Byla 2A-2523-577/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. R. (J. R.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovui J. R. (J. R.) dėl skolos priteisimo,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas TEO LT, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1 511,37 Lt įsiskolinimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir 321 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo J. R. (J. R.). Nurodė, kad tarp J. R. (J. R.) ir TEO LT, AB 2008 m. spalio 2 d. buvo sudarytas interneto paslaugos/ų užsakymas Nr. 26180611, viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymas Nr. 26180611 bei 2008 m. spalio 10 d. daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymas Nr. 26228289. Vadovaujantis šiais užsakymais ir šių užsakymų priedus sudarančiomis TEO viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo, interneto prieigos paslaugų teikimo ir daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisyklėmis, TEO įsipareigojo teikti atsakovui užsakytas interneto ir viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugas šių užsakymų ir taisyklių nustatyta tvarka, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti šiuose užsakymuose ir taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakovo pareigą atsiskaityti už suteiktas paslaugas numato užsakymo neatskiriamo priedo – viešai skelbiamų paslaugų teikimo taisyklių 8.1 punktas ir 2005 m. gruodžio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. IV-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 50 punktas (Žin. 2005, Nr. 152-5627). Pasak ieškovo, atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus laiku ir tinkamai neatsiskaitydamas už suteiktas paslaugas, todėl tarp šalių sudaryta sutartis/užsakymas buvo nutraukta ieškovo iniciatyva 2011 m. lapkričio 17 d. Atsakovas nesumokėjo TEO LT, AB 1 511,37 Lt už elektroninių ryšių paslaugas (įskaitant suteiktas nuolaidas), suteiktas laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2011-11-17. Mokesčio suma apskaičiuota pagal LR Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 162 „Dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo ir universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 23-749) ir TEO LT, AB generalinio direktoriaus įsakymais nustatytus paslaugų tarifus. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas papildomai nurodė, kad buvo gautas atsakovo prašymas sustabdyti paslaugų teikimą 6 mėn., vėliau buvo paprašyta atstatyti paslaugų teikimą. 2009-06-08 abonentas prašė koreguoti mokestį, vėliau gautas prašymas mokėti skolą dalimis, o galiausiai sutartis buvo nutraukta.

4Atsakovas J. R. (J. R.) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi 2009 m. kovo mėn. sudegė namas ir jis negalėjo naudotis interneto paslaugomis, apie ką tiekėjui buvo pranešta. Be to, tvirtino, kad ant sutarčių pratęsimo yra ne jo parašas. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad sudarė sutartį 3 metams, mokėjo įmokas pagal sutartį. Kai sudegė namas, važiavo į TEO LT, AB, rašė, kad nutrauktų sutartį. TEO LT, AB darbuotoja pasakė, kad šį klausimą išsiaiškins. Atsakovo teigimu, jo parašas yra tik pirmoje sutartyje, kas galėjo pasirašyti už jį kitose dviejose sutartyse, atsakovas nežino.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 15 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir

6priteisė iš atsakovo J. R. (J. R.) ieškovui TEO LT, AB 1 511,37 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 321 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs ieškinyje išdėstytus ir ieškovo atstovo teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus: PVM sąskaitų-faktūrų nuorašus (b.l. 14-39), interneto paslaugų teikimo sutarties nuorašą (b.l. 45), fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų užsakymo sutarties nuorašą (b.l. 44), daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymo sutarties nuorašą (b.l. 46), skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelę (b.l. 13) bei kitus byloje esančius dokumentus, konstatavo, kad yra pagrindas pripažinti, jog atsakovas prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė; padarė išvadą, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas nuo bylos iškėlimo (2012-07-27) nesiėmė jokių veiksmų pagrįsti savo pozicijai dėl parašo netikrumo, neprašė skirti teisminės rašysenos ekspertizės, todėl kritiškai vertino atsakovo poziciją, kad nors ant sutarčių pratęsimų yra nurodyta atsakovo pavardė ir vardas, bet parašas yra ne jo.

7Atsakovas J. R. (J. R.) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas tvirtina, kad 2009-03-14 sudegė jo namas; jis objektyviai negalėjo naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis, todėl pateikė ieškovui rašytinį prašymą dėl sutarties nutraukimo. Atsakovo nuomone, pirmos instancijos teismas nekreipė dėmesio į šias aplinkybes, besąlygiškai patikėjo ieškovo pateiktais dokumentais. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai atmetė paaiškinimus, kad jog dokumentai yra pasirašyti ne jo. Atsakovo teigimu, pirmos instancijos teismas pažeidė procesinių teisės normų reikalavimus, nes neįpareigojo atsakovo pateikti suklastojimo faktą patvirtinančius įrodymus ir neskyrė ekspertizės, kad būtų patvirtinti šie teiginiai.

8Ieškovas TEO LT, AB atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. sprendimą palikti galioti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas teigia, kad jis niekada neginčijo to fakto, jog atsakovo gyvenamojoje vietoje buvo kilęs gaisras. Ieškovas paaiškina, kad 2009-03-25 atsakovas pateikė prašymą laikinai atjungti visas teikiamas telekomunikacijos paslaugas nuo 2009-04-01 6 mėnesiams už 150 Lt; 2009-05-18 atsakovas pateikė ieškovui prašymą atstatyti skaitmeninės linijos ir interneto paslaugų teikimą po laikino išjungimo terminui nepasibaigus nuo 2009-05-18; 2009-05-22 atsakovas užsisakė „Mano Teo paslauga“ – pokalbių sąrašas internete; 2009-06-08 buvo gautas atsakovo prašymas koreguoti mokestį už laikiną atjungimą; 2010-03-16 atsakovas pateikė ieškovui prašymą skolą mokėti dalimis. Ieškovas nurodo, kad atsakovo įsiskolinimui vis didėjant, jis 2011-11-17 vienašališkai nutraukė sutartinius santykius su atsakovu ir pateikė sąskaitą faktūrą dėl suteiktų paslaugų apmokėjimo. Be to, ieškovas pažymi, kad civilinis procesas yra pagrįstas rungtyniškumo principu, o atsakovas neįrodė savo teiginių apie tai, jog parašas ant prašymo dėl paslaugų atnaujinimo yra ne jo. Ieškovas pažymi, kad atsakovui buvo išaiškintos visos jo procesinės teisės, todėl apelianto teiginiai dėl to, kad jam nebuvo išaiškintos jo teisės, yra nepagrįsti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovo J. R. (J. R.) ir TEO LT, AB 2008 m. spalio 2 d. buvo sudarytas interneto paslaugos/ų užsakymas Nr. 26180611 (b.l. 35) ir viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymas Nr. 26180611 (b.l. 34), 2008 m. spalio 8 d. – daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymas Nr. 26228289 (b.l. 36), kuriais sutarta dėl paslaugos, nuolaidų, kitų sąlygų, nurodyti atsakovo įsipareigojimai bei atsakomybė, nustatytas trumpiausias naudojimo paslauga laikotarpis – ne trumpiau kaip iki 2011-10-10. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodė mokėtinas sumas bei laikotarpį, pareikalavo sumokėti už suteiktas paslaugas (b.l. 14-33). Pagal ieškovo pateiktą skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelę atsakovo skola ieškovui už elektroninių ryšių paslaugas (įskaitant suteiktas nuolaidas), suteiktas laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2011-11-17, yra 1 511,37 Lt (b.l. 13). Iš TEO LT, AB 2013-01-25 pažymos (b.l. 63) matyti, kad J. R. (J. R.) (abonentas) 2009-03-25 kreipėsi į TEO LT, AB dėl laikino visų paslaugų atjungimo abonento prašymu nuo 2009-04-01 6 mėnesiams už 150 Lt; 2009-05-18 abonentas paprašė atstatyti skaitmeninės linijos ir interneto paslaugų teikimą po laikino išjungimo terminui nepasibaigus nuo 2009-05-18; 2009-05-22 abonentas užsisakė MANO TEO paslaugą: pokalbių sąrašas (internete); 2009-06-08 abonentas prašė koreguoti mokestį už laikiną atjungimą abonento prašymu, nes už 6 mėn. jam buvo priskaičiuota 150 Lt, bet atjungta truputį ilgiau nei mėnesį; 2010-03-16 abonentas prašė skolą mokėti dalimis, t.y. skolą pripažino, 2011-11-17 sutartis su atsakovu nutraukta dėl susidariusios 1 511,37 Lt skolos. Atsakovas į bylą pateikė pažymą apie 2009-03-14 jo name, adresu ( - ), kilusį gaisrą, kurio metu sudegė namo stogas, išdegė kambarys, koridorius, laiptinė (b.l. 8), todėl, atsakovo teigimu, jis negalėjo naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis. Taigi tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas.

12Pažymėtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai: PVM sąskaitų-faktūrų nuorašai (b.l. 14-39), interneto paslaugų teikimo sutarties nuorašas (b.l. 45), fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų užsakymo sutarties nuorašas (b.l. 44), daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymo sutarties nuorašas (b.l. 46), skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelė (b.l. 13), bei kiti byloje esantys dokumentai, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje J. B.–W. ir kt. v. A. P., byla Nr. 3K-3-378/2009).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad remiantis CPK 12 str. civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Apelianto teiginiai dėl parašo netikrumo, kol jie nėra įrodyti, laikytini tik atsakovo samprotavimais, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė tokius atsakovo teiginius kaip neįrodytus. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pirmos instancijos teismas atsakovui buvo išaiškinęs teisę prašyti skirti rašysenos ekspertizę (b.l. 57), tačiau atsakovas tokia teise nepasinaudojo, todėl apelianto samprotavimai, kad pirmos instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

15Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

16Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apelianto apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai