Byla 2S-357-656/2012
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. prevencinį ieškinį atsakovui valstybės įmonei Registrų centras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. prevencinį ieškinį atsakovui valstybės įmonei Registrų centras, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prevenciniu ieškiniu prašė: 1) esamą prevencinio ieškinio patikslinimą prijungti prie civilinės bylos Nr. 2-1812-817/2010 ir juo vadovautis; 2) dėl jo įgytos nuosavybės (buto adresu ( - )) juridinių faktų įregistravimo viešajame registre, atkurti iki šios teisės pažeidimo buvusią padėtį; 3) remiantis Vilniaus miesto valdybos gyvenamosios patalpos orderiu 002289, kurio pagrindu yra perduotos statinio – 3 k. buto (adresu ( - )) nuosavybės teisės A. P. vardu, tas teises pripažinti galiojančiomis; 4) siekiant užtikrinti civilinės teisės lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo principus, užkirsti kelią Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-119-603/2009, 2009 m. sausio 21 d. nutarties vykdymui, taip pat civilinę teisę pažeidžiantiems veiksmams ir uždrausti atlikti vykdymo proceso veiksmus, keliančius grėsmę įvardintai žalai atsirasti; 5) įpareigoti atsakovą Nekilnojamojo turto registre (unikaliu Nr. ( - )) statinio – 3k. buto (adresu ( - )), neteisėtą registraciją UAB komercinės firmos ( - ) vardu panaikinti; 6) įpareigoti atsakovą remiantis statinio – 3 k. buto (adresu ( - )), 1993-01-20 nuosavybės teisės perdavimo dokumentu – orderiu 002289, viešame registre atlikti šio statinio nuosavybės teisės registraciją savininko – A. P. – vardu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo A. P. prevencinį ieškinį atsakovui valstybės įmonei Registrų centras, tretieji asmenys byloje Vilniaus miesto savivaldybė, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Atmetė trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl baudos ieškovui A. P. paskyrimo ir nuostolių iš jo priteisimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atmetė ieškovo A. P. prašymą dėl baudos paskyrimo buvusiam Vilniaus miesto savivaldybės merui R. A. ir nuostolių iš jo priteisimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atmetė ieškovo A. P. prašymą dėl baudos paskyrimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vedėjui E. V. ir nuostolių iš jo priteisimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atmetė ieškovo A. P. prašymą dėl baudos paskyrimo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Nepriemokų išieškojimo skyriaus vedėjai I. G. ir nuostolių iš jos priteisimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Priteisė iš ieškovo A. P. valstybei 77.46 Lt pašto išlaidų.

6Dėl trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos reikalavimo dėl baudos skyrimo ieškovui ir nuostolių atlyginimo priteisimo

7Teismas nurodė, kad pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje minėtas sąlygas patvirtinančios aplinkybės nenustatytos.

8Išnagrinėjęs Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimo priteisti iš ieškovo A. P. Vilniaus miesto savivaldybei 35587,35 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą bei skirti 20000 Lt baudą, teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-17 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. I-96-331/2009 pagal A. P. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, valstybės įmonei Registrų centras, kurį Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2010-09-02 nutartyje priimtoje administracinėje byloje Nr. A502-982/2010 paliko nepakeistą, nurodė, kad pareiškėjo A. P. keliamas reikalavimas pripažinti galiojančiais Vilniaus miesto valdybos 1992 m. gruodžio 24 d. potvarkį Nr. 2626V ir jo priedelį „Gyventojų, kuriems įmonės, įstaigos, organizacijos suteikia butus, pastatytus dalinio dalyvavimo tvarka sąrašas“, taip pat UAB ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir 1993 m. rugsėjo 29 d. aktą, nelaikytinas ginču, kilusiu iš viešojo ar vidaus administravimo santykių, ir nėra priskirtinas administracinio teismo kompetencijai, todėl bylą šioje dalyje nutraukė (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.). Be to, nei administracinėje byloje Nr. I-96-331/2009, nei kitose trečiojo asmens Vilniaus miesto savivalybės reikalavimuose dėl nuostolių atlyginimo ir baudos skyrimo nurodytose bylose nebuvo sprendžiamas ginčas dėl įstatymuose nustatytų nuosavybės įgijimo pagrindų, suteikiančių nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, t.y. nebuvo ginčo dėl vertinamųjų nuosavybės teisę sukuriančių faktų. Registro įrašo teisėtumo ginčas nėra ginčas dėl nuosavybės teisių, tai yra ginčas dėl turto registrą tvarkančios institucijos veiksmų ir įrašo apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, kuris kol nenuginčytas, laikomas patikimu, išsamiu ir teisėtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas, pareikšdamas šioje byloje nagrinėmają ieškinį, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimą dėl baudos ieškovui skyrimo ir nuostolių iš jo priteisimo atmetė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

10Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti dalyje, kuria atmesti Vilniaus miesto savivaldybės savarankiški reikalavimai ir prašymas skirti ieškovui baudą, ir klausimą išspręsti iš esmės.

11Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

121. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos reikalavimai netenkinti dėl to, kad kitose bylose nebuvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovo nuosavybės teisių į ginčo butą įgijimo pagrindų. Ši aplinkybė, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad A. P. tinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis ir nepiktnaudžiavo teise į teisminę gynybą.

132. Šioje byloje buvo pareikšti iš esmės analogiški reikalavimai, kurie buvo reikšti ir kitose bylose, kuriose įsiteisėję teismo sprendimai.

143. skundžiama nutartimi teismas bylą pagal ieškovo reikalavimus nutraukė CPK 293 str. 1 p. 3 p. pagrindais, t.y. ne tik pripažinęs, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, bet ir nenagrinėtini teismų, arba jau išnagrinėti ir pareikšti pakartotinai. Todėl konstatuotinas akivaizdus piktnaudžiavimo faktas.

154. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus. Neteisėtas naudojimasis turtu, į kurį nukreiptas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių piniginių lėšų išieškojimas, iš esmės atitinka CK 6.242 str. reglamentuotą nepagrįsto praturtėjimo institutą. Todėl ieškovui atsirado prievolė atlyginti nuostolius asmeniui, kurio sąskaitą jis praturtėja.

16Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

20Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

21Apeliantas prašo iš ieškovo priteisti nuostolių atlyginimą už piktnaudžiavimą teisėmis bei ieškovui skirti baudą CPK 95 straipsnio pagrindu. Todėl nagrinėjamu atveju nustatytina, ar ieškovo prevecinio ieškinio pareiškimas apylinkės teismui laikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) reikalavimui dėl nuostolių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju pareikšti: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

23Įstatymas suteikia teisę kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės ir laisvės buvo pažeistos ar suvaržytos, ginti šias teises įstatymo nustatytais būdais. Todėl pagal teismų praktiką teisė į teisminę gynybą gali būti laikoma piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise naudojamasi akivaizdžiai ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-224/2005).

24Apeliantė atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, jog Lietuvos Respublikos ūkio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimais Vilniaus miesto savivaldybei buvo priteista iš UAB „Dieona“ 31.554,31 Lt skola, 11.548,87 Lt delspinigių bei 44.598,37 Lt skola su delspinigiais. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi (kuri palikta galioti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi) leido realizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teisę, pripažintą Lietuvos Respublikos ūkio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimais, iš likviduotos UAB ( - ) priklausančio turto - buto, adresu ( - ). Apeliantės tvirtinimu, ieškovas prevenciniu ieškiniu kelia reikalavimus, kurie ieškovui nepalankiai jau yra išnagrinėti kitose civilinėse bei administracinėse bylose. Tokiu būdu jis piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir pažeidžia Savivaldybės interesus į kuo ekonomiškesnį ir tinkamą vykdymo procesą.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas apylinkės teismui pareikštu prevenciniu ieškiniu iš esmės kėlė ginčą dėl buto, adresu ( - ), nuosavybės įgijimo pagrindų bei su tuo susijusios buto nuosavybės registracijos įrašo pakeitimo viešame registre. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos padaryta išvada, kad apeliantės nurodytose civilinėse bei administracinėse bylose nebuvo sprendžiamas ginčas dėl įstatymuose nustatytų nuosavybės į butą, esantį ( - ), įgijimo pagrindų, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas pareiškė tapatų ieškinį, tokiu būdu piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis.

26Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės argumentus, jog ieškovo nesąžiningumą kreipiantis į teismą įrodo aplinkybė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ginčijama 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi bylą pagal ieškovo prevencinį ieškinį nutraukė. Aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą, negali suponuoti išvados, jog tokį ieškinį pateikęs ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas suteikia teisę kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės ir laisvės buvo pažeistos ar suvaržytos, ginti šias teises įstatymo nustatytais būdais. Vienokio ar kitokio teismo sprendimo priėmimas yra teisinio santykio tarp šalių kvalifikavimas, o ne vieno asmens teisių ir laisvių suvaržymas ar apribojimas.

27Sąžiningo proceso principus atitinka asmens teisių gynyba, jeigu yra naudojamos įstatymo leistinos procesinės priemonės. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tvirtinimui, jog ieškovas neturėjo teisinio pagrindo pareikšti prevencinio ieškinio, o apeliantės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo ieškovo veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

28Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį prielaidų nesudaro (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prevenciniu ieškiniu prašė: 1) esamą prevencinio ieškinio... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi... 6. Dėl trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos reikalavimo... 7. Teismas nurodė, kad pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl... 8. Išnagrinėjęs Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimo priteisti iš... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 10. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:... 12. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 13. 2. Šioje byloje buvo pareikšti iš esmės analogiški reikalavimai, kurie... 14. 3. skundžiama nutartimi teismas bylą pagal ieškovo reikalavimus nutraukė... 15. 4. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai... 16. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str. 2... 21. Apeliantas prašo iš ieškovo priteisti nuostolių atlyginimą už... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos... 23. Įstatymas suteikia teisę kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės ir... 24. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, jog Lietuvos Respublikos... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas apylinkės teismui pareikštu... 26. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės argumentus, jog ieškovo... 27. Sąžiningo proceso principus atitinka asmens teisių gynyba, jeigu yra... 28. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus,... 29. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 31. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti...