Byla e2S-580-227/2017
Dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalijimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. Ž. atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-13-857/2017 pagal ieškovės E. Ž. ieškinį atsakovui A. Ž., atsakovo A. Ž. priešieškinį E. Ž. dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalijimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Biržų rajono apylinkės teisme 2017-05-04 buvo gautas ieškinys, kuriuo A. Ž. prašė: 1. Nutraukti šalių santuoką, sudarytą ( - ), Kauno miesto CMS, įrašo Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo A. Ž. palikti pavardę Ž., E. Ž. – Ž.; 2. Padalinti santuokoje įgytą turtą: E. Ž. individualią įmonę, Žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą, garažą, šiltnamį, esančius adresu ( - ). 2017-05-08 Biržų rajono apylinkės teismo pirmininkės nutartimi užvesta byla buvo sujungta su nagrinėjama civiline byla Nr. e2-13-857/2017 ir ieškinys laikomas priešieškiniu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Biržų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi nustatė atsakovui terminą iki 2017-05-19 pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus ar sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį, taip pat atidėjo teismo posėdį laiko klausimą paliekant spręsti po to, kai bus išspęstas priešieškinio priėmimo klausimas ir pateiktas atsiliepimas į jį.
 2. Spręsdamas klausimą dėl priešieškinio priėmimo pažymėjo, kad jis apmokėtas 300 eurų žyminiu mokesčiu, o nuo likusios mokėtinos dalies A. Ž. prašo atleisti, motyvuodamas tuo, kad yra pensininkas ir neišgali jo sumokėti. Pripažino, kad duomenų apie atsakovo turtinę padėtį teismui nepateikus vien tik amžiaus konstatavimas nepagrindžia atsakovo teiginio dėl sunkios materialinės padėties. Kadangi priešieškinys turi būti apmokėtas 1918 eurų dydžio žyminiu mokesčiu, kaip tai nustato Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, susidariusi 1618 eurų žyminio mokesčio nedamoka, nustatė terminą duomenims apie turtinę padėtį pateikti arba žyminiam mokesčiui sumokėti (CPK 115 str. 2d.). Išaiškino, kad iki nustatyto termino nepašalinus nurodytų trūkumų, nesumokėjus nustatyto dydžio žyminio mokesčio, priešieškinis bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pateikėjui (CPK 138 str., 115 str. 3d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu atsakovas A. Ž. prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir atleisti atsakovą nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.
 2. Nurodo, kad civilinėje byloje yra jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai, pakartotinai pateikia naujus duomenis apie turtinę padėtį: pažymas, kad jis transporto priemonių neturi, gauna 262,27 Eur senatvės pensiją, taip pat pajamas iš komercinės-ūkinės veiklos – patalpų nuomos. Nurodo, kad atsakovo per mėnesį gaunamos pajamos sudaro 358,66 Eur. Šias pajamas atsakovas panaudoja maistui, apsirengimui, mokesčiams, vaistams, santaupų neturi, ką patvirtina banko išrašas, yra darbingas tik 35 procentais. Todėl negali sumokėti trūkstamos žyminio mokesčio dalies.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė E. Ž. prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad byloje yra prašoma padalinti turtą ir dalis jo atitektų atsakovui asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas neįrodė prašymo pagrįstumo, nes jo turtinė padėtis nėra sunki. Nors jo gaunamos pajamos nėra labai didelės, tačiau jis galėtų pataupyti. Atsakovo pateikti įrodymai galėtų būti reikšmingi sprendžiant dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo.
Teismas

konstatuoja:

Atskirasis skundas netenkintinas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008). Atsakovas su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: VĮ Regitra pažymą, VSDFV pažymą apie mokamas išmokas, metinę pajamų deklaraciją, duomenis apie pinigų likutį SEB banke. Atsižvelgiant į tai, kad byloje kilusio klausimo išnagrinėjimui teismui reikalinga įvertinti įrodymų, pagrindžiančių atsakovo turtinę padėtį, visumą, apeliacinės instancijos teismas priima pateiktus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.
 3. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra žyminio mokesčio sumokėjimas. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.
 5. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t.y. būtinybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 straipsnis). Įstatymo leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias turėtų būti atsižvelgiama vertinant asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas sprendžia, ar pateikti argumentai ir įrodymai yra pakankami jį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas taiko atleidimą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, jei nustato, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Be to, svarbu įvertinti sumokėtos bei mokėtinos žyminio mokesčio dalies, nuo kurios prašoma atleisti proporcingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-750-180/2017, 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-725-178/2017 ir kt.).
 6. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad žyminis mokestis neturėtų riboti galimybės kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, kartu jis turi paskirtį saugoti antrąją proceso (ginčo) šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Tai reiškia, kad asmens pareiga sumokėti žyminį mokestį negali būti aiškinama ar suprantama tik kaip galimybė jam patirti išlaidas, nesukeliančias jokių finansinių nepatogumų. Priešingai, būtent žyminio mokesčio dydis turėtų būti paskata asmeniui tinkamai įvertinti savo reikalavimo bei jį pagrindžiančių įrodymų pagrįstumą ir nuspręsti, ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1423/2014).
 7. Pagal priešieškinyje suformuluotus reikalavimus už priešieškinį turi būti sumokėtas 1918 Eur žyminis mokestis. Atsakovas sumokėjo žyminio mokesčio dalį, t. y. 300 Eur, ir pateikė teismui prašymą atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo prašymą argumentuodamas tuo, kad yra pensininkas, jo gaunamos pajamos nedidelės. Pirmosios instancijos teismui apeliantas nepateikė jokių įrodymų dėl jo turtinė padėties sudėtingumo, todėl teismui nebuvo pagrindo tokio prašymo tenkinti. Kaip pagrįstai konstatuota skundžiamoje nutartyje, vien tik amžiaus nurodymas negali būti lemiamas faktorius sprendžiant dėl atsakovo turtinės padėties.
 8. Iš atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktų įrodymų matyti, kad jis neturi registruoto kilnojamojo turto (transporto priemonių), jo pajamas sudaro 358,66 Eur suma (senatvės pensija bei iš komercinės veiklos gaunamos pajamos), kreipimosi į teismą metu atsakovas banke neturėjo santaupų. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo turtinė padėtis yra gana sunki, todėl jis šiuo metu gali neturėti realių finansinių galimybių sumokėti visą pagal ieškinyje suformuluotus reikalavimus apskaičiuotą žyminį mokestį – 1918 Eur. Tačiau pastebėtina, kad atsakovas nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, priešieškiniu yra reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, kuriuos išsprendus atsakovo turtinė padėtis ateityje pagerės. Nesant faktinių duomenų paneigti tikėtinai išvadai, kad sunki turtinė padėtis yra laikina, gali būti taikomas kitas, CPK 84 straipsnyje numatytas žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutas. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo pagrindo atleisti atsakovą nuo 1618 Eur žyminio mokesčio dalies mokėjimo nebuvimą. Išaiškintina atsakovui, kad jis turi teisę prašyti atidėti nurodytos žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo siekiant, kad nebūtų neproporcingai suvaržyta atsakovo teisė į teisminę gynybą.
 9. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeista.

Ryšiai