Byla 2-1091-297/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Gelvora” ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB “Gelvora” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės N. R. 18 670,26 Lt skolos, 8 960,84 Lt palūkanų, 26 651,98 Lt delspinigių, 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,9 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (18 670,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-4).

3Atsakovei N. R. teismo procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-03-04 (b. l. 31, 32). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014-03-18.

4Ieškovas UAB “Gelvora” ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5-10) ir išrašą iš skolų priėmimo-perdavimo akto prie šios sutarties (b. l. 20), 2007-06-07 AB SEB banko ir atsakovės N. R. sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 11-15), UAB “Gelvora” 2009-11-19 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 16), 2014-01-30 delspinigių skaičiavimo aktą (b. l. 17), palūkanų skaičiavimo aktą (b. l. 18), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (b. l. 19). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2007-06-07 Vartojimo kredito sutarties Nr. 0950718050695-18 pagrindu tarp AB SEB banko ir atsakovės N. R. susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 1.73 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.192 str.). 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) pradinis kreditorius AB SEB bankas reikalavimo teisę į atsakovės skolą perdavė ieškovui UAB „Gelvora“, apie ką atsakovė buvo tinkamai informuota pranešimu (CK 6.101 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai leidžia teismui spręsti, kad atsakovė neįvykdė visų savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, todėl laikytina, kad ji pažeidė prievolę, kas sudaro pagrindą atsirasti atsakovės sutartinei civilinei atsakomybei (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 1 d., 2 d.). Dėl išdėstytų motyvų iš atsakovės ieškovui priteistina pagrindinė skolos suma pagal 2007-06-07 Vartojimo kredito sutartį – 18 670,26 Lt ir palūkanos – 8960,84 Lt.

7Pagal CK 6.256 str. 2 d. nuostatas asmeniui, neįvykdžiusiam sutartinės prievolės, tenka pareiga sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas, remdamasi 2007-06-07 sudaryta Vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ), yra paskaičiavęs už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2013-09-10 (1404 dienos) 26 194,38 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,1 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b. l. 14), prie šios sumos pridedama reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma – 457,60, Lt, ir iš viso ieškovas prašo priteisti 26 651,98 Lt delspinigių (b. l. 17). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas atsižvelgia į tai, kad vartojimo kredito sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens - vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, ieškovas prašo priteisti delspinigius už ilgesnį nei 3 metų laikotarpį, delspinigių suma yra didesnė nei skola. Yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir yra mažintini. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Išdėstytų aplinkybių pagrindu delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų, t. y. ieškovui priteistina 336,06 Lt (18 670,26 Lt*0,1 %*180 dienų = 336,06 Lt) delspinigių.

8Ieškovas, remdamasis CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p., pateikė reikalavimą priteisti 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Nurodė, kad šias išlaidas sudaro darbo priemonės, telefoniniai skambučiai, darbuotojo darbo užmokestis, dokumentų spausdinimas, pranešimai Lietuvoje, užklausos ir pan. (b. l. 19). Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Be to, teismas įvertina, kad ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

9Pripažinus pagrįstais ieškovo reikalavimus priteisti jam iš atsakovės 18 670,26 Lt skolą, palūkanas – 8960,84 Lt ir 336,06 Lt delspinigių (iš viso 27 967,16 Lt), ieškovui priteistinos ir sutartinės palūkanos pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), t. y. 9,9 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančios metinės palūkanos nuo negrąžintos 18 670,26 Lt kredito sumos, kurios skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visos kredito sumos grąžinimo, o už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str. 1 d.).

10Ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, sumokėjo 1 705,00 Lt dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b. l. 42). Remiantis CPK 93 str. 1 d., 2 d., iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinys patenkinamas priteisiant ieškovui 27 967,16 Lt (49,2 % visų reikalavimų), todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 839 Lt žyminio mokesčio. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui UAB “Gelvora”, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovės N. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 18 670,26 Lt (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt litų dvidešimt šešis centus) skolos, 8 960,84 Lt (aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt litų aštuoniasdešimt keturis centus) palūkanų, 336,06 Lt (tris šimtus trisdešimt šešis litus šešis centus) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (27 967,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,9 % dydžio sutartines metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (18 670,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 839,00 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt devynis litus) žyminio mokesčio.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai