Byla 2-2667-262/2008
Dėl ieškinio atsisakymo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Ona Gasiulyte, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškini atsakovui Vilniaus miesto savivaldybes administracijai del Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2008-06-18 paskelbto atviro konkurso Nr. 66088 projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 1 etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanaviciutes g.) statybos darbams pirkti salygos panaikinimo ir ipareigojimo iš naujo pradeti viešojo pirkimo proceduras, ieškovo UAB „Fegda“ pareiškima del ieškinio atsisakymo,

2n u s t a t e :

3ieškovas UAB „Fegda“ pateike ieškini atsakovui Vilniaus miesto savivaldybes administracijai del Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2008-06-18 paskelbto atviro konkurso Nr. 66088 projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 1 etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanaviciutes g.) statybos darbams pirkti salygos panaikinimo ir ipareigojimo iš naujo pradeti viešojo pirkimo proceduras, kuriuo prašo: panaikinti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos paskelbto konkurso Nr. 66088 „Projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 1 etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanaviciutes g.) statybos darbai“ salygu 3.1 punkto kvalifikacini reikalavima, pagal kuri „per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laika nuo tiekejo iregistravimo dienos (jeigu tiekejas vykde veikla mažiau nei 5 finansinius metus) turi buti bent 1 (viena) susisiekimo komunikaciju keliu (gatviu, tiltu, viaduku ir kitu inžineriniu statiniu) statybos objektuose sutartis, kurios verte ne mažesne kaip 87,8 mln. Lt“; ipareigoti Vilniaus miesto savivaldybes administracija iš naujo pradeti viešojo pirkimo proceduras projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 1 etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanaviciutes g.) statybos darbams pirkti; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinejimosi išlaidas.

4Atsakovas pateike atsiliepima i ieškini (b.l. 145-153), kuriuo su ieškiniu nesutiko.

52008-09-19 teismo pranešimu ieškovas buvo ipareigotas pateikti dublika (b.l. 228).

62008-11-10 teisme buvo gautas ieškovo UAB „Fegda“ pareiškimas del atsisakymo nuo ieškinio (b.l. 231), kuriuo nurodyta, jog 2008-09-08 ieškovas gavo atsakovo Miesto ukio departamento rašta Nr. A39-542-(18.21-UK4), kuriuo informuojama, kad 2008-09-05 atsakovo Viešuju pirkimu komisijos sprendimu gincijamas kvalifikacinis kriterijus pripažintas negaliojanciu, ieškovo ieškinio reikalavimas buvo patenkintas, todel ieškovas atsisako nuo ieškinio.

7Prašymas tenkintinas.

8CPK str. 42 str. 1 d. nustatyta, jog ieškovas taip pat turi teise atsisakyti ieškinio. To paties straipsnio 2 d. numatyta, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui.

9CPK 140 str. 1 d. itvirtinta ieškovo teise jam kreipusis i teisma, bet kurioje proceso stadijoje, raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes. Ieškovo rašytinis pareiškimas del ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas irašomas i teismo posedžio protokola ir ieškovo pasirašomas. Teismas priima nutarti priimti ieškinio atsisakyma ir nutraukia byla. Ieškinio atsisakymo rašytiniame pareiškime turi buti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmes. Toki pareiškima teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Jeigu rašytiniame pareiškime nera nurodyta, kad ieškovui yra žinomos procesines ieškinio atsisakymo pasekmes, teismas išsiuncia jam pranešima, kuriame nurodomos procesines ieškinio atsisakymo pasekmes. Negavus tokio atsisakymo atšaukimo per septynias dienas nuo teismo pranešimo išsiuntimo dienos, laikoma, jog ieškovas ieškinio neatsisako.

10Byloje nenustatyta, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio prieštarautu imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui, ieškovas nurode, jog jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmes. Todel ieškovo prašymas tenkintinas, atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, byla nutrauktina.

11CPK 87 str. 2 d. numatyta, kad jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutarti, gražinama 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminis mokestis gražinamas ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio del to, kad, pareiškus ieškini, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinejimo iš esmes pabaigos.

12Byloje yra pateiktas mokejimo nurodymo kvitas (b.l. 2), iš kurio matyti, jog ieškovas yra sumokejes 246,00 Lt žymini mokesti. Todel ieškovui gražintina 75 proc. sumoketo žyminio mokescio suma – 184,50 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

13Iš atsakovo i valstybes biudžeta priteistina 11,00 Lt pašto išlaidu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), nes, kaip matyti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto ukio departamento rašto Nr. A39-542-(18.21-UK4), 2008-09-05 atsakovo Viešuju pirkimu komisijos sprendimu gincijamas kvalifikacinis kriterijus pripažintas negaliojanciu, tuo paciu ieškovo ieškinio reikalavimas buvo patenkintas iki bylos nagrinejimo iš esmes pabaigos.

14Vadovaudamasi CPK 87 str. 2 d., 88 str. 1 d., 3 p., 140 str. 1 d., 290 ir 291, str. str., 293 str. 1 d. 4 p., teiseja

Nutarė

15prašyma patenkinti.

16Ieškovo UAB „Fegda“ prašyma del ieškinio atsisakymo priimti.

17Civiline byla Nr.2-2667-262/2008 pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškini atsakovui Vilniaus miesto savivaldybes administracijai del Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2008-06-18 paskelbto atviro konkurso Nr. 66088 projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 1 etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanaviciutes g.) statybos darbams pirkti salygos panaikinimo ir ipareigojimo iš naujo pradeti viešojo pirkimo proceduras nutraukti.

18Gražinti ieškovui UAB „Fegda“ 75 proc. jo sumoketo žyminio mokescio – 184,50 Lt (viena šimta aštuoniasdešimt keturis Lt 50 cnt) (pagal 2008-07-14 mokejimo nurodyma).

19Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos i valstybes biudžeta priteisti 11,00 Lt (vienuolika Lt) pašto išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

20Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo iteikimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai