Byla 2-1796/2013
Dėl priverstinio akcijų pardavimo bei akcininkų sutarties nuginčijimo nagrinėjimo teisme metu patirtas bylinėjimosi išlaidas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Putokšnis“ ir komanditinės ūkinės bendrijos „Litcapital I“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria netenkinti atsakovų prašymai priimti papildomą sprendimą ir priteisti iš ieškovų atsakovų civilinės bylos Nr. 2-547-210/2013 pagal ieškovų A. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „3 RILL“ ieškinį dėl priverstinio akcijų pardavimo bei akcininkų sutarties nuginčijimo nagrinėjimo teisme metu patirtas bylinėjimosi išlaidas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ pareiškė ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ dėl priverstinio UAB „Putokšnis“ akcijų pardavimo bei akcininkų sutarties arbitražinės išlygos nuginčijimo.

5Šiaulių apygardos teisme pagal ieškovų ieškinį buvo pradėta civilinė byla Nr. 2-1327-2010/2012 (2013 metų bylos Nr. 2-547-2010/2013). Ieškinio priėmimo klausimas buvo išspręstas 2012 m. gruodžio 17 d. teisėjo rezoliucija.

6Atsakovai, nesutikdami su teismo procesiniu sprendimu priimti ieškinį, šį teismo veiksmą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. procesinį veiksmą, kuriuo buvo išspręstas ieškinio priėmimo klausimas ir klausimą išsprendė iš esmės - ieškovų ieškinį paliko nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog bylos šalys buvo sudariusios susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui ir ši arbitražinė išlyga nebuvo ginčijama ar nuginčyta ieškinio priėmimo stadijoje. Įvertinęs šias aplinkybes Lietuvos apeliacinis teismas ne tik panaikino pirmosios instancijos teismo procesinį veiksmą, kuriuo ieškinys buvo priimtas nagrinėti, bet ir ieškinį paliko nenagrinėtą, taip pat paskirstė šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas ‑ išsprendė už ieškinio padavimą sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo klausimą.

82013 m. kovo 25 d. atsakovas UAB „Putokšnis“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje Nr. 2-547-2010/2013, kuriuo prašė priimti papildomą sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-938/2013 ir priteisti iš ieškovų solidariai 66 821,35 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Putokšnis“ naudai. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 27 d. nutartimi prašymo netenkino nustatęs, jog 2013 m. kovo 7 d. nutarties priėmimo metu įrodymai apie atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti nebuvo pateikti, dėl to nėra pagrindo priimti papildomą sprendimą.

9Atsakovas UAB „Putokšnis“ 2013 m. balandžio 2 d. pateikė Šiaulių apygardos teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-547-2010/2013, kuriuo prašė priimti papildomą sprendimą ir priteisti iš ieškovų solidariai 66 821,35 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Putokšnis“ naudai.

10Prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo ir 33 638,76 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš ieškovų, 2013 m. balandžio 18 d. pateikė ir atsakovas KŪB „Litcapital I“.

11Atsakovų teigimu, CPK 94 straipsnio pagrindu ir tvarka jiems turi būti atlygintos bylos nagrinėjimo teisme metu patirtos bylinėjimosi išlaidos.

12Ieškovai susipažinę su atsakovų prašymais, prašė jų netenkinti. Ieškovų teigimu, bylinėjimosi išlaidos negali būti priteistos, nes jas patvirtinantys įrodymai nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, be to, byla net nebuvo nagrinėjama iš esmės. Ieškovo vertinimu, pateiktame prašyme priteisti išlaidas, jos nėra detalizuotos, nenurodyti konkretūs darbai, už kuriuos prašoma priteisti išlaidas, prašomi priteisti advokatų darbo užmokesčiai viršija teismų praktikoje ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytus maksimalius dydžius, be to ir advokatų darbo apmokėjimą patvirtinantys įrodymai nelaikytini tinkamais.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi atsakovų UAB „Putokšnis“ ir KŪB „Litcapital I“ prašymų dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkino.

15Pirmosios instancijos teismas spręsdamas ginčą konstatavo, kad atsakovai, atstovaujami profesionalių teisininkų – advokatų, kuriems neabejotinai žinoma apie CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę, patys elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, laiku nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl negali remtis savo kaltės nebuvimu siekdami išvengti CPK 98 straipsnio 1 dalies padarinių taikymo jų atžvilgiu. Be to, teismo vertinimu, atsakovai iš esmės patirtų išlaidų nepagrindė patikimais, nekeliančiais abejonių įrodymais, prašymuose nurodyti darbai, už kuriuos bylinėjimosi išlaidų atlyginimas teisės aktuose tiesiogiai nenumatytas, todėl nėra objektyvių galimybių jas priteisti. Teismo vertinimu, byla buvo nesudėtinga ir standartinio pobūdžio, pasiruošimas bylai nereikalavo naudoti specialiųjų žinių, byloje neiškilo naujų sudėtingų teisinių klausimų, todėl pagrindo prašyti viršyti nustatytus maksimalius advokatų ar advokatų padėjėjų darbo užmokesčio dydžius nebuvo pagrindo.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Putokšnis“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti atsakovo naudai 61 596,35 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju jei teismas laikytų, jog atsakovas praleido terminą pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, atsakovas prašo atnaujinti terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikti ir priteisti iš ieškovų atsakovo naudai jo bylos nagrinėjimo teisme patirtas išlaidas.

18Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Apelianto vertinimu, teismas jo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turėjo išspręsti priimdamas nutartį, o ne papildomą sprendimą, kadangi ieškinio reikalavimus iš esmės išsprendė ne Šiaulių apygardos teismas, o Lietuvos apeliacinis teismas, todėl neegzistuoja CPK 277 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų spręsti priimant papildomą sprendimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismui nusprendus, jog prašymas turėjo būti svarstomas priimant papildomą sprendimą, apeliantas prašo laikyti jo prašymą pateiktą nepraleidus 20 dienų termino arba atnaujinti jį, remiantis prašyme išdėstytas motyvais.

202. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl nepakankamai detalizuotų bylinėjimosi išlaidų bei pagrindo viršyti maksimalias advokato darbo užmokesčio sumas nebuvimo yra nepagrįstos.

21Atskiruoju skundu atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti atsakovo naudai 33 638,76 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas.

22Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Apelianto vertinimu, teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas praleido terminą teikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Apelianto teigimu, terminas papildomam sprendimui priimti skaičiuojamas nuo 2013 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo, todėl apeliantas jo nepraleido, tačiau apeliacinės instancijos teismui nusprendus priešingai, apeliantas prašo atnaujinti terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikti.

242. Apelianto nuomone, jis pateikė teismui visus būtinus įrodymus, pagrindžiančius patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas nenurodė, kiek ir kokių išlaidų patyrė.

25Ieškovai A. S. ir UAB „3RILL atsiliepimais į atsakovų UAB „Putokšnis“ ir KŪB „Litcapital I“ atskiruosius skundus prašė juos atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepateiktą.

26Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami šiais argumentais:

271. Ieškovų teigimu, šioje byloje nėra pagrindo priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, o be to, atsakovai be pateisinamų priežasčių praleido terminą prašymams dėl papildomo sprendimo priėmimo, pateikti.

282. Atsakovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintini ir CPK 93 straipsnio 5 dalies pagrindu, kadangi įrodymai apie patirtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos nebuvo pateikti.

293. Pirmosios instancijos išvados dėl bylos sudėtingumo, nedetalizuotų prašymų yra pagrįstos ir pagrindo jų keisti ar naikinti nėra.

30Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į atsakovo KŪB „Litcapital I“ atskirąjį skundą prašė jį tenkinti.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmesti atsakovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateikti po to, kai ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu.

33Vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą taip pat pasisakoma, ar atsakovų pateikti prašymai turėjo būti nagrinėjami 98 straipsnio 1 dalies, nustatančios prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ar CPK 277 straipsnio, reglamentuojančio papildomo sprendimo priėmimą, tvarka.

34Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba/ir teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba/ir teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, jog papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą. Šiuo atveju Lietuvos apeliacinis teismas nemano, jog buvo pagrindas atsakovų pateiktus prašymus svarstyti priimant papildomą sprendimą. Atsakovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keliami civilinėje byloje Nr. 2-547-210/2013, kuri buvo užbaigta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-938/2013, paliekant ieškovų A. S. ir UAB „3RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ nenagrinėtu. Minėta nutartimi teismas išsprendė ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą, atsižvelgdamas į nutarties priėmimo metu šalių pateiktus įrodymus. Kadangi bylą užbaigiančia nutartimi buvo išspręsti visi klausimai (bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taip pat), pagrindo priimti papildomo sprendimo nagrinėjamu atveju nėra. Be to, ieškinį paliko nenagrinėtu ne pirmosios instancijos teismas, o Lietuvos apeliacinis teismas, todėl tik jis ir galėjo svarstyti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, esant įstatyme įtvirtintoms jo priėmimo sąlygoms. Kaip matyti iš bylos, atsakovui UAB „Putokšnis“ tokį prašymą pateikus, jis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartimi buvo netenkintas (t. 4, b.l. 220-221).

35UAB „Putokšnis“ pateikdamas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria jo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo netenkintas, taip pat pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas spręsdamas atsakovo pateiktą prašymą turėjo priimti ne papildomą sprendimą, bet nutartį. Teismas susipažinęs su skundžiama nutartimi pažymi, jog nagrinėdamas atsakovų pateiktus prašymus pirmosios instancijos teismas priėmė ne papildomą sprendimą, o nutartį. Tai, kad teismas vienu iš argumentų į atsakovo KŪB „Litcapital I“ prašymą priimti papildomą sprendimą nurodė, jog be kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą netenkinti jo prašymo, atsakovas yra praleidęs terminą tokiam prašymui pateikti, nereiškia, jog teismas atsakovų prašymus nagrinėjo CPK 277 straipsnio tvarka.

36Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, jog pagrindo priimti papildomą sprendimą šiuo atveju nėra, todėl apeliantų atskirųjų skundų argumentai, susiję su prašymo priimti papildomą sprendimą pateikimo tvarka ir terminais, nevertinami.

37Apeliantai, siekdami pagrįsti savo prašymą priteisti iš ieškovų jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, teigė, jog tokią teisę jiems suteikė ir garantavo Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 27 d. nutartimi, nurodydamas, jog netenkinus atsakovo UAB „Putokšnis“ prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo, jis turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo atveju, ši bylos šalims išaiškinta teisė turi būti suprantama kaip įstatymo suteikta galimybė kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl bylinėjimosi išlaidų, nepaskirstytų bylą nagrinėjus apeliacinės ar kasacinės instancijos teisme, tačiau tai nereiškia, jog šis išaiškinimas savaime garantavo šalims pagrindą prisiteisti iš priešingos šalies bylos nagrinėjimo teisme patirtas atstovavimo išlaidas. Todėl pirmosios instancijos teismas išsprendęs atsakovų prašymus turėjo teisę jų netenkinti ir, Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, šiuo klausimu padarė pagrįstą išvadą.

38Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuojančio CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

39Nurodyta teisinė reglamentacija leidžia teigti, jog tam, kad teismas tenkintų bylos šalies prašymą priteisti bylos nagrinėjimo metu patirtas atstovavimo išlaidas, turi būti įvykdytos šios sąlygos: 1) turi būti sudarytas susitarimas dėl bylos šalies teisių ir teisėtų interesų atstovavimo, kuris (susitarimas) apėmė atstovavimą ir šioje civilinėje byloje; 2) šalis patyrė išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios padengė advokato veiklos išlaidas šioje civilinėje byloje; 3) CPK nustatyta tvarka (terminais) pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Vadinasi tik visų sąlygų visuma lemia pateikto prašymo tenkinimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas spręsdamas atsakovų pateiktus prašymus atlyginti jų bylos nagrinėjimo teisme metu patirtas išlaidas, konstatavo, jog atsakovų prašymai atlyginti atstovavimo išlaidas ir jas pagrindžiantys įrodymai teismui pateikti jau po bylos išnagrinėjimo, todėl prašymų, pateiktų praleidus įstatymo nustatytus terminus, netenkino. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai ir pažymi, jog CPK 98 straipsnio 1 dalis (2011 m. spalio 1 d. redakcija) nustato absoliutų draudimą priteisti išlaidas advokato pagalbai, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. CPK 98 straipsnyje įtvirtintas imperatyvus reikalavimas skirtas proceso operatyvumui ir koncentruotumui užtikrinti, sąlygoms piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis pašalinti. Todėl šio klausimo nagrinėjimui netaikytina iki tol susiformavusi liberalesnė teismų praktika, tarp jų ir apeliantų cituojama 2006 m. liepos 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-382/2006. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog atsakovai prašymą atlyginti jų bylos nagrinėjimo metu patirtas atstovavimo išlaidas pateikė tik 2013 m. balandžio 2 d. ir 2013 m. balandžio 18 d., t. y. jau po Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, priėmimo, pagrįstai prašymų netenkino. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nustatęs šias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas neprivalėjo vertinti atsakovų pateiktų prašymų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo, atmesdamas juos tuo pagrindu, jog jie pateikti praleidus CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, tačiau ta aplinkybė, jog prašymai ir juos pagrindžiantys įrodymai buvo vertinami, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties.

40Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su bylos medžiaga taip pat nustatė, jog atsakovas KŪB „Litcapital I“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo procesinio veiksmo – ieškinio priėmimo, prašydamas palikti ieškinį nenagrinėtu (t. 3, b. l. 61-63, t. 4, b. l. 92). Šį prašymą palaikė ir atsakovas UAB „Putokšlis“ (t. 4, b. l. 151). Atsakovus byloje atstovavo advokatai, t. y. savo srities profesionalai, žinantys ir suprantantys, jog apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, turi teisę išspręsti klausimą iš esmės ir palikti ieškinį nenagrinėtu (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Būtent tokio procesinio rezultato šioje byloje siekė atsakovai, pateikę atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos procesinio veiksmo – ieškinio priėmimo. Įvertinę šias aplinkybes, atsakovai turėjo teisę ir galėjo apeliacinės instancijos teismui, kartu su atskiruoju skundu bei atsiliepimu į jį ar papildomu prašymu iki bylos nagrinėjimo apeliacinio teismo posėdyje pradžios pateikti prašymus atlyginti atstovavimo išlaidas, patirtas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki ieškinio palikimo nenagrinėtu su jas pagrindžiančiais įrodymais. To nepadarę CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminu, atsakovai prarado įstatymo jiems suteiktą teisę.

41Netenkinus atsakovų apeliacinių skundų, netenkintinas ir atsakovo UAB „Putokšnis“ prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas rengiant atskirąjį skundą bei atsiliepimą į KŪB „Litcapital I“ atskirąjį skundą (CPK 93 str.).

42Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimus reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirųjų skundų motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Netenkinti atskirųjų skundų.

45Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ pareiškė ieškinį atsakovams KŪB... 5. Šiaulių apygardos teisme pagal ieškovų ieškinį buvo pradėta civilinė... 6. Atsakovai, nesutikdami su teismo procesiniu sprendimu priimti ieškinį, šį... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi panaikino Šiaulių... 8. 2013 m. kovo 25 d. atsakovas UAB „Putokšnis“ pateikė Lietuvos... 9. Atsakovas UAB „Putokšnis“ 2013 m. balandžio 2 d. pateikė Šiaulių... 10. Prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo ir 33 638,76 Lt dydžio... 11. Atsakovų teigimu, CPK 94 straipsnio pagrindu ir tvarka jiems turi būti... 12. Ieškovai susipažinę su atsakovų prašymais, prašė jų netenkinti.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi atsakovų UAB... 15. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas ginčą konstatavo, kad atsakovai,... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Putokšnis“ prašo panaikinti Šiaulių... 18. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Apelianto vertinimu, teismas jo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. 2. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl nepakankamai detalizuotų... 21. Atskiruoju skundu atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo panaikinti Šiaulių... 22. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1. Apelianto vertinimu, teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas praleido... 24. 2. Apelianto nuomone, jis pateikė teismui visus būtinus įrodymus,... 25. Ieškovai A. S. ir UAB „3RILL atsiliepimais į atsakovų UAB „Putokšnis“... 26. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami šiais argumentais:... 27. 1. Ieškovų teigimu, šioje byloje nėra pagrindo priimti papildomą... 28. 2. Atsakovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintini ir... 29. 3. Pirmosios instancijos išvados dėl bylos sudėtingumo, nedetalizuotų... 30. Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į atsakovo KŪB „Litcapital I“... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 32. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta yra pirmosios... 33. Vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą taip pat pasisakoma, ar atsakovų... 34. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus teismas, priėmęs byloje... 35. UAB „Putokšnis“ pateikdamas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos... 36. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus Lietuvos apeliacinis teismas... 37. Apeliantai, siekdami pagrįsti savo prašymą priteisti iš ieškovų jų... 38. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą... 39. Nurodyta teisinė reglamentacija leidžia teigti, jog tam, kad teismas... 40. Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su bylos medžiaga taip pat... 41. Netenkinus atsakovų apeliacinių skundų, netenkintinas ir atsakovo UAB... 42. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, daro... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 44. Netenkinti atskirųjų skundų.... 45. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą....