Byla e2-4160-570/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo D. S. 684,98 Eur skolos, 492,54 Eur palūkanų, 252,99 Eur delspinigių, 178,67 Eur palūkanų delspinigių, 135,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 11,5 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 39 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas ir AB „Swedbank“ 2006-11-24 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje numatyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas, tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir ieškovės paskaičiavimu liko skolingas 684,98 Eur skolos, 492,54 Eur palūkanų, 252,99 Eur delspinigių, 178,67 Eur palūkanų delspinigių.

82009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal kylančius iš vartojimo kredito sutarties, tačiau atsakovas jų nebuvo įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina šie teismui kartu pateikti rašytiniai įrodymai – išrašas iš skolų priėmimo-perdavimo akto, delspinigių paskaičiavimo aktas, palūkanų paskaičiavimo aktas, palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktas, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė, vartojimo kredito sutartis, reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pranešimas dėl reikalavimo perleidimo.

10CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovo pagrindinė skola sudaro 684,98 Eur, byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 684,98 Eur negrąžintos paskolos sumos.

11Atsakovas 2006-11-24 Vartojimo kredito sutartimi taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 492,54 Eur palūkanų, kurias sudaro reikalavimo perleidimo sutartimi pirminio kreditoriaus ieškovei perleistos 28 Eur palūkanos bei 464,54 Eur palūkanos, paskaičiuotos nuo 2009-07-27 iki 2015-05-20, taikant 11,5 procentų dydžio palūkanų normą. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 11,5 procento dydžio metines palūkanas iki kredito grąžinimo, taigi šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos. Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, kad atsakovas kredito nei pirminiam kreditoriui, nei ieškovei nėra visiškai grąžinęs. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti kreditoriui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo priteistina 492,54 Eur palūkanų.

12CK 6.101 str. 2 d. numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 252,99 Eur delspinigių, kuriuos sudaro reikalavimo perleidimo sutartimi perleisti 6,40 Eur delspinigiai bei 246,59 Eur delspinigiai, paskaičiuoti nuo 2009-07-27 iki 2010-07-22 (360 d.), taikant 0,1 procento delspinigių dydį, taip pat 178,67 Eur palūkanų delspinigių, paskaičiuotų nuo 2009-07-27 iki 2010-07-22 (360 d.), taikant 0,1 procento delspinigių dydį.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos. Be to, byloje nėra duomenų, kodėl pradinis kreditorius ar naujasis kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir dėl skolos išieškojimo. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovei priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio, t.y. iki 49,32 Eur. (684,98 Eur x 0,02 proc. x 360 d.) Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.). Taip pat ieškovės reikalavimas dėl palūkanų delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei iš atsakovo palūkanų delspinigius nuo palūkanų sumos už 360 dienų laikotarpį, taikant 0,02 procento dydį, kurie sudaro 18,22 Eur delspinigių sumą (252,99 Eur x 0,02 proc. x 360 d.), o likusioje palūkanų delspinigių dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas (CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

14CPK 88 str. 1 d. 9 p. įtvirtinta, jog išlaidomis, susijusioms su bylos nagrinėjimu, be minėto straipsnio 1 d. 1-8 p. nurodytų, priskirtinos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro registruotų pranešimų siuntimas Lietuvoje, telefoniniai skambučiai, užklausos Nekilnojamojo turto registro tarnybai ir Gyventojų registro tarnybai ir kt. Patirtos nurodytos išlaidos yra pagrįstos, todėl iš atsakovo ieškovei priteisitina 135,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

15CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 11,5 procento dydžio metines palūkanas iki kredito grąžinimo. Minėtoje sutartyje nurodytos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 11,5 procentų dydžio sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, yra tenkintinas.

16CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

17Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 31 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

18LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

19Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, iš atsakovo D. S., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 684,98 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 98 ct) skolos, 492,54 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt du eurus 54 ct) palūkanų, 49,32 Eur (keturiasdešimt devynis eurus 32 ct) delspinigių, 18,22 Eur (aštuoniolika eurų 22 ct) palūkanų delspinigių, 135,70 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus 70 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 11,5 (11,5) procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkis) procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo D. S. 684,98 Eur... 3. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas ir AB „Swedbank“... 8. 2009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina šie teismui kartu pateikti... 10. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 11. Atsakovas 2006-11-24 Vartojimo kredito sutartimi taip pat įsipareigojo mokėti... 12. CK 6.101 str. 2 d. numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 14. CPK 88 str. 1 d. 9 p. įtvirtinta, jog išlaidomis, susijusioms su bylos... 15. CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 16. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai... 18. LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355,... 19. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Vilnius,... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...