Byla 2-1393/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-3039-585/2010 pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovams A. A. , G. Ž. , A. K. , T. A. , V. Ž. , V. K. , M. K. , L. Ž. , uždarajai akcinei bendrovei „Alitis“, S. A. , L. K. , R. K. dėl skolos priteisimo bei sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams G. Ž. , L. Ž. , A. A. , S. A. , V. K. , L. K. , M. K. , R. K. , A. K. , T. A. , V. Ž. , UAB „Alitis“ dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui Nutarė areštuoti solidariems atsakovams G. Ž. , A. A. , V. K. , L. Ž. , S. A. , L. K. nuosavybės teisėmis priklausantį turtą bendros 1 091 403, 18 Lt sumos, pas ką tas turtas bebūtų ir kas jį bevaldytų, uždraudžiant areštuojamu turtu disponuoti, tačiau suteikiant atsakovams G. Ž. , A. A. , V. K. , L. Ž. , S. A. , L. K. teisę areštuojamuoju turtu atsiskaityti su ieškovu Nordea Bank Finland Plc (AB); areštuoti solidariems atsakovams G. Ž. , L. Ž. , A. A. , S. A. , M. K. , R. K. nuosavybės teisėmis priklausantį turtą bendros 6 251 361, 26 Lt sumos, pas ką tas turtas bebūtų ir kas jį bevaldytų, uždraudžiant areštuojamu turtu disponuoti, tačiau suteikiant atsakovams G. Ž. , L. Ž. , A. A. , S. A. , M. K. , R. K. teisę areštuojamuoju turtu atsiskaityti su ieškovu Nordea Bank Finland Plc (AB).

5Atsakovai A. A. , G. Ž. , M. K. , L. Ž. , S. A. , R. K. , V. K. , L. K. kreipėsi į teismą su prašymais pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovams disponuoti visu jų gaunamu darbo atlygiu arba iš valstybės ar savivaldybių gaunamomis socialinėmis išmokomis. Atsakovai nurodė, kad šiuo metu yra apribota atsakovų galimybė disponuoti darbo atlygiu, kuris yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, todėl teismas turėtų leisti atsakovams disponuoti jų gaunamu darbo atlygiu bei socialinėmis išmokomis.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi nutarė patenkinti atsakovų A. A. , G. Ž. , L. Ž. , S. A. , M. K. , R. K. , V. K. , L. K. prašymus ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m balandžio 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones leidžiant: atsakovui A. A. kas mėnesį disponuoti 1 200 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB „Swedbank“; atsakovui G. Ž. kas mėnesį disponuoti 2 000 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei L. Ž. kas mėnesį disponuoti 1 300 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei S. A. kas mėnesį disponuoti 2 236 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB „Swedbank“; atsakovui V. K. kas mėnesį disponuoti 800 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Gazman“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovams M. K. ir R. K. kas mėnesį disponuoti R. K. 7 320 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Hewlett-Packard“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei L. K. kas mėnesį disponuoti 3 888,99 Lt dydžio motinytės pašalpa, pervedama į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke.

7Teismas nurodė, kad draudimas atsakovams disponuoti gaunamu atlyginimu gali sukelti neigiamas pasekmes tiek patiems atsakovams, tiek jų šeimoms. Teismas pažymėjo, kad, esant neišspręstam ginčui ir vykstant bylos nagrinėjimui, atsakovų padėtis negali būti blogesnė ir jiems negali būti visiškai apribota galimybė naudotis gaunamomis pajamomis – darbo užmokesčiu bei socialinėmis išmokomis. Teismas nurodė, kad atsakovai pateikė duomenis apie gaunamus darbo užmokesčius ir socialines išmokas, kad atsakovams būtina suteikti galimybę naudotis gaunamu darbo užmokesčiu bei socialinėmis išmokomis būtiniems gyvenimo poreikiams užtikrinti, kadangi priešingu atveju būtų neprotingai ir neproporcingai apribotos atsakovų turtinės teisės bei interesai, atsirastų neigiamų pasekmių, kurie iš esmės pablogintų atsakovų turtinę padėtį ir neleistų vykdyti svarbiausių įstatyminių bei sutartinių įsipareigojimų (pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus, pareigos vykdyti prievoles kredito davėjui). Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti pagrįstas abiejų ginčo šalių turtinių interesų pusiausvyra ir nevaržyti atsakovų turtinių teisių bei interesų labiau, negu tai yra būtina teisėtų tikslų pasiekimui. Teismas konstatavo, kad areštavus pinigines lėšas bankų sąskaitose, atsakovams būtina leisti disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu bei socialinėmis išmokomis, kad būtų tenkinami atsakovų elementariausi ir būtiniausi gyvenimo poreikiai. Dėl nurodytų priežasčių, teismo teigimu, yra pagrindo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovams naudotis gaunamu darbo užmokesčiu bei socialinėmis išmokomis.

8Atskiruoju skundu ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį ir palikti nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Atsakovams nepagrįstai buvo leista disponuoti jiems priklausančiu turtu, nors ieškovo reikalavimai byloje nėra tinkamai ir maksimaliai užtikrinti, t. y. vykdant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį buvo surasta ir areštuota mažiau atsakovų turto nei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas šioje byloje, kuris yra 7 342 764,44 Lt.

102. Nepagrįstas teismo argumentas, kad draudimas atsakovams disponuoti gaunamu atlyginimu gali sukelti neigiamas pasekmes tiek jiems patiems, tiek jų šeimos nariams. Net galiojant nepakeistai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarčiai, atsakovai turi galimybę disponuoti dalimi gaunamo darbo užmokesčio ir tokiu būdu tenkinti elementariausius ir būtiniausius gyvenimo poreikius, kadangi, vadovaujantis CPK 736 straipsnio pirmąja ir antrąja dalimis, antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš atsakovų gaunamo darbo užmokesčio ir socialinių išmokų turi teisę areštuoti 70 procentų nuo atsakovų darbo užmokesčio ir jam prilyginamų išmokų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA).

113. Jeigu būtų palikta galioti atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, būtų pažeistos CPK nuostatos, kurios reglamentuoja arešto taikymą skolininko turtui, taip pat šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros, teisingumo ir protingumo principai, taip pat nebūtų pasiektas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas, nes atsakovams turint turto (piniginių lėšų, gautinų darbo užmokesčio forma), turtas, esant teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis), nepagrįstai nebūtų areštuotas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai A. A. , S. A. , G. Ž. , L. Ž. , V. K. , L. K. , R. K. , ir kiti, atstovaujami advokato T. Kelpšo, prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Atsakovų nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo ją naikinti. Atsakovai pažymi, kad ieškovo reikalavimas yra užtikrintas ne tik byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, tačiau ir įkeistu turtu pagal kreditavimo sutartis, iš kurių kildinami ieškinio reikalavimai. Atsakovų nuomone, ieškovo argumentas, kad palikus galioti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį, būtų pažeistos CPK nuostatos, šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros, teisingumo bei protingumo principai yra visiškai nepagrįsti ir atmestini, kadangi priešingai – šie principai būtų pažeisti, jeigu būtų panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartis.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu įvykdymą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. CPK 146 straipsnis reglamentuoja vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimą kita, t. y. teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti laikinąją apsaugos priemonę arba jos mastą.

15Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pagrindo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovams disponuoti jų gaunamu darbo atlygiu arba socialinėmis išmokomis.

16Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog draudimas atsakovams disponuoti gaunamu atlyginimu gali sukelti neigiamas pasekmes tiek jiems patiems, tiek jų šeimos nariams. Teisėjų kolegijos nuomone, areštavus visas atsakovų banko sąskaitose esančias lėšas, atsakovai netektų galimybės patenkinti būtiniausius tiek pačių atsakovų, tiek jų šeimų narių poreikius. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokią poziciją patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-245/2009). Nors apeliantas teigia, kad net galiojant nepakeistai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarčiai, atsakovai turi galimybę disponuoti dalimi gaunamo darbo užmokesčio ir tokiu būdu tenkinti elementariausius ir būtiniausius gyvenimo poreikius CPK 736 straipsnio nuostatų pagrindu, tačiau minėtas straipsnis reglamentuoja išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra išieškojimo veiksmas. CPK 736 straipsnyje yra numatyti išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio apribojimai, kurie turi užtikrinti bent minimalius skolininko poreikius tuo atveju, kai ginčas tarp šalių būna išspręstas ir ieškovo ieškinys būna patenkintas. Taigi, esant neišspręstam ginčui ir vykstant bylos nagrinėjimui, atsakovų padėtis negali būti blogesnė nei skolininkų vykdymo procese ir jiems negali būti visiškai apribota galimybė turėti kokių nors pajamų. Dėl to apygardos teismas turėjo pagrindo leisti atsakovams naudotis dalimi jų darbo ar socialinių pajamų.

17Kita vertus, teismo nutartimi nustatytas pajamų, kuriomis atsakovai turi teisę naudotis, dydis turi atitikti teisingumo bei protingumo kriterijus. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju siekiant, kad laikinosios apsaugos priemonės neapribotų nė vienos proceso šalies teisėtų interesų daugiau, negu būtina teisėtam tikslui pasiekti, turint omenyje proporcingumo, teisingumo principus, sumažintinas pirmosios instancijos teismo nustatytas leistinas atsakovams naudotis gaunamų pajamų dydis, be to, be pagrindo leista atsakovui M. K. disponuoti atsakovės R. K. darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Hewlett-Packard“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke. Pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kokia pinigų suma yra būtina atsakovų elementariausiems ir būtiniausiems poreikiams patenkinti, tokių įrodymų atsakovai nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.). Taigi, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, atsižvelgiant į Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesio atlyginimo dydį ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį bei galimus būtinus atsakovų bei jų šeimų poreikius, atsakovams leistina kas mėnesį disponuoti ne didesne, kaip 1 400 Lt suma, jų gaunama iš darbo užmokesčio ar iš valstybės (savivaldybių) gaunamų socialinių išmokų, kuri, kolegijos nuomone, atitinka protingumo bei teisingumo kriterijus ir yra pakankama elementariausiems ir būtiniausiems atsakovų poreikiams tenkinti.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog atsakovams nepagrįstai buvo leista disponuoti visomis jiems priklausančiomis piniginėmis lėšomis, gautinomis darbo užmokesčio ar socialinių išmokų forma, todėl skundžiama apygardos teismo nutartis pakeistina, panaikinant jos dalį, kuria atsakovui M. K. leista disponuoti atsakovės R. K. darbo užmokesčio suma, be to, sumažinant sumą, kuria leidžiama atsakovams kas mėnesį disponuoti, gaunamą iš darbo užmokesčio ar iš valstybės (savivaldybių) gaunamų socialinių išmokų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

20Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria leista atsakovui M. K. disponuoti atsakovės R. K. darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Hewlett-Packard“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke. Sumažinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi nustatytą pinigų sumą, kuria leidžiama atsakovams disponuoti; leisti atsakovams kas mėnesį disponuoti: A. A. 1 200 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB „Swedbank“; atsakovui G. Ž. 1 400 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei L. Ž. 1 300 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Alitis“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei S. A. 1 400 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB „Swedbank“; atsakovui V. K. 800 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Gazman“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei R. K. 1400 Lt darbo užmokesčio suma, pervedama UAB „Hewlett-Packard“ į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke; atsakovei L. K. 1 400 Lt dydžio motinytės pašalpa, pervedama į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB SEB banke.

21Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškinio... 5. Atsakovai A. A. , G. Ž. , M. K. , L. Ž. , S. A. , R. K. , V. K. , L. K.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi nutarė patenkinti... 7. Teismas nurodė, kad draudimas atsakovams disponuoti gaunamu atlyginimu gali... 8. Atskiruoju skundu ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo panaikinti... 9. 1. Atsakovams nepagrįstai buvo leista disponuoti jiems priklausančiu turtu,... 10. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad draudimas atsakovams disponuoti gaunamu... 11. 3. Jeigu būtų palikta galioti atskiruoju skundu skundžiama pirmosios... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai A. A. , S. A. , G. Ž. , L. Ž. ,... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pagrindo pakeisti Vilniaus apygardos... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nepagrįsta... 17. Kita vertus, teismo nutartimi nustatytas pajamų, kuriomis atsakovai turi... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstu... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Panaikinti... 21. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....