Byla 1V-1
Dėl Šakiu rajono apylinkes teismo 2008-02-26 nutarties, kuria kaltinamojo G. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) atžvilgiu byla išskirta ir bylos nagrinejimas jo atžvilgiu atidetas, nutarta byla toliau nagrineti kaltinamuju A. B., G. J., T. J. ir T. Ž. atžvilgiu

1Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Valdas Vitunskas, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant gynejui advokatui Vaclovui Kaminskiui, teismo posedyje išnagrinejo kaltinamojo G. M. gynejo advokato Valdemaro Stanciko skunda del Šakiu rajono apylinkes teismo 2008-02-26 nutarties, kuria kaltinamojo G. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu byla išskirta ir bylos nagrinejimas jo atžvilgiu atidetas, nutarta byla toliau nagrineti kaltinamuju A. B., G. J., T. J. ir T. Ž. atžvilgiu, ir

2n u s t a t e :

3Šakiu rajono apylinkes teismas 2008 m. vasario 26 d. nutartimi kaltinamojo G. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu byla išskyre ir bylos nagrinejima jo atžvilgiu atidejo, buvo nutarta byla toliau nagrineti kaltinamuju A.B., G. J, T. J. ir T. Ž. atžvilgiu.

4I 2008-02-26 10 val. paskirta posedi neatvyko kaltinamasis G. M., jo gynejas advokatas V. S. nurode, kad jo ginamasis del pablogejusios sveikatos yra Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, kur šiuo metu stacionariai gydosi.

5Posedžio metu prokurore praše išskirti byla G. M. atžvilgiu, nes jis del ligu nebe pirma karta neatvyksta i teismo posedžius ir tuo trukdo byla operatyviai išnagrineti, del jo ligu atideti keli teismo posedžiai, nera aišku kada jis pasveiks.

6Nukentejusioji, jos atstovas, kiti kaltinamieji ir ju gynejai su prokurores prašymu pilnai sutiko, todel teismas tenkino prokurores prašyma.

7Nutartyje nurodyta, jog iš byloje esancios Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre 2008-02-15 rašto Nr. RS07-697 matyti, kad G. M. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre gydytas nuo 2007-10-10 iki 2007-11-30, diagnoze : šizoafektinis sutrikimas, iš advokato V.Stanciko rašto, kad G. M. ten gydomas yra šiuo metu, kiek truks gydymas nera aišku, nes iki teismo posedžio pradžios G. M. gydantys gydytojai apie tai nepraneše teismui. G. M. gydymasis Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre trukdo bylos nagrinejimui, todel jo atžvilgiu byla išskirtina ir jos nagrinejimas atidedamas.

8Kaltinamojo G. M. gynejas advokatas V. S. skundu prašo panaikinti Šakiu rajono apylinkes teismo 2008 m. vasario 26 d. nutarti, kuria baudžiamoji byla kaltinamojo G. M. atžvilgiu išskirti ir jos nagrinejimas atidetas. Skunde nurodoma, jog apylinkes teismo priimtas nutartis yra neteiseta ir nepagrista, o butent, priimtas nutartis prieštarauja LR BPK 254 str. 2 d. nuostatoms, be to, konkreciu atveju susipažinus su nagrinejamos bylos medžiaga matyti, jog byloje esantys nukentejusiosios parodymai yra nenuoseklus, skirtingi bei didžiaja dalimi prieštarauja byloje esancioms specialistu išvadoms. Tad siekiant pašalinti bet kokius nukentejusiosios parodymu prieštaravimus ja butina apklausti teisme nagrinejant byla. Šioje apklausoje turi teise dalyvauti G. M., priešingu atveju butu pažeista jo teise i gynyba, taipogi, itariamieji/kaltinamieji pareiškus jiems galutinius itarimus visi atsisake duoti parodimus, tad tokiu atveju jeigu A. Butkus, G. Juknius, T. J. ir T. Ž. priimtu sprendima ir bylos nagrinejimo metu duotu parodymus teisme G. M. turi teise dalyvauti ju apklausose bei jiems betarpiškai užduoti aktualius klausimus, nes velgi pažymetina, kad G. M. betarpiškai apribojus galimybe dalyvauti teismo posedyje, butu pažeista jo teise i gynyba, taip pat, atkreiptinas demesys, kad bylos išskyrimas neigiamai itakos ir pati proceso operatyvuma bei ekonomiškuma. Tuo atveju jeigu bylos butu išskirtos, ju nagrinejimas pareikalaus ženkliai daugiau tiek laiko, tiek materialiu sanaudu, kadangi visi proceso dalyviai tures dalyvauti dviejuose identiškuose procesuose. Pažymetina, kad bent iš dalies apribojus galimybe bent vienam proceso baigtimi suinteresuotam dalyviui betarpiškai dalyvauti abiejuose procesuose butu ne tik pažeistos ju teises i teisinga procesa, gynyba, rungimasi, bet ir prieštarautu proceso išsamumo principui.

9Gynejo advokato V. S. skundas atmestinas, kaip nepagristas.

10Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str., teisingai išsprende bylos išskyrimo ir atidejimo klausima, kaltinamojo G. M. atžvilgiu. Apeliacines instancijos teismas susipažines su pateikta medžiaga nustate, jog apylinkes teismas turedamas tam pakankama pagrinda, kaltinamojo G. M. atžvilgiu išskyre byla ir atidejo išskirtosios bylos nagrinejima, o butent, kaip matyti iš byloje surinktu procesiniu dokumentu, kaltinamasis G. M. i 2008-02-26 10 val. paskirta posedi neatvyko, jo gynejas advokatas V. S. nurode, kad jo ginamasis del pablogejusios sveikatos yra Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, kur šiuo metu stacionariai gydosi, atžymetina tai, kad i paskirtus teismo posedžius kaltinamasis G. M. neatvyksta nebe pirma karta, tokiu budu, kaltinamojo neatvykimas i teisma trukdo byla operatyviai ir per kuo trumpesni laika, išnagrineti, kitaip tariant vilkinasi bylos procesas, posedžiai, kaip mineta, atideti del jo ligos ir nera aišku kada jis pasveiks. Aplinkybes patvirtinancios, kad kaltinamasis serga yra šios, o butent, iš byloje esancios Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre 2008-02-15 rašto Nr. RS07-697 matyti, kad G. M. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre gydytas nuo 2007-10-10 iki 2007-11-30, diagnoze : šizoafektinis sutrikimas, iš advokato V.Stanciko rašto, kad G. M. ten gydomas yra šiuo metu, kiek truks gydymas nera aišku, nes iki teismo posedžio pradžios G. M. gydantys gydytojai apie tai nepraneše teismui. Todel teismui nustacius, jog kaltinamojo liga gali testis ir, kaip matyti, jau tesiasi, ilgesni laiko tarpa ir tuo yra apsunkinti paskirti teisiamieji posedžiai, serganciojo kaltinamojo atžvilgiu byla ne tik gali, bet ir turi buti išskirta ir atideta, o byla del kitu kaltinamuju nagrinejama toliau, aišku toks sprendimas priimamas laikantis esmines salygos, jog negalima bylos išskirti jos išsamumo saskaita, jeigu atskiras nagrinejimas kenkia nagrinejimo teisme išsamumui, tuomet turi buti atidetas visos bylos nagrinejimas, kaip matyti, teismas laikesi minetos salygos ir pagristai kaltinamojo G. M. atžvilgiu byla išskyre ir atidejo išskirtos bylos nagrinejima, nenustates, jog bylos išskyrimas trukdys išsamiai ir per kuo trumpesni laika, išnagrineti byla.

11Tokiu budu, pirmos instancijos teismo priimta nutartis yra teiseta ir pagrista, jos naikinti skundo motyvais istatyminio pagrindo nera.

12Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

13

14Gynejo advokato V. Stanciko skunda atmesti ir palikti galioti Šakiu rajono apylinkes teismo 2008 m. vasario 26 d. nutarti.

15Nutartis galutine ir neskundžiama.

Ryšiai