Byla 2A-863-160/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Astos Radzevičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Primadis“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė priteisti iš UAB „Primadis“ 13813,70 Lt skolos, 994,59 Lt delspinigių, 4742,18 Lt kompensuojamųjų palūkanų, 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad skola susidarė atsakovui nemokant už negyvenamųjų patalpų, esančių Šaulių g. 37, Marijampolėje, nuomą bei komunalinius mokesčius pagal 2008-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/11/01. Sutartis tarp šalių buvo nutraukta 2009-09-01, tačiau atsakovas liko nepamokėjęs PVM sąskaitų-faktūrų, išrašytų 2009-07-01, 2009-07-21, 2009-08-04, 2009-08-31, iš viso 13813,70 Lt sumai. Pagal sutartį taip pat apskaičiuoti 994,59 Lt delspinigiai už pradelstas atsiskaityti 180 dienų (delspinigių norma – 0,04 proc.) bei pagal CK 6.261, 6.210 str. 4742,18 Lt palūkanų (palūkanų norma – 12,70 proc.), kurios laikomos minimaliais nuostoliais. Teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio dalies (13813,70 Lt skolos bei 994,59 Lt delspinigių) atsisakymo, kadangi atsakovas sumokėjo skolą bei delspinigius.

5UAB „Primadis“ prašė prievolę laikyti įvykdyta ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad ieškovui sumokėjo 13813,70 Lt skolą, 994,59 Lt delspinigius. Nesutiko dėl ieškovo reikalavimo priteisti kompensuojamąsias palūkanas, kadangi skolininkui negali būti taikoma dviguba atsakomybė už tą patį sutarties pažeidimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-25 sprendimu UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl ieškinio dalies atsisakymo tenkino – civilinę bylą dalyje dėl 13813,70 Lt skolos bei 994,59 Lt delspinigių priteisimo iš UAB „Primadis“ ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nutraukė; likusioje dalyje ieškinį atmetė. Padarė išvadą, jog atsakovo apskaičiuotos palūkanos atlieka netesybų funkciją, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir 4742,18 Lt palūkanų už tą patį laikotarpį iš atsakovo priteisimo įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovo teisėtus interesus, kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, o išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima. Atmetus ieškovo reikalavimą priteisti 4742,18 Lt palūkanas, nėra pagrindo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti procesines 8,06 proc. palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimą pakeisti – priteisti iš atsakovo 4742,18 Lt palūkanų, atitinkamai padidinant priteisiamų bylinėjimosi išlaidų dalį; priteisti 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog paskaičiuotos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio ir atlieka netesybų funkciją. Kadangi iš tikrųjų ieškovo paskaičiuotos palūkanos atlieka nuostolių kompensavimo funkciją ir jos nėra laikomos netesybomis (CK 6.210 str., 6.260 str. 2 d., 6.261 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas).

10UAB „Primadis“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad sumokėjo skola ir sutartines netesybas, todėl netesybų ir palūkanų už tą patį laikotarpį priteisimas įgyvendintų dvigubą atsakomybę.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d. nenustatyta. Todėl apeliacine tvarka byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nes ginčas šioje byloje neliečia viešojo intereso klausimų (CPK 320 str. 2 d.).

13Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl kompensacinių ir procesinių palūkanų priteisimo.

14Pagal CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 1 d. jeigu nustatytos netesybos, kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kitokias taisykles numatantis šalių susitarimas negalioja. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jeigu nuostoliai yra didesni, nei paskaičiuotos netesybos. Pagal CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Praleidęs prievolės įvykdymo terminą skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius ir už atsitiktinai atsiradusį po termino praleidimo negalimumą įvykdyti prievolę (CK 6.260 str. 2 d.). Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad ieškovas nuostolių nepatyrė ir netaikė šių teisės normų.

152012-03-22 skolos, delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo lentelėje (b. l. 24) ieškovas paskaičiavo įstatymines palūkanas (4742,18 Lt) pagal CK 6.210 str. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. už laikotarpį nuo 2009-07-16 iki 2012-04-02, kuris apima laikotarpį (nuo 2011-10-06 iki 2012-04-02), už kurį ieškovas prašo priteisti Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (b. l. 8-14) 10.1 punkte šalių numatytus 0,04 proc. delspinigius (netesybas, CK 6.71 str.). Taigi ieškovo reikalavimai priteisti ir delspinigius ir palūkanas, reiškia dvigubos atsakomybės taikymą atsakovui, o ieškovui nepagrįstą praturtėjimą. Prašomų priteisti 4742,18 Lt palūkanų dydis padengia (apima) prašomų priteisti 994,59 Lt delspinigių sumą (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). SEB banko 2012-04-25 išrašas (b. l. 40) tvirtina, jog atsakovas ieškovui sumokėjo 14808,29 Lt (13813,70 Lt skola, 994,59 Lt delspinigiai). Kadangi 994,59 Lt delspinigių suma įskaitoma į palūkanų sumą, todėl laikytina, kad šioje dalyje ieškovui nuostoliai jau atlyginti. Tačiau kaip matyti iš nuostolių apskaičiavimo lentelės, ieškovas pats prisidėjo prie nuostolių atsiradimo, kadangi į teismą kreipėsi tik 2012-04-05, nors nuostolių skaičiavimą pradėjo dar 2009 metais. Paskaičiuoti nuostoliai sudaro beveik 30 procentų skolos, tai yra nuostolių dydis yra neprotingai didelis skolos dydžio atžvilgiu. Todėl atsižvelgiant, kad ieškovas ilgai delsė išsiieškoti skolą, ir dėl to nuostoliai augo, nuostolių dydis mažinamas iki 2500 Lt (CK 6.258 str. 3 d., 6.259 str. 2 d.). Sumažinus priteistinus nuostolius iš jų turi būti atimama suma, kurią atsakovas jau sumokėjo kaip delspinigius. Taigi apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, teismo sprendimas papildomas nurodant, kad iš atsakovo ieškovui priteisiama 1505,41 Lt.

16Kadangi tarp šalių buvo sudarytas komercinis sandoris, todėl ieškovui priteisiamos palūkanos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d, 3 str. 4 d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-29 konsultacija Nr. A3-130). Todėl iš dalies tenkinant apeliacinį skundą, nuo priteistos 1505,41 Lt sumos priteistinos 8,06 proc. dydžio metinės palūkanos (7 proc. + 1,06 proc., galiojusio 2011-12-31) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

17Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šios išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (2 d.). Šios taisyklės taikomos taip pat ir tam žyminiam mokesčiui, kurį šalys įmoka paduodamos apeliacinius skundus (3 d.). Ieškovas viso sumokėjo 587 Lt žyminio mokesčio (b. l. 7). Bylą dalyje dėl 13813,70 Lt skolos bei 994,59 Lt delspinigių priteisimo nutraukus, pirmosios instancijos teismas 75 proc. nuo 14808,29 Lt sumos grąžino ieškovui (333 Lt), likusią dalį (111 Lt) priteisė ieškovui iš atsakovo, neatlyginta suma – 142 Lt. Taigi nuo ieškinio patenkinimo sumos, pakeitus teismo sprendimą, atsakovas ieškovui turi atlyginti 45 Lt. Už apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 141 Lt (b. l. 74-75), ginčijo 4742,18 Lt sumą, jo reikalavimas patenkintas 32 proc., tai sudaro 45 Lt. Taigi ieškovui iš atsakovo papildomai priteistina 90 Lt žyminio mokesčio atlyginimo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimą pakeisti, panaikinant sprendimo dalį, kuria ieškinys dėl palūkanų priteisimo atmestas ir šioje dalyje sprendimą išdėstyti sekančiai:

20Priteisti iš UAB „Primadis“ (į. k. 125936264) ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, (į. k. 300145575) naudai 1505,41 Lt (tūkstantį penkis šimtus penkis litus, 41 ct) palūkanų bei 8,06 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, pradedant nuo 2012-04-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš UAB „Primadis“ (į. k. 125936264) ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, (į. k. 300145575) naudai 90 Lt žyminio mokesčio atlyginimo.

22Likusioje dalyje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 1. Ginčo esmė... 4. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė priteisti iš UAB „Primadis“... 5. UAB „Primadis“ prašė prievolę laikyti įvykdyta ir bylą nutraukti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-25 sprendimu UAB „Nekilnojamojo... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 10. UAB „Primadis“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą... 14. Pagal CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 1 d. jeigu nustatytos netesybos,... 15. 2012-03-22 skolos, delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo lentelėje (b. l.... 16. Kadangi tarp šalių buvo sudarytas komercinis sandoris, todėl ieškovui... 17. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimą pakeisti, panaikinant... 20. Priteisti iš UAB „Primadis“ (į. k. 125936264) ieškovo UAB... 21. Priteisti iš UAB „Primadis“ (į. k. 125936264) ieškovo UAB... 22. Likusioje dalyje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimą...