Byla 2A-385-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Neringos Švedienės, Andžej Maciejevski,

3sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,

4dalyvaujant atsakovo AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ atstovui adv. Daliui Baranauskui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-775-545/2009 pagal ieškovės Z. V. ieškinį atsakovui AB „Vakarų skirstomieji tinklai" dėl įpareigojimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovė Z. V. prašė įpareigoti AB „VST" patraukti oro linijos laidus nuo namo, esančio, „( - )“ į saugų atstumą, neatlygintinai, už atsakovo AB „VST" lėšas, priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuosavybės teisėmis turi žemės sklypą, esantį „( - )“, kuriame stovėjo gyvenamasis namas. Jį ieškovė nutarė rekonstruoti bei pristatyti priestatą. Dėl namo projekto rekonstrukcijos parengimo ji kreipėsi į A. S. projektavimo biurą „Pelėdų kalnas", kuris pagal išduotas projektavimo sąlygas parengė projektą, kurio atitikimą projektavimo sąlygoms patvirtino Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisija (yra ir AB „VST" Kauno m. skyriaus atstovo parašas). Išduoto statybos leidimo bei parengto projekto pagrindu buvo atlikti namo statybos darbai. Pastačius statinį, buvo pastebėta, kad prie namo sienos neleistinai priartėja elektros linijų laidai, t.y. jie remiasi į namą. Ieškovė kreipėsi raštu į AB „VST" dėl oro linijos laidų patraukimo, esančių prie „( - )“, namo į saugų atstumą, kad namą naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, t.y. sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, rizikos. Tačiau atsakovas į ieškovės pretenziją atsakė, kad namo rekonstrukcijos projektas AB „VST" nederintas. Ieškovės nuomone, toks atsisakymas yra bandymas išvengti atsakomybės, kadangi statybos leidime yra Kauno miesto skyriaus inžinieriaus R. K. parašas, patvirtinantis, kad projektas buvo derintas ir, kad jis parengtas laikantis projektavimo sąlygų. Projektavimo sąlygas parengia inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai, todėl jiems tenka visa atsakomybė dėl netinkamai parengtų projektavimo sąlygų ir jų įgyvendinimo, jie privalo pašalinti pažeidimus, o nagrinėjamu atveju patraukti oro linijų laidus į saugų atstumą, neatlygintinai, už savo įmonės lėšas.

8Atsakovas AB „Vakarų skirstomieji tinklai" prašė ieškinio netenkinti, iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad projektavimo dokumentuose yra faktinės situacijos neatitinkanti žemės sklypo topografinė nuotrauka ir eksplikacija. Iš teismui pateiktų žemės sklypo topografinės nuotraukos ir eksplikacijos nuorašų matyti, kad nurodytuose dokumentuose nepažymėta, kad į/ar šalia rekonstruojamo pastato butų nutiesta 0,38 kV elektros oro linija. Ieškovės pateiktame 20006-11-07 Projektavimo sąlygų sąvade Nr. S-40-6-2111 yra nurodyta, kad techninių sąlygų elektros inžinierinių tinklų tiesimui, rekonstravimui, išsaugojimui nereikalaujama. Atsakovas pažymėjo, jei AB „VST" būtų pateikti faktinę situaciją atitinkantys dokumentai, patvirtinantys, kad pastatas, esantys „( - )“ rekonstrukcijos metu neleistinai priartės prie 0,38 kV elektros oro linijos, Z. V. būtų išduotos techninės sąlygos minėtos 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimui. LR Ūkio ministro 2004-10-26 įsakymu Nr. 4-388 patvirtintos Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos objektų taisyklės nustato tvarką, kaip elektros tinklai iškeliami iš fiziniams asmenims priklausančio nekilnojamojo turto: elektros įrenginių iškėlimu suinteresuotas asmuo, t.y. Z. V. , AB „VST" turi pateikti paraišką 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimo techninėms sąlygoms gauti. Esant techninei galimybei iškelti 0,38 kV elektros oro liniją, Z. V. pagal AB „VST" išduotas technines sąlygas savo lėšomis turėtų parengti 0,38 kV elektros linijos iškėlimo projektą bei sąmatą ir AB „VST" pateikti prašymą atlikti 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimą. Minėtų dokumentų pagrindu turėtų būti pasirašoma sutartis, remiantis kuria AB „VST" atliktų būtinuosius 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimo darbus, o Z. V. apmokėtų 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimo išlaidas. Atsakovas pažymėjo, kad Z. V. teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipė į AB „VST" dėl 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimo, neparengė reikiamo projekto, nepasirašė reikiamos sutarties ir neapmokėjo 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimo sąnaudų, todėl ieškinys neturi būti tenkintas.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinio netenkino. Nusprendė išieškoti iš Z. V. l 000 Lt advokato procesinių dokumentų rengimo bei atstovavimo išlaidų AB „Vakarų skirstomieji tinklai" naudai, 56,24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Nurodė, kad energetikos objektai, priklausantys energetikos įmonėms, perkeliami žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės susitarimu kai žemės ir statinio savininkas apmoka energetikos įmonėms rekonstravimo ir perkėlimo išlaidas, pateikiant oro linijos iškėlimo projektą, sąmatą bei paraišką atlikti 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimą, todėl ieškovės Z. V. ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti šiuo darbus savo lėšomis, yra nepagrįstas ir atmestinas, nes tokia pareiga atsakovui nekildintina. Pažymėjo, kad AB „VST" Kauno skyriuje buvo derinamas ne elektros oro linijų iškėlimo klausimas, o požeminių komunikacijų plano pilnumas projektuojant gyvenamojo namo l aukštą su mansarda, todėl negalima teigti, kad su atsakovu buvo derintas būtent elektros oro linijų tinkamumo klausimas. Jei iki išvados dėl projektavimo sąlygų nustatymo pateikimo būtų buvusi nustatyta aplinkybė dėl būtinumo atlikti 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimą prie Z. V. gyvenamojo namo, statybos leidimas nebūtų išduotas arba Z. V. būtų įpareigota atlikti ginčo darbus savo lėšomis įstatymo nustatyta tvarka (LR Energetikos įstatymo 11 str. 4 d. pagrindu). Šiai aplinkybei paaiškėjus po gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbų atlikimo, ieškovei tenka pareiga savo lėšomis atlikti 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimą. Tokios pareigos atsakovas AB „VST" neturi, teismas nenustatė pastarojo kaltės dėl to, kad ieškovei rekonstravus gyvenamąjį namą (padidėjus namo aukštingumui), prie namo sienos neleistinai priartėjo elektros linijų laidai, kurie remiasi į namą. Elektros oro linija pastatyta 1963 metais, o 2003 m. buvo atlikti jos remonto darbai, kurių metu senosios atramos buvo pakeistos gelžbetoninėmis.

10Apeliaciniu skundu ieškovė Z. V. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - tenkinti ieškovės patikslintą ieškinį. Nurodė, kad statybos leidime yra du AB „VST" darbuotojų parašai: vieno darbuotojo parašas yra dėl požeminių komunikacijų, o kito darbuotojo bendrai, kad parengtas planas atitinka AB „VST" reikalavimus. Taigi parengtas planas buvo patikrintas atsakingų AB „VST" darbuotojų ir dėl elektros oro linijų, ir dėl požeminės komunikacijos, nes AB „VST" žinioje yra elektros energijos perdavimas ir elektros oro linijomis, ir požeminėmis komunikacijomis. AB „VST" yra įpareigota gaunant leidimą statybai derinti tiek dėl elektros oro linijų, tiek dėl požeminių komunikacijų, neišskiriant nei vienos elektros energijos perdavimo srities. Ieškovė pažymėjo, kad teismas turėjo atkreipti dėmesį, kad atsakovas, prisidengdamas skundžiamame sprendime minimais įstatymais bei nutarimais, negali pažeidinėti įstatymų ar nerūpestingai atlikti jam priskirtos funkcijos (šiuo atveju pasirašyti neįsigilinus į projektą). Nors dauguma LR įstatymų gina atsakovą, teismas privalėjo apginti pažeistas ieškovės teises, nes atsakovo darbuotojai neatsakingai atliko savo pareigą. Ieškovė teigė, kad pirmos instancijos teismas nesilaikė civilinio proceso įstatymo reikalavimo nustatyti ir išnagrinėti visas turinčias reikšmės faktines bylos aplinkybes, ir sprendimą priimti tik ištyrus visus įrodymus.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „VST" prašė ieškovės Z. V. apeliacinio skundo netenkinti, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, iš ieškovės Z. V. AB „VST" naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Nurodė, kad dokumentuose – toponuotraukoje ir eksplikacijoje, kurie buvo pateikti AB „VST", nebuvo pažymėta šalia pristatomo priestato nutiesta elektros oro linija, todėl apeliantės pirmosios instancijos teismui pateiktame 2006 m. lapkričio 7 d. Projektavimo sąlygų sąvade Nr. S-40-6-2111 ir yra nurodyta, kad techninių sąlygų elektros inžinierinių tinklų tiesimui, rekonstravimui, išsaugojimui nereikalaujama. Jei AB „VST" būtų pateikti faktinę situaciją atitinkantys dokumentai, patvirtinantys, kad pastatas, esantis „( - )“, rekonstrukcijos metu neleistinai priartės prie 0,38 kV elektros oro linijos, Z. V. būtų išduotos techninės sąlygos minėtos 0,38 kV elektros oro linijos iškėlimui. Atsakovas nesutiko su apeliantės teiginiu, kad su AB „VST" buvo suderintas jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo projektas. AB „VST" Kauno miesto technikas H. K. tik patvirtino IĮ „Zorotopa" parengtos žemės sklypo, „( - )“ , topografinės nuotraukos požeminių komunikacijų plano pilnumą. Prie rytinės gyvenamojo namo dalies statant priestatą pagal apeliantės pateiktus dokumentus nereikėjo keisti AB „VST" elektros oro linijų padėties ar jų perkelti į kitą vietą, todėl Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007 m. rugsėjo 12-13 d. protokole Nr.40.10.SK1183 nėra nurodyta, kad turi būti išduotos techninės sąlygos ginčo elektros oro linijos iškėlimui. Visi sprendimai buvo priimti atsižvelgiant į apeliantės pateiktus dokumentus, todėl ji prisiėmė riziką, susijusią su galimu pateikiamų dokumentų neatitikimu faktinei situacijai. Atsakovas nesutiko su apeliantės argumentais dėl 0,38 kV įtampos elektros oro linijos iškėlimo nuo pastato, esančio, „( - )“, atsakovo AB „VST" sąskaita. Nurodė, kad elektros įrenginių perkėlimo sąlygas reglamentuoja LR Energetikos įstatymas, kurio 11 str. 4 d. nustato reikalavimus energetikos objektams, kurie gali būti rekonstruojami ar perkeliami, nustato, kad, nesant statinio savininko ir energetikos įmonės susitarimo, perkeliama ar rekonstruojama žemės ar statinio savininko lėšomis.

12Atsakovės Z. V. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.).

14Ieškovei Z. V. nuosavybės teise priklauso 0,0794 ha žemės sklypas, jame esantys gyvenamasis namas, ūkio pastatai ir kiemo įrenginiai, esantys adresu „( - )“. Ieškovei priklausančio namo rekonstrukcijos projektą (l. 84-92) parengė A. S. projektavimo biuras „Pelėdų kalnas“ pagal Kauno m. savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento urbanistikos skyriaus 2006-11-07 išduotas projektavimo sąlygas (l. 74-76). Projektavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai pagal savo kompetenciją patvirtino, kad statinio projektas atitinka išduotas projektavimo sąlygas (STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“). Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007-09-12 posėdžio protokole Nr. 40.10.SK 1183 yra visų institucijų atstovų, išdavusių statinio projektavimo sąlygas, parašai, taip pat ir AB „VST“ Kauno m. skyriaus parašai (l. 13-14). Pagal parengtą projektą ir išduotą statybos leidimą rekonstravus pastatą, paaiškėjo, kad prie namo sienos neleistinai – arčiau negu 2 metrai apsaugos zona, priartėja elektros oro linijų laidai (l. 10-12).

15Lietuvos Respublikos energetikos 2002-05-16 įstatymo Nr. IX-884 11 str. 4 d. numato, kad energetikos objektai, priklausantys energetikos įmonėms, tačiau esantys kitų savininkų žemėje ar statiniuose, esant galimybei turi būti rekonstruojami ir perkeliami žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės susitarimu. Tuo atveju žemės ir statinio savininkas apmoka energetikos įmonėms rekonstravimo ir perkėlimo išlaidas.

16Apeliantės argumentai, kad namo rekonstrukcijos projektas buvo tinkamai derintas su atsakovo AB „VST“ atstovais, todėl jiems tenka atsakomybė už aplaidžiai atliktas pareigas, nes buvo pasirašyta neįsigilinus į projektą, ir dėl to atsakovui tenka pareiga savo lėšomis iškelti elektros oro linijos atramą, yra atmestini.

17Išvada dėl projektavimo sąlygų nustatymo 2006-10-18 Nr. I-40-6-2111, kurią pasirašė atsakovo AB „VST“ Kauno m. skyriaus inžinierius R. K. (l. 75), buvo pateikta pagal ieškovės 2006-10-17 prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kuriame nebuvo nurodytas poreikis techninėms sąlygoms elektros inžinerinių tinklų rekonstravimui (l. 77). Projektavimo sąlygų sąvade 2006-11-07 Nr. S-40-6-2111 nurodyta, kad techninių sąlygų elektros inžinierinių tinklų tiesimui, rekonstravimui, išsaugojimui nereikalaujama (l. 74). Ieškovės užsakymu IĮ „Zorotopa“ parengtoje topografinėje nuotraukoje ir eksplikacijoje nėra pažymėta, kad šalia rekonstruojamo pastato būtų nutiesta 0,38 kV elektros oro linija, taigi AB „VST“ Kauno skyriaus atstovas – technikas H. K. suderino tik požeminių komunikacijų planą (l. 84-86). Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijai, 2007-09-12 posėdžio protokolas Nr. 40.10.SK 1183, išdavusiai statinio projektavimo sąlygas, pateiktuose dokumentuose nebuvo duomenų apie šalia ieškovės rekonstruojamo pastato esančią 0,38 kV elektros oro liniją, todėl apeliantės argumentas, kad AB „VST“ Kauno m. skyriaus inžinierius pasirašydamas projektavimo sąlygas neįsigilino į pateiktus dokumentus yra nepagrįstas. Kad pastato, esančio, „( - )“ , rekonstrukcijos projektavimo dokumentuose yra faktinės situacijos neatitinkanti žemės sklypo topografinė nuotrauka ir eksplikacija, nėra pažymėtos elektros oro linijos, atsakomybė tenka pačiai ieškovei, pateikusiai žemės sklypo toponuotrauką ir eksplikaciją. Dėl šios aplinkybės nėra pagrindo reikalauti, kad atsakovas savo lėšomis iškeltų elektros oro linijos atramą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė ieškinį tenkinti.

18Apeliacinio skundo teiginių, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė neištyręs visų įrodymų byloje, apeliantė niekuo nepagrindė, nenurodė, kokias jos manymu reikšmingas aplinkybes dar turėjo vertinti teismas. Pirmosios instancijos teismo sprendime yra aptarti visi įrodymai, surinkti byloje, išdėstyti motyvai, kuriais remiantis atsisakyta tenkinti ieškinį. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą naikinti ar keisti.

19Atsakovas prašė iš ieškovės priteisti 1 512,50 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad byla nėra sudėtinga, atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės išdėstė tą pačią argumentaciją, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teisme, jo naudai iš apeliantės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1 000 Lt (CPK 98 str.). Taip pat iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistina 12,55 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti atsakovui AB „VST“ iš ieškovės Z. V. 1 000 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

23Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovės Z. V. 12,55 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Neringos Švedienės, Andžej Maciejevski,... 3. sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,... 4. dalyvaujant atsakovo AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ atstovui adv. Daliui... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovė Z. V. prašė įpareigoti AB „VST" patraukti oro linijos laidus nuo... 8. Atsakovas AB „Vakarų skirstomieji tinklai" prašė ieškinio netenkinti, iš... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinio... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė Z. V. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „VST" prašė ieškovės Z.... 12. Atsakovės Z. V. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Ieškovei Z. V. nuosavybės teise priklauso 0,0794 ha žemės sklypas, jame... 15. Lietuvos Respublikos energetikos 2002-05-16 įstatymo Nr. IX-884 11 str. 4 d.... 16. Apeliantės argumentai, kad namo rekonstrukcijos projektas buvo tinkamai... 17. Išvada dėl projektavimo sąlygų nustatymo 2006-10-18 Nr. I-40-6-2111, kurią... 18. Apeliacinio skundo teiginių, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą... 19. Atsakovas prašė iš ieškovės priteisti 1 512,50 Lt advokato pagalbos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti atsakovui AB „VST“ iš ieškovės Z. V. 1 000 Lt advokato... 23. Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovės Z. V. 12,55 Lt procesinių...