Byla 2-416-454/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovei advokato padėjėjai Agatai Staševskajai, nedalyvaujant atsakovui A. G., dalyvaujant jo atstovei advokato padėjėjai Donatai Berezinaitei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovo atstovė patikslino reikalavimus posėdžio metu ir prašė priteisti iš atsakovo 26303,33Lt skolos už patalpų nuomą, 7483,35Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 327,69Lt skolą už eksploatacines išlaidas, 12009,71Lt delspinigių nuo 2012-04-19 iki 2012-10-15, 7809,10Lt kompensuojamų palūkanų, 7,75%metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 1312,-Lt žyminio mokesčio, bylinėjimosi išlaidas, grąžinti 146,-Lt permokėto žyminio mokesčio (IIt b.l. 10,11).

3Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad 2008-02-01 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta 85 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), Kaune, nuomos sutartis. Sutarties 4.2 punkte numatyta, kad nuomininkas moka kas mėnesinį nuomos mokestį, kurio dydis 1870 Lt, kuris žodiniu susitarimu buvo sumažintas iki 1000 Lt nuo 2012 m. sausio 1 d. Atsakovas ieškovo atžvilgiu turi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, t.y. nėra sumokėjęs dalies nustatyto nuomos ir komunalinių mokesčių pagal PVM sąskaitas-faktūras. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal sutartį įsipareigojo sumokėti 0,2 procentų delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, ieškovas prašo priteisti 2346,56Lt delspinigius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu prašo priteisti 7809,10Lt kompensuojamų palūkanų bei 7,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, grąžinti permokėtą 146,-Lt permokėto žyminio mokesčio.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko iš dalies. Atsakovas sutiko dėl 12234,-Lt skola už nuomą, 5979,91Lt už elektrą, kitoje dalyje prašė ieškinį atmesti. Atsakovo ieškovė posėdyje paaiškino, kad ieškovas nesilaikė sutarties sąlygų – patalpos buvo netinkamai šildomos, sąskaitos perrašinėjamos, buvo žodinis susitarimas, jog nuo 2009-01-01 nuomos mokestis bus 1000,-Lt, laiku nepateikdavo sąskaitų apmokėjimui. Ieškinys neįrodytas ir nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovas ir atsakovas 2008-02-01 sudarė 85 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), Kauno miesto savivaldybė, nuomos sutartį (1t. b.l. 9-11). Sutarties 4.2. punkte numatyta, kad nuomininkas moka kasmėnesinį nuomos mokestį, kurio dydis yra 1870,Lt , kuris žodinių susitarimu buvo sumažintas iki 1000,-Lt. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad šis mokestis žodiniu susitarimu buvo sumažintas nuo 2012-01-01 bei 2010-01-01 (1t. b.l. 1,3). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nuomos mokestis buvo sumažintas nuo 2009-01-01(1t. b.l. 131).

7Pagal CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). CK 6.200 str. numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal CK 6.487 str. 1 d. bei 6.530 str. 1 d. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje pateikta skolos, delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo lentelė 2012-10-15 dienai (2t. b.l. 99-101). Šioje lentelėje nurodyta, kad nuo 2010-01-04 nuomos mokestis skaičiuojamas po 1000,-Lt. Atsakovo teigimu, jog žodiniu susitarimu numos mokestis sumažintas nuo 2009-01-01. šią aplinkybę įrodinėja 2009-01-03 prašymu (1t. b.l. 136). Atsakovo prašymo kopija patvirtinta paties atsakovo, nėra duomenų, jog šis prašymas buvo siunčiamas ieškovui. Tikėtina, kad buvo vedamos derybos tarp šalių dėl nuomos mokesčio sumažinimo, tačiau tai neįrodo, kad tokios derybos buvo išspręstos teigiamai. Pateiktos lentelės skiltyje „Nepriemoka (skola)“ matyti, kad atsakovas pagal pateiktas apmokėjimui sąskaitas-faktūras nepilnai apmokėdavo, susidarydavo skola. Todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo teigimu, kad nuomos mokestis sumažėjo nuo 2009 metų, nes ieškovas sumažintą nuomos kainą pradėjo skaičiuoti nuo 2010 metų sausio mėnesio. Ieškovo atstovės teigimu, nuomos mokestis neskaičiuojamas nuo 2012 metų gegužės mėnesio. Atsakovas nurodė, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2012-04-01(1t. b.l. 138). Šio prašymo kopija pateikta patvirtinta apie jos tikrumą paties atsakovo, nėra patikimo patvirtinimo, kad šis dokumentas buvo ieškovo gautas. Todėl laikytina, kad tarp šalių nuomos santykiai pasibaigė 2012 metų balandžio mėnesį. Atsakovas nepateikė teismui kitų įrodymų, kad atsižvelgiant į ieškinio pagrindą ir dalyką yra visiškai įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu už patalpų nuomą, nenuginčijo ieškovo paskaičiavimų (2t. b.l. 99-101) pagrįstumo, todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti 26303,33Lt skolą už nuomą yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178 str.).

8Dėl įsiskolinimo už elektros energiją.

9Atsakovas naudodamasis patalpomis privalėjo mokėti už sunaudotą elektros energiją. Ieškovas pagal nuomos sutartį sąskaitas už sunaudotą elektros energiją privalėjo pateikti kiekvieną mėnesį. Patalpos nuomojamos nuo 2008 metų vasario mėnesio. Pirmoji sąskaita už sunaudotą elektros energiją apmokėjimui buvo pateikta tik 2009-12-31. Ieškovo atstovė paaiškino, kad iki to laiko buvo nurašinėjami tik skaitliuko rodmenys, vėliau sąskaitos nebuvo pateikiamos kiekvieną mėnesį. Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovo nurodytas aplinkybes, keletą kartų perskaičiavo įsiskolinimą už elektros energiją. Galutinai patikslinus reikalavimus posėdžio metu, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7483,35Ltskolos už suvartotą elektros energiją (2t. b.l. 101). Atsakovas sutiko, kad skolingas yra 5979,91Lt. Atsakovo atstovė nurodė, kad sąskaitos išrašinėjamos buvo ne kiekvieną mėnesį, keletą kartų perskaičiavus, keitėsi skolos dydis, buvo išrašyta 2013-07-02 sąskaita, tai yra, po ieškinio padavimo teisman. Byloje apklausta liudytoja Napalkina paaiškino, kad nuomojo patalpas ten pat kur ir ieškovas. Sąskaitose nurodytos sumos neatitiko realaus elektros energijos suvartojimo. Ieškovo atstovė nurodė, kad tikrai buvo neteisingai nurašyti skaitiklio rodmenys, pastebėjus neatitikimus, buvo perskaičiuojama. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, darytina išvada, jog ieškovas nesugebėjo tinkamai vykdyti elektros energijos apskaitą bei paskirstyti apmokėjimus tarp nuomininkų. Atsakovui apmokant nepilnai pateiktas sąskaitas, ieškovo buhalterijoje buvo dengiami senesni įsiskolinimai, neišskiriant mokėjimų už nuomą, elektros energiją bei kitus mokesčius. Atsakovas sutinka, jog už elektros energiją yra skolingas 5979,91Lt (2t. b.l. 41). Todėl laikytina, kad šioje dalyje ieškinys įrodytas ir tenkintinas, o kitoje dalyje atmestinas kaip neįrodytas.

10Dėl įskolinimo už eksploatacines išlaidas.

11Ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 327,69Lt įsiskolinimą už eksploatacines išlaidas (2t. b.l. 100-101). Sąskaitose-faktūrose už elektros energiją nurodytos ir sumos, prašomos priteisti iš atsakovo ir už eksploatacines išlaidas. Pažymėtina, kad šioje byloje teismas nėra įstatymo įpareigotas veikti aktyviai rinkdamas įrodymus, nes ginčas yra privataus pobūdžio, taigi, įrodinėjimo procese, galiojant rungimosi principui (CPK 12 str.) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 str.), kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu, o teismas, remdamasis į bylą pateiktų įrodymų visuma, priima tam tikrą procesinį sprendimą. Jos taip pat nėra pagrįstos, neįrodytos, neaišku kaip ir už kokias paslaugas paskaičiuotos, ar ieškovas iš tiesų turėjo tokio dydžio išlaidas ir kokiu principu jas paskirstė patalpų nuomininkams. Neįrodžius šių duomenų pagrįstumo, šios išlaidos neturi būti priteisiamos.

12Dėl delspinigių.

13Ieškovas paskaičiavo už 180 dienų delspinigius, nes atsakovas atlikdavo mokėjimus vėluodamas, šiuo metu pilnai nėra atsiskaitęs. Ieškovas priskaičiavo 12009,71Lt delspinigių nuo 2012-04-19 iki 2012-10-15 bei 7809,10Lt kompensuojamų palūkanų (2t. b.l. 101). Akivaizdu, kad pasibaigus nuomos santykiams, atsakovas nėra pilnai atsiskaitęs pagal nuomos sutartį su ieškovu. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 str. 1 ir 4 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK. 6.258 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos sutarties turinio, šalys susitarė, jeigu nuomininkas nesumoka nuomos mokesčio sutartyje numatytu laiku, jis privalo mokėti nuomotojui 0,2% dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tai šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalys netesybų mokėjimo sąlygą sutarties pažeidimo atveju gali nustatyti užtikrindamos bet kokius sutartinius teisinius santykius (CK 6.156 str.). Nustačius, kad atsakovas pažeidė savo prievolinius įsipareigojimus, todėl turi sumokėti ieškovui skolą pagal PVM sąskaitas – faktūras ir netesybas/palūkanas. Ieškovas iš atsakovo reikalauja delspinigių ir palūkanų pagal CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str. Iš skolos, delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo lentelės (2t. b.l. 99-101) matyti, kad ieškovas paskaičiavo įstatymines palūkanas, pagal CK 6.210 str. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. už tą patį laikotarpį. Taigi akivaizdu, kad ieškovas be delspinigių reikalavo iš atsakovo ir palūkanų, atliekančių kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, taigi iš anksto numato tokių nuostolių minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., CK 6.261 str.). Pastebėtina, kad tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių. Pažymėtina, kad palūkanų, atliekančių kompensacinę funkciją, ir netesybų institutai turi bendrų bruožų. Esminis panašumas, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Ieškovo reikalavimai priteisti ir delspinigius, ir palūkanas reiškia dvigubos atsakomybės taikymą atsakovui, o ieškovui nepagrįstą praturtėjimą. Taip pat pastebėtina, kad tokios pozicijos yra laikomasi ir teismų praktikoje (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis c.b. Nr. 2A-863-160/2013; Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartis c.b. Nr. 2A-284-464/2012). Dvigubos atsakomybės už tą patį sutartinės prievolės pažeidimą taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei sutartinės civilinės atsakomybės kompensacinei prigimčiai, nes tiek delspinigiai, tiek įstatyminės (materialiosios) palūkanos, numatytos CK 6.261 str., atlieka tą pačią kompensacinę funkciją. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius buvo patenkintas ir jų suma apima palūkanas, ieškovas patirtų nuostolių dydžio neįrodinėjo. Iš byloje esančių skolos paskaičiavimo lentelės (2t. b.l. 99-101) matyti, kad prašomos priteisti palūkanos bei delspinigiai yra apskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkas neturi prievolės už tą patį laikotarpį kartu mokėti sutartyje numatytus delspinigius ir įstatyme įtvirtintas kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas, kadangi netesybų principą įgyvendina šalių sutarti delspinigiai, priešingu atveju skolininkui būtų pritaikyta dvigubos atsakomybės forma (LAT 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-830/2003). Siekiant nustatyti, ar ieškovo reikalavimo dėl 7809,10Lt palūkanų tenkinimas pažeistų atsakovo teises, svarbu išsiaiškinti minėtų palūkanų paskirtį. Nustatyta, kad šalys sutartimi susitarė dėl konkrečių delspinigių dydžio, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų susitarusios dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo. Vadinasi, 7809,10Lt sumos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Tokiu atveju, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimo dėl delspinigių ir 7809,10Lt palūkanų iš atsakovo priteisimo tenkinimas įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovo teisėtus interesus.

14Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina išvada, kad atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui būtent delspinigius, o ne palūkanas, todėl, teismui tenkinant ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, reikalavimas priteisti 7809,10Lt kompensacinių palūkanų yra nepagrįstas, todėl atmestinas, o reikalavimas dėl 12009,71Lt delspinigių nuo 2012-04-19 iki 2012-10-15 yra įrodytas ir tenkintinas.

15Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. bei 3 str. 4 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo konkrečiu atveju, 2012-06-29 paskelbtą 0,75 proc. VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 7,75 proc., todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7,75 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 26303,33Lt sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos - 2012-10-17 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Ieškinį tenkinus 92 % iš atsakovo ieškovui priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai – 1207,00 Lt žyminio mokesčio (1 t., 8 b.l., 2 t., b.l. 10-11), iš ieškovo atsakovui priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai – 80,00 Lt (1 t., 95 b.l.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 90 str.).

17Ieškovas byloje pateikdamas ieškinį sumokėjo 1458,00 Lt žyminį mokestį (1 t., 8 b.l.), vėliau tikslino savo reikalavimus. Atsižvelgiant į patikslintų reikalavimų dydį, ieškovas permokėjo žyminį mokestį, todėl jam grąžintina 146,00 Lt permokėto žyminio mokesčio dalis (87 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str., 185 str., 186 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas) – 26303,33 (dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus tris litus ir 33ct.) (7617,97 Eur) skolos, 7,75 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2012-10-17) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 1207,00 Lt (vienas tūkstantis du šimtai septyni Lt, 00 ct.) (349,57 Eur) žyminio mokesčio ieškovui UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas).

21Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė: ( - ), Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) – 80,00 Lt (aštuoniasdešimt Lt, 00 ct.) (23,16 Eur) už teisinę pagalbą atsakovui A. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas).

22Įpareigoti Vilniaus apskrities VMI grąžinti ieškovui UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė: ( - ),Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) permokėtą žyminį mokestį – 146,00 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt šeši Lt, 00 ct.), žyminis mokestis sumokėtas: 2012-10-16 mokėjimo nurodymo Nr. 6299.

23Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovė patikslino reikalavimus posėdžio metu ir prašė priteisti... 3. Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko iš dalies. Atsakovas sutiko dėl 12234,-Lt... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovas ir atsakovas 2008-02-01 sudarė 85 m2 negyvenamųjų patalpų,... 7. Pagal CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 8. Dėl įsiskolinimo už elektros energiją.... 9. Atsakovas naudodamasis patalpomis privalėjo mokėti už sunaudotą elektros... 10. Dėl įskolinimo už eksploatacines išlaidas.... 11. Ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 327,69Lt įsiskolinimą už... 12. Dėl delspinigių.... 13. Ieškovas paskaičiavo už 180 dienų delspinigius, nes atsakovas atlikdavo... 14. Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina... 15. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str.... 16. Ieškinį tenkinus 92 % iš atsakovo ieškovui priteistinos pastarojo patirtos... 17. Ieškovas byloje pateikdamas ieškinį sumokėjo 1458,00 Lt žyminį mokestį... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas) – 26303,33... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė: ( - ), Vilnius,... 22. Įpareigoti Vilniaus apskrities VMI grąžinti ieškovui UAB „( - )“ (į.k.... 23. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos...