Byla e2-414-457/2018
Dėl sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį panaikinimo

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas Gestautas, sekretoriaujant Laimai Belevičienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „I.“ atstovams V. L., Ilan Ostrovskij, atsakovės ( - ) advokatei Jolantai Grigaliūnienei,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „I.“ ieškinį atsakovei ( - ) dėl sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovės UAB „I.“ atstovai ieškinį palaikė visiškai ir prašė panaikinti valstybinės biudžetinės įstaigos ( - ) 2017 m. vasario 20 d. rašte Nr. S-058 „Dėl preliminarios sutarties nutraukimo“ nurodytą sprendimą vienašališkai nutraukti 2015 m. liepos 31 d. ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų preliminarią sutartį Nr. 2015/3, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovės sprendimas nutraukti 2015 m. liepos 31 d. ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų preliminarią sutartį Nr. 2015/3 (toliau – Preliminarioji sutartis) yra nepagrįstas, neteisėtas ir priimtas be jokio teisinio pagrindo. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) parengta pirkimų vertinimo išvada, kuria remiantis buvo nutraukta Preliminarioji sutartis, yra absoliučiai neprivaloma, VPT neturi nei teisės, nei kompetencijos priimti sprendimą dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties nutraukimo. Pirkimų vertinimo išvada yra nulinis dokumentas, neturintis jokios teisinės galios, tai yra patvirtinta tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktikos, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikos, todėl remiantis šia išvada nutraukti Preliminariąją sutartį yra neteisėta ir nepagrįsta. VPT pirkimų vertinimo išvada yra rekomendacinio pobūdžio, VPT neturi teisės įpareigoti nutraukti sudarytą Preliminariąją sutartį, gali tik rekomenduoti tai padaryti, o jei rekomendacija yra neįvykdoma, tai VPT sprendžia ar kreiptis į teismą, ar nesikreipti. Svarbiausias šioje byloje klausimas – ar teisėtai, ar neteisėtai buvo nutraukta Preliminarioji sutartis. Preliminariosios sutarties X skyriuje „Sutarties nutraukimas“ 40 punkte yra labai aiškiai išvardintos visos sąlygos, kurioms esant atsakovė ar ieškovė galėtų vienašališkai nutraukti sutartį. Nė vienas iš Preliminariojoje sutartyje nurodytų pagrindų nesuteikė atsakovei teisės nutraukti Preliminariąją sutartį, nes ieškovė Preliminariąją sutartį vykdė tinkamai. Preliminariosios sutarties 24 punkte nustatyta, kad jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį, o 25.1 punktas nustato, kad vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ieškovės ieškinyje yra iškeltas toks reikalavimas, kuris numatytas Preliminariosios sutarties 24, 25.1 punktuose, reikalauti vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Patenkinus ieškinį bus atstatytas status quo, t. y. iki pažeidimo buvusi situacija, pagal kurią ieškovė turės visas galimybes vykdyti sutartį, o atsakovė turės toliau vykdyti savo prievoles.

5Atsakovės ( - ) atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad Preliminariosios sutarties nutraukimas vienareikšmiškai reiškia atsakovės atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį. Tiek ieškovei, tiek atsakovei sudarius Preliminariąją sutartį, viešasis pirkimas baigėsi, todėl šioje byloje kilęs teisinis ginčas turi būti nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytus ypatumus. Preliminarioji sutartis realiai nėra sutartis, kuri sukeltų teisinių pasekmių šalims, išskyrus pasekmes, imperatyviai numatytas įstatyme, t. y. ketinimus ateityje sudaryti sutartį ir ketinimus ateityje įstoti į kažkokius sutartinius santykius. Preliminarioji sutartis, pagal CK normas, negali būti nutraukta taip, kaip įrodinėja ieškovas, nes preliminariosios sutarties nutraukimas, kaip yra išaiškinęs LAT, reiškia atsisakymą vykdyti pagrindinę sutartį. Atsakovė atsisako su ieškove sudaryti pagrindinę sutartį, toks atsisakymas yra priimtas atsižvelgiant į VPT rekomendaciją, kuri nėra niekinis dokumentas, nes VPT veikia savo kompetencijos ribose ir teikia rekomendacinio pobūdžio teisės aktus. Atsakovė priėmė sprendimą nutraukti Preliminariąją sutartį, nes atsižvelgė į VPT pirkimų vertinimo išvadą, kad viešojo pirkimo sąlygos prieštarauja VPĮ nuostatoms. Atsakovė nusprendė laikytis VPT, kuri yra kompetentinga, profesionali institucija, rekomendacijų. Atsakovė, siekdama vienintelio tikslo, kad šis projektas būtų įgyvendintas, kad būtų atliekami ( - ) ir dvaro tvarkymo darbai, nusprendė nerizikuoti, nesileisti į galimas bylinėjimosi procedūras, nes VPT ir Aplinkos projektų valdymo agentūra savo dokumentuose pasisakė, jog esamomis sąlygomis sudarius pagrindinę sutartį, pastaroji prieštarautų imperatyvioms teisės normoms ir vadovaujantis CK 1.80 straipsniu, būtų niekinė. Pagal LAT išaiškinimus, preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie sutarties nutraukimą iš esmės yra atsisakymas arba vengimas sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančiu atsakovės sprendimą nutraukti Preliminarią sutartį, iš esmės reikalauja atkurti padėtį, kuri buvo iki Preliminarios sutarties nutraukimo, tai reiškia, kad prašo, kad šalys vėl atsidurtų ketinimų stadijoje. Vienas iš esminių Preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra CK 6.165 straipsnyje įtvirtintas draudimas, plačiai išaiškintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, kad negalima reikalauti Preliminarios sutarties įvykdyti natūra. Ieškovė tikisi, kad kažkas privers atsakovę įvykdyti Preliminarią sutartį natūra. Tiek pagal įstatymą, tiek pagal kasacinio teismo išaiškinimus, niekas negali priversti sudaryti pagrindinę sutartį, jeigu atsisakoma ją sudaryti.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad VPT yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga (VPĮ 8 straipsnio 1 dalis). VPĮ-u VPT nesuteikta teisė, nustačius VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, įpareigoti perkančiąsias organizacijas nutraukti viešųjų pirkimų sutartis, todėl VPT, esant aplinkybei, kai viešųjų pirkimų sutartis jau sudaryta, atsižvelgdama į LAT formuojamą praktiką, gali teikti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus. Todėl, tik perkančiosios organizacijos, atsižvelgdamos į VPT rekomendacijas, priima sprendimus dėl tolimesnių jų veiksmų, susijusių su viešojo pirkimo sutarties nutraukimu. VPT prašė bylą nagrinėti jos atstovams nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) pateikė teismui savo poziciją dėl byloje kilusio ginčo tarp ieškovės ir atsakovės, kurioje nurodė, kad Aplinkos ministerija, planuodama ES struktūrinių fondų paramą, yra nusprendusi perskirstyti biudžetą, todėl yra sumažinta lėšų suma, skirta ( - ) dvaro parkui tvarkyti. Aplinkos ministerija pavedė VSTT atlikti ( - ) dvaro parko sutvarkymo techninio projekto korekcijas, po kurių sumažės projekto biudžetas, bus atsisakyta dalies numatytų projekto veiklų, nei tuo laikotarpiu, kai vyko viešieji pirkimai ir buvo sudaryta Preliminarioji sutartis. Atsižvelgiant į tai, keisis ir darbų kiekiai atskirose projekto dalyse. Taip pat buvo nutarta, kad paraišką ES finansavimui gauti teiks ne atsakovė, bet VSTT. Tikėtina, kad VSTT vykdys ir naują viešąjį pirkimą dėl ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų, pagal pakoreguotą techninį projektą. Dėl pasikeitusios faktinės padėties, grįžti į pradinę stadiją nėra svarstoma. Be to, VSTT prašė bylą nagrinėti jos atstovams nedalyvaujant.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau prašė bylą nagrinėti jos atstovams nedalyvaujant.

9Ieškinys atmestinas.

10Ieškovės atstovo ir atsakovės atstovės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2015 m. liepos 31 d. tarp atsakovės ir ieškovės, kuri kartu atstovavo UAB „Plungės lagūna“, UAB „Ekstra statyba“, MB „Virmalda“, buvo sudaryta ( - ) dvaro parko darbų preliminari sutartis (toliau – Preliminarioji sutartis), kurios objektas – 14 pirkimo (rangos darbų) sutarčių dėl konkrečių ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų (etapų) pagal šią sutartį sudarymas per keturis Preliminariosios sutarties galiojimo metus. Preliminariosios sutarties 5 punktas nustato, kad sutartis įsigalioja, kai ieškovė pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti ar ji nutrūksta šioje sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais arba kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai. Preliminariosios sutarties 40 punktas nustato, kad atsakovė, savo iniciatyva, gali nutraukti sutartį: kai ieškovė nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo; kai ieškovė atsisako sudaryti pirkimo sutartį, netinkamai vykdo Pirkimo sutartį ir tai yra esminis Pirkimo sutarties pažeidimas; kai Pirkimo sutartis nutraukiama dėl ieškovės kaltės; kai ieškovė perleidžia savo įsipareigojimus pagal sutartį be atsakovės išankstinio rašytinio sutikimo arba, pažeisdama sutartyje nustatytą tvarką pasitelkia/pakeičia subrangovus; kai ieškovė bankrutuoja arba yra likviduojama, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi ieškovės organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai turi neigiamos įtakos tinkamam sutarties ir/ar Pirkimo sutarčių įvykdymui. Preliminariosios sutarties 54 punktas nustato, kad visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise (1 t., b. l. 6–9). 2017 m. sausio 24 d. VPT, atlikusi atsakovės vykdyto viešojo pirkimo – ( - ) dvaro parko tvarkymo darbai, vertinimą, parengė Pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-247 (toliau – Vertinimo išvada), kurioje nustatė, kad vykdant pirkimą buvo pažeistos VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalys, 32 straipsnio 2, 5 ir 7 dalys, 18 straipsnio 8 dalis, todėl VPT priėmė sprendimą, kad Preliminarioji sutartis prieštarauja imperatyvioms VPĮ nuostatoms ir jos nuomone, ši sutartis turėtų būti nutraukta, ir, esant poreikiui, organizuojamas naujas viešasis pirkimas (1 t., b. l. 11–14). Atsakovė, atsižvelgdama į Vertinimo išvadą, 2017 m. vasario 20 d. raštu Nr. S-058 „Dėl preliminarios sutarties nutraukimo“ informavo ieškovą, kad nutraukia Preliminariąją sutartį (1 t., b. l. 10).

11VPĮ 2 straipsnio 27 dalyje nustatyta, kad preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis – vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma preliminarioji sutartis, sukuriama dinaminė pirkimų sistema arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas (VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl vienašališko preliminariosios sutarties nutraukimo yra kilęs iš viešojo pirkimo, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas remiantis CK normomis, reglamentuojančiomis preliminariųjų sutarčių sudarymą.

12CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (LAT Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010 ir kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (LAT 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011 ir kt.).

13Byloje pateikta tarp ieškovės ir atsakovės pasirašyta Preliminarioji sutartis savo turiniu ir esme yra šalių susitarimas ateityje sudaryti 14 pagrindinių pirkimo (rangos darbų) sutarčių, todėl atitinka CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatytą preliminariosios sutarties sąvokos apibrėžimą. Konstatavus, kad ieškovės ir atsakovės 2015 m. liepos 31 d. sudaryta sutartis yra preliminarioji, pripažintina, jog jos pagrindu susiklostė šalių ikisutartiniai santykiai, kuriems taikytinos tokius santykius reglamentuojančios materialiosios teisės normos. Pagrindinės nuostatos, skirtos preliminariajai sutarčiai reglamentuoti, įtvirtintos CK 6.165 straipsnyje.

14Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės ir atsakovės kilo ginčas dėl vienašališko Preliminariosios sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė teigia, kad Preliminariosios sutarties 40 punkte yra išvardintas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet atsakovė savo iniciatyva gali nutraukti Preliminariąją sutartį, tačiau šiuo konkrečiu atveju, nė vienas atvejis negali būti taikomas. Tokiu atveju, ieškovės nuomone, turėjo būti taikomas CK 6.217 straipsnis, nustatantis sutarčių nutraukimą, esant esminiam sutarties pažeidimui.

15Preliminariosios sutarties 3 punkte nustatyta, kad Sutartis įsigalioja, kai Tiekėjas (ieškovė) pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti ar ji nutrūksta šioje sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais arba kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai. Iš šios Preliminarios sutarties nuostatos akivaizdu, kad Preliminarioji sutartis, be jos 40 punkte nustatytų atvejų, gali būti nutraukta šalių sutarimu, be to, ji gali nutrūkti šioje sutartyje nustatytais atvejais (Preliminariosios sutarties 40 punktas) arba įstatymuose nustatytais atvejais.

16Teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, visiškai sutinka su ieškovės padaryta išvada, kad nėra nė vieno Preliminariosios sutarties 40 punkte nurodyto atvejo, kuriuo remiantis atsakovė savo iniciatyva galėjo nutraukti Preliminariąją sutartį, nes atsakovė vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, neatsisakė sudaryti pagrindinės sutarties, Preliminarioji sutartis nebuvo nutraukiama dėl ieškovės kaltės ir t. t. Tačiau, Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta ir įstatymuose nustatytais atvejais (Preliminariosios sutarties 3 punktas).

17CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. LAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes jos nereglamentuoja ikisutartinių teisinių santykių. CK 6.217 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai jau yra sudaryta pagrindinė sutartis. Ši teisės norma taikytina tais atvejais, kai yra sudaryta pagrindinė sutartis. Kadangi preliminariosios sutarties objektas yra kitos – pagrindinės – sutarties sudarymas, tai preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie preliminariosios sutarties nutraukimą laikytinas atsisakymu sudaryti pagrindinę sutartį (LAT 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016). Taigi, šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Preliminarioji sutartis, todėl tokios sutarties nutraukimui netaikytinos CK 6.217 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kaip tai savo ieškinyje nurodė ieškovė.

18Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (LAT 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-592/2007; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011). Kaip minėta, preliminariosios sutarties objektas yra kitos – pagrindinės – sutarties sudarymas, vadinasi, preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie sutarties nutraukimą iš esmės yra atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį civilinė atsakomybė kyla preliminariosios sutarties šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį.

19Taigi, esminis klausimas šioje byloje – ar pagrįstas atsakovės atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį, ar ne.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos ir kaip tai savo procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžių metu duotuose paaiškinimuose patvirtino atsakovės atstovė, atsakovės sprendimas vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį buvo priimtas remiantis VPT parengta Vertinimo išvada, kurioje buvo konstatuota, kad organizuojant ir vykdant ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų pirkimą, buvo pažeistos imperatyviosios VPĮ nuostatos, todėl VPT nuomone, Preliminarioji sutartis turėtų būti nutraukta. Ieškovė tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžių metu duotuose paaiškinimuose teigė, kad VPT rekomendacijos yra nulinis dokumentas, neturintis jokios teisinės galios, todėl vienašališkas Preliminariosios sutarties nutraukimas vadovaujantis VPT Vertinimo išvada yra neteisėtas ir nepagrįstas. Su tokia ieškovės pozicija teismas nesutinka dėl šių argumentų:

211) atsakovė yra biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, įgyvendinanti valstybės funkcijas, savo veikloje privalanti vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, CK, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, teisės aktais ir savo nuostatais (Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1, 3 dalys);

222) pagal VPĮ 92 straipsnio 1 ir 3 dalis, VPT įgyvendina pirkimų politiką ir atlieka pirkimų priežiūrą, o viena iš pagrindinių jos funkcijų yra vykdyti VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūrėti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant šių teisės aktų reikalavimus vykdant pirkimo sutartis ir VPĮ 10 straipsnyje nurodytus vidaus sandorius (VPĮ 98 straipsnio 1 dalies 2 punktas);

233) Vertinimo išvadoje konstatuota, kad atsakovė organizuodama ir vykdydama ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų pirkimą, pažeidė imperatyviąsias VPĮ (redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) nuostatas, t. y. pagrindinius viešųjų pirkimų principus – perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), atsakovės nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai ribojo konkurenciją (VPT 32 straipsnio 2 dalis) ir pan.;

244) ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų viešasis pirkimas yra didelės vertės pirkimas, kurio kaina su PVM yra 11 189 598,45 Eur, didesnė dalis šio pirkimo vertės buvo numatyta apmokėti ES struktūrinių fondų lėšomis, Aplinkos ministerija į svarbiausių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašą įtraukė šešis valstybinės reikšmės parkus, tarp jų ir ( - ) dvaro sodybos parko tvarkymo projektus, kurių tikslas yra išsaugoti, istoriškai atkurti ir pritaikyti visuomenės poreikiams nekilnojamąją kultūros vertybę – ( - ) dvaro parką.

25Taigi, teismo nuomone, atsakovė, būdama viešuoju juridiniu asmeniu, kuris savo veikloje privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, įvertindama VPT, kuri Lietuvos Respublikoje įgyvendina viešųjų pirkimų politiką ir atlieka pirkimų priežiūrą, nustatytus viešojo pirkimo – ( - ) dvaro parko tvarkymo darbai, pažeidimus, kuriais buvo pažeistos imperatyviosios VPĮ nuostatos, atsižvelgdama į vykdomo projekto svarbą ir reikšmę bei į VPT Vertinimo išvadoje pateiktą VPT nuomonę, priėmė pagrįstą sprendimą vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį. Atsakovė galimai turėjo teisę neatsižvelgti į VPT Vertinimo išvadą, tačiau atsižvelgdama į padarytus imperatyvius VPĮ nuostatų pažeidimus ir aukščiau nurodytas aplinkybes, priėmė sprendimą nutraukti Preliminariąją sutartį. Teismo nuomone, VPT Vertinimo išvada buvo pakankama priežastis atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį su atsakove.

26Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė turėjo pakankamą ir pagrįstą priežastį vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, o tuo pačiu, atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį, todėl ieškovės ieškinys dėl sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį panaikinimo, yra atmestinas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (nauja redakcija 2015 m. kovo 20 d., Nr. 1R-77, paskelbta TAR 2015 m. kovo 19 d.).

29Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 817,60 Eur (https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai#Mėnesinis darbo užmokestis). Kaip matyti iš teismui pateiktų atsakovės išlaidas advokatės pagalbai apmokėti patvirtinančių dokumentų (1 t., b. l. 94, 95, 96, 135, 136), šios išlaidos yra gerokai mažesnės nei maksimalus rekomenduojamas jų dydis, todėl laikytinos protingomis. Ieškovės ieškinį atmetus, atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos advokatės pagalbai apmokėti – 1512,50 EUR.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsniu, teismas

Nutarė

31ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „I.“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), 1512,50 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus dvylika eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, naudai.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovės UAB „I.“ atstovai ieškinį palaikė visiškai ir prašė... 5. Atsakovės ( - ) atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei iš... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Viešųjų... 7. Trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos... 9. Ieškinys atmestinas. ... 10. Ieškovės atstovo ir atsakovės atstovės paaiškinimais, byloje esančiais... 11. VPĮ 2 straipsnio 27 dalyje nustatyta, kad preliminarioji viešojo... 12. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 13. Byloje pateikta tarp ieškovės ir atsakovės pasirašyta Preliminarioji... 14. Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės ir atsakovės kilo ginčas dėl... 15. Preliminariosios sutarties 3 punkte nustatyta, kad Sutartis įsigalioja, kai... 16. Teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, visiškai sutinka su ieškovės... 17. CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo... 18. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar... 19. Taigi, esminis klausimas šioje byloje – ar pagrįstas atsakovės atsisakymas... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir kaip tai savo procesiniuose dokumentuose,... 21. 1) atsakovė yra biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo,... 22. 2) pagal VPĮ 92 straipsnio 1 ir 3 dalis, VPT įgyvendina pirkimų politiką ir... 23. 3) Vertinimo išvadoje konstatuota, kad atsakovė organizuodama ir vykdydama (... 24. 4) ( - ) dvaro parko tvarkymo darbų viešasis pirkimas yra didelės vertės... 25. Taigi, teismo nuomone, atsakovė, būdama viešuoju juridiniu asmeniu, kuris... 26. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 29. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 31. ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „I.“, juridinio... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių...