Byla 2-804-1040/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Skolų valdymo sprendimai“ ieškinį atsakovui D. U. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo D. U. 1500 Eur skolą, 1610 Eur netesybas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui D. U. ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, pasiūlant per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį.

5Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašo, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui skola susidarė už jam priklausančios transporto priemonės FORD FIESTA, v/n ( - ) nuvežimą ir saugojimą pagal 2013 m. birželio 15 d. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą Nr. 39O-2680082-13 (b. l. 16). Kaip matyti iš 2008 m. vasario 20 d. sutarties, sudarytos tarp pradinio kreditoriaus UAB „Aljuva“ ir Ukmergės rajono policijos komisariato, gavęs nukreipimą pradinis kreditorius nuveža ir saugo sulaikytas transporto priemones adresu Kauno g. 49a, Ukmergė. Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad už transporto priemonės atvežimą ir saugojimą aikštelėje moka asmuo, kuris vairavo tą transporto priemonę arba davęs vairuoti automobilį jo savininkas (b. l. 8-9).

102017 m. sausio 2 d. pradinis kreditorius UAB „Aljuva“ Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą, susidariusį atsakovo vardu, UAB „Skolų valdymo sprendimai“ (b. l. 13-15). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą.

11Nustatyta, kad 2017 m. balandžio 18 d. ieškovė su atsakovu D. U. sudarė susitarimą, kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 1800 Eur per 60 (šešiasdešimt) mėnesių mokėdamas lygiomis dalimis, t. y. po 30 Eur kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 28 dienos, pirmą įmoką sumokant ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 15 d. (b. l. 3-4). Susitarimo 9 punkte nurodyta, kad „teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje išdėstytas taisykles“. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad ieškovė sutarties įsigaliojimą sieja su Taikos sutarties patvirtinimo momentu teisme, o teismo informacinės sistemos LITEKO duomenimis minėta sutartis Kauno apylinkės teismui nebuvo pateikta tvirtinti.

12Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina nesumokėta 1500 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Minėto susitarimo 5 punkte nustatyta, kad atsakovui laiku ir tinkamai neįvykdžius susitarimo 3 punkte numatytų įsipareigojimų, t. y. nemokant skolos susitarime numatyta tvarka ir terminais, ieškovė turi teisę reikalauti sumokėti visą likusią skolos sumą iš karto bei atsakovas įsipareigoja mokėti 10 Eur (dešimties eurų) dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą dieną.

14Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų tikslas – kompensuoti ne įrodytus nuostolius, o minimalius nuostolius, kurių įrodinėti nereikia, priešingu atveju būtų paneigta netesybų paskirtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas suteiktus įgalinimus mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012; 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-170/2013). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje buvo teigiama, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą paskolos grąžinimo dieną (net 36,5 proc. per metus) yra aiškiai per dideli, todėl jie mažintini iki įprastų – 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų) už kiekvieną praleidimo dieną (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006; 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-62/2012 ir kt.).

15Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad 10 Eur netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną pradelstą dieną yra neprotingai didelės, todėl mažintinos iki 0,02 proc. Kadangi pradelsta 161 dienų, todėl ieškovei priteisiama 48,30 Eur netesybų, kurios yra laikomos minimaliais ieškovės patirtais nuostoliais.

16Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 93,00 Eur žyminis mokestis, iš atsakovo priteistinos ieškovės naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškovės UAB ,,Skolų valdymo sprendimai“ ieškinį atsakovui D. U. tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei UAB „Skolų valdymo sprendimai“, juridinio asmens kodas 303287494, adresas Nemuno g. 28-1A, Kaunas, a/s Nr. ( - ), 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) skolą, 48,30 Eur (keturiasdešimt aštuonių eurų 30 centų) netesybų ir 93,00 Eur (devyniasdešimt trijų eurų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo D. U., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė... 2. Teismas... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 4. Atsakovui D. U. ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti... 5. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui skola... 10. 2017 m. sausio 2 d. pradinis kreditorius UAB „Aljuva“ Reikalavimo teisės... 11. Nustatyta, kad 2017 m. balandžio 18 d. ieškovė su atsakovu D. U. sudarė... 12. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 13. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 14. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog šalių sutartyje sulygtos netesybos... 15. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad 10 Eur netesybos, skaičiuojamos... 16. Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 93,00 Eur žyminis mokestis, iš... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. Ieškovės UAB ,,Skolų valdymo sprendimai“ ieškinį atsakovui D. U.... 19. Priteisti ieškovei UAB „Skolų valdymo sprendimai“, juridinio asmens kodas... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...