Byla 2A-650-324/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės, Virginijos Gudynienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Gintauto Koriagino,

2sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,

3dalyvaujant ieškovei Z. V.,

4teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. V. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2595-568/2011 pagal Z. V. ieškinį atsakovui A. S. projektavimo biurui „Pelėdų kalnas“, trečiajam asmeniui individualiai įmonei „Zorotopa“ dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 7 552 Lt nuostoliams atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Nurodė, kad, nutarusi atlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstrukciją, dėl rekonstrukcijos projekto parengimo kreipėsi į atsakovą. Atsakovas parengė projektą, kurio pagrindu buvo numatyta rekonstruoti namą į vieno aukšto pastatą su mansarda, renovuojant esamą namo dalį bei pastatant naują priestatą. Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisija 2007 m. rugsėjo 12 d. posėdžio metu patvirtino, kad projektas atitinka išduotas projektavimo sąlygas, todėl 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal atsakovo paruoštą projektą ieškovei buvo išduotas statybos leidimas. Išduoto statybos leidimo bei atsakovo parengto projekto pagrindu buvo atlikti namo statybos darbai. Pastačius statinį pastebėta, kad 0,38 kV įtampos elektros oro linijos laidai remiasi į namą, nors Elektros tinklų apsaugos taisyklės (patvirtintos Ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151) numato, kad elektros oro linijoms iki 1 kV įtampos yra taikoma 2 m apsaugos zona išilgai elektros oro linijų – žemės juostos ir oro erdvė, apribota vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų. Nagrinėjant civilinę bylą pagal Z. V. ieškinį atsakovui AB „VST“ dėl įpareigojimo neatlygintinai patraukti oro linijos laidus nustatyta, jog projektavimo sąlygos rekonstrukcijos projektui rengti išduotos pagal projektuotojo (atsakovo) atsakingoms institucijoms pateiktą faktinės situacijos neatitinkančią žemės sklypo topografinę nuotrauką ir eksplikaciją, kuriose nebuvo pažymėta, kad į/ar šalia rekonstruojamo pastato yra nutiesta 0,38 kV įtampos elektros oro linija. Z. V. ieškinys AB „VST“ buvo atmestas, todėl, siekdama pašalinti elektros linijų apsaugos zonų pažeidimą, ieškovė privalo savo lėšomis kompensuoti elektros oro linijos iškėlimo darbus (Energetikos įstatymo 11 straipsnio 4 dalis). Dėl teisės normų, reglamentuojančių elektros tinklų apsaugos zonas, pažeidimų, sąlygotų atsakovo parengto rekonstrukcijos projekto pagrindu atliktų gyvenamojo namo statybos darbų, ieškinio pateikimo metu ieškovė negalėjo laisvai disponuoti nuosavybės teise jai priklausančiu gyvenamuoju namu, nes rekonstruotas namas dėl minėtų pažeidimų nėra pripažintas tinkamu naudoti. Dėl namo rekonstrukcijos projektą ruošusio atsakovo aplaidumo ieškovei nebuvo suteikta galimybė atsisakyti pirminio atsakovo ruošiamo pastato rekonstrukcijos projekto, jį pakoreguoti, tokiu būdu išvengiant elektros linijos iškėlimo kaštų. Ieškovė UAB „Relsta“ paruoštame techniniame darbo projekte nurodytas išlaidas (5 542 Lt), reikalingas elektros linijai iškelti, laikė nuostoliais, kuriuos ji priversta patirti dėl namo rekonstrukcijos techninį projektą rengusio atsakovo aplaidumo ir netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Be to, už techninio projekto paruošimą projektuotojui UAB „Relsta“ ieškovė sumokėjo 1 405 Lt, už naujos žemės sklypo topografinės nuotraukos parengimą A. Č. individualiai įmonei „Geolita“ ji sumokėjo 605 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pažymėjo, kad buvo ruošiamas ne naujo namo statybos, o esamo gyvenamojo namo rekonstravimo projektas, elektros apskaita jau buvo, todėl nereikėjo ruošti techninio projekto elektrotechninės dalies. Įvertinęs aplinkybę, kad, pažeidžiant patvirtintą rekonstrukcijos projektą, sienoje, numatytoje kaip ugniasienė, buvo įrengtos angos, sprendė, kad nuostoliai atsirado dėl pačios ieškovės kaltės, nes rekonstruotas namas negali būti pripažintas tinkamu naudotis dėl nukrypimų nuo suderinto ir patvirtinto projekto bei priešgaisrinių normų pažeidimų. Konstatavo, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, jog atsakovas netinkamai įvykdė ar neįvykdė savo pareigos, nes projektavimo darbai buvo atlikti, ieškovė juos priėmė, sumokėjo už atliktą darbą, nesikreipė į atsakovą dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų, nereiškė jam pretenzijų. Nustatęs, kad projektavimo darbai buvo baigi ir priduoti 2007 m. rugsėjo 12 d., statybos leidimas išduotas 2007 m. rugsėjo 30 d., statybos darbai atlikti, o ieškinys teisme pateiktas tik 2010 m. lapkričio 25 d., trečiojo asmens prašymu taikė vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 6.667 straipsnio 1 dalis).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovė nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

131.Nepagrįsta išvada, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus parengti rekonstrukcijos projektą, nes ieškovė priėmė atsakovo atliktus darbus, už juos sumokėjo, neteikė pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų. A. S. projektavimo biuro „Pelėdų kalnas“ ir IĮ „Zorotopa“ buvo įtraukti į civilinę bylą pagal Z. V. ieškinį AB „VST“ (Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-775-545/2009, Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-1152-492/2009) trečiaisiais asmenimis, todėl minėtos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, kad IĮ „Zorotopa“ paruošta žemės sklypo topografinė nuotrauka ir eksplikacija neatitiko faktinės situacijos vertintinos kaip prejudiciniai faktai, kurių nebereikia įrodinėti. Aplinkybė, jog ieškovė savo pažeistas teises gynė iš pradžių pasirinkdama netinkamą atsakovą (AB „VST“), patvirtina, kad ieškovė, nebūdama techninio projektavimo specialistė, atsakovui pateikus techninį namo rekonstrukcijos projektą pagal trečiojo asmens IĮ „Zorotopa“ parengtą topografinę nuotrauką, neturėdama tinkamos kompetencijos ir specialių žinių, negalėjo suprasti, kad atsakovo paruoštame techniniame pastato rekonstrukcijos projekte (bei trečiojo asmens IĮ „Zorotopa“ parengtoje topografijos nuotraukoje) nėra atspindėtos virš ieškovės žemės sklypo esančios elektros oro linijos, dėl ko atsakovo parengtas techninis projektas prieštarauja elektros tinklų apsaugos zonas reglamentuojantiems teisės aktams ir yra nekokybiškas. Ši aplinkybė paaiškėjo tik civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus miesto 2-ame apylinkės ir Vilniaus apygardos teismuose metu. Dėl to iki teismų sprendimų priėmimo ieškovė neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo nepriimti atsakovo atliktų projektavimo darbų, už juos nemokėti ar reikšti pretenzijas, nes neturėjo pagrindo manyti, jog atsakovas projektavimo darbus atliko nekokybiškai (ieškovės pradinę poziciją, kad atsakovo parengtas projektas yra tariamai tinkamas, patvirtina aplinkybės, jog projektas buvo atsakingų asmenų patvirtintas bei jo pagrindu išduotas statybos leidimas namo rekonstrukcijai). Nekokybiškai topografijos nuotrauką parengusi IĮ „Zorotopa“ sutartiniuose projektavimo santykiuose su ieškove veikė kaip atsakovo subrangovas, pasitelktas išimtinai atsakovo iniciatyva. CK 6.650 straipsnio 3 dalis numato, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą o CK 6.256 straipsnio 4 dalis nustato, jog, kai prievolės neįvykdo ar netinkamai įvykdo įmonė, ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė/netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jei įstatymas ar sutartis nenumato kitaip. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad kompetentingų specialistų atliktą netinkamos topografinės nuotraukos parengimą sąlygojo ieškovės kaltė, nenugalima jėga ar kitos aplinkybės, šalinančios atsakovo kaip asmens, kuriam kaip specialistui ir juridiniam asmeniui taikomi aukštesni civilinės atsakomybės ir žinojimo standartai, atsakomybę.

142.Nepagrįstai konstatuota, kad ieškinys paduotas praleidus CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šioje byloje ieškinio senaties termino pradžia yra sietina ne su objektyviomis aplinkybėmis – darbų atlikimu ir perdavimu ieškovei 2007 metais, o su subjektyviuoju faktoriumi – momentu, kuomet ieškovei tapo aišku (ji sužinojo), kad jos teisės buvo pažeistos netinkamai sutartinius įsipareigojimus įvykdžiusio atsakovo. Ieškovė nurodytą aplinkybę sužinojo Vilniaus apygardos teismui 2010 m. vasario 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-385-492/2010 konstatavus, kad ieškovės sklypo topografinė nuotrauka ir eksplikacija neatitinka faktinės situacijos. Dėl to laikytina, kad CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2010 m. vasario 3 d. Ieškovė ieškinį Kauno miesto apylinkės teisme pateikė 2010 m. lapkričio 25 d., todėl nepraleido ieškinio senaties termino. Be to, ieškovė savo pažeistas teises pradėjo ginti nedelsdama – ieškinys AB „VST“ buvo pateiktas dar 2008 m.

15Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad atliekant topografinę nuotrauką, nebuvo privaloma pažymėti elektros oro liniją, nes projektuojant gyvenamojo namo pirmą aukštą su mansarda, topografinėje nuotraukoje parodomas požeminių komunikacijų plano pilnumas. Ieškovė, rekonstruodama namą, padidino namo aukštį ir nepaliko ugniasienės, dėl to elektros oro linijos laidai gali remtis į sieną. Projektavimo darbai buvo baigti ir ieškovei priduoti 2007 m. rugsėjo 12 d., statybos leidimas išduotas 2007 m. rugsėjo 30 d. Ieškovė ieškinį pirmosios instancijos teismui pateikė tik 2010 m. lapkričio 25 d., praleidusi ieškinio senaties terminą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo dalykas – statinio projektuotojo atsakomybė už pažeistą elektros apsaugos zoną po statinio rekonstrukcijos, suprojektuotos pagal faktinės situacijos neatitinkančią žemės sklypo topografinę nuotrauką. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimo.

19Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius ( 1,2 dalys). Bylos šalys pripažino faktinius sutartinius santykius statinio rekonstrukcijos projektavimo srityje, todėl apie atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų visetą spręstina pagal CK 6.245 – 6.249, 6,256, 6.257 straipsnių nuostatas (t.y. neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą (nuostolius) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos).

20Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų ir Vilniaus m. 2-jo apylinkės teismo civilinės bylos nr. 2-775-545/2009 pagal Z. V. ieškinį atsakovui AB „Vakarų skirstomieji tinklai‘ dėl įpareigojimo iškelti elektros liniją (tretieji asmenys - A. S. projektavimo biuras „Pelėdų kalnas“, individuali įmonė „Zorotopa“ ) medžiagos nustatyta, kad 2006 m. spalio 17 d. ieškovė pateikė prašymą Kauno m. savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento urbanistikos skyriui projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Prašymo priedų sąraše nurodė, jog prideda toponuotrauką. Ieškovė paaiškino, kad pridėtoji toponuotrauka buvo gauta savivaldybėje, padarant bendrų miesto planų dalies kopiją. 2006 m. spalio 18 d. minimas savivaldybės skyrius pateikė išvadą dėl projektavimo sąlygų nustatymo. Joje buvo pažymėta, kad AB „VST“ techninės sąlygos nereikalingos. 2006 m. lapkričio 7 d. buvo patvirtintas projektavimo sąlygų sąvadas nr. S-40-6-2111 gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstravimui ir naujai statybai. Jame nurodyta, jog techninės sąlygos inžinerinių tinklų tiesimui, rekonstravimui ir išsaugojimui iš AB „VST“ nėra reikalingos. 2007 m. pavasarį ieškovė kreipėsi pas atsakovę dėl šio gyvenamojo namo rekonstrukcijos, pristatant priestatą, projekto parengimo. Atsakovė pripažino, jog su ieškove buvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau nei viena šalis šios sutarties teismo siūlymu nepateikė. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad rekonstrukcijos projektas buvo daromas pagal projektuotojo užsakymu 2007 m. kovo mėn. trečiojo asmens įmonės „Zorotopa“ parengtą ieškovės žemės sklypo topografinę nuotrauką. Antžeminė elektros tinklų linija joje nėra pažymėta. Atsakovė pripažino, kad, nuvykus į projektuojamo statinio vietą, kur jau buvo pastatyti pamatai, šią liniją matė (paaiškino, jog virš pastato stogo buvo elektros laidai), teigė, jog linijos žymėjimas topografinėje nuotraukoje nebuvo būtinas.

212007 m. rugsėjo 12 d. ieškovė pateikė prašymą statybos leidimui gauti. Atsakovės parengtas projektas, kurio sudėtine dalimi yra 2007 m. kovo mėn. trečiojo asmens atlikta topografinė nuotrauka, buvo pateiktas projektavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovams, kad šios pagal savo kompetenciją patikrintų, ar statinio projektas yra parengtas laikantis jų išduotų projektavimo sąlygų, kaip to reikalavo LR Statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas.“ Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokole Nr. 40.10.SK1183 yra visų institucijų atstovų, išdavusių statinio projektavimo sąlygas, parašai, patvirtinantys, kad projektas parengtas, laikantis jų išduotų projektavimo sąlygų. Protokolo grafoje „išvada“ yra AB „VST“ Kauno m. skyriaus atstovo parašas, patvirtinantis, kad statinio projektas parengtas, laikantis išduotų projektavimo sąlygų.

22Pagal šį rekonstrukcijos projektą Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius 2007 m. rugsėjo 20 d. išdavė statybos leidimą Nr. 38-3GR615-564. Projekto ir leidimo pagrindu buvo atlikti ieškovės namo statybos rekonstrukcijos darbai.

23Nors ieškovė nepateikė valstybinės statinio priėmimo naudoti komisijos išvados apie atsisakymą priimti naudoti rekonstruotą statinį dėl to, kad prie jo yra neleistinai priartėjusi antžeminė elektros linija, aplinkybę, jog, norint baigti namo rekonstrukcijos darbus, reikia iškelti 0,38 kV ( - ) g. orinę elektros liniją tarp atramų jr.11/2-11/4, įrodo AB „VST“ 2007 m. gruodžio 20 d. raštas nr. 21000-4555. Ši aplinkybė patvirtinta ir įsiteisėjusiu 2009 m. birželio 3 d. Vilniaus m. 2-osios apylinkės teismo sprendimu, priimtu aukščiau nurodytoje civilinėje byloje pagal Z. V. ieškinį atsakovui AB „VST“ dėl įpareigojimo iškalti elektros liniją, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Atmesdamas Z. V. ieškinį teismas konstatavo, jog, sprendžiant dėl techninių sąlygų sąvado išdavimo, AB „VST“ Kauno skyriuje buvo derinamas ne elektros oro linijų iškėlimo klausimas, o požeminių komunikacijų plano pilnumas. Jei iki išvados dėl projektavimo sąlygų nustatymo pateikimo būtų nustatyta aplinkybė dėl būtinumo atlikti 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimą prie Z. V. gyvenamojo namo, statybos leidimas nebūtų išduotas arba Z. V. būtų įpareigota atlikti elektros linijos iškėlimo darbus savo lėšomis įstatymo nustatyta tvarka LR Energetikos įstatymo 11 str. 4 d. pagrindu. AB „VST“ kaltės dėl to, kad, ieškovei rekonstravus gyvenamąjį namą (padidėjus namo aukštingumui), prie namo sienos neleistinai priartėjo elektros linijų laidai, teismas nenustatė.

24Peržiūrėjus šį teismo sprendimą apeliacine tvarka, 2010 m. vasario 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi konstatuota, jog IĮ „Zorotopa“ parengtoje topografinėje nuotraukoje ir eksplikacijoje nėra pažymėta, kad šalia rekonstruojamo pastato būtų nutiesta 0,38 kV elektros oro linija, todėl 2007 m. kovo mėn. AB „VST“ Kauno skyriaus atstovas technikas H. K. suderino tik požeminių komunikacijų planą (nurodomos bylos 84-86 lapai). Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijai, išdavusiai statinio projektavimo sąlygas, pateiktuose dokumentuose nebuvo duomenų apie šalia ieškovės rekonstruojamo pastato esančią 0,38 kV elektros oro liniją, todėl pripažintas nepagrįstu ieškovės argumentas, kad AB „VST“ Kauno m. skyriaus inžinierius, pasirašydamas projektavimo sąlygas, neįsigilino į pateiktus dokumentus. Sprendė, kad atsakomybė dėl netinkamų dokumentų pateikimo tenka ne atsakovui, o ieškovei.

25Iš įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nagrinėjamoje byloje pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatas turinčiu prejudicinę reikšmę, konstatuotų aplinkybių darytina išvada, kad, prašant išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, 2006 m. ieškovė Kauno m. savivaldybei pateikė faktinės situacijos neatitinkančią žemės sklypo eksplikaciją, kurioje nebuvo pažymėta antžeminė elektros linija (b.l. 28, bylos nr. 2-775-545/2009 39-41 lapai). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė, tarp kurios ir ieškovės faktiniai sutartiniai projektavimo santykiai susiklostė 2007 metų pavasarį, nėra atsakinga dėl to, kad projektavimo sąlygų sąvade nebuvo reikalaujama AB „VST“ išduotinų techninių sąlygų elektros inžinerinių tinklų rekonstravimui. Prašant išduoti statybos leidimą, 2007 m. rugsėjo mėn. Kauno m. savivaldybei buvo pateiktas atsakovės rengtas statinio rekonstrukcijos projektas. Projektavimo dokumentuose yra analogiškai faktinės situacijos neatitinkanti 2007 m. kovo mėn. trečiojo asmens atlikta žemės sklypo topografinė nuotrauka. Atsakovė pripažino, kad apie minimą neatitikimą jai buvo žinoma iki prašymo statybos leidimui gauti pateikimo.

26Tuo vadovaujantis apeliantė pagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismo išvada apie atsakovės tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus parengti pastato rekonstrukcijos projektą yra neteisinga. Apie atsakovės pareigas apeliacine tvarka peržiūrimu sprendimu neteisingai spręsta, siejant jas su neprivaloma rengti techninio projekto elektrotechnine dalimi.

27CK 6.690 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad projektuotojo teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos užsakovo ir projektuotojo sutartyje. Šalims pripažinus sutartinių santykių buvimą, tačiau neteikiant jų tarpusavio teises ir pareigas nustatančios sutarties, apie projektuotojo teises ir pareigas spręstina pagal projekto parengimo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 14 straipsnį ir 2004-12-30 Aplinkos ministro įsakymu nr. D1-708 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“. Statybos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas įtvirtina bendrąją statinio projektuotojo pareigą pasirašyti statinio projektą, tuo prisiimant atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. STR 1.05.06:2005 1 priedo 1 punktas įpareigoją projekto vadovą, atstovaujant statytojo interesams ir nepažeidžiant projektuotojo interesų, užtikrinti, kad projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, invalidų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

28Vadovaujantis šia įstatymų leidėjo nuostata dėl projektuotojo atsakomybės, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, nors 2006 m. išduotame projektavimo sąlygų sąvade ir nebuvo reikalavimo techninių sąlygų inžinerinių tinklų rekonstravimui iš AB „VST“, projekto vadovė, žinodama, jog techninių sąlygų sąvado gavimui pateikta žemės sklypo eksplikacija bei statybos leidimo gavimui pateikta topografinė nuotrauka neatitinka faktinės situacijos, kad pagal juose užfiksuotus duomenis elektros linijas eksploatuojanti įmonė patikrino tik atitiktį požeminių komunikacijų plano pilnumui, apie neatitikimą (antžeminės elektros linijos buvimą) privalėjo pranešti atitinkamai savivaldybės institucijai (miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyriui), AB „VST“, arba informuoti statytoją apie galimas tokios neatitikties pasekmes. Apygardos teismas sprendžia, kad atsakovė, neatlikusi nurodytų veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti pagal projektuotojos prievolės užsakovui esmę, nustatytą Statybos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte ir STR 1.05.06:2005 1 priedo 1 punkte, pasielgė neteisėtai. Konkrečiomis aplinkybėmis ji nebuvo tiek apdairi, kiek būtina, todėl yra atsakinga už tai, kad AB „VST“ nepatikrino antžeminių oro linijų apsaugos atitikties projektiniams sprendiniams, pritariant statybos leidimo išdavimui. Pastaroji aplinkybė yra pakankama atsakovės kaltei pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį konstatuoti.

29Sutiktina su apeliante, kad, projektuotojai šios aplinkybės neatskleidus rekonstrukcijos projekto rengimo metu, ieškovei nebuvo suteikta galimybė pakoreguoti projektą, tokiu būdu išvengiant būsimų elektros linijos iškėlimo kaštų (STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 1 priedo 2.6 punktas). Tai pagrindžia, jog tarp elektros linijos iškėlimo išlaidų ir neteisėto atsakovės neveikimo yra priežastinis ryšys.

30Atsakovės nurodoma aplinkybė apie rekonstrukcijos projektavimą pagal esamus pamatus neįrodo galimybės parengti kitokį projektą nebuvimo. Apeliantė, neturėdama specialių žinių, atsakovei pateikus techninį namo rekonstrukcijos projektą pagal trečiojo asmens IĮ „Zorotopa“ parengtą topografinę nuotrauką, negalėjo suprasti, kad toponuotraukoje nėra atspindėtos virš jos žemės sklypo esančios elektros oro linijos ir dėl to pastato rekonstrukcijos projektas prieštarauja elektros tinklų apsaugos zonas reglamentuojantiems teisės aktams. Ši aplinkybė jai paaiškėjo tik civilinės bylos nr. 2-775-545/2009 nagrinėjimo teismuose metu, todėl, gavus statybos leidimą, iki nurodomos bylos baigties ji neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo nepriimti atsakovo atliktų projektavimo darbų, už juos nemokėti ar reikšti pretenzijas dėl nekokybiško projektavimo.

31Tų pačių argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą ir apie pirmosios instancijos teismo netinkamai nustatytą ieškinio senaties termino eigos pradžią pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį (CK 6.667 straipsnio 1 dalis). Ieškovė, reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškusi nepraėjus vieneriems metams nuo Vilniaus m. 2-jo apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje nr. 2-775-545/2009 įsiteisėjimo, ieškinio senaties termino nepraleido.

32Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas dėl teisės aktų reikalavimus atitinkančio atsakovės sutartinių pareigų vykdymo, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir netinkamai pritaikė materialinės teisės normas (CPK 182 straipsnio 2 punktas, 185 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Nustačius, kad, norint įteisinti rekonstruotą pastatą, reikia atlikti projekte ir jo pagrindu išduotame statybos leidime nenumatytus veiksmus (iškelti elektros liniją), nėra pagrindo projektą laikyti atitinkančiu statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 36.4 punktas, 1 priedo 1 punktas). Pagal CK 6.703 straipsnio 1 dalį projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbų rezultatą.

33Nekokybiškai topografijos nuotrauką parengusi IĮ „Zorotopa“ sutartiniuose projektavimo santykiuose su ieškove veikė kaip atsakovės subrangovė, pasitelkta išimtinai atsakovės iniciatyva ( pastarąją aplinkybę tretysis asmuo pripažino b.l. 77). CK 6.650 straipsnio 3 dalis numato, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o CK 6.256 straipsnio 4 dalis nustato, jog, kai prievolės neįvykdo ar netinkamai įvykdo įmonė, ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė/netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jei įstatymas ar sutartis nenumato kitaip. Atsakovė nepagrindė savo teiginio, kad, atliekant topografinę nuotrauką, oro linijos pažymėjimas nebuvo privalomas. Ji taip pat neįrodė savo atsikirtimų, kad konkrečiomis sąlygomis nebuvo galimybės parengti kitokį projektą, nei buvo parengtas, kad rekonstruoto statinio priėmimas naudoti nėra galimas dėl nukrypimo nuo projekto, o ne dėl pažeistos elektros oro linijų apsaugos, bei kad prie oro linijų buvo neleistinai priartėta ne dėl jų nepažymėjimo topografinėje nuotraukoje, o dėl rekonstrukcijos projekto pažeidimo (CPK 178 straipsnis).

34Nustačius techninio dokumento trūkumus, atsakovė pagal CK 6.703 straipsnio 2 dalį privalo užsakovės reikalavimu atlyginti nuostolius (nepateikus rangos sutarties, nėra galimybės nuspręsti apie kitokį šalių susitarimą). Apeliantė prašo priteisti iš atsakovės elektros linijos iškėlimo išlaidas, ieškinyje nurodo, jog pagal iškėlimo darbų sąmatą tai sudaro 5542 Lt, 1405 Lt už projektavimą bei 605 Lt už topografinę nuotrauką, tačiau byloje yra įrodymai tik apie oro linijos iškėlimo techninio projekto parengimo išlaidas 1405 Lt (ieškovė už šį projektą yra sumokėjusi 1205 Lt; b.l. 29- 31). Ieškovė nurodė, kad 2010 m. liepos 19 d. išduotas statybos leidimas elektros oro linijos iškėlimui, tačiau jo nepateikė. Byloje taip pat nėra įrodymų apie realiais ar būsimas elektros linijos iškėlimo išlaidas.

35Spręsdamas, ar techninio projekto parengimo įrodymas yra pakankamas konstatuoti, kad ieškovė turės išlaidų elektros linijos iškėlimui, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią asmens pageidaujami rekonstruoti ar perkelti energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeliamas, apmoka energetikos įmonei energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. Pagal LR energetikos ministro 2009-12-09 įsakymu nr. 1-246 patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų tinklų tarkos ir sąlygų (taikoma sutartiniams santykiams, kurie atsiranda pagal vartotojo (gamintojo) ir operatoriaus sutartis, sudarytas po šio įsakymo įsigaliojimo dienos) 49 punktą vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka operatoriaus išduotas projektavimo sąlygas, šio Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis projektavimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Energetikos objekto perkėlimo ir (ar) rekonstravimo išlaidas moka pageidavimą dėl tokio energetikos objekto perkėlimo ar rekonstravimo pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo šio Aprašo 43 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

36Vadovaujantis šiuo įstatyminiu reglamentavimu ir įvertinus tai, kad ieškovė nepateikė leidimo elektros linijos iškėlimui, iškėlimo projekto ir sąmatos, nėra pagrindo daryti išvadą apie tai, ar elektros linijos iškėlimo procedūra yra pradėta, ar ji bus galima bei spręsti apie šio proceso kaštus, kurie pagal teisinį reglamentavimą turi būti vertinami ne kaip būsimos išlaidos, o kaip realūs elektros energijos operatoriaus apskaičiuoti kaštai. Tokių įrodymų nepateikus negalima spręsti, kad ieškovė pagal CPK 178 straipsnio reikalavimus įrodė nuostolių dėl elektros linijos iškėlimo faktą, išskyrus 605 Lt išlaidas už naujos topografinės nuotraukos parengimą (aplinkybė, jog sudėtine projekto dalimi esanti topografinė nuotrauka neatitinka tikrovės, įrodyta).

37Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas. Ieškinys patenkintinas iš dalies. Atsakovė nepateikė domenų apie savo civilinės atsakomybės draudimą, todėl iš jos ieškovei priteistina 605 Lt už naujos topografinės nuotraukos parengimą ( CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškinį patenkinus 8 procentais, iš atsakovės ieškovei priteistina atitinkama dalis nuo 2874 Lt bylinėjimosi išlaidų (454 Lt žyminio mokesčio b.l. 9,96 ir 2420 Lt advokato pagalbos išlaidų b.l. 69) bei paskirstytinos 34 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos pirmosios instancijos teisme ir 15,50 Lt išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 3 dalis).

38Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

39Panaikinti 2011 m. lapkričio 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą. Priimti naują sprendimą. Ieškinį iš dalies patenkinti.

40Priteisti ieškovei Z. V. (a.k. ( - )) iš atsakovės A. S. projektavimo biuro „Pelėdų kalnas“ ( į.k. 135490390) 605 (šešis šimtus penkis) Lt nuostoliams atlyginti ir 230 (du šimtus trisdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš ieškovės Z. V. (a.k. ( - )) 45,50 ( keturiasdešimt penkis Lt 50 ct) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš atsakovės A. S. projektavimo biuro „Pelėdų kalnas“ ( į.k. 135490390) – 4,00 (keturis) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Šios sumos turi būti įmokėtos valstybinei mokesčių inspekcijai ( įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą nr LT 24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei Z. V.,... 4. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. V. apeliacinį... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Ginčo esmė... 7. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 7 552 Lt nuostoliams atlyginti, 5... 8. Nurodė, kad, nutarusi atlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ),... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 13. 1.Nepagrįsta išvada, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas netinkamai vykdė... 14. 2.Nepagrįstai konstatuota, kad ieškinys paduotas praleidus CK 6.667... 15. Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo sprendimo nekeisti.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Bylos nagrinėjimo dalykas – statinio projektuotojo atsakomybė už... 19. Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 20. Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų ir Vilniaus m. 2-jo apylinkės... 21. 2007 m. rugsėjo 12 d. ieškovė pateikė prašymą statybos leidimui gauti.... 22. Pagal šį rekonstrukcijos projektą Kauno miesto savivaldybės administracijos... 23. Nors ieškovė nepateikė valstybinės statinio priėmimo naudoti komisijos... 24. Peržiūrėjus šį teismo sprendimą apeliacine tvarka, 2010 m. vasario 3 d.... 25. Iš įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nagrinėjamoje byloje pagal CPK 182... 26. Tuo vadovaujantis apeliantė pagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos... 27. CK 6.690 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad projektuotojo teisės ir pareigos,... 28. Vadovaujantis šia įstatymų leidėjo nuostata dėl projektuotojo... 29. Sutiktina su apeliante, kad, projektuotojai šios aplinkybės neatskleidus... 30. Atsakovės nurodoma aplinkybė apie rekonstrukcijos projektavimą pagal esamus... 31. Tų pačių argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą ir apie... 32. Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Nekokybiškai topografijos nuotrauką parengusi IĮ „Zorotopa“... 34. Nustačius techninio dokumento trūkumus, atsakovė pagal CK 6.703 straipsnio 2... 35. Spręsdamas, ar techninio projekto parengimo įrodymas yra pakankamas... 36. Vadovaujantis šiuo įstatyminiu reglamentavimu ir įvertinus tai, kad... 37. Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas... 38. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Panaikinti 2011 m. lapkričio 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą.... 40. Priteisti ieškovei Z. V. (a.k. ( - )) iš atsakovės A. S. projektavimo biuro... 41. Priteisti iš ieškovės Z. V. (a.k. ( - )) 45,50 ( keturiasdešimt penkis Lt...