Byla e2-1067-981/2017
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovei R. G. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 129,85 EUR skolą, kurią sudaro 116,95 EUR negrąžintas kreditas, 7,43 EUR palūkanos, 5,47 EUR delspinigiai; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, jog 2012 m. rugsėjo 24 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07A1218050679-94 (toliau ir Sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2 470,28 Lt (715,44 EUR) kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo grąžinimo terminą iki 2016 m. rugsėjo 12 d. Nurodo, kad prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2016 m. rugsėjo 12 d., tačiau atsakovė prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. nesilaikė Sutartyje sutarto kredito grąžinimo, palūkanų ir delspinigių mokėjimo grafiko. Nors buvo raginama vykdyti prievolę, atsakovė liko skolinga ieškovui 129,85 EUR skolos.

5Nurodė, kad atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (14,9000 proc.) už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną. Kadangi atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, prašo tenkinti ieškinį ir priteisti 129,85 EUR įsiskolinimą.

6Atsakovei R. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017 m. balandžio 5 d., pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 123 straipsnio 1 dalis).

7Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

8Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 24 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07A1218050679-94, kuria atsakovei buvo suteiktas 2 470,28 Lt (715,44 EUR) kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo grąžinimo terminą iki 2016 m. rugsėjo 12 d. (el. b. 5-21 l.). 2016 m. liepos 20 d. ir 2016 m. rugsėjo 7 d. pranešimais atsakovė įspėta apie kredito sutarties nutraukimą (el. b. 23-24 l.). Iš pateiktos skolos ir sukauptų delspinigių pažymos dėl skolos matyti, kad atsakovė 2016 m. spalio 25 d. buvo skolinga bankui viso 129,85 EUR negrąžintos paskolos (el. b. 22 l.).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių teikimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Sutarties bendrosios dalies 8.1.1. bei 8.1.2. punktais atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą naudoti pagal paskirtį, mokėti mokėtinas sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Prievolės pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymo terminas baigėsi 2016 m. rugsėjo 12 d., tačiau atsakovė iki šios dienos nėra atsiskaičiusi su ieškovu.

13Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos jeigu sutartis nenustato ko kita, o paskolos sutarčiai numatant paskolos sumos grąžinimą dalimis ir paskolos gavėjui nesumokėjus eilinės paskolos sumos dalies, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pažymėtina, jog Sutarties specialiosios dalies 2.8.1. punktas numato, jog eilinės įmokos mokamos kiekvieno mėnesio 12 dieną.

14CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutarties bendrosios dalies 8.1.3. punktu atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito įmokos dieną mokėti ieškovui 0,05 procentų delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš pateiktų į bylą duomenų nustatyta, kad atsakovei priskaičiuota 5,47 EUR delspinigių.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnį šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Priešingu atveju būtų pažeisti rungimosi, dispozityvumo ir procesinio šalių lygiateisiškumo principai (CPK 12, 13, 17 straipsniai). Nagrinėjamoje byloje atsakovė įrodymų, patvirtinančių, jog yra sumokėjusi ieškovui dalį prašomos priteisti sumos, teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 129,85 EUR skola, kurią sudaro 116,95 EUR negrąžintas kreditas, 7,43 EUR palūkanos, 5,47 EUR delspinigiai.

16Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovės priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (129,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas patyrė 15 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis. Teismui patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisina 15 EUR bylinėjimosi išlaidų.

18Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės R. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 116,95 EUR (vieną šimtą šešiolika eurų 95 ct ) negrąžinto kredito, 7,43 EUR (septynis eurus 43 ct) palūkanų, 5,47 EUR (penkis eurus 47 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (129,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 EUR (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, naudai.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

23Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 129,85 EUR... 4. Nurodė, jog 2012 m. rugsėjo 24 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį... 5. Nurodė, kad atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę... 6. Atsakovei R. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai... 7. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 11. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 24... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 13. Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos... 14. CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178... 16. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti... 17. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės R. G., a.k. (... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...