Byla 2-1773-879/2011
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo V. G. 1215,00 Lt padarytos žalos aplinkai.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad agentūros valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai 2010-10-28 nustatė, kad atsakovas V. G. įvykdė neteisėtą kirtimą Šešuolių mstl., Ukmergės r., tarp bendruomenės namų ir bažnyčios esančioje valstybinėje žemėje. Atsakovas minėtame žemės ūkio paskirties sklype savavališkai, neturėdamas nustatyta tvarka Ukmergės rajono savivaldybės administracijos išduoto leidimo, nukirto 4 žalias liepas. Šie medžiai priskiriami saugomiems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 3.7 punktu. Nukirsdamas saugomus medžius atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus, bei padarė žalą aplinkai. Už ATPK 78 str. 1 d. padarytus pažeidimus atsakovui 2011 m. gegužės 10 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. R314165 ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011 m. birželio 28 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-126 jam skirta 150,00 Lt administracinė bauda. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-126 atsakovas neskundė, jam paskirtos baudos nesumokėjo. Neteisėtais V. G. veiksmais buvo padaryta 1215,00 Lt žala gamtai. Ji apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtinta Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. Dl-343 patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad 2011-05-10 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 31465 (b.l.5), už tai, kad V. G., kirsdamas saugomus medžius padarė žalą gamtai. Nukirsdamas saugomus medžius atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus, bei padarė žalą aplinkai. 2011-06-28 Vilniaus RAAD Ukmergės RA nutarimu VR-13.1-126 AM 067186 atsakovui V. G. paskirta 150,00 Lt administracinė bauda (b.l.45). Atsakovas nutarimo neskundė, baudos nesumokėjo. Pažeidimu buvo padaryta 1215,00 Lt žala gamtai, kuri apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtinta Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. Dl-343 patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (b.l.47).

7Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų yra neteisėtas veikimas, t.y. civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti. Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais: Ukmergės rajono agentūros 2011-05-10 surašytu administracinės teisės pažeidimo protokolu (b.l.5), 2011-06-28 administracinio teisės pažeidimo nutarimu Nr. VR-13.1-126 AM 067186 (b.l. 45), nuostolių gamtai skaičiavimo aktu (b.l. 47), teismas daro išvadą, kad atsakovas, nukirsdamas saugomus medžius ir tam neturėdamas nustatyta tvarka Ukmergės rajono savivaldybės administracijos išduoto leidimo, padarė 1215,00 Lt žalą gamtai, atsakovo kalti veiksmai įrodyti. Atsiradusi žala yra atsakovo neteisėto veikimo pasekmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.248 str., laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

8Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 1215,00 Lt gamtai padaryta žala (Lietuvos Respublikos CK 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str.).

9Pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., iš atsakovo priteisiamas 28,00 Lt žyminis mokestis Valstybei.

10Iš atsakovo priteisiamos 3,99 Lt pašto išlaidos Valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 96 str. 1 d. pagrindu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 428 str. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - )., 1215,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiolika litų) gamtai padarytos žalos ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, buveinės adresas A. J. g. 9, Vilnius, įmonės kodas 190742148, Ukmergės rajono agentūros sąskaitą Nr. LT60 4010 0429 0000 0057, bankas AB DnB NORD Lietuva, banko kodas 40100, naudai.

14Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( - ) 28,00 Lt (dvidešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 3,99 Lt (tris litus 99 centus) pašto išlaidų Valstybei. Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

15Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

16Sprendimas neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo Lietuvos Respublikos CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminaraus teismo sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

18Per tris dienas po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo nuorašą išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai