Byla 3K-3-592/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės (pranešėja) ir Česlovo Jokūbausko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Kauno saulėtekis“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Albonita“ ieškinį atsakovui UAB ,,Kauno saulėtekis“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Albonita“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 15 d. sudarė su atsakovu UAB ,,Kauno saulėtekis“ preliminariąją sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasirašymo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti ne mažesnį kaip 1700 kv. m prekybos ir paslaugų centrą Jurbarko m., Algirdo g. 1a, ir išnuomoti atsakovui apie 1100 -1300 kv. m ploto patalpas šio pastato pirmame aukšte. Vykdant šią sutartį, buvo pradėti statybos darbai, pritaikant pastatą atsakovo poreikiams. Tačiau 2006 m. gegužės 11 d. atsakovas atsiuntė raštą, kad pagrindinė sutartis dėl negyvenamųjų patalpų Jurbarke, Algirdo g. 1A, nuomos nebus pasirašyta. Atsakovas pripažino, kad tokie veiksmai turės neigiamų pasekmių ieškovui, todėl prašė ieškovą sustabdyti visus veiksmus, galinčius turėti įtakos nuostolių padidėjimui. Ieškovas nutraukė statybos darbus ir visas sudarytas sutartis. Kadangi ginčo taikiai išspręsti nepavyko, buvo pareikštas ieškinys teismui. Vėliau ieškovas dalies ieškinio reikalavimų atsisakė, nes po ieškinio pateikimo sudarė preliminariąją sutartį su UAB ,,VP Market“ (pagrindiniu nuomininku –operatoriumi), todėl buvo atnaujinti statybos darbai ir taip išvengta didesnių nuostolių. Tačiau atsakovas, kaip pažeidęs iš preliminariosios sutarties atsiradusią prievolę sudaryti kitą sutartį, turi atlyginti tiesioginius ieškovo nuostolius (už pastato pažymėjimą žemės sklype, projekto koordinavimą, statybos leidimą, statinio projektą, projekto ekspertizę, skelbimą dėl statybų pradžios, nuomininkų paiešką, advokato paslaugas – iš viso 207 278,42 Lt) dėl preliminariosios sutarties neteisėto vienašališko nutraukimo. Atsakovas, atsisakydamas vykdyti preliminariąją sutartį, nenurodė tokio atsisakymo priežasčių, nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų dėl nurodyto sutarties vykdymo.

5Ieškovas, patikslinęs ieškinio pareiškimą ir remdamasis CK 6.245 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 6.246 straipsnio 1 dalimi, 6.247 straipsniu, 6.249 straipsnio 1 dalimi, 6.251 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsniu, prašė teismą priteisti iš atsakovo 207 278,42 Lt žalos atlyginimo bei priimti atsisakymą nuo likusios ieškinio dalies.

6Atsakovas UAB ,,Kauno saulėtekis“ prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas vienašališkai pakeitė statomo pastato pavadinimą iš prekybos centro į sporto-komercinį kompleksą. Tai neatitiko atsakovo lūkesčių, nes jis ketino nuomotis būtent prekybos centrą. Be to, atsakovui nežinant, ieškovas ketino perleisti tam tikras teises UAB ,,Mažoji Venecija“. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas neketino laiku įvykdyti savo įsipareigojimų dėl statybos pabaigos, nes preliminariosiose sutartyse su kitais nuomininkais buvo nurodoma vėlesnė statybų pabaiga. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad realios žalos ieškovas nepatyrė, nes buvo išlyginta tik aikštelė.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį dėl 207 278,42 Lt žalos patenkino ir priteisė iš atsakovo ieškovui 207 278,42 Lt žalos atlyginimo, kitą bylos dalį nutraukė. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovo reikalavimas atlyginti nuostolius, susijusius su vienašališkai atsakovo nutrauktos preliminariosios sutarties vykdymu, yra pagrįstas (CK 6.165 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas nustatė visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas. Atsakovo kaltė ta, kad jis nepagrįstai, nesant svarbių priežasčių, atsisakė sudaryti sutartį tik pradėjus statybos darbus, nenurodė sutarties nutraukimo priežasčių, nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų, nesiekė kuo ekonomiškiau bendradarbiauti su sutarties šalimi (CK 6.200 straipsnis). Ieškovo kaltės dėl preliminariosios sutarties nutraukimo teismas nenustatė. Tai, kad buvo pakeistas statomo pastato pavadinimas iš prekybos centro į sporto komercinės paskirties statinį, nepadarė jokios įtakos esminėms šalių sutarties sąlygoms (plotas, patalpų paskirtis, nuomos kaina, terminai ir pan. liko nepakitę). Sutarties laisvės principas leido ieškovui sutartyse su kitais nuomininkais nurodyti vėlesnę statybų pabaigos datą, tačiau ši aplinkybė nelaikytina ieškovo nesąžiningumu atsakovo atžvilgiu ar ketinimu nevykdyti įsipareigojimų statybos darbus baigti sutartu laiku. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal naujojo pagrindinio nuomininko poreikius dalis darbų - naujas pastato projektas, projekto ekspertizė, pastato pažymėjimas žemės sklype, projekto koordinavimas, statybos leidimas, skelbimas apie statybų pradžią, nuomininkų paieška, buvo atlikti arba turės būti atlikti iš naujo, teismas konstatavo, kad ieškovas patyrė nuostolių, todėl atsakovas privalo atlyginti žalą.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gegužės 4 d. nutartimi tenkino iš dalies atsakovo apeliacinį skundą ir Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą pakeitė – sumažino ieškovui iš atsakovo priteistą žalos atlyginimą iki 138 200 Lt, atitinkamai priteistą žyminį mokestį bei atstovavimo išlaidas, kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Kolegija nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai kvalifikavo šalis siejančius teisinius santykius. Atsakovas, atsisakydamas preliminariojoje sutartyje nustatytu laiku ir tvarka pasirašyti nuomos sutartį, nekonkretizavo sutarties vykdymo atsisakymo priežasčių, nenurodė, kad tokį sprendimą priėmė dėl pastato pavadinimo pakeitimo. Kolegija nurodė, kad atsakovas pats pripažino, jog dėl preliminariosios sutarties vykdymo ieškovas patyrė nuostolių ir prašė sustabdyti darbus pagal preliminariosios sutarties sąlygas tam, kad būtų išvengta didesnių nuostolių, ir buvo pasirengęs taikiai išspręsti ginčą. Iki atsisakymo sudaryti patalpų nuomos sutartį šalys bendradarbiavo ir siekė įgyvendinti preliminariąją sutartį: ieškovas rengė pastato projektinę dokumentaciją, o atsakovas dalyvavo priimant architektūrinius sprendimus, pritaikant pastatą ir numatytas nuomoti patalpas atsakovo reikmėms. Kolegija nenustatė, kad ieškovas būtų netinkamai atlikęs pasirengimo darbus ir atsakovas būtų reiškęs pretenzijų dėl netinkamos preliminariosios sutarties vykdymo. Atsakovas sutarties atsisakymo metu neturėjo pagrindo abejoti, kad statomame pastate gaus nepakankamo ploto ar netinkamos paskirties patalpas, todėl privalo atlyginti ieškovui nuostolius.

10Kolegija, sutikusi su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nepagrįstai nutraukė preliminariąją sutartį, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į kitos sutarties šalies – ieškovo - elgesį sudarant sutartį ir vykdant preliminariąją sutartį. Šalys ikisutartiniuose santykiuose turi būti itin sąžiningos. Kolegija nustatė, kad nuo 2002 m. sklypas buvo skirtas sporto-komercinio centro statybai, po preliminariosios sutarties sudarymo pagal projektinę dokumentaciją taip pat buvo numatyta statyti sporto-komercinį kompleksą. Ieškovui šios aplinkybės buvo žinomos ir jis, sudarydamas preliminariąją sutartį ar nedelsiant po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sporto-komercinio komplekso statybos, privalėjo informuoti atsakovą apie pastato pavadinimo pasikeitimą. Kolegija nurodė, kad pavadinimo pasikeitimas atsakovo teisių nepažeidė, tačiau galėjo sukelti abejonių dėl ieškovo sąžiningo elgesio ir turėti įtakos preliminariosios sutarties vykdymo nutraukimui. Tokį ieškovo elgesį kolegija laikė nesąžiningu ir nurodė, kad ieškovas privalo prisiimti dalį atsakomybės dėl savo patirtų nuostolių, todėl ieškovui atlygintiną žalą sumažino trečdaliu.

11III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Albonita“ prašo iš dalies panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos apylinkės 2007 m. gegužės 4 d. nutartį, kuria ieškovui priteista 138 200 Lt žalos atlyginimo, ir Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą, kuriuo priteista 207 278,42 Lt žalos atlyginimo, bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias preliminariosios sutarties sudarymą ir vykdymą (CK 6.156, 6.165, 6.200 straipsniai). Kasatorius nurodo, kad teismas, vertindamas ieškovo veiksmus pakeisti pastato paskirtį, nepagrįstai šalių santykiams netaikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 patvirtintame Statybos techniniame reglamente 2.02.02:2004 ir 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintame Statybos techniniame reglamente 1.01.09:2003 įtvirtintų nuostatų dėl pastatų paskirties kvalifikavimo reikšmės ir kriterijų. Kadangi aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 patvirtinto Statybos techninio reglamento 2.02.02:2004 1 priede pateiktame baigtiniame visuomeninės paskirties pastatų sąraše nėra nurodyta komercinės paskirties pastato, tai ieškovo statytas sporto–komercinis kompleksas traktuotinas kaip sporto paskirties pastatas. Prie sporto paskirties pastatų nepriskirtinos maisto prekių parduotuvės, restoranai, kurių veiklai patalpas preliminariosios sutarties pagrindu ketino išsinuomoti atsakovas. Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintame Statybos techniniame reglamente 1.01.09:2003 nustatytos statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindinės grupės ir požymiai, kuriais vadovaujantis statiniai priskiriami šioms grupėms. Minėto Reglamento reikalavimai privalomi visiems statybos dalyviams, tarp jų ir ieškovui. Pagal šio Reglamento IV dalies 6.1 punktą pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendras plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė bendro ploto naudojama tai paskirčiai. Vadinasi, ieškovas, statydamas sporto-komercinį pastatą, privalėjo užtikrinti ne mažiau kaip 851 kv. m bendro statinio pastato ploto sporto paskirčiai. Kasatorius mano, kad ieškovas neturėjo jokio teisinio pagrindo sudaryti su juo preliminariosios sutarties, nes užtikrindamas atsakovui 2/3 dalis pastato ploto maisto parduotuvei ir restoranui, būtų pažeidęs nurodytų Reglamentų reikalavimus, keliamus sporto paskirties pastatams, ir neturėtų galimybės įvykdyti prievolę – pastatyti prekybos paskirties pastatą žemės sklype Jurbarke, Algirdo g. 1A.

142. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.217 ir 6.219 straipsnių normas ir ignoravo kasatoriaus teisę nutraukti preliminariąją sutartį. Kasatorius nurodo, kad egzistavo minėtuose straipsniuose nurodyti pagrindai (kriterijai pripažinti sutarties pažeidimą esminiu) nutraukti sutartį vienašališkai. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes turėjo konstatuoti kasatoriaus nurodomus pažeidimus kaip esminius, nes ieškovas, sudarydamas preliminariąją sutartį ir užtikrindamas atsakovui reikiamos paskirties pastatą ir jam reikalingo ploto patalpas, būtų pažeidęs nurodytų Statybos techninių reglamentų reikalavimus, keliamus sporto paskirties pastatams, ir neturėtų galimybės įvykdyti prievolės. Be to, kasatorius, iš konkrečių aplinkybių numanydamas, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės iki sutarties įvykdymo termino pabaigos, turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį CK 6.219 straipsnio pagrindu. Kasatorius svariomis aplinkybėmis laiko faktą, kad UAB ,,Albonita“ iki preliminariojoje sutartyje nustatyto termino nebūtų sugebėjusi pastatyti pastato, įrengti patalpų, priduoti prekybos centrą valstybinei priėmimo komisijai bei atlikti pastato teisinę registraciją. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad per 3,5 mėnesio ,,pagal šiuolaikines technologijas“ įmanoma pastatyti ginčo pastatą, vertintina kritiškai ir nėra pagrįsta jokiais įrodymais.

153. Teismai neatskleidė ir tinkamai neįvertino ieškovo nesąžiningų, neteisingų ir neteisėtų veiksmų bei tikslų, dėl jų netaikė materialinės teisės normų, reglamentuojančių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų laikymąsi, pareigą elgtis sąžiningai tiek prievolės atsiradimo, egzistavimo, tiek jos vykdymo ar pasibaigimo metu (CK 1.5, 6.4 straipsniai). Kasatorius nurodo, kad ieškovas, neatskleisdamas esminės reikšmės sutarčiai sudaryti turinčios jam žinomos informacijos, pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją, siekė pritraukti potencialius nuomininkus ir jų lėšomis pastatyti kitos paskirties naudotiną pastatą nei šalių buvo sutarta, ikisutartiniuose santykiuose buvo nesąžiningas. Teismai netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad kitokios nei planuota ir šalių sutarta pastato paskirties statyba netraktuotina kaip sutarties pažeidimas, suponuojantis pakankamą preliminariosios sutarties nutraukimo pagrindą.

16Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Albonita“ prašo atsakovo kasacinį skundą atmesti, o skundžiamus teismų sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodoma, kad tarp šalių susiklostė ikisutartiniai teisiniai santykiai dėl nuomos teisinių santykių sukūrimo. Ginčo šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, neprivalėjo vartoti pirmiau nurodytos Reglamentų terminologijos, o pastatą galėjo įvardyti savo nuožiūra. Teismai teisingai aiškino ir taikė pirmiau nurodytų Reglamentų nuostatas, netaikydami jų tarp šalių susiklosčiusiems ikisutartiniams santykiams. Taip pat ieškovas pažymi, kad sporto-komercinės paskirties pastatas traktuotinas kaip turintis dvigubą paskirtį, t. y. pastatas gali būti tiek sporto, tiek komercinis (viešbučių, administracinės prekybos, paslaugų, maitinimo ar transporto). Pastato naudojimas bet kuriai iš nurodytų paskirčių neprieštarauja nurodytiems techniniams dokumentams. Taip pat ieškovas nurodo, kad nėra jokios kompetentingų institucijų išvados, jog ieškovas, planuodamas, projektuodamas ar statydamas pastate prekybines patalpas, būtų pažeidęs kokius nors teisės aktų reikalavimus.

17Atsakovas, nurodydamas, kad ieškovas nebūtų spėjęs per 3,5 mėn. pastatyti pastatą, nepagrindė savo išvados jokiais įrodymais. Ieškovas prekybos centro atidarymą siejo tik su atsakovo veiklos pradžia, nes jis buvo pagrindinis ir stambiausias nuomininkas, su kuriuo buvo derinamas visas projektas. Ieškovas mano, kad kasatorius neturėjo rimto pagrindo manyti, jog ieškovas nespės laiku pastatyti pastato ir priduoti naudoti. Tokios priežasties atsakovas nenurodė ir savo rašte, atsisakydamas sudaryti pagrindinę nuomos sutartį. Be to, ieškovas, sudaręs sutartį su nauju nuomininku UAB Maxima LT, statybas baigė per 5 mėnesius ir perdavė naudoti analogiškos paskirties kaip ir su atsakovu nutrauktoje preliminariojoje sutartyje nurodytas patalpas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

20Šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti ne mažesnį kaip 1700 kv. m prekybos ir paslaugų centrą Jurbarke ir išnuomoti atsakovui apie 1100-1300 kv. m ploto patalpas, pasirašymo. Ši sutartis buvo sudaryta 2005 m. rugsėjo 15 d., o 2006 m. gegužės 11 d. atsakovas atsiuntė ieškovui raštą Nr. 1-492, kuriame nurodė, jog pagrindinė sutartis dėl patalpų nuomos nebus pasirašyta dėl netinkamų dalies preliminariosios sutarties punktų vykdymo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė vykdyti preliminariosios sutarties sąlygas ir atsisakė sudaryti pagrindinę nuomos sutartį, pripažindamas jį kaltu dėl šios sutarties nutraukimo ir atsakingu už ieškovo patirtus nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo nevisiškai sąžiningą elgesį sudarant ir vykdant preliminariąją sutartį, atlygintiną nuostolių sumą sumažino trečdaliu. Sutartis pakeista dėl pastato paskirties pakeitimo.

21V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Tai reiškia, kad pagal įstatymą kasacinis teismas sprendžia ir analizuoja teisės, o ne fakto klausimus. Tikrindamas skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumą, kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai.

23Dėl atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį teisinių padarinių

24Kasatorius nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias preliminariosios sutarties sudarymą ir jos vykdymą (CK 6.156, 6.165, 6.200 straipsniai).

25Šalims pradėjus derybas dėl tam tikros sutarties sudarymo, tarp jų susiklosto tam tikri (ikisutartiniai) santykiai. Ikisutartiniai šalių veiksmai bei susiklostę santykiai tampa reikšmingi tais atvejais, kai tokios derybos nepasibaigia sutarties pasirašymu. Ikisutartiniams santykiams yra svarbus sąžiningumas, nes tik sąžiningai šalims elgiantis ikisutartinių santykių stadijoje galima tikėtis, kad šie santykiai transformuosis į sutartinius. Dėl to, nors ir nėra šalių pareigos sudaryti sutartį, tačiau sąžiningumas reikalauja, kad toli pažengusios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties, nes tokiose derybose viena ar kita šalis jau turi visiškai pagrįstą pagrindą tikėtis, jog priešingos šalies ketinimai yra rimti ir sutartis tikrai bus sudaryta.

26Kasatorius nurodo, kad ieškovas neinformavo jo apie statomo pastato, kuriame buvo sutarta nuomoti patalpas, paskirties pakeitimą, o teismas, vertindamas tokius ieškovo veiksmus, nepagrįstai šalių santykiams netaikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 patvirtinto Statybos techninio reglamento 2.02.02:2004 ir 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninio reglamento 1.01.09:2003 nuostatų. Negalima sutikti su kasatoriaus aiškinimu, kad aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 patvirtinto Statybos techninio reglamento 2.02.02:2004 1 priede pateiktame baigtiniame visuomeninės paskirties pastatų sąraše nėra nurodyta komercinės paskirties pastato, todėl ieškovo statytas pastatų kompleksas traktuotinas tik kaip sporto paskirties pastatas ir jame nebūtų galima teisėtai išsinuomoti preliminariojoje sutartyje aptartų prekybos paskirties patalpų. Kasaciniame skunde nurodyti Statybos techniniai reglamentai yra privalomi tik statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė ne Statybos įstatymo reguliuojami santykiai, o ikisutartiniai santykiai dėl nuomos teisinių santykių sukūrimo. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime į kasacinį skundą pateiktu aiškinimu, kad šalys neprivalėjo vartoti nurodytuose Statybos techniniuose reglamentuose įtvirtintos terminologijos. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000, p. 321) sąvoką ,,komercija, komercinis“ aiškina kaip ,,prekybos operacijos, prekyba“. Iš pateiktos preliminariosios sutarties dėl patalpų nuomos matyti, kad šalys siekė susitarti dėl patalpų, kuriose kasatorius galėtų užsiimti visuomeninio maitinimo ir maisto produktų prekyba, nuomos, ieškovas pastato planą derino pagal kasatoriaus poreikius ir siekė (planavo) pastatyti pastatą prekybai. Be to, dvigubos paskirties nustatymas leidžia pastatą naudoti bet kuriai iš nurodytų paskirčių.

27Teisėjų kolegija nesutinka ir su kasatoriaus argumentu, kad ieškovo veiksmai – pakeisti pastato paskirtį – neleido tikėtis, jog priešingos šalies ketinimai yra rimti ir sutartį bus galima įvykdyti. Teismai nustatė, kad šalys iki atsisakymo sudaryti patalpų nuomos sutartį bendradarbiavo ir siekė įgyvendinti preliminariąją sutartį: ieškovas parengė pastato projektinę dokumentaciją, o atsakovas (kasatorius) dalyvavo priimant architektūrinius sprendimus, pritaikant pastatą bei numatytas nuomoti patalpas atsakovo reikmėms. Byloje nekonstatuota, kad ieškovas netinkamai atliko pasirengimo pastato statybai darbus ir atsakovas (kasatorius) reiškė ieškovui pretenzijas dėl netinkamo preliminariosios sutarties vykdymo. Jau buvo minėta, kad iš preliminariosios sutarties ir kitų šalių veiksmų matyti, jog ieškovas projektavo ir gavo leidimą statyti preliminariojoje sutartyje aptartą ir pagal atsakovo pageidavimą pritaikytą jo reikmėms pastatą prekybai. Tokie ieškovo veiksmai negali būti pagrindu pripažinti, kad jis iš esmės netinkamai vykdė preliminariosios sutarties sąlygas. Teismai šias aplinkybes įvertino ir pagrįstai pripažino, kad atsakovas neturėjo pagrindo abejoti, jog ieškovas neįvykdys šalių sudarytos sutarties sąlygų, t. y. neturėjo pagrindo atsisakyti sutarties. Atsakovas, atsisakydamas sudaryti pagrindinę preliminariojoje sutartyje numatytą sutartį, teigė, kad ieškovas, gegužės mėnesį pradėjęs statybas, nebūtų spėjęs preliminariojoje sutartyje nustatytu laiku (iki 2006 m. rugsėjo 1 d.) pastatyti statinio. Teismas nenustatė, kad byloje būtų pakankamai įtikinamų duomenų, patvirtinančių teigimus dėl negalėjimo laiku pastatyti statinį (CPK 178, 185 straipsniai). Aplinkybės, kad ieškovas susitarimuose dėl patalpų nuomos su kitais statinio nuomininkais nurodė vėlesnius patalpų perdavimo nuomotis terminus, yra nepakankamos atsakovo argumentams apie negalėjimą laiku pastatyti ir įrengti jam išnuomoti planuotas patalpas patvirtinti.

28Kasatoriaus nurodytos teisės normos – CK 6.217 ir 6.219 straipsniai – nereglamentuoja ginčo teisinių santykių. Nurodytos teisės normos reglamentuoja kitą teisinę situaciją, kai jau yra sudaryta sutartis. Kai preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Šie santykiai reglamentuojami CK 6.165 straipsnio 4 dalies, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais. Nagrinėjamoje byloje atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį, nukentėjusiosios šalies interesai ginami taikant nuostolių atlyginimo institutą. Nuostoliai išieškoti konstatavus, kad nepagrįstai atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį. Apeliacinės instancijos teismas nuostolių dydį sumažino, atsižvelgęs į kitos šalies kaltę dėl atsisakymo sudaryti sutartį.

29Kasatorius nurodo, kad ieškovas, pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją dėl pastato paskirties, ikisutartiniuose santykiuose buvo nesąžiningas, t. y. siekė pritraukti potencialius nuomininkus ir jų lėšomis pastatyti kitos paskirties pastatą nei šalių buvo susitarta. CK 6.163 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąžiningumo pareiga ir šalims derantis dėl sutarties sudarymo (dar prieš ją sudarant). Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti nesąžiningo elgesio derantis teisiniai padariniai. Pareiga elgtis sąžiningai vykstant deryboms taip pat apima šalių pareigą suteikti viena kitai žinomą informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti. Kai derybų metu šalis elgiasi nesąžiningai, ji privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Tačiau netgi nustačius, kad viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir yra atsakinga už kitos šalies patirtus nuostolius, privalu tirti ir vertinti kitos šalies elgesį, vykdant preliminariąją sutartį. Pripažinus, kad kita šalis pati elgėsi nesąžiningai ir savo veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo, kitos šalies atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo, remiantis CK 6.259 straipsniu, gali būti sumažinta arba ji gali būti visiškai atleista nuo šios nuostolių dalies atlyginimo. Iš surinktų ir į bylą pateiktų dokumentų apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovui buvo žinomos aplinkybės dėl žemės sklypo, kuriame pagal preliminariosios sutarties sąlygas buvo numatyta statyti pastatą, paskirties. Dėl to, sudarydamas preliminariąją sutartį arba nedelsiant po to, kai buvo priimtas galutinis sprendimas dėl sporto–komercinio komplekso statybos, jis privalėjo informuoti kasatorių, kad pasikeitė statomo pastato pavadinimas. Jau buvo minėta, kad teismai nekonstatavo, jog pastato pavadinimo pasikeitimas tiesiogiai pažeidė kasatoriaus interesus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas laikė, kad tokie veiksmai galėjo sukelti kasatoriui abejonių dėl ieškovo sąžiningo elgesio ir turėti įtakos preliminariosios sutarties vykdymo nutraukimui. Ieškovas elgėsi nevisiškai sąžiningai ir savo veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo, todėl privalo prisiimti dalį atsakomybės dėl savo patirtų nuostolių (CK 6.259 straipsnis). Kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas tinkamai tyrė ir vertino kiekvienos šalies elgesį sudarant ir vykdant preliminariąją sutartį ir pagrįstai pripažino, kad ieškovas nevisiškai sąžiningu elgesiu prisidėjo prie nuostolių dėl preliminariosios sutarties nevykdymo atsiradimo, bei sumažino trečdaliu ieškovui atlygintiną žalą.

30Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra įstatyme nustatytų pagrindų kasaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamą apeliacinės instancijos nutartį (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Albonita“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2005 m.... 5. Ieškovas, patikslinęs ieškinio pareiškimą ir remdamasis CK 6.245... 6. Atsakovas UAB ,,Kauno saulėtekis“ prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007... 10. Kolegija, sutikusi su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 11. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Albonita“ prašo iš dalies panaikinti... 13. 1. Teismai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias... 14. 2. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.217 ir 6.219 straipsnių normas... 15. 3. Teismai neatskleidė ir tinkamai neįvertino ieškovo nesąžiningų,... 16. Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Albonita“ prašo atsakovo... 17. Atsakovas, nurodydamas, kad ieškovas nebūtų spėjęs per 3,5 mėn. pastatyti... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 20. Šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl negyvenamųjų patalpų... 21. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 23. Dėl atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį teisinių padarinių... 24. Kasatorius nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas,... 25. Šalims pradėjus derybas dėl tam tikros sutarties sudarymo, tarp jų... 26. Kasatorius nurodo, kad ieškovas neinformavo jo apie statomo pastato, kuriame... 27. Teisėjų kolegija nesutinka ir su kasatoriaus argumentu, kad ieškovo veiksmai... 28. Kasatoriaus nurodytos teisės normos – CK 6.217 ir 6.219 straipsniai –... 29. Kasatorius nurodo, kad ieškovas, pateikdamas tikrovės neatitinkančią... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra įstatyme nustatytų pagrindų... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 33. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...