Byla 1-856-522/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje:

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 7-ojo skyriaus (Širvintos) prokuroro Dainiaus Dambrausko pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje:

2K. L., ( - ),

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5K. L. mušdamas sukėlė žmogui fizinį skausmą, t. y. 2019 m. gegužės 4 d., apie 19.00 val. namuose, adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,06 prom. neblaivumas), žodinio konflikto metu su D. D., tyčia vieną kartą kumščiu trenkė jai į veidą, taip sukeldamas D. D. fizinį skausmą. Tokiais veiksmais K. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje.

6Kaltinamasis K. L. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino ir parodė, kad gyvena su sugyventine M. D., du metus, veda bendrą ūkį. 2019 m. gegužės 4 d., apie 18.30 val. namo iš Vilniaus grįžus M. D. su podukra D. D., D. D. išsakė jam priekaištus, kad jis vėl yra neblaivus, dėl ko tarp jų kilo žodinis konfliktas, kurio metu jis vieną kartą rankos plaštaka sudavė jai per veidą (lūpas). Nežino, ar ją sužalojo, kraujo nematė. Po šio konflikto D. D. iškvietė policijos pareigūnus. D. D. su jais negyvena, turi savo namus, tik kartais atvažiuoja pas motiną. Tarp jų konfliktas kilo pirmą kartą. Nuoširdžiai gailisi dėl savo poelgio (b. l. 53, 69).

7Nukentėjusioji D. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 m. gegužės 4 d. kartu su savo motina M. D. buvo išvykusios į Vilnių. Apie 19.00 val. grįžus pas motiną namo, adresu ( - ), rado neblaivų motinos sugyventinį K. L.. Jis dažnai vartoja alkoholį; būdamas neblaivus, dažnai yra agresyvus. D. D.pradėjo jam priekaištauti, kad jis vėl neblaivus ir tai kartojasi labai dažnai. K. L. išvadino ją ir motiną necenzūriniais žodžiais, pasidarė agresyvus, vieną kartą kumščiu trenkė jai į veidą ir tuo sukėlė jai fizinį skausmą. Visą įvykį matė motina (b. l. 1-3).

8Liudytoja M. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 m. gegužės 4 d. kartu su dukra D. D. buvo išvykusios į Vilnių. Apie 19.00 val. grįžus namo, adresu ( - ), rado neblaivų jos sugyventinį K. L.. M. D. pradėjo jam priekaištauti, kad jis vėl neblaivus ir tai kartojasi labai dažnai. K. L. be jokios priežasties išvadino ją ir dukrą necenzūriniais žodžiais, pasidarė agresyvus ir konflikto metu vieną kartą kumščiu trenkė dukrai D. D. į veidą. Jos (M. D.) K. L. nemušė, jokio fizinio skausmo jai nesukėlė (b. l. 38).

92019 m. gegužės 4 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokole užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ). Nurodyta, kad pėdsakų, turinčių reikšmės bylai, nerasta (b. l. 1-3, 7-9).

10Alkoholio kiekio matuokliu 2019 m. gegužės 4 d. 19.29 val. K. L. nustatytas 2,06 prom. neblaivumas (b. l. 48).

11Kaltinamojo K. L. kaltė įrodyta jo prisipažinimu ir parodymais, nukentėjusiosios D. D., liudytojos M. D. parodymais, pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolu su nuotraukomis, alkoholio kiekio matuoklio duomenimis, t. y. įrodyta, kad K. L. mušdamas sukėlė žmogui fizinį skausmą (2019 m. gegužės 4 d., apie 19.00 val. namuose, adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2,06 prom.), žodinio konflikto metu su D. D., tyčia vieną kartą kumščiu trenkė jai į veidą, taip sukeldamas D. D. fizinį skausmą).

12Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 418 straipsnio 1 dalį, dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Vadovaujantis BPK 418 straipsnio 1 dalimi, ši byla užbaigiama, surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

13Kaltinamajam BPK 418 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu pranešta, kaltinamasis sutiko su proceso užbaigimu tokia forma ir su siūloma bausme (b. l. 81-83, 85). Nukentėjusiajai taip pat pranešta apie sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 87).

14Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, tai, kad kaltinamasis padarė tyčinį nesunkų smurtinį nusikaltimą, susijusį su fizinio skausmo sukėlimu žmogui. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kaltinamasis neteistas (b. l. 72), baustas administracine tvarka (b. l. 77-78), nedirba (b. l. 74), darbo biržoje neregistruotas (b. l. 73). Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti, kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus laisvės apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, ir per 2 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (BK 48 straipsnis).

15Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltu prisipažino, vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė jam sumažinama vienu trečdaliu.

162019 m. gegužės 4 d., 19.25 val. kaltinamasis buvo sulaikytas BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka, paleistas – 2019 m. gegužės 5 d., 12.16 val. (b. l. 46, 55).

17Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas (BK 66 straipsnis).

18Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintina Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato 2019 m. gegužės 5 d. nutarimu kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 56).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420-421 straipsniais,

Nutarė

20K. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti laisvės apribojimu 12 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, ir per 2 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę K. L. skirti laisvės apribojimą 8 mėnesiams, įpareigojant per šį laikotarpį pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, ir per 2 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

22Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką – nuo 2019 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 5 d.

23Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti K. L. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

24Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas.

25Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin... 2. K. L., ( - ),... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. K. L. mušdamas sukėlė žmogui fizinį skausmą, t. y. 2019 m. gegužės 4... 6. Kaltinamasis K. L. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino ir parodė, kad... 7. Nukentėjusioji D. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 m. gegužės 4... 8. Liudytoja M. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 m. gegužės 4 d.... 9. 2019 m. gegužės 4 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir... 10. Alkoholio kiekio matuokliu 2019 m. gegužės 4 d. 19.29 val. K. L. nustatytas... 11. Kaltinamojo K. L. kaltė įrodyta jo prisipažinimu ir parodymais,... 12. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 418... 13. Kaltinamajam BPK 418 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apie galimybę... 14. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 15. Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis... 16. 2019 m. gegužės 4 d., 19.25 val. kaltinamasis buvo sulaikytas BPK 140... 17. Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas (BK 66... 18. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintina Vilniaus apskrities... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 20. K. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 22. Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką – nuo 2019 m.... 23. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti K. L. paskirtą kardomąją... 24. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 25. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....