Byla T-114-522/2020
Dėl A. K. paskirtos viešųjų darbų bausmės pakeitimo į baudą

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl A. K. paskirtos viešųjų darbų bausmės pakeitimo į baudą.

2Teismas

Nustatė

3Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius (toliau – probacijos tarnyba) siūlo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 7 d. baudžiamuoju įsakymu A. K. paskirtą viešųjų darbų bausmę pakeisti į baudą, kadangi nuteistasis vengia atlikti paskirtą bausmę.

4Nuteistasis atsiliepimo nepateikė.

5Prokuroras atsiliepime su teikimu sutiko. Pažymėjo, kad iš pateikto probacijos tarnybos pranešimo matyti, kad nuteistasis neišdirbo nei vienos valandos paskirtų viešųjų darbų, kviečiamas atvykti į probacijos tarnybą pasiaiškinti, neatvykdavo, svarbių priežasčių nenurodė, todėl yra pagrindo manyti, kad jis piktybiškai vengia atlikti teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę. Prašė teikimą tenkinti.

6Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

7Teikimas tenkintinas

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 7 d. baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1614-517/2019, A. K. pripažintas kaltu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio 1 dalį, ir pritaikius BK 641 straipsnį, bei paskirtą bausmę subendrinus su Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jam paskirta viešųjų darbų bausmė 6 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 val. per mėnesį visuomenės labui, ir 8 MGL dydžio bauda. Bausmės pabaiga – 2020 m. gegužės 21 d.

9Iš A. K. asmens bylos duomenų matyti, kad jo priežiūrą vykdo probacijos tarnyba, nuo 2019 m. lapkričio 21 d. Išsiuntus nuteistajam šaukimą atvykti į probacijos tarnybą 2019 m. lapkričio 29 d., jis telefonu pranešė, kad sugedo automobilis, todėl atvyks 2019 m. gruodžio 2 d., tačiau minėtą dieną į probacijos tarnybą neatvyko, todėl buvo pakartotinai šaukiamas atvykti 2019 m. gruodžio 12 d. Nuteistajam 2019 m. gruodžio 12 d. atvykus į probacijos tarnybą, jis buvo pasirašytinai supažindintas su priimtu baudžiamuoju įsakymu, pasirašytinai sutiko atlikti viešųjų darbų bausmę, jam buvo išaiškintos bausmės neatlikimo pasekmės. Probacijos tarnybos duomenimis, 2020 m. sausio 20 d. susisiekus su ( - ), jis nurodė, jog A. K. vengia dirbti viešuosius darbus. Kviečiamas į probacijos tarnybą pasiaiškinti, nuteistasis neatvyko, telefonu viešųjų darbų neatlikimą motyvavo prastu oru. Kviečiamas pasiaiškinti į probacijos tarnybą, 2020 m. vasario 3 d., 2020 m. vasario 11 d., taip pat neatvyko. Probacijos tarnyba teikime nurodė, kad ( - ) 2020 m. vasario 5 d. duomenimis, A. K. skirtų viešųjų darbų nedirba. Sodros duomenimis, nuteistasis vykdo individualią veiklą bei nuo 2020 m. kovo 25 d. dirba ( - ) (b. l. 20). Administracinių nusižengimų registro išrašas patvirtina, kad 2020 m. kovo 19 d. asmuo buvo nubaustas administracine tvarka, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 1 dalį, už tai, kad 2020 m. vasario 21 d. vairuodamas automobilį pažeidė kelio ženklo Nr. 507 (eismo kryptis sankryžoje) reikalavimus (b. l. 17-18).

10BK 46 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir po įspėjimo vengia atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba laisvės apribojimu. Viešieji darbai keičiami bauda arba laisvės apribojimu pagal BK 47, 48 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

11Nagrinėjamu atveju, aukščiau nurodyti bylos duomenys patvirtina, kad A. K. nepradėjo atlikti jam skirtų viešųjų darbų, nors probacijos tarnybai žadėjo juos atlikti, tačiau įsipareigojimo nevykdė, kviečiamas į probacijos tarnybą neatvykdavo, objektyvių bausmės neatlikimo priežasčių nenurodė. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nuteistasis vengė atlikti viešuosius darbus, jis yra abejingas teismo skirtiems įpareigojimams ir nesuvokia jų svarbos ir reikšmės, nerodė jokios motyvacijos ir nesiėmė jokių konkrečių veiksmų teismo procesinio sprendimo įgyvendinimui. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, nuteistasis ir toliau nesilaiko visuomenės nustatytų elgesio taisyklių (2020 m. vasario 21 d. padarė administracinį nusižengimą). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, taip pat tai, kad nuteistasis dirba, teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas probacijos tarnybos teikimą tenkinti ir nuteistajam paskirtą viešųjų darbų bausmę 6 mėn. laikotarpiui, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai dirbti 20 val. visuomenės labui ir iš viso neatlygintinai išdirbti 120 val., pakeisti į baudą, 1 MGL dydžio baudą prilyginant 6 viešųjų darbų valandoms (BK 46 straipsnio 7 dalis, 65 straipsnio 1 dalies 4 punktas), t. y. nuteistajam paskirta 120 val. viešųjų darbų bausmė keistina į 20 MGL dydžio baudą, kurią teismas, įvertinus baudos dydį, įpareigoja sumokėti per 6 mėnesių laikotarpį.

12Teismas, vadovaudamasis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351, 362, 364 straipsniais,

Nutarė

13Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą tenkinti ir pakeisti A. K. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 7 d. baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1614-517/2019, paskirtą 120 val. viešųjų darbų bausmę į 20 MGL dydžio (1 000 Eur) baudą, įpareigojant ją sumokėti per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 6801.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai