdę, tačiau atsakovai iki šiol delsia atlikti savo prievolę ir nesudaro su jais pirkimo - pardavimo sutarčių notarine tvarka. Todėl, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.93 str. 4 d. numatančia, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu, prašo pripažinti jų sudarytus sandorius galiojančiais.

7Ieškovų atstovas advokatas Egidijus Vilkys paaiškino, kad visos formalios pirkimo - pardavimo sąlygos buvo įvykdytos. Žemės sklypai valdomi, planai padaryti, už žemę sumokėta. Tuo metu nereikėjo detaliųjų planų, užteko tik Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto patvirtinto plano, kuris ir buvo patvirtintas, bet procesas vis tiek sustojo. Ieškovai vis kreipėsi į Šilutės žemėtvarkos skyrių, klausė kada bus galima išsipirkti žemes, bet sulaukdavo atsakymo, kad dar reikia laukti. 2006 m. pasikeitė įstatymai ir atsirado teritorijų detalieji planavimai. Šis planas 2006 m. buvo parengtas UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Su šiuo planu ieškovai sutiko, tačiau Klaipėdos apskrityje valdytojo administracijoje buvo surašytas dokumentų patikrinimo aktas ir paprašyta patikslinti detalųjį planą. Ieškovams norėjo sumažinti sklypus. 2008 m. rugpjūčio 8 d. įvyko susirinkimas, kur derino ieškovų detalųjį planą. Tik 2006 m. Šilutės rajono savivaldybė sužinojo, kad ( - ) esantys sklypai yra 1995 m. matuoti ir parduoti valstybės, tik niekas neužbaigė procedūros, t.y. notarine tvarka nesudarė pirkimo – pardavimo sutarties. Planus reikia pakoreguoti pagal sumokėtus ir išpirktus žemės sklypus, kurie neprieštarautų 1995 m. įsakymui, ir visiems 1996 m. ir net 1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams dėl kitos paskirties žemės sklypų pardavimo. Mano, kad pirkimo - pardavimo sutartis nepasirašyta dėl atsakovo kaltės. Šiai dienai žemės sklypai neturi identifikacinio numerio, todėl ieškinio reikalavimą įregistruoti žemės sklypus ieškovų vardu įvykdyti gali būti problema, bet jeigu būtų priimtas teismo sprendimas, tada būtų galima atlikti kadastrinius matavimus ir žemės sklypams suteikti kadastrinius numerius.

8Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovas Andrej Pavlovskij su ieškiniu nesutinka, nes ieškinys yra nepagrįstas, prašo jį atmesti, paaiškino, kad šiai dienai ( - ), nėra ir niekada nebuvo suformuotas joks sklypas, nebuvo įregistruotos ribos registrų centre, todėl nėra objekto, dėl kurio būtų galima sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį. Byloje nėra duomenų, šalims nežinoma, koks sklypas ir kokiomis ribomis galėtų būti parduotas ieškovams, adresu ( - ). Ieškovų avansiniai mokėjimai ateityje bus įskaityti sudarant sutartis dėl žemės sklypų pirkimo - pardavimo, jie nepradings. Šie mokėjimai pagal 1995 m. įsakymą vertintini kaip avansinis mokėjimas, už žemės sklypą buvo leista sumokėti avansu, kol bus suformuotas žemės sklypas. Po šio mokėjimo turėjo būti suformuotas žemės sklypas, patvirtintas planas, įregistruotas registrų centre, deja, to nebuvo padaryta. Įstatyme atsirado pakeitimas, pagal kurį reikėjo sudaryti detalųjį planą. Ieškovai jį rengė, tačiau nebaigė to daryti. Pirmas planas buvo daromas 2005 m., kuris nebuvo patvirtintas. 2006 m. rugpjūčio 8 d. įvyko papildomas viešas susirinkimas, kurio metu gyventojai nepritarė pakeitimams pagal Klaipėdos apskrities patikrinimo aktą. Šiame akte buvo nepritarta pirmojo varianto detaliajam planui. Ieškovai nesutiko su patikslinimais, dėl šios priežasties UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ sustabdė teritorijos detaliojo plano darbus adresu ( - ). Šis raštas parodo, kad ieškovai patys sustabdė detaliojo plano rengimą, žemės sklypo suformavimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai neginčijo valstybės institucijos veiksmų, t.y. detaliojo plano nepatvirtinimo. Šiai dienai ( - ) nesuformuotas joks sklypas, nėra jokių duomenų - unikalaus numerio, kadastrinių matavimų, taigi nėra pagrindo sudaryti sutartį dėl žemės pirkimo. Nacionalinė žemės tarnyba, o prieš tai Klaipėdos apskrities viršininko administracija niekada nevengė sudaryti sutarties notarine tvarka, tiesiog nebuvo suformuotas žemės sklypas, dėl kurio būtų galima sudaryti sandorį. Nesant pirkimo objekto, negalima laikyti, kad kita šalis vengia sudaryti sandorį, joks notaras nepatvirtintų tokio sandorio, kuriame neegzistuoja joks objektas. Ieškovai kreipėsi dėl plano parengimo, kuris šiai dienai prilyginimas detaliajam planui. Pasikeitus įstatymams, leidžiama nerengti detalaus plano, o galima parengti supaprastintą planą, kuris prilyginamas detaliajam planui. Ieškovai patys savo veiksmais stabdo teritorijų planavimo darbus, reikšdami nepasitenkinimus dėl preliminarios žemės sklypo ribų schemos, norėdami ją toliau tikslinti. Patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą, suformavus žemės sklypą ( - ), Nacionalinė žemės tarnyba galės įregistruoti šį žemės sklypą VĮ Registrų centre, o šis galės suteikti unikalų ir kadastrinį numerį ir tik tada atsirastų pagrindas sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.

9Atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovas Arvydas Bielskis prašo ieškinį atmesti, paaiškino, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija nerealizuoja ir neginčija teisės įsigyti žemės sklypą ir jį eksploatuoti, tačiau šiuo metu nemato galimybės šį reikalavimą tenkinti, nes sklypai nesuformuoti. Šiuo metu žemės sklypai gali būti suformuojami tik teritorijų planavimo dokumentais. Nėra suformuotas objektas, nėra ką pirkti ir nėra ką parduoti. Ieškovai yra pradėję teritorijų planavimo procedūras, kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrių, kuris yra išdavęs sąlygas dėl teritorijų planavimo, preliminari schema patvirtinta. Detaliojo planavimo procedūros yra ką tik prasidėjusios. Jeigu ieškovai nesutinka su kažkokiu administraciniu aktu, jie turi galimybę skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Klaipėdos apskrities valdytojo 1995 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 42 buvo leista sumokėti avansu už perkamus privačių namų valdų žemės sklypus. Pagal minėto įsakymo 2 punktą žemės sklypų kaina indeksuojama pagal apmokėjimo metu nustatytą žemės kainos indeksą (1 t., 40 b.l.). Įsakymo priede Nr. l „Leidžiamų įsigyti žemės sklypus piliečiams sąraše“ buvo nurodyta, kad: Š. S. leidžiama įsigyti 925 kv.m. plotą adresu ( - ), už 3994,92 Lt, N.J. C. leidžiama įsigyti 1355 kv.m. žemės sklypą adresu ( - ), už 6502,68 Lt, J. B. leidžiama įsigyti 218 kv.m. plotą adresu ( - ) už 762,83 Lt, S. D. leidžiama įsigyti 205 kv.m. plotą adresu ( - ), už 717,33 Lt; (1 t., 41, 178, b.l., 2 t., 4, 5 b.l.). Ieškovai po minėto įsakymo kreipėsi į tuometinį Šilutės rajono žemėtvarkos skyrių su pareiškimais dėl žemės sklypų išpirkimo (1 t., 42-44 b.l.). 1995 m. Žemės ūkio skyrius pateikė išvadas dėl perkamų žemės sklypų kainų ir ploto ir tais pačiais metais atsiuntė mokėjimo pranešimus, kuriuose buvo nurodyta konkreti žemės sklypo kaina, kurią reikia sumokėti kiekvienam prieš pasirašant pirkimo - pardavimo sutartį (1 t., 25-28, 32-39 b.l.). 1995 m. rugpjūčio 29 d. S. Š. už perkamą žemės sklypą įmokėjo 159,80 valstybės vienkartinių išmokų kas atitiko 1384,65 Lt. Šias išmokas ir teisę į žemės sklypo išpirkimą paveldėjo D. P. (1 t., 24, 29, 48 b.l.). 1995 m. už perkamą žemės sklypą J. B. sumokėjo 762,83 Lt už perkamą žemės sklypą. Jo turto paveldėtojas yra S. B. (1 t., 22 b.l.). 1995 m. rugpjūčio 29 d. S. D. sumokėjo vienkartinėmis išmokomis, kas tuo metu atitiko 717,33 Lt. Jos turto paveldėtoja yra V. S. (1 t., 23, 30, 80 b.l.). 1995 m. rugpjūčio 25 d. N. J. C. už perkamą žemę sumokėjo 260,11 Lt (1 t., 31, 100 b.l.). Byloje pateiktas ( - ) kiemo planas su 1995 m. birželio 6 d. Šilutės rajono vyriausiojo architekto suderinimo žyma. Atkreiptinas dėmesys, kad jame nurodyti 6 gyventojai, pageidaujantys pirkti žemę, iš kurių tik du tepasirašę, sutinkantys su padalinimu (1 t., 116 b.l.). Sumokėję už žemės sklypus su Šilutės žemėtvarkos skyriumi nepasirašė jokios sutarties, nes nebuvo parengtas detalusis planas.

12Ieškovai nurodo atmatuotais žemės sklypais besinaudojantys, tačiau negali jais visiškai disponuoti, dėl to negali būti pabaigtas detalusis planas. Taip pat nurodo savo prievolę - sumokėti nurodytą kainą už perkamus žemės sklypus visiškai įvykdę, tačiau atsakovas iki šiol nesudaro su jais pirkimo - pardavimo sutarčių notarine tvarka.

13Byloje yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2005 m. balandžio 11 d. raštas Nr. R3(15.21)-779, adresuotas ieškovei D. P., kuriuo nurodoma, kad pradėtas rengti teritorijos prie pastatų ( - ), detalusis planas, jog projekto rengėjas yra UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, nurodant, kad galima teikti pasiūlymus, pastabas, ir kita informacija (1 t., 45, 46 b.l.).

14Ieškovai 2006 m. birželio 9 d. raštu kreipėsi į Šilutės rajono merą, prašydami padėti spręsti ginčo žemės sklypų priklausymo jiems klausimą (1 t., 70 b.l.).

15Iš 2006 m. rugpjūčio 10 d. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ rašto Nr. 02-131A matyti, kad ieškovai nesutiko su parengtu detaliuoju planu, rašte nurodyta, jog projekto rengėjai stabdo teritorijos prie pastatų ( - ) detaliojo plano projektavimo darbus ir prašo planavimo organizatorių organizuoti komisiją ginčui spręsti (1 t., 134 b.l.). Iš 2008 m. rugpjūčio 8 d. Teritorijos prie pastatų ( - ) patikslinto detaliojo plano papildomo viešo susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavę gyventojai, tame tarpe ieškovai N. J. C., S. B. ir D. P., nesutinka su detaliajame plane pastatams S( - ) suformuotais sklypais, projekto rengėjai koreguos sklypo ( - ) ribas (1 t., 135-137 b.l.).

16Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai 2011 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją, prašydami leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, esamam gyvenamajam namui ir jo priklausiniams, esantiems ( - ), eksploatuoti (1 t., 151 b.l.). Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorės 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-1454 toks leidimas duotas (1 t., 150 b.l.).

17Akivaizdu, kad ieškovai savo reikalavimus pripažinti žemės sklypų pirkimo– pardavimo sandorius galiojančiais kildina iš to, jog gavę mokėjimo pranešimus, sumokėjo visą ar dalį žemės sklypų kainos. Konstatuotina, kad vien apskaičiuotos sumos už valstybei priklausantį parduodamą žemės sklypą sumokėjimas pats savaime jo pardavimo privatinėn nuosavybėn dar nelemia.

18Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos ne aukciono tvarka taisyklių, galiojusių ieškovų nurodomų bei prašomų pripažinti galiojančiais sandorių metu 4 p. numatė, kad asmuo, turintis teisę pirkti jo naudojamą žemės sklypą ir norintis tai padaryti, miesto (rajono) žemėtvarkos tarnybai turi pateikti: prašymą pirkti žemės sklypą, kuriame turi būti nurodyta pageidaujama atsiskaitymo už įsigyjamą sklypą forma ir priklausančios lengvatos; dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu; sklypo planą, kurį sudaro ir tvirtina valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras ar kita Žemės ūkio ministerijos įgaliota tarnyba pagal asmens užsakymą; miesto (rajono) valdybos įgaliotos tarnybos patvirtintą susitarimą, jeigu naudojamą žemės sklypą nori pirkti keli asmenys; dokumentą, patvirtinantį teisę įsigyti naudojamą žemės sklypą neatlygintinai, jeigu prašymą pateikia šią teisę turintis asmuo.

19Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar ieškovai, prašydami pripažinti žemės sklypų pirkimo – pardavimo sandorius galiojančiais, įgijo subjektines teises, nes teisiniam santykiui dėl valstybinio žemės sklypo įgijimo atsirasti reikalinga juridinių faktų sudėtis. Bylos medžiaga nustatyta, kad S. D., J. B. ir N. J. C. yra pateikę tuo laikotarpiu spręsti žemės sklypų pardavimo klausimus įgaliotai institucijai adresuotus prašymus, tačiau nesama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų žemės sklypų planų, kurie sudarytų galimybę identifikuoti perkamus objektus, nei asmenų, turinčių tokią pačią teisę į namų valdos žemės sklypo įsigijimą – namo dalių bendraturčių susitarimo, patvirtinto notaro. Pirkėjo pareiga turėti konkretaus perkamo sklypo planą kaip prielaida sandoriui dėl žemės pirkimo – pardavimo sudaryti buvo įtvirtinta ir įstatymo. Žemės įstatymo 14 str., galiojusio prašomų patvirtinti sandorių metu, numatyta, kad bet kurio žemės sandorio privaloma dalis yra žemės sklypo planas, patvirtintas valstybinės žemėtvarkos tarnybos. Įrodymų, kad planas, atitinkantis įstatymo reikalavimus, dėl ieškovų pageidautų įsigyti žemės sklypų buvo tuo metu parengtas, byloje nėra, to netvirtina ir patys ieškovai.

20Nors ieškovai teigia, kad žemės sklypų pirkimo - pardavimo sandoriai nebuvo sudaryti dėl atsakovų kaltės, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, jog nuo tada, kai jiems buvo leista susimokėti avansu už perkamus namų valdos sklypus, jie būtų skundę institucijų ar tarnautojų, atsakingų už sandorių sudarymą, veiksmus ar neveikimą.

21Nesant įvykdytų visų privalomų žemės sandoriui dėl ginčo žemės sklypų sudaryti sąlygų (suformuoto pardavimo objekto, žemės sklypo plano), nėra pagrindo pripažinti galiojančiais tarp S. Š., kurio teisių perėmėja yra D. P., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0925 ha 3994,92 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp N. J. C. ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 25 d. sudarytą 0,1355 ha 6502,68 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp S. D., kurios teisių perėmėja yra V. S., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0205 ha 717,33 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp J. B., kurio teisių perėmėjas yra S. B., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0218 ha 762,83 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sandorius ir taikyti 1964 m. CK 58 str. 5 d.

22Teismo vertinimu, šalis siejo tik ikisutartiniai teisiniai santykiai.

23Turimi įrodymai apie sumokėjimą už žemės sklypus nesukelia jokių teisinių privilegijų ieškovams ir savaime nesukuria teisinio pagrindo tenkinti ieškinį. Analogiškos pozicijos dėl plano, kaip būtinosios valstybinio žemės pirkimo – pardavimo sąlygos, laikosi ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2007). Kuris dar nurodo, kad asmuo gali įgyti teises (taip pat ir nuosavybės) tik į pagal žemėtvarkos ar teritorijų planavimo dokumentus suformuotą ir įstatymų nustatyta tvarka viešajame registre įregistruotą žemės sklypą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008.)

24Teismo vertinimu, kol nustatyta tvarka neparengtas parduodamo žemės sklypo planas, pagal kurį nustatytinas savininkams parduotinų žemės sklypo dalių dydis, savininkų ir kompetentingos institucijos pirkimo – pardavimo sutartys dėl valstybinės žemės sklypo dalių, reikalingų statiniams eksploatuoti, negali būti sudarytos.

25Kai pagal įstatymą turintis teisę ir pageidaujantis pirkti naudojamą valstybinės žemės sklypą asmuo negali pateikti nurodytų reikalavimų atitinkančio žemės sklypo plano, nes toks sklypas nesuformuotas ir nepažymėtas tam tikros teritorijos detaliajame plane, jis gali prašyti atitinkamų viešojo administravimo atlikti būtinas tokiais atvejais viešojo administravimo procedūras bei priimti reikalingus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2008). Akivaizdu, kad ieškovai tęsia žemės sklypų planavimo, jų įsigijimo tikslu, procedūras, t.y. jie 2011 m. rugsėjo 29 d. kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją, prašydami leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, esamam gyvenamajam namui ir jo priklausiniams, esantiems ( - )., eksploatuoti ir toks leidimas jiems duotas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorės 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-1454. Suformuotus žemės sklypus ieškovai turės teisę įsigyti įstatymų nustatyta tvarka, o jų avansiniai mokėjimai bus įskaityti, kaip tai nurodė atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovas.

26CK 6.396 str. nustato, kad nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, kurį pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui, taip pat nurodyta to daikto vieta atitinkamame žemės sklype arba parduodamo nekilnojamojo daikto vieta kitame nekilnojamajame daikte. Jeigu sutartyje šių nurodytų duomenų nėra, tai sutartis negali būti notaro tvirtinama, o patvirtinta – negalioja.

27Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad žemės sklypai, dėl kurių įsigijimo prašoma pripažinti galiojančiais sandorius, yra neidentifikuoti, t.y. jie neturi unikalaus numerio, neaiški šių daiktų vieta žemės sklype, vadinasi tokio sandorio negali pripažinti ir teismas, taikydamas CK 1.93 str. 4 d., nes sandoriai neturi objekto.

28Esant šioms aplinkybėms, ieškinio reikalavimai pripažinti galiojančiais tarp S. Š., kurio teisių perėmėja yra D. P., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0925 ha 3994,92 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp N. J. C. ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio25 d. sudarytą 0,1355 ha 6502,68 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp S. D., kurios teisių perėmėja yra V. S., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0205 ha 717,33 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ); tarp J. B., kurio teisių perėmėjas yra S. B., ir atsakovų 1995 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą 0,0218 ha 762,83 Lt vertės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sandorius galiojančiais atmestini. Atmetus minėtus reikalavimus, atmestinas ir reikalavimas pripažinus minėtus sandorius galiojančiais, įpareigoti VĮ Registrų centrą įregistruoti juos viešame registre ieškovų vardais, kaip nepagrįstas.

29Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant ieškovams D. P., S. B. ir V. S., jų ir ieškovės N. J. C.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų D.... 5. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo pripažinti: tarp S. Š., kurio teisių... 6. Ieškovai nurodo savo prievolę - sumokėti nurodytą kainą už perkamus... 7. Ieškovų atstovas advokatas Egidijus Vilkys paaiškino, kad visos formalios... 8. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovas Arvydas... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Klaipėdos apskrities valdytojo 1995... 12. Ieškovai nurodo atmatuotais žemės sklypais besinaudojantys, tačiau negali... 13. Byloje yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2005 m. balandžio 11... 14. Ieškovai 2006 m. birželio 9 d. raštu kreipėsi į Šilutės rajono merą,... 15. Iš 2006 m. rugpjūčio 10 d. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“... 16. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai 2011 m. rugsėjo 9 d.... 17. Akivaizdu, kad ieškovai savo reikalavimus pripažinti žemės sklypų... 18. Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės... 19. Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar ieškovai, prašydami pripažinti... 20. Nors ieškovai teigia, kad žemės sklypų pirkimo - pardavimo sandoriai nebuvo... 21. Nesant įvykdytų visų privalomų žemės sandoriui dėl ginčo žemės... 22. Teismo vertinimu, šalis siejo tik ikisutartiniai teisiniai santykiai.... 23. Turimi įrodymai apie sumokėjimą už žemės sklypus nesukelia jokių... 24. Teismo vertinimu, kol nustatyta tvarka neparengtas parduodamo žemės sklypo... 25. Kai pagal įstatymą turintis teisę ir pageidaujantis pirkti naudojamą... 26. CK 6.396 str. nustato, kad nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartyje... 27. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad žemės sklypai, dėl kurių įsigijimo... 28. Esant šioms aplinkybėms, ieškinio reikalavimai pripažinti galiojančiais... 29. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...