Byla 2S-985-513/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi skolininko M. K. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-02-13 nutarties civilinėje byloje pagal skolininko M. K. skundus suinteresuotiems asmenims skolininkei A. K., AB DNB bankui, dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2skolininkas skundu prašė panaikinti 2011-11-28 patvarkymą vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980 dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis ir 2011-11-18 skundu prašė stabdyti išieškojimą iš M. K. ir A. K. priklausančių 2 žemės sklypų, vykdymo procese iki bus atlikta papildoma ekspertizė žemės sklypų vertei nustatyti, skirti ekspertizę M. K. ir A. K. priklausančių 2 žemės vertei nustatyti ir paskirti ekspartizę atlikti vienam ar keliems korporacijos „Matininkai“ turto vertintojams, tirto ekspertams – G. J. B., D. M. arba J. U.; pripažinti antstolės veiksmus, kuriais rengiamasi parduoti varžytynėse M. K. ir A. K. priklausančius 2 žemės sklypus, neteisėtais.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-02-13 nutartimi skundus tenkino iš dalies ir įpareigojo antstolę paskirti ekspertizę vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980 skolininkų M. K. ir A. K. turto – žemės sklypų, unikalūs numeriai ( - ) ir ( - ), įkainojimui atlikti. Teismas nurodė, kad skolininkui prieštaraujant dėl vertės nustatymo ne ekspertų, esančių ekspertų sąrašuose, antstolė privalėjo skirti ekspertizę pagal bendrąsias CPK taisykles, atsižvelgiant į šio kodekso VI dalyje numatytas išimtis (CPK 682 str. 6 d., 212 str.), kadangi skolininkas nurodė pakankamus motyvus prieštaraujančius nustatytai vertei. Teismas pažymėjo, kad ekspertizę turi skirti antstolis CPK 682 str. tvarka, todėl nepaskyrė ekspertų. Teismas pažymėjo, kad panaikinti 2011-11-28 patvarkymą vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980 dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis nėra pagrindo, nes toks faktas – neįvykusios varžytinės buvo įvykusios.

4Skolininkas M. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-02-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti skolininko 2011-11-18 ir 2011-12-13 skundus. Nurodo, kad gavęs antstolės 2011-08-25 patvarkymus vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980 dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, dar 2011-09-09 pareiškė prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo. A. K. įmonei atlikus turto vertinimą bei skolininkui gavus 2011-10-27 antstolės raštą, skolininkas pareiškė prieštaravimus dėl turto vertinimo ataskaitoje pateiktos išvados apie žemės sklypų vertes. Be to, 2011-11-18 skunde buvo prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti išieškojimą iš M. K. ir A. K. priklausančių 2 žemės sklypų vykdymo procese. Antstolei buvo žinoma apie 2011-11-18 skolininko skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo buvo reiškiami prieštaravimai dėl ketinamo parduoti varžytinėse turto įkainojimo. Teismas skundžiamojoje nutartyje neįvertino aplinkybės, kad faktas, jog varžytinės yra paskelbtos neįvykusiomis turi teisinių padarinių, kurie yra nepalankūs skolininkui.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė Andžela Tamašauskienė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-02-13 nutartį pakeisti – panaikinti įpareigojimą antstolei paskirti skolininkų M. K. ir A. K. turto ekspertizę. Nurodo, kad skirti papildomos ekspertizės nėra pagrindo, kadangi vykdomojoje byloje surinkta pakankamai daug informacijos dėl parduotinų žemės sklypų kainos. Neįvykusių varžytinių faktas patvirtina, kad reali turto kaina yra mažesnė nei nustatyta. Antstolė teigia, kad jei būtų žinojusi apie 2011-11-23 nutartį iki varžytinių pradžios, varžytinės būtų paskelbtos neįvykusiomis po skundo išnagrinėjimo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas neprivalėjo įpareigoti antstolę paskirti turto vertės nustatyto ekspertizę.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Tiek civilinio proceso teisės doktrinoje, tiek ir teismų praktikoje yra pripažįstama, kad ypatingosios teisenos bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.), nes pagal CPK 443 str. 8 d. nagrinėjantis bylą teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos bylos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009, 2005 m. spalio 10 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2005). Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą ir vykdydamas CPK 594 straipsnio reikalavimus, privalo patikrinti antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus, o nustatęs, kad vykdymo proceso dokumentas neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas, vykdydamas savo procesinę pareigą, privalo tokį vykdymo proceso dokumentą panaikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).

10Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes dėl ginčo turto rinkos vertės ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, daro išvadą, kad nurodyti antstolės Andželos Tamašauskienės 2011-09-13 patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir 2011-11-28 dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis, pasiūlant išieškotojui pasiimti neparduotą skolininko turtą už pradinę turto pardavimo varžytinių kainą (vykdomosios bylos Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980) naikintini, taip teismui realizuojant apsauginę funkciją vykdymo procese (CPK 513 str. 1 d., 594 str.). Teismui nustačius, kad skolininkas prieštarauja dėl antstolės paskirto turto vertinimo atlikimo, darytina išvada, jog šie antstolės procesiniai veiksmai taip pat yra neteisėti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo antstolę paskirti ekspertizę vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980. Dėl atskirojo skundo argumentų teismui pačiam paskirti skolininko nurodytus ekspertus pasisakytina, kad ekspertizę turo vertei nustatyti skiria antstolis, o ne teismas. Vykdymo procese ekspertizės paskyrimas ypatingas ir tuo, kad antstolei priėmus patvarkymą paskirti ekspertizę, vykdymo proceso šalis (šalys) per tris darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos gali pareikšti nušalinimą ekspertui (CPK 682 str. 1 d.). Kaip matyti iš bylos, ekspertizė dar nepaskirta, todėl šioje proceso stadijoje teismui nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo pačiam ne tik paskirti ekspertizę, bet ir ekspertus, todėl teismas visiškai pagristai šios skundo dalies netenkino (CPK 558 str. 2 d., 584 str. 1 d. 1 p., Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.).

11Skolininkas M. K. skundu dėl neteisėtų antstolio veiksmų prašė panaikinti 2011-11-28 patvarkymą vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980 dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis. Šis antstolės patvarkymas priimtas CPK 717 str. 1 p. pagrindu, kuriame numatyta, kad antstolis savo patvarkymu varžytines paskelbia neįvykusiomis, jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis. Skolininkas savo skunde nurodė, kad 2011-11-28 patvarkymas yra neteisėtas, kadangi prieštarauja Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-23 nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-11-23 nutartimi skolininko M. K. prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei stabdytas išieškojimas iš M. K., ir A. K., priklausančių 2 žemės sklypų, esančių ( - ), vykdomosiose bylose Nr. 0153/11/00979 ir Nr. 0153/11/00980, iki bus atlikta ekspertizė žemės sklypų vertei nustatyti.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamas antstolės patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis priimtas 2011-11-28, t.y. po Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-11-23 nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad skundžiamą patvarkymą antstolė priėmė žinodama apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tokių įrodymų nėra ir prie atskirojo skundo, todėl nepaneigtas antstolės teiginys apie tai, kad nutartis buvo gauta po patvarkymo priėmimo. Bet to, varžytynės neįvyko, todėl patvarkymas ir teismo apribojimų nevykdymas nepažeidė skolininko teisių, nes priverstinio pardavimo procesas iš esmės buvo atidėtas, todėl tenkinti šią skundo dalį nėra pagrindo (CK 1.5 str., CPK 5 str. 1 d., 510 str. 1 d.).

14Esant šioms aplinkybėms Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-02-13 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai