Byla eB2-11-796/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei mažajai bendrijai Umos studija dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi likviduojamos mažosios bendrijos Umos studija bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratoriai“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei mažajai bendrijai Umos studija dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartimi atsakovei mažajai bendrijai (toliau – MB) Umos studija iškelta bankroto byla, administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pajūrio administratoriai“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. sausio 14 d.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi tenkintas administratorės prašymas, nutarta taikyti bankrutuojančiai MB Umos studija supaprastintą bankroto procesą. Taip pat minėta nutartimi patvirtintas bankrutuojančios MB Umos studija kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 2 794,38 Eur sumai.
 3. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nustatytas 6 mėn. terminas likvidavimo procedūroms atlikti.
 4. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartimi tenkintas administratorės prašymas ir bankrutavusios MB Umos studija buvusiai vadovei R. V. skirta 1 000 Eur bauda už tai, kad ji neperdavė administratorei įmonės turto ir finansinės atskaitomybės dokumentų.
 5. 2018 m. liepos 27 d. teisme gautas bankroto administratorės įgalioto asmens prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios MB Umos studija veiklos pabaigos bei patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios MB Umos studija kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 2 794,38 Eur sumai. Prašo šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodo, jog visos bankroto procedūros yra baigtos, atlikti visi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) numatyti veiksmai. Iš įmonės likvidacinio balanso bei akto matyti, kad įmonė jokio turto neturi. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 22 d. pažyma Nr. (9)-LV 4-695 patvirtina, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pretenzijų įmonei neturi, MB Umos studija už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
 6. 2018 m. rugpjūčio 8 d. administratorė pateikė teismui rašytinius įrodymus, jog įmonės kreditoriams apie teismo posėdį dėl įmonės veiklos pabaigos pranešta.

4Prašymas tenkintinas.

 1. Pagal Imonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Imonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (t. y. likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 2. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).
 3. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankrutavusios įmonės likvidacinio balanso, likvidacinio akto, įmonė turto neturi, grąžinto, nurašyto ar perduoto turto nėra. Bankroto proceso metu įmonės mokumas neatstatytas. Įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų bendra suma - 2 794,38 Eur. Kadangi vykdant bankroto procedūrą lėšų nebuvo gauta, todėl su kreditoriais atsiskaityta nebuvo.
 4. Pagal suformuotą teismų praktiką, jeigu bankroto administratoriui neperduota visa įmonės dokumentacija, įmonė neturi turto, įstatyme numatytas likvidavimo balansas ir turto nurašymo aktas neteikiami (Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. eB2-628-153/2017), todėl bankroto administratorės pateiktas likvidacinis balansas netvirtintinas.
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 22 d. pažyma Nr. (9)-LV4-695 patvirtina, kad bankrutavusi MB Umos studija nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
 6. Patikrinus duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nustatyta, kad bylų, kurioje dalyvaujančiu asmeniu būtų bankrutavusi MB Umos studija, nėra.
 7. Kadangi pasiūlymo sudaryti taikos sutartį nei kreditoriai, nei akcininkai nepateikė, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti MB Umos studija pabaigą (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

6tenkinti likviduojamos MB Umos studija administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

7Bankrutavusią MB Umos studija, įmonės kodas 303293675, reg. adresas Taikos pr. 34-14, Klaipėda, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

8Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 2 794,38 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusĮmonės kodasPagrindinė skola (EUR)Delspinigiai (EUR)Kreditorinio reikalavimo suma (EUR.)
Antros eilės kreditoriai ir jų reikalavimai
1.VSDFV Klaipėdos skyrius1931808142 608,35113,06 2 721,38
Iš viso II eilės kreditoriai:2 608,35113,06 2 721,38
Trečios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai
1.      Antstolė Brigita Tamkevičienė73,00 73,00
        Iš viso III eilės kreditoriai73,00 73,00
Bendra finansinių reikalavimų suma:2 681,32113,06 2 794,38

9Pavesti bankrutavusios MB Umos studija administratorei UAB „Pajūrio administratoriai“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai