Byla 2S-931-656/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė D. P., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Brenlita“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „Brenlita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. V. (A. V.) ir antstolio R. V. skundus dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė D. P., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Brenlita“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas (skolininkas) A. V. skundu dėl antstolės D. P. veiksmų prašė: 1) panaikinti antstolės 2019 m. gruodžio 4 d. patvarkymą dėl varžytynių Nr. 160194 paskelbimo neįvykusiomis Nr. SD 1262, ištaisius visas jo klaidas priimti jį iš naujo ir tinkamai pateikti visiems įstatyme nurodytiems asmenims; 2) panaikinti 2019 m. gruodžio 20 d. patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese Nr. 0068/16/00194 SD-1317, ištaisius visas jo klaidas priimti jį iš naujo ir tinkamai pateikti visiems įstatyme nurodytiems asmenims; 3) panaikinti 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. SD-111.

72.

8Pareiškėjas antstolis R. V. skundu prašė: 1) panaikinti 2020 m. sausio 27 d. priimtą išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. SD-111.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 10 d. nutartimi: pareiškėjų A. V. (A. V.) ir antstolio R. V. skundus dėl antstolės D. P. veiksmų tenkino iš dalies; panaikino antstolės D. P. 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. SD-111; kitas pareiškėjų skundų dalis atmetė.

12Dėl 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo

134.

14Teismas nustatė, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2‑391-262/2017 actio Pauliana pagrindu ieškovo BUAB „Radiolinija“ (kurio teisių perėmėja yra UAB „Brenlita“) ieškinys buvo tenkintas visiškai ir pripažinta negaliojančia atsakovų A. V. ir UAB „BOOMERANG TECHNOLOGIES“ 2012 m. spalio 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties dalis, kuria buvo parduota negyvenamoji patalpa; taikyta restitucija ir grąžinta atsakovui A. V. negyvenamoji patalpa, o atsakovui UAB „BOOMERANG TECHNOLOGIES“ iš atsakovo A. V. priteistos už šį turtą gautas lėšos.

155.

16Antstolės 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme Nr. SD-111 nurodyta, kad remiantis įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. sprendimu byloje Nr. 2-391-262/2017, kuriuo pripažintas negaliojančiu skolininko sudarytas sandoris dėl negyvenamosios patalpos perleidimo, sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, todėl iš nuginčytu sandoriu skolininkui priklausančio turto išieškotos lėšos skirstytinos pirmiausia ieškovui civilinėje byloje Nr. 2-391-262/2017, o likusi suma visiems tos pačios eilės išieškotojams, tarp jų ir prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams. Patvarkyme taip pat nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 4 d. antrąsias Turto varžytynes paskelbus neįvykusiomis, ir pasiūlius išieškotojams perimti iš varžytynių neparduotą turtą, UAB „Brenlita“ pateikė sutikimą perimti neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą – 268 800,00 Eur, sumokėdama skirtumą – 59 522,44 Eur, tenkantį kitiems išieškotojams ir vykdymo išlaidas. Šią sumą antstolė paskirstė UAB „Brenlita“, kaip pirmos eilės išieškotojui, antrąja eile – kitiems išieškotojams, trečiąja – vykdymo išlaidas antstolei, ketvirtąja – prie išieškojimo prisijungusiems kitiems antstoliams.

176.

18CPK 756 straipsnyje nustatyta, kad iš skolininko išieškotas pinigų sumas antstolis paskirsto Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu. Jeigu išieškoma iš to paties skolininko kelių išieškotojų naudai, antstolio patvarkymo patvirtintos kopijos siunčiamos vykdymo proceso šalims. Nors pareiškėjas teigia, kad 2020 m. sausio 27 d. patvarkymas nebuvo pateiktas išieškotojui, tačiau teismas iš vykdomosios bylos duomenų nustatė, kad minėtas patvarkymas UAB „Boomerang Technologies“ buvo išsiųstas registruotu paštu 2020 m. sausio 28 d. (v. b. Nr. 0068/16/00194, 4 t., l. 757).

197.

20Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartyje Nr. e3K-3-246-687/2018 suformuota praktika, jeigu actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžintas turtas nėra apsaugotas hipoteka ar įkeitimu, actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugražinto turto. Byloje nėra duomenų, kad išieškotojo UAB „Brenlita“ reikalavimas yra pirmesnės eilės nei kitų išieškotojų reikalavimai, todėl teismas padarė išvadą, kad antstolė 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. SD-111 nepagrįstai iš nuginčytu sandoriu skolininkui priklausančio turto išieškotas lėšas paskirstė pirmiausia išieškotojui (jo teisių perėmėjui UAB „Brenlita“), teikusiam actio Pauliana ieškinį. Vadovaujantis nurodytais argumentais teismas pareiškėjų prašymą panaikinti 2020 m. sausio 27 d. patvarkymą pripažino pagrįstu, todėl skundus šioje dalyje tenkino, panaikino antstolės D. P. 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. SD-111.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

228.

23Suinteresuotas asmuo UAB „Brenlita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintas antstolės D. P. 2020-01-27 patvarkymas Nr. SD-111 ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų skundus dalyje dėl antstolės D. P. 2020-01-27 patvarkymo Nr. SD-111 atmesti, likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą. Atskirojo skundo argumentai:

248.1.

25Teismas neteisingai įvertino antstolės 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo SD-111 turinį, nes iš jo matyti, kad lėšos skirstomos ne išieškotojui (UAB „Brenlita“), bet paskirstomos iš UAB „Brenlita“ gautos lėšos, kurių dalis skirstoma antstoliui, apmokant antstolio vykdymo išlaidas.

268.2.

27CPK 754 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Tačiau CK 6.66 straipsnio 4 dalies nuostata numato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti. Kreditorius BUAB „Radiolinija“ (kurio teises perėmė UAB „Brenlita) buvo pareiškęs actio Pauliana ieškinį, kuris buvo tenkintas. Todėl UAB „Brenlita“ priteisto reikalavimo iš skolininko apimtyje perėmė skolininko turtą, o skirtumą sumokėjo antstoliui, kad būtų užtikrinti kitų kreditorių teisėti interesai.

288.3.

29Kasacinis teismas byloje Nr. 3K-3-81-916/2019 yra pažymėjęs, kad esant aukštesnės eilės kreditorių eilei, prieš aukštesnei eilei priskirtų kreditorių reikalavimus, kreditorius, kurio reikalavimo teisės užtikrintos, patenkinus actio Pauliana ieškinį ir panaikinus neteisėtą sandorį, savo prioritetą praranda. Tačiau vertinant nurodytą kasacinio teismo nutartį galima daryti išvadą, kad prieš tos pačios eilės kreditorius prioritetą išlaiko. Teismui vertinus, kad visi šios esamos bylos kreditoriai priskirtini vienai trečios eilės kreditorių eilei, šį prioritetą prieš kitus kreditorius, remiantis CK 6.66 straipsnio 4 dalimi, UAB „Brenlita“ turi išlaikyti.

309.

31Pareiškėjas antstolis R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, ginčijamą nutarties dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:

329.1.

33Apelianto argumentai prieštarauja kasacinio teismo išaiškinimams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartyje byloje Nr. e3K-3-246-687/2018 pateiktas išaiškinimas, kad tuo atveju, jeigu skolininkas turi daugiau kreditorių, t. y. ne tik tą, kuris buvo pareiškęs actio Pauliana ieškinį, kreditorių tarpusavio konkurencija ir jų reikalavimų tenkinimo eiliškumas sprendžiamas vadovaujantis CPK normomis. CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad be eilės iš įkeisto turto tenkinami tik hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai. Jeigu actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžintas turtas nėra apsaugotas kuria nors iš šių priemonių, actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžinto turto.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

3510.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3711.

38Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo panaikintas antstolės D. P. 2020 m. sausio 27 d. patvarkymas Nr. SD-111, teisėtumo.

3912.

40Bylos duomenimis nustatyta, kad, vykdydama išieškojimą, antstolė D. P. organizavo skolininkui A. V. priklausančio nekilnojamojo turto – negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), pardavimą iš varžytynių. 2019 m. gruodžio 4 d. antrąsias turto varžytynes paskelbus neįvykusiomis, jose nedalyvavus nei vienam dalyviui, antstolė 2020 m. sausio 27 d. priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo Nr. SD-111. Byloje kilęs ginčas, ar antstolė priimtu patvarkymu nepažeidė vykdymo proceso normų, reglamentuojančių išieškotų lėšų paskirstymo eiliškumą.

4113.

42Pirmosios instancijos teismas pritarė pareiškėjų A. V. ir antstolio R. V. argumentams, kad antstolė nesilaikė CPK 754 straipsnyje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo, nukreipiant išieškojimą į skolininkui actio Pauliana pagrindu sugrąžintą turtą, nepagrįstai suteikė prioritetą prieš kitus kreditorius actio Pauliana ieškinį pareiškusio kreditoriaus teisių perėmėjui UAB „Brenlita“.

4314.

44Apelianto UAB „Brenlita“ tvirtinimu, teismas netinkamai įvertino antstolės 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo SD-111 turinį, nes juo paskirstant lėšant išieškotojui UAB „Brenlita“ lėšos nebuvo paskirtos. Šis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

4515.

46Kaip matyti iš antstolės 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo Nr. SD-111 turinio, jame antstolė nurodė, kad remiantis įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-391-262/2017, kuriuo pripažintas negaliojančiu skolininko sudarytas sandoris dėl negyvenamosios patalpos perleidimo, šis sprendimas sukelia teisines pasekmes tik actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, todėl sprendė, kad iš nuginčytu sandoriu skolininkui priklausančio turto išieškotos lėšos skirstytinos pirmiausiai ieškovui civilinėje byloje Nr. 2-391-262/2017, o likusi suma visiems tos pačios eilės išieškotojams, tarp jų ir prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams.

4716.

48Minėtame patvarkyme taip pat nurodyta, kad, 2019 m. gruodžio 4 d. antrąsias Turto varžytynes paskelbus neįvykusiomis ir pasiūlius išieškotojams perimti iš varžytynių neparduotą turtą, UAB „Brenlita“ (actio Pauliana ieškinį pareiškusio kreditoriaus teisių perėmėja) pateikė sutikimą perimti neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą – 268 800,00 Eur, sumokėdama skirtumą – 59 522,44 Eur, tenkantį kitiems išieškotojams ir vykdymo išlaidas. Šią sumą antstolė paskirstė: kitiems išieškotojams, antstolės vykdymo išlaidoms bei prie išieškojimo prisijungusiems kitiems antstoliams.

4917.

50Vertinant nurodyto patvarkymo turinį, spręstina, kad antstolė, nustatydama kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, nusprendė actio Pauliana ieškinį pareiškusio kreditoriaus teisių perėmėjai UAB „Brenlita“ suteikti pirmumo teisę prieš kitus tos pačios eilės kreditorius.

5118.

52CPK 720 sraipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškęs sutikimą paimti turtą, išieškotojas per šio Kodekso 716 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos, apskaičiuotos kiekvienam išieškotojui laikantis nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės, skirtumą.

5319.

54Ginčijamame patvarkyme CPK 720 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas išieškotojo, priėmusio iš varžytynių neparduotą turtą, mokėtinas kainų skirtumas (59 522,44 Eur) taip pat paskaičiuotas, atsižvelgiant į suteiktą šiam išieškotojui (UAB „Brenlita“) pirmumo teisę prieš kitus kreditorius.

5520.

56Pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad šiuo atveju yra aktualus kasacinio teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-246-687/2018 pateiktas išaiškinimas, kad tuo atveju, jeigu skolininkas turi daugiau kreditorių, t. y. ne tik tą, kuris buvo pareiškęs actio Pauliana ieškinį, kreditorių tarpusavio konkurencija ir jų reikalavimų tenkinimo eiliškumas sprendžiamas vadovaujantis CPK normomis. CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad be eilės iš įkeisto turto tenkinami tik hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai. Jeigu actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžintas turtas nėra apsaugotas kuria nors iš šių priemonių, actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžinto turto.

5721.

58Apelianto nurodyta kasacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-916/2019 neformuoja kitokios kasacinio teismo praktikos aktualiu šiai bylai klausimu nei suformuota civilinėje byloje Nr. e3K-3-246-687/2018.

5922.

60Šiuo atveju UAB „Brenlita“ reikalavimas nėra užtikrintas hipoteka ar įkeitimu, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad antstolė neturėjo pagrindo šiam kreditoriui suteikti pirmumo prieš kitus kreditorius. Ginčijamas 2020 m. sausio 27 d. patvarkymas Nr. SD-111 priimtas pažeidžiant CPK 754 straipsnio normą dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo, nesivadovaujant aktualia kasacinio teismo praktika šiuo klausimu, todėl pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažintas nepagrįstu ir naikintinu.

6123.

62Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

6324.

64Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

66Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

67Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas (skolininkas) A. V. skundu dėl antstolės D. P. veiksmų... 7. 2.... 8. Pareiškėjas antstolis R. V. skundu prašė: 1) panaikinti 2020 m. sausio 27... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 10 d. nutartimi:... 12. Dėl 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos... 15. 5.... 16. Antstolės 2020 m. sausio 27 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme Nr.... 17. 6.... 18. CPK 756 straipsnyje nustatyta, kad iš skolininko išieškotas pinigų sumas... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m.... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 22. 8.... 23. Suinteresuotas asmuo UAB „Brenlita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 24. 8.1.... 25. Teismas neteisingai įvertino antstolės 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo SD-111... 26. 8.2.... 27. CPK 754 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Tačiau... 28. 8.3.... 29. Kasacinis teismas byloje Nr. 3K-3-81-916/2019 yra pažymėjęs, kad esant... 30. 9.... 31. Pareiškėjas antstolis R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 32. 9.1.... 33. Apelianto argumentai prieštarauja kasacinio teismo išaiškinimams. Lietuvos... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 35. 10.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. 11.... 38. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 39. 12.... 40. Bylos duomenimis nustatyta, kad, vykdydama išieškojimą, antstolė D. P.... 41. 13.... 42. Pirmosios instancijos teismas pritarė pareiškėjų A. V. ir antstolio R. V.... 43. 14.... 44. Apelianto UAB „Brenlita“ tvirtinimu, teismas netinkamai įvertino... 45. 15.... 46. Kaip matyti iš antstolės 2020 m. sausio 27 d. patvarkymo Nr. SD-111 turinio,... 47. 16.... 48. Minėtame patvarkyme taip pat nurodyta, kad, 2019 m. gruodžio 4 d. antrąsias... 49. 17.... 50. Vertinant nurodyto patvarkymo turinį, spręstina, kad antstolė, nustatydama... 51. 18.... 52. CPK 720 sraipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškęs sutikimą paimti turtą,... 53. 19.... 54. Ginčijamame patvarkyme CPK 720 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas... 55. 20.... 56. Pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad šiuo atveju yra... 57. 21.... 58. Apelianto nurodyta kasacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje... 59. 22.... 60. Šiuo atveju UAB „Brenlita“ reikalavimas nėra užtikrintas hipoteka ar... 61. 23.... 62. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam... 63. 24.... 64. Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 66. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartį palikti... 67. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo....