Byla 2S-2369-520/2011
Dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo atsakovams „LNTV“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Finiens“ (trečiasis asmuo AB „Swedbank“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo atsakovams „LNTV“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Finiens“ (trečiasis asmuo AB „Swedbank“),

Nustatė

2Ieškovas UAB „Norfos mažmena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančia 2010-10-20 pirkimo-pardavimo sutartį, registro (duomenys neskelbtini), pagal kurią UAB „LNTV“ pardavė pastatą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtą indeksu (duomenys neskelbtini), 4 643,82 kv. m bendro ploto, esantį (duomenys neskelbtini), pirkėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“; pripažinti negaliojančia 2011-09-09 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pardavė pastatą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtą indeksu (duomenys neskelbtini), 4 463,82 kv. m bendro ploto, esantį (duomenys neskelbtini), pirkėjui UAB „Finiens“; pripažinti negaliojančia 2010-10-20 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią UAB „LNTV“ pardavė negyvenamąsias patalpas: (i) dirbtuves, pažymėtas (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra patalpa: (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas (duomenys neskelbtini), 32,38 kv. m ploto, (ii) 726/1000 kitų statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), pirkėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“; pripažinti negaliojančia 2010-10-20 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią UAB „LNTV“ pardavė: (i) dirbtuves, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 179,51 kv. m ploto, (ii) kitus statinius (inžinerinius)- kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), pirkėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“; taikyti restituciją, grąžinti UAB „LNTV“ pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtą indeksu 2(duomenys neskelbtini), 4 643,82 kv. m ploto, esantį (duomenys neskelbtini), įpareigoti UAB „LNTV“ grąžinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ visa tai, ką gavo pagal 2010-10-20 pirkimo-padavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini); įpareigoti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ grąžinti UAB „Finiens“ visa tai, ką gavo pagal 2011-08-09 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini); taikyti restituciją, grąžinti UAB „LNTV“ negyvenamąsias patalpas: (i) dirbtuves, pažymėtas R-19, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra patalpa: (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas (duomenys neskelbtini), 32,38 kv. m ploto, (ii) 726/1000 kitų statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini); įpareigoti UAB „LNTV“ grąžinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ visa tai, ką gavo pagal 2010-10-20 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini); taikyti restituciją, grąžinti UAB „LNTV“ (i) dirbtuves, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 179,51 kv. m ploto, (ii) kitus statinius (inžinerinius)- kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini); įpareigoti UAB „LNTV“ grąžinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ visa tai, ką gavo pagal 2010-10-20 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad jis ieškinį reiškia actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.), t. y. jis, kaip kreditorius, turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, nes šie sandoriai pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises, o skolininkas apie tai žinojo. Ieškovas, reikalaudamas pripažinti sandorius negaliojančiais ir taikyti restituciją, pateiktu ieškiniu įrodinėja actio Pauliana instituto taikymo sąlygas, t. y. kad jis turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, kad ginčijami sandoriai pažeidžia jo teises, kad nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas, kad skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, kad skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises, kad trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinus sandorius, buvo nesąžiningas, kad jo reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą tiek, kiek būtina jo reikalavimams patenkinti. Restitucija taikytina dėl to, kad pagal CK 6.145 str. 1 d. restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, išaiškino ieškovui, kad jis turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą. Nurodė, kad ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis perleistas nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), ir (duomenys neskelbtini), bei taikyti restituciją. Nuosavybės teisė (viena iš daiktinių teisių) atsirado pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu, kuri yra ginčijama, kad nors reikalavimas dėl restitucijos taikymo yra išvestinis, tačiau jis tiesiogiai susijęs su atsakovų daiktinėmis (nuosavybės) teisėmis į ginčo dalyką. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal CPK 31 str. 1 d. ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu yra teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 7 str. nekilnojamasis turtas, kurį taikant restituciją, prašoma grąžinti, yra Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo veiklos teritorijoje, padarė išvadą, jog ieškinys teismingas Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, todėl CPK 137 str. 2 d. pagrindu ieškinį atsisakė priimti.

4Ieškovas UAB „Norfos mažmena“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti, ieškinio priėmimo klausimą grąžinti nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui. Nurodo, kad teismas netinkamai identifikavo ieškinio rūšį ir ieškinio dalyką. Actio Pauliana ieškinys nėra ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, actio Pauliana instituto paskirtis- ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimų patenkinimą. Tai, kad actio Pauliana ieškinys nėra ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, spręstina ir iš to, kad kasacinio teismo praktikoje toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis ieškinys, apmokamas ne proporciniu, tačiau bendruoju (fiksuotu) žyminiu mokesčiu. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2011-05-27 nutartyje išaiškino, jog jeigu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuojamas kaip neturtinis, taip pat nurodė, jog actio Pauliana ieškiniu kreditorius siekia atkurti skolininko mokumą ir taip apginti savo pažeistas teises, patenkinus actio Pauliana ieškinį, restitucija taikoma tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims, o ieškovui (kreditoriui) turto nepriteisiama, todėl toks ieškinys yra neturtinis. Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog actio Pauliana teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 str. taisykles. Kadangi actio Pauliana nėra ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, byla pagal bendrojo teismingumo taisykles nagrinėtina pagal atsakovų UAB „LNTV“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ buveinių vietą Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme.

5Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

6Apeliacinės instancijos teismo teisėja, išnagrinėjusi atskirojo skundo argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, konstatavęs, jog ieškinys pateiktas pažeidžiant teismingumo taisykles.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Norfos mažmena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti pirkimo-pardavimo sandorius negaliojančiais, taikyti restituciją. Savo ieškinį grindžia actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.). t. y. siekia įrodyti actio Pauliana instituto taikymo sąlygas ir pripažinti, jog atsakovų sudaryti sandoriai, kurių jie neprivalėjo sudaryti, pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises, o atsakovai apie tai žinojo. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011-10-27 nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį, konstatavęs, kad ieškinys teismingas Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, t. y. kad nuosavybės teisė (viena iš daiktinių teisių) atsirado pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu, kuri yra ginčijama, kad nors reikalavimas dėl restitucijos taikymo yra išvestinis, tačiau jis tiesiogiai susijęs su atsakovų daiktinėmis (nuosavybės) teisėmis į ginčo dalyką, kad pagal CPK 31 str. 1 d. ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu yra teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. Ieškovas dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties padavė atskirąjį skundą, kurį grindžia tuo, kad teismas netinkamai identifikavo ieškinio rūšį ir ieškinio dalyką, kad actio Pauliana ieškinys nėra ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, kad actio Pauliana instituto paskirtis- ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimų patenkinimą, kad actio Pauliana ieškinio teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 str. taisykles, t. y. byla pagal bendrojo teismingumo taisykles nagrinėtina pagal atsakovų UAB „LNTV“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ buveinių vietą Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme. Su šiais ieškovo atskirojo skundo argumentais sutiktina.

8Sprendžiant bendrojo ir išimtinio teritorinio teismingumo atribojimo klausimą, lemiamą reikšmę turi nagrinėjamo ginčo sąsaja su nekilnojamojo daikto teisiniu režimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-672/2006). Kaip jau minėta, ieškovas ieškinį pareiškė CK 6.66 str. pagrindu, t. y. jis, kaip kreditorius, ginčija skolininko sudarytus sandorius (pirkimo-pardavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis ir taikyti restituciją), kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, nes šie sandoriai pažeidžia jo, kaip kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ir, reikalaudamas pripažinti sandorius negaliojančiais ir taikyti restituciją, pateiktu ieškiniu įrodinėja actio Pauliana instituto taikymo sąlygas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo tokio nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises; kreditorius, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad tuo atveju, kai ieškovas neprašoma priteisti lėšų ar kito turto, bet siekia atkurti nesąžiningo skolininko (atsakovo) mokumą ir taip apginti savo, kaip kreditoriaus, teises, ieškinio patenkinimo atveju, taikant restituciją skolininko naudai, teismo sprendimu ieškovui nebūtų priteista lėšų, kito turto ar suteikta kitos turtinės naudos, todėl jo turtinė padėtis nepasikeistų, o tiesioginių turtinių padarinių atsirastų tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims (atsakovams) ir padarė išvadą, kad toks ginčas nėra tiesiogiai susijęs su turtu, jis kilo ne dėl lėšų ar kito konkretaus turto priteisimo, o dėl kreditoriaus teisių gynimo, pripažįstant skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu ir taip atkuriant jo mokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011). CPK 31 str. 1 d. nustato, kad nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui teismingi ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus dėl sutuoktinių turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, dėl arešto nekilnojamajam daiktui panaikinimo.

9Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus apie tai, kad actio Pauliana ieškiniai nėra tiesiogiai susiję su turtu, kad pagal CPK 31 str. 1 d. nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui teismingi ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, konstatuoja, kad ieškovo ieškinio teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 str., o ne CPK 31 str. taisykles, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl ieškinio priėmimo grąžintinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

11Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinio priėmimo perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai