Byla 2-18-844/2012
Dėl įsiskolinimo pagal remonto sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų UAB „MIMINA“, buveinė Veteranų g. Nr. 9, Visagine, įm.k. 125224473, a.s. (duomenys neskelbtini), AB „Swedbank“, ir UAB „GRAFKO“, buveinė (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įm. k. 121986597, a.s. (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2dalyvaujant sekretorei Nijolei Karlienei,

3ieškovo UAB „Silberauto“ atstovui advokatui V. N.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Silberauto“, buveinė Pirklių g. Nr. 9, Vilniuje, įm.k. 111748996, a.s. ( - ), AB „Swedbank“, dėl įsiskolinimo pagal remonto sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų UAB „MIMINA“, buveinė Veteranų g. Nr. 9, Visagine, įm.k. 125224473, a.s. ( - ), AB „Swedbank“, ir UAB „GRAFKO“, buveinė ( - ), Vilniuje, įm. k. 121986597, a.s. ( - ), AB DNB banke, priteisimo, -

Nustatė

5Ieškovas UAB “Silberauto” kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „MIMINA“ ir UAB „GRAFKO“ 14599,21 Lt., pagrindinės skolos už įsiskolinimą pagal atliktų darbų sutartį, 1642,70 Lt., palūkanų, 8,05 proc., dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

6Savo reikalavimus ieškovo atstovas advokatas V. N. teismo posėdžio metu grindė tuo, kad UAB „Silberauto“ yra juridinis asmuo besispecializuojantis automobilių remonto srityje. UAB „Mimina“ 2009-03-13, pristatė ieškovui po autoįvykio automobilį „Mercedes Benz S350, reg. Nr. ( - ) VIN kodas WDD2210561A009520, ir užsakė šio automobilio remonto darbus. UAB „Silberauto“ įvykdė UAB „Mimina“ pateikto minėto automobilio remonto darbus ir 2009-12-29, raštu Nr. 09/03-468, apie tai informavo UAB „Mimina“ bei išrašė ir pateikė UAB „Mimina“, apmokėjimui 2009-12-29, PVM sąskaitas-faktūras, kurių serija 701 Nr. MA107360, ir serija 701 Nr. MA107361, bendrai 2459921 Lt., sumai. Sąskaitose buvo ieškovo nurodyta, kad atsakovas UAB „Mimina“, su ieškovu privalo atsiskaityti iki 2010-01-11. 2011-01-28, tarp UAB „Silberauto“ir UAB „Mimina“ bei UAB „Grafko“, buvo pasirašyta įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartis. Minėta sutartimi UAB „Mimina“ pripažino visą savo skolą ieškovui ir įsipareigojo padengti įsiskolinimą dalimis, o UAB „Grafko“, įsipareigojo laiduoti susidariusią skolą. Sutarties 1.2 p., numatyta, kad UAB „Grafko“, kaip laiduotojas, laiduoja už UAB „Mimina“ įsipareigojimus bei įsipareigoja sumokėti visą įsiskolinimą. Sutarties 2.1 p., numato, kad tuo atveju, jeigu UAB „Mimina“, kaip skolininkas, neįvykdo ar nesilaiko sutartyje nustatyto įsiskolinimo padengimo grafiko, laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ ir skolininkas t.y. UAB „Mimina“ atsako kreditoriui kaip solidarią prievolę turintys skolininkai. Sutarties 2.2 p., nustato, kad laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ atsako kreditoriui t.y. UAB „Silberauto“ta pačia apimtimi kaip ir skolininko t.y. UAB „Mimina“ įsipareigojimai, kuriems vykdyti yra suėjęs terminas. Tos pačios sutarties 2.3. p., nustato, kad laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ atsako kreditoriui t.y. UAB „Silberauto“ visu savo esamu ar būsimu turtu. Po tokios sutarties sudarymo, UAB „Mimina“ 2010-03-01, sumokėjo UAB „Silberauto“ už automobilio remontą tik 8000 Lt., ir 2010-05-19, sumokėjo 2000 Lt.. Iš viso tik 10000 Lt.. UAB „Mimina“ UAB „Silberauto“ liko skolinga 14599,21 Lt..

7Ieškovas tinkamai atliko atsakovo UAB „Mimina“ pateikto automobilio remonto darbus. Po jų atlikimo UAB „Mimina“ priėmė suremontuotą automobilį, atliktų darbų kokybės neginčijo, tačiau neatsiskaitė už visus atliktus darbus. Ieškovas daug kartų ragino atsakovą UAB „Mimina“ atsiskaityti, tačiau minėtas atsakovas į tokius raginimus nereagavo ir visos skolos nesumokėjo. Ieškovo atstovas paminėjo, kad UAB „Mimina“ įsiskolinimas UAB „Silberauto“ yra pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, tai it 2009-03-13, užsakymo lapu-sutartimi Nr. 701M147508, ir 2009-12-29, PVM sąskaita-faktūra Serija 701 Nr. MA107360, ir 2009-12-29, PVM sąskaita-faktūra Serija 701 Nr. MA107361, taip pat UAB „Mimina“ banko pavedimais UAB „Silberauto“ atliktais 2010-03-01, ir 2010-05-19, kuriais ieškovui buvo grąžinta dalis atsakovo skolos.

8Taip pat ieškovo atstovas nurodė, kad prievolės termino parleidimas laikomas prievolės pažeidimu. Atsakovams t.y. UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ pažeidus prievolę ir laiku nesumokėjus už atliktus darbus, vadovaujantis LR CK 6.261 str., skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 1 str. 1 ir 2 d., numato, kad įstatymo tikslas reglamentuoti palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustatyti kreditoriaus teises, kai apmokama pavėluotai. Įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Tie ieškovas, tiek atsakovai yra juridiniai asmenys. Todėl mano, kad 2009-03-13, užsakymas-sutartis dėl automobilio remonto, buvo sudaryta ieškovui vykdant ūkinę-komercinę veiklą siekiant pelno. Pastarasis užsakymas-sutartis yra vertinamas kaip komercinis sandoris tarp ūkio subjektų, pagal kurį už atlyginimą buvo parduotos prekės (autodetalės), suteiktos paslaugos, atlikti darbai. Todėl šiuo atveju minėtas turi būti taikomas. Pagal to paties įstatymo 3 str., už pavėluotus mokėjimus skaičiuojamos palūkanos nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto apmokėjimo datos ar nustatyto mokėjimo termino pabaigos, o jų dydis, kaip nustatyta minėto įstatymo 2 str. 3 d., ir 3 str. 4 d., yra apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą, padidinti 7 procentiniais punktais, galiojusią tų metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Teigia, kad minėtas įstatymas yra specialus ir turintis pirmenybę prieš LR CK 6.210 str., numatytas palūkanas. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovų 2010-01-28, buvo pasirašyta įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartis visai įsiskolinimo sumai t.y. 24599,21 Lt., todėl palūkanos skaičiuotinos sutartyje nustatytų terminų pagrindu. UAB „Mimina“ pareiga mokėti palūkanas atsirado pirmąjį 2010 metų pusmetį t.y. 2010-01-12, todėl turi būti taikoma paskutinę 2009 metų gruodžio mėnesio dieną skelbta vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma-1,28 proc.. Palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, atsakovų mokėtinų palūkanų suma sudaro 8,28 proc., per metus, todėl atsakovai privalo mokėti 8,28 proc., dydžio metines palūkanas už laiku nesumokėtą 14599,21 Lt.. Bendra atsakovų suma ieškovui yra 16241,87 Lt.. LR CK 6.37 str. 2 d., numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., ir 2003-12-09, Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873, 2 str. 3 d. ir 3 str., atsakovai taip pat privalo mokėti 8,05 proc., dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos taikant 2010-12-31 vieno mėnesio VILIBOR normą-1,05, padidintą 7 procentiniais punktais, atsižvelgiant į tai, kad skolininkui pareiga mokėti procesines palūkanas, atsiranda nuo bylos dėl šios prievolės pažeidimo iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos).

9Atsakovas UAB „GRAFKO“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka ir nurodė, kad LR CK 6.88 str. 1 d., numato, kad tuo atveju, aki buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė. Laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Pagal 2010-02-01, tarp ieškovo UAB „Silberauto“ ir atsakovų UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ pasirašytą įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartį matyti, kad UAB „Grafko“ laidavo pagal terminuotą prievolę, todėl pagal LR CK 6.88 str. 1 d., UAB „Grafko“ laidavimas pasibaigė, kadangi ieškovas t.y. UAB „Silberauto“ per tris mėnesius nuo tos dienos, aki suėjo prievolės įvykdymo terminas (2010-04-30), nepareiškė atsakovui t.y. UAB „Grafko“ ieškinio. Esant negaliojančiam laidavimui, ieškovas neturi pagrindo reikaluti skolos priteisimo pagal atsakovo t.y. UAB „Mimina“ prievoles iš atsakovo t.y. UAB „Grafko“. Todėl atsakovas UAB „Grafko“ prašo taikyti ieškinio senaties terminą jos atžvilgiu, kuris remiantis LR CK 6.88 str. 1 d., suėjo 2010-08-31 (b.l. 48-49).

10Atsakovas UAB „Mimina“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka ir nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus kildina iš sąskaitų, kuriose vienašališkai apskaičiavo remonto darbų kiekį ir kainą. Atsakovas t.y. UAB „Mimina“ nesutinka su ieškovo nurodytu darbų kiekiu ir jų kaina. UAB „Mimina“ apmokėjo dalį UAB „Silberauto“ reikalaujamos sumos, kuri atsakovo t.y. UAB „Mimina“ manymu, atitinka faktinį atliktų remonto darbų kiekį bei jų tikrąją rinkos vertę. Nurodo, kad ieškovas t.y. UAB „Silberauto“ teismui pateikė 2010-02-01, įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas t.y. UAB „Mimina“ pripažino savo buhalterinę skolą pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, tačiau UAB „Mimina“ nepripažino sąskaitose nurodyto darbų kiekio ir kainos, kurią vienašališkai nustatė ieškovas ir kuri yra nepagrįsta. Pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pirkėjas negali atsisakyti priimti pardavėjo pateiktus apskaitos dokumentus pagal realiai atliktas ūkines operacijas, kurių netikslumai turi būti taisomi papildomais dokumentais. Ieškovas neteisėtai sulaikė atsakovui t.y. UAB „Mimina“ priklausančią transporto priemonę, siekdamas daryti atsakovui spaudimą, tam, kad atsakovas pripažintų ir apmokėtų ieškovo vienašališkai nustatytą transporto priemonės remonto darbų atlikimo kainą. Siekdamas atgauti neteisėtai sulaikytą transporto priemonę atsakovas t.y. UAB „Mimina“ buvo priverstas pasirašyti 2010-02-01, įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartį. Sulaikymo faktą patvirtina ieškovo t.y. UAB „Silberauto“ pridėtas 2009-12-29, pranešimas. LR CK 4.229 str. 2 d., numato, kad sulaikymo teisė negali būti įgyvendinama, jeigu nėra suėjęs reikalavimo įvykdymo terminas (b.l. 50).

11Atsakovų t.y. UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ atstovai į bylos nagrinėjimą neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkamai (b.l. 69; 70), teismui pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 63; 68), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Ieškovo atstovas neprašė teismo priimti sprendimo už akių, todėl civilinė byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovų UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ atstovams nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-03-13, UAB „Mimina“ atstovas A. T. UAB „Silberauto“ Vilniaus padalinyje užsakė (užsakymo Nr. 701M147508) automobilio „MERCEDES BENZ S 350“, v/n ( - ) kėbulo remonto darbus (b.l. 7-8). UAB „Silberauto“ įvykdė UAB „Mimina“ pateikto automobilio „MERCEDES BENZ S 350“, v/n ( - ) kėbulo remonto darbus ir 2009-12-29, raštu Nr. 09/03-468 (b.l. 15), apie tai informavo UAB „Mimina“ bei išrašė ir pateikė UAB „Mimina“, apmokėjimui 2009-12-29, PVM sąskaitą-faktūrą, kurios serija 701 Nr. MA107360, (b.l. 9; 10; 11), ir 2009-12-29, PVM sąskaitą-faktūrą, kurios serija 701 Nr. MA107361, (b.l. 12), bendrai 2459921 Lt., sumai. Sąskaitose buvo ieškovo nurodyta, kad atsakovas UAB „Mimina“, su ieškovu privalo atsiskaityti iki 2010-01-11, (b.l. 9; 10; 11; 12). 2011-01-28, tarp UAB „Silberauto“ir UAB „Mimina“ bei UAB „Grafko“, buvo pasirašyta įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutartis (b.l. 16-17). Minėta sutartimi UAB „Mimina“ pripažino visą savo skolą ieškovui ir įsipareigojo padengti įsiskolinimą dalimis, o UAB „Grafko“, įsipareigojo laiduoti susidariusią skolą. Sutarties 1.2 p., numatyta, kad UAB „Grafko“, kaip laiduotojas, laiduoja už UAB „Mimina“ įsipareigojimus bei įsipareigoja sumokėti visą įsiskolinimą. Sutarties 2.1 p., numato, kad tuo atveju, jeigu UAB „Mimina“, kaip skolininkas, neįvykdo ar nesilaiko sutartyje nustatyto įsiskolinimo padengimo grafiko, laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ ir skolininkas t.y. UAB „Mimina“ atsako kreditoriui kaip solidarią prievolę turintys skolininkai. Laikoma, kad skolininkas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, jei vėluoja atsiskaityti su kreditoriumi daugiau kaip 5 dienas. Sutarties 2.2 p., nustato, kad laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ atsako kreditoriui t.y. UAB „Silberauto“ ta pačia apimtimi kaip ir skolininko t.y. UAB „Mimina“ įsipareigojimai, kuriems vykdyti yra suėjęs terminas. Tos pačios sutarties 2.3. p., nustato, kad laiduotojas t.y. UAB „Grafko“ atsako kreditoriui t.y. UAB „Silberauto“ visu savo esamu ar būsimu turtu. Po tokios sutarties sudarymo, UAB „Mimina“ 2010-03-01, sumokėjo UAB „Silberauto“ už automobilio remontą tik 8000 Lt. (b.l. 13) ir 2010-05-19, sumokėjo 2000 Lt. (b.l. 14).

14LR CK 6.245 str. 3 d., numatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

15Atsakovas UAB „GRAFKO“ prašė taikyti LR CK 6.88 str. 1 d., įtvirtintą naikinamąjį terminą. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2011-09-27, nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-407/2011, pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, jog LR CK nedraudžia šalių susitarimu pakeisti LR CK 6.88 ir 6.89 str., nustatytus terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminus. Kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai LR CK 6.88 str. 1 d., nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja LR CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009, 2011-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-245/2011). 2010-02-01, tarp ieškovo ir atsakovų sudarytos ir jau minėtos įsiskolinimo padengimo ir laidavimo sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad ši sutartis galioja iki visų Skolininko prievolių pagal šią sutartį įvykdymo, todėl, atsižvelgiant į suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju netaikytinas LR CK 6.88 str. 1 d., įtvirtintas naikinamasis terminas.

16LR CK 6.256 str. 4 d., numatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

17Sutinkamai su LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Atsakovai t.y. UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (LR CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovų atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (LR CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos LR CK 1.138 str. 6 p., tvarka, priteisiant 14599,21 Lt., mokėjimo sumą solidariai iš abiejų atsakovų teismine tvarka.

18Atsakovai, kol neatsiskaitė su ieškovu, naudojosi ieškovo piniginėmis lėšomis, todėl sutinkamai su LR CK 6.210 str., nuostatomis, turi mokėti ieškovui palūkanas. Prievolės įvykdymo termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu (LR CK 6.63 str. l d. 2 p.). Atsakovams pažeidus prievolę - laiku nesumokėjus už atliktus darbus, vadovaujantis LR CK 6.261 str., skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais.

19Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 (toliau - „Įstatymas”) l str. l ir 2 d. numato, jog šio įstatymo tikslas -reglamentuoti palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustatyti kreditoriaus teises, kai apmokama pavėluotai; įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Tiek ieškovas, tiek atsakovai yra juridiniai asmenys. Iš bylos aplinkybių yra darytina pagrįsta išvada, jog 2009-03-13 užsakymas - sutartis dėl automobilio remonto, buvo sudaryta ieškovui vykdant ūkinę - komercinę veiklą siekiant pelno. Akivaizdu, jog pastarasis užsakymas - sutartis yra vertintinas kaip komercinis sandoris, t. y. sandoris tarp ūkio subjektų, pagal kuri už atlyginimą buvo parduotos prekės (autodetalės), suteiktos paslaugos, atlikti darbai. Remiantis šiuo, yra teigtina, jog tarp šalių susiklosčiusiems santykiams yra taikytinos Įstatymo nuostatos. Pagal šio įstatymo 3 str., už pavėluotus mokėjimus skaičiuojamos palūkanos nuo kitos dienos po sutartyje nustatytos apmokėjimo datos ar nustatyto mokėjimo termino pabaigos, o jų dydis, kaip nustatyta šio Įstatymo 2 str. 3 dalyje ir 3 str. 4 dalyje, yra apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tų metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šis Įstatymas yra specialus įstatymas, turintis pirmenybę prieš LR CK 6.210 str. numatytas palūkanas, kuomet kalbama apie atliekamus pagal komercinius sandorius mokėjimus. Teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka įstatyme nustatytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti įstatyme nustatytas palūkanas. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovų buvo 2010-01-28 pasirašyta įsiskolinimo padengimo ir laidavo sutartis visai tuomet įsiskolinimo sumai, t. y. 24 599,21 Lt, todėl palūkanos skaičiuotinos sutartyje nustatytų terminų pagrindu. Sutarties l punktas nustato, kad atsakovas UAB “MIMINA” įsipareigojo sumokėti susidariusį įsiskolinimą tokia tvarka: iki 2010-02-26 sumokėti ieškovui 8200,00 Lt, iki 2010-03-31 sumokėti Ieškovui 8200,00 Lt ir iki 2010-04-30 sumokėti ieškovui 8199,21 Lt. Atsakovas UAB “MIMINA” po šios sutarties pasirašymo sumokėjo 10000,00 Lt. Likusi įsiskolinimų suma - 14599,21 Lt. Ieškovas vadovaujantis protingumo principu skaičiuoja palūkanas nuo sutartyje numatyto paskutinio įsiskolinimo dalies mokėjimo termino, t. y. nuo 2010-04-30. Pagal Įstatymo 3 str. 4 d., pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Atsakovo UAB “MIMINA” pareiga mokėti palūkanas atsirado pirmąjį 2010 metų pusmetį, t. y. 2010-01-12 (kita diena po nustatyto mokėjimo termino pabaigos), todėl taikoma paskutinę 2009 m. gruodžio mėnesio dieną skelbta vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma - 1,28% (Lietuvos Banko duomenų bazės duomenys, skelbiami interneto puslapyje www.lb.lt). Palūkanų normą padidinus 7 procesiniais punktais, atsakovų mokėtina palūkanų suma sudaro 8,28% per metus. Taigi atsakovai privalo mokėti 8,28 % dydžio metines palūkanas už laiku nesumokėtą 14599,21 Lt. Taigi Atsakovų bendra skolos suma ieškovui UAB „Silberauto" šiuo metu yra 16 241,87 Lt (14599,21 + 1642,7).

20Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., ir 2003-12-09, Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 3 d. ir 3 str. atsakovai taip pat privalo mokėti 8,05 % dydžio palūkanas nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (taikant 2010-12-31 vieno mėnesio VILIBOR normą - 1,05, padidintą 7 procentiniais punktais, atsižvelgiant į tai, kad skolininkui pareiga mokėti procesines palūkanas, atsiranda nuo bylos dėl šios prievolės pažeidimo iškėlimo teisme 2011-09-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

21Ieškinį tenkinant sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263 str., 269 str., 270 str.,-

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovų UAB „MIMINA“ ir UAB „GRAFKO“ solidariai 14599,21 Lt (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt devynis Lt 21 ct) įsiskolinimo, 1642,70 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt du Lt 70 ct) palūkanų, 8,05 % metinių palūkanų už priteistą 16241,87 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo UAB „Silberauto“ naudai.

25Priteisti iš atsakovo UAB „MIMINA“ 318,00 Lt (tris šimtus aštuoniolika Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 600,00 Lt (šešis šimtus Lt 00 ct) už advokato teisinę pagalbą UAB „Silberauto“ naudai.

26Priteisti iš atsakovo UAB „GRAFKO“ 318,00 Lt (tris šimtus aštuoniolika Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 600,00 Lt (šešis šimtus Lt 00 ct) už advokato teisinę pagalbą UAB „Silberauto“ naudai.

27Priteisti iš atsakovo UAB „MIMINA“ 25,52 Lt (dvidešimt penkis Lt 52 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

28Priteisti iš atsakovo UAB „GRAFKO“ 25,52 Lt (dvidešimt penkis Lt 52 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

29Byloje 2011-10-21, Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas UAB „MIMINA“ ir UAB „GRAFKO“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jo nesant ar esant nepakankamai piniginėms lėšoms 16738,87 Lt sumai ir ieškovui UAB „Silberauto“ nesikreipus į antstolį su nutartimi dėl tikslaus turto duomenų patikslinimo, laikinosios apsaugos priemonės panaikintos 2011-11-14, LR CPK 147 str. 6 d., pagrindu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. dalyvaujant sekretorei Nijolei Karlienei,... 3. ieškovo UAB „Silberauto“ atstovui advokatui V. N.,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Ieškovas UAB “Silberauto” kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 6. Savo reikalavimus ieškovo atstovas advokatas V. N. teismo posėdžio metu... 7. Ieškovas tinkamai atliko atsakovo UAB „Mimina“ pateikto automobilio... 8. Taip pat ieškovo atstovas nurodė, kad prievolės termino parleidimas laikomas... 9. Atsakovas UAB „GRAFKO“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį,... 10. Atsakovas UAB „Mimina“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį,... 11. Atsakovų t.y. UAB „Mimina“ ir UAB „Grafko“ atstovai į bylos... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-03-13, UAB „Mimina“ atstovas A. T.... 14. LR CK 6.245 str. 3 d., numatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra... 15. Atsakovas UAB „GRAFKO“ prašė taikyti LR CK 6.88 str. 1 d., įtvirtintą... 16. LR CK 6.256 str. 4 d., numatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar... 17. Sutinkamai su LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., prievolės turi būti... 18. Atsakovai, kol neatsiskaitė su ieškovu, naudojosi ieškovo piniginėmis... 19. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numato, kad skolininkas taip pat... 21. Ieškinį tenkinant sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263 str., 269... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovų UAB „MIMINA“ ir UAB „GRAFKO“ solidariai... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „MIMINA“ 318,00 Lt (tris šimtus aštuoniolika... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „GRAFKO“ 318,00 Lt (tris šimtus aštuoniolika... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „MIMINA“ 25,52 Lt (dvidešimt penkis Lt 52 ct)... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „GRAFKO“ 25,52 Lt (dvidešimt penkis Lt 52 ct)... 29. Byloje 2011-10-21, Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...