Byla T-55/2015
Dėl teismo sprendimo neįvykdymo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal antstolės O. N. pareiškimą dėl teismo sprendimo neįvykdymo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimu įpareigojo B. T. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti jam priklausančius statinius: pirtį, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius Rokiškio rajone, ( - ).

4Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-169/2011 Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

5Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė antstolei O. N. vykdyti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-147-279/2008.

6Antstolė O. N. 2013 m. birželio 13 d. surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo aktą Nr. 0122/13/00423, kuriame nurodė, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimu atsakovui B. T. nustatytas įpareigojimas nėra įvykdytas.

72015 m. vasario 2 d. pareiškimu dėl sprendimo neįvykdymo antstolė kreipėsi pareiškimu į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 771 straipsnyje nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl teismo sprendimo neįvykdymo.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas antstolės pareiškimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Panevėžio apygardos administracinis teismas nurodo, kad CPK 771 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Taigi vadovaujantis šia įstatymo nuostata, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo neįvykdymo klausimas pagal antstolio surašytą aktą turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

9Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą teismo sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 8 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. I-147-279/2008 administracinėje byloje Nr. I-147-279-2008 dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo, kuriuo B. T. įpareigotas nugriauti jam priklausančius statinius, vykdymo.

13Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Specialioji teisėjų kolegija yra nurodžiusi, jog vadovaujantis šia įstatymo nuostata, apygardos administracinio teismo sprendimo neįvykdymo klausimas pagal antstolio surašytą aktą turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 121/2014, priimtą byloje pagal antstolio V. Z. sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą; 2010 m. gegužės 14 d. nutartį, priimtą byloje pagal antstolio A. S. aktą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo neįvykdymo). Tokios praktikos turi būti laikomasi ir šioje byloje, todėl byla pagal antstolio surašytą sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

14Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

15Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

16Bylą pagal antstolės O. N. sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą perduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai