Byla 2-35454-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP” ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-03-03 pradinis kreditorius UAB „EKSPRES KREDITAS“ su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. <...> B3B1 B09F, pagal kurią pradinis kreditorius 2009-12-14 atsakovui suteikė 600,00 Lt kreditą, pervesdamas minėtą sumą į atsakovo asmeninę sąskaitą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti bei sumokėti 120,00 Lt dydžio kredito mokestį. Pagal sutartį atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti kreditą dieną bei praleidęs 30 dienų terminą sumokėti 100,00 Lt dydžio baudą. Nurodo, kad atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir tik 2010-04-22 į pradinio kreditoriaus sąskaitą įmokėjo 100,00 lt sumą. Atsakovui elektroniniu paštu buvo siunčiami priminimai įvykdyti prievolę, tačiau atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol. 2012-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „EKSPRES KREDITAS“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą pagal minėtą vartojimo kredito sutartį perleido ieškovui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 720,00 Lt skolos, 432,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2013-10-30), t.y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu (b.l. 37). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-12-29 atsakovas V. R. su pradiniu kreditoriumi UAB „EKSPRES KREDITAS“ prisijungimo būdu pagal standartines Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 3 d. nuostatas sudarė Vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis) (b.l. 3-6). Tai patvirtina 2008-12-29 atsakovo sumokėtas pradiniam kreditoriui registracijos mokestis (b.l. 31). Kredito suteikimo sąlygos numatytos Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4 d. nuostatuose. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2009-12-14 pradiniam kreditoriui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 600,00 Lt sumą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, t.y. tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (b.l. 32). Nustatyta, kad 2010-04-22, t.y. praleidus kredito grąžinimo terminą, atsakovas į pradinio kreditoriaus sąskaitą įmokėjo 100,00 Lt sumą, kurią pradinis kreditorius paskirstė Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.2 p. nustatyta tvarka, t.y. baudos sumokėjimui. Atsakovui negrąžinus paskolos, pradinis kreditorius elektroniniu paštu siuntė atsakovui priminimus dėl atsiskaitymo (b.l. 9-11) Duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė savo įsipareigojimus ir atsiskaitė su pradiniu kreditoriumi, byloje nepateikta.

7Byloje nustatyta, kad 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „EKSPRES KREDITAS“ su ieškovu UAB „PRO INVEST GROUP” pasirašė Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 2012-11-29, pagal kurią pradinis kreditorius atlygintinai perleido naujajam kreditoriui – ieškovui visas pradiniam kreditoriui priklausančias reikalavimo teises į atsakovą pagal Sutartį (b.l. 7-8). Nustatyta, kad atsakovo skola reikalavimo perleidimo dienai sudarė 720,00 Lt (600,00 Lt kreditas ir 120,00 kredito mokestis (palūkanos)) pagrindinės skolos bei 432,00 Lt delspinigių (b.l. 1, 33-35). 2012-12-04 ir 2013-01-08 ieškovas siuntė atsakovui pranešimus apie reikalavimo teisės perleidimą bei ragino atsakovą sumokėti įsiskolinimą (b.l. 9). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje taip pat nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Konstatuotina, kad atsakovas pažeisdamas prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 600,00 Lt negrąžintos paskolos ir 120,00 Kredito mokesčio (palūkanų), iš viso 720,00 Lt.

9Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Nagrinėjamu atveju tarp pradinio kreditoriaus UAB „EKSPRES KREDITAS“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.1 p. atsakovas, laiku neįvykdęs savo prievolės grąžinti kreditą ir kredito mokestį, įsipareigojo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2010-01-07 iki 2010-02-03 paskaičiavo atsakovui 432,00 Lt delspinigių (b.l. 1, 28).

10Pažymėtina, kad pagal teisės aktų reglamentuojančių reikalavimo teisės perleidimo institutą nuostatas, naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis priimta byloje Nr. 3K-3-199/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2009; kt.). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.) pabrėžtina, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai, šiuo atveju ieškovui, piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies – atsakovės sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką aplinkybės ar netesybos nėra per didelės (lupikiškos) vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris paskolos sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis buvo priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojas sutartį sudarė nuotoliniu būdu ir jam nebuvo tinkamai išaiškintos visos sutarties sąlygos, todėl jis negalėjo visapusiškai įvertinti riziką dėl sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo realiai patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – 2 proc. dydžio delspinigiai, kurie prilygsta net 730 procentų metinių palūkanų, yra aiškiai per didelės, neatitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, taip pat proporcingumo ir lygiateisiškumo principų, todėl laikytinos baudinėmis. Įvertinus tai, kad įstatymų leidėjas, siekdamas sureguliuoti kreditų, tame tarpe ir greitųjų kreditų, teikimo srityje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, priėmė Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą (toliau – VKĮ), kuris įsigaliojo 2011 m. balandžio 1 d., kurio 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, Sutartyje nustatyta 2 proc. dydžio delspinigių norma, kuri net keturiasdešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl ji mažintina. Pažymėtina, jog teismas mažindamas priteistinas netesybas, gali nurodyti sumažintų netesybų dydį procentine išraiška arba konkrečia suma, kuri, teismo vertinimu, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika bei minėtomis teisės normomis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 150,00 Lt sumos, kuri yra proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei, teismo vertinimu, visiškai atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1, 3 d., VKĮ 11 str. 8 d., Sutarties 6.1 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 150,00 Lt delspinigių.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 870,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 54,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 13), duomenų apie atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (75,50 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. bei 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 40,77 Lt (54,00 Lt x 0,755) bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkančios išlaidos neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“, į.k. 302453988, iš atsakovo V. R., a.k. ( - ), 600,00 Lt (šešis šimtus litų 00 ct) negrąžinto kredito, 120,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt litų 00 ct) kredito mokesčio (palūkanų), 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 870,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 40,77 Lt (keturiasdešimt litų 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-03-03 pradinis kreditorius UAB „EKSPRES... 3. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-12-29 atsakovas... 7. Byloje nustatyta, kad 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „EKSPRES... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.... 9. Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 10. Pažymėtina, kad pagal teisės aktų reglamentuojančių reikalavimo teisės... 11. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 14. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“, į.k. 302453988, iš atsakovo... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...