Byla 1-1614-517/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Rinaldas Adamonis, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus (Ukmergė) prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

2A. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), Širvintų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, vykdantis individualią veiklą, gyvenantis ( - ), teistas: 1) 2016 m. sausio 15 d. Širvintų apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 d. - 8 MGL (301,28 eurų) dydžio bauda; 2) 2016 m. lapkričio 21 d. Širvintų rajono apylinkės teismo pagal BK 140 str. 2 d. – 4 (keturiems) mėnesiams laisvės atėmimo ir 8 MGL (301,28 eurų) dydžio bauda,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio 1 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis A. K. apgaule įgijo svetimą turtą savo naudai, o būtent:

6jis, 2019 m. rugsėjo 4 d., adresu ( - ), tyčia apgaule su UAB „Cramo" Ukmergės nuomos vadovu K. D. sudarė kliento (fizinio asmens) nuomos sutartį pagal kurią, surašant perdavimo aktą Nr. ( - ), ir jame nustačius nuomos terminą iki 2019 m. rugsėjo 10 d., A. K. buvo perduoti valdyti ir naudotis ( - ), nuosavybės teise priklausantys grunto trankintuvai „ALTAC COPC LG 164", 3466,63 eurų vertės ir „ALTAC COPC LF 75", 1325,00 eurų vertės, po ko A. K. turėdamas teisę disponuoti jam patikėtu UAB „CROMAS" priklausančiu turtu – grunto tankintuvais „ALTAC COPC LG 164", „ALTAC COPC LF 75", juos tą pačią 2019 m. rugsėjo 10 d. už 600 eurų pardavė parduotuvės „V. Y.", esančiai adresu ( - ), vadovui P. M., t.y. tokiu būdu apgaule įgijo svetimą UAB „CROMAS" priklausantį bendros 4792 eurų vertės.

7Kaip matyti iš kaltinamojo A. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, nežino iš kur, bet jis žinojo, kad UAB „Cromas" verčiasi įvairių įrankių nuoma. Reikėjo pinigų. Sugalvojo, kad reikia išsinuomoti įrankių, o po to kur nors juos parduoti. 2019 m. rugsėjo 4 d. jis vienas atvažiavo į Ukmergę, pasiėmė taksi automobilį ir nuvažiavo į UAB „Cromas" išsinuomoti du grunto tankintuvus. Tankintuvus išsinuomojo iki 2019 m. rugsėjo 10 d. su UAB „Cromas" vadovu, pasirašė nuomos sutartį ir perdavimo aktą. Už nuomą sumokėjo 200 eurų. Su tuo pačiu taksi automobiliu, jis važiavo į Širvintus. Jis turėjo tikslą tuos įrankius parduoti, kad gauti pinigų ir tokiu būdu užsidribti. Vienas grunto tankintuvas buvo „Husqvarna“, o kitas nežino koks, geltonos spalvos bakeliu. Su tankintuvais jis nieko nedarė, o tiesiai važiavo į Širvintų miestą, į parduotuvę. Jis šioje parduotuvėje imdavo statybines medžiagas, pažinojo jos vadovą P. Jis jam pasiūlė pirkti grunto tankintuvus. Jis P. sakė, kad jam už atliktus darbus, savininkas atidavė įrankiais. Jis jam nesakė, kad jie yra išnuomoti jo vardu iš įmonės UAB „Cromas". Jis įrankius pardavė už 600 eurų. Jis iš karto išnuomojęs žinojo, kad šių įrankių įmonei negrąžins, su jais neatliks jokių darbų. Gautus pinigus jis išleido, t.y. atidavė skolas. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi (b. l. 62-63, 70).

8Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. K. pilnai prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, be jo duotų parodymų kaltinimas yra grindžiamas liudytojo K. D. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1-6, 20-21), prašymu sudaryti nuomos sutartį (b. l. 13-17), perdavimo aktu (b. l. 19), savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (b. l. 24-25), liudytojo P. M. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 49-50), kita byloje esančia medžiaga.

9Kaip matyti iš liudytojo K. D. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2019 m. rugsėjo 4 d. UAB „Cromas“ Ukmergės nuomos skyriuje, esančiame ( - ), A. K. išsinuomojo du grunto tankintuvus, kurių bendra vertė 4792 eurai. Jis tuos įrankius išsinuomojo iki 2019 m. rugsėjo 10 d. Iki to laiko įrankiai nebuvo grąžinti, o beieškant sužinojo, kad minėtus įrankius pardavė Širvintų m. Grunto tankintuvus iš parduotuvės „Vienu ypu", esančios ( - ), pasiėmė 2019 m. rugsėjo 20 d. ir juos parsivežė į įmonės UAB „Cramo" buveinę, esančią ( - ). Grunto tankintuvai yra veikiantys dėl jų pretenzijų įmonė neturi. Kadangi įrankiai grąžinti, įmonė žalos nepatyrė, civilinio ieškinio nereikš. Prie apklausos nori pridėti vieno iš grunto tankintuvo įsigijimo sąskaitą - faktūrą „Husqvarna Altas COPS LG 164", 1 lapą (b. l. 1-6, 20-21).

10Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio kliento (fizinio asmens) prašymo sudaryti nuomos sutartį, UAB „Cramo“ įrankius išsinuomojo A. K. 2019 m. rugsėjo 4 d. (b. l. 13-17).

11Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio perdavimo akto Nr. 700243370, perduoti A. K. grunto tankintuvas ATLAS CPPC LG 164, 3466,83 eurų vertės ir ALTAS COPC LF 75, 1325,00 eurų vertės (b. l. 19).

12Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio 2019 m. rugsėjo 24 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo, K. D. pateikė grunto tankintuvus ATLAS CPPC LG 164 ir ALTAS COPC LF 75 (b. l. 24-25), kurie buvo apžiūrėtai kaip daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti (b. l. 27-28, 30-35).

13Tokiu būdu, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuotina, kad kaltinamasis A. K. savo tyčiniais nusikalstamais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, t.y. sukčiavimą.

14Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepareikštas.

15Kaltinamasis A. K. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui dėl bylos proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, sutikdamas su jam siūloma paskirti bausmės rūšimi – viešaisiais darbais ir jų trukme (b. l. 110-112).

16Sankcijoje už kaltinamajam A. K. inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, viešieji darbai, kaip bausmės rūšis, yra numatyti kaip alternatyvinė, todėl teismas, priimdamas sprendimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso XXXI skyriuje reglamentuotą bylų nagrinėjimo supaprastinta tvarka procesą, vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje.

17Spręsdamas kaltinamojo A. K. baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis anksčiau buvo teistas du kartus, teistumas neišnykęs. Baustas administracine tvarka, paskutinį kartą 2019 m. gegužės 23 d. (b. l. 74-89). Kaltinamasis A. K. visiškai pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamos veikos ir nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikalstamų veiksmų, kas lengvina jo atsakomybę. Sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis yra dirbantis. Tokiu būdu, atsižvelgiant tiek į nusikalstamos veikos, baudžiamojo įstatymo priskirtos prie nesunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnio 3 dalis), padarymo aplinkybes, tiek ir į paties kaltinamojo asmenybę, kaltinamajam už jo padarytą veiką yra tikslinga skirti sankcijoje numatytą bausmės rūšį – viešuosius darbus, paliekant prokuroro siūlomos skirti šios bausmės rūšies trukmę (BK 46 straipsnis). Paskirta bausmė yra mažintina 1/3 dalimi Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio pagrindu.

18BK 64 straipsnio 1 dalies, 3 dalies pagrindu paskirta bausmė subendrintina su Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi.

19Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – grunto tankintuvai „ALTAC COPC LG 164" ir „ALTAC COPC LF 75", perduoti laikinai saugoti UAB „Cromas“ vadovui K. D., baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžintini teisėtam savininkui – UAB „Cromas“ (Lietuvos Respublikos BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

20Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 421-422 straipsniais,

Nutarė

21A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam bausmę – 9 (devynis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir paskirti A. K. galutinę bausmę – 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

23Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalies, 2 dalies pagrindu, taikant bausmių visiško sudėjimo principą, šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę subendrinti su Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme – bauda, ir galutinę bausmę A. K. paskirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui ir 8 MGL, t.y. 301,28 Eur (trijų šimtų vieno euro 28 centų) baudą.

24Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – grunto tankintuvus „ALTAC COPC LG 164" ir „ALTAC COPC LF 75", perduotus laikinai saugoti UAB „Cromas“ vadovui K. D., baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžinti teisėtam savininkui – UAB „Cromas“.

25Baudžiamasis įsakymas pradedamas vykdyti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

26Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

27Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Rinaldas... 2. A. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), Širvintų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis A. K. apgaule įgijo svetimą turtą savo naudai, o būtent:... 6. jis, 2019 m. rugsėjo 4 d., adresu ( - ), tyčia apgaule su UAB „Cramo"... 7. Kaip matyti iš kaltinamojo A. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų,... 8. Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. K. pilnai prisipažino padaręs... 9. Kaip matyti iš liudytojo K. D. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2019... 10. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio kliento (fizinio asmens)... 11. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio perdavimo akto Nr. 700243370,... 12. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio 2019 m. rugsėjo 24 d.... 13. Tokiu būdu, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje... 14. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepareikštas.... 15. Kaltinamasis A. K. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui... 16. Sankcijoje už kaltinamajam A. K. inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 17. Spręsdamas kaltinamojo A. K. baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas... 18. BK 64 straipsnio 1 dalies, 3 dalies pagrindu paskirta bausmė subendrintina su... 19. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 20. Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 421-422... 21. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę... 23. Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalies, 2 dalies pagrindu, taikant... 24. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 25. Baudžiamasis įsakymas pradedamas vykdyti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo... 26. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 27. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas...