Byla 2-37/2014
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ginestra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4964-640/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ginestra“ ieškinį solidariems atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Boltera“, T. R., E. Š., A. P. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir žalos atlyginimo.

5Atskiruoju skundu keliamas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir leidimo ją skubiai vykdyti teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Ginestra“ kreipėsi į teismą prašydamas: 1) įpareigoti UAB „Boltera“, T. R., E. Š., ir A. P. nutraukti neteisėtus veiksmus – nenaudoti konfidencialios ir komercinę UAB „Ginestra“ paslaptį sudarančios informacijos; 2) priteisti solidariai iš atsakovų 179.024,22 Lt žalą (nuostolių); 3) įpareigoti UAB „Boltera“ pateikti dokumentus; 5) priteisti iš atsakovo UAB „Boltera“ 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) priteisti iš atsakovų T. R., E. Š. ir A. P., solidariai ieškovo UAB „Ginestra“ naudai 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė skubiai, nepranešus atsakovams, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 17 d. nutartimi ieškovo UAB „Ginestra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino: areštavo atsakovo UAB „Boltera“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui UAB „Boltera“ bei esančias pas atsakovą UAB „Boltera“ ar trečiuosius asmenis bendrai 179.024,22 Lt sumai, o atsakovui UAB „Boltera“ neturint pakankamai turto ir/ar piniginių lėšų, areštavo T. R., E. Š. ir A. P. priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsakovams atsiskaityti su ieškovu UAB „Ginestra“ pagal pareikštą ieškinį, UAB „Boltera“ leido išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei, savivaldybei, socialinio draudimo įmokas. Nutarties vykdymą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui ir leido nutartį vykdyti skubiai.

8Atsakovai UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. kreipėsi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atsakovai prašė: 1) pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nustatytas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartimi, panaikinant atsakovų lėšų ir turtinių teisių areštą, ir nustatyti, kad atsakovams UAB „Boltera“, T. R., A. P. ir E. Š. taikomos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Ginestra“ ieškiniui užtikrinti yra nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštas 179 024,22 Lt sumoje; 2) teismui atsisakius panaikinti atsakovų lėšų ir turtinių teisių areštą, prašė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nustatytas Vilniaus apygardos teismo 2013 liepos 17 d. nutartimi panaikinant turtinių teisų areštą ir pakeičiant lėšų arešto sąlygas: nustatyti, kad UAB „Boltera“ leidžiama mokėti atlyginimus darbuotojams, mokėti mokesčius Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės ir savivaldybės biudžetams, sumokėti 190 620,01 Lt susikaupusių įsiskolinimų tiekėjams bei papildomai kiekvieną mėnesį laisvai disponuoti 78 000 Lt suma iš lėšų esančių UAB „Boltera“ banko sąskaitoje Nr. ( - ), „Swedbank“ AB. Nurodė, kad atsakovams priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pakanka, kad visiškai užtikrinti ieškinio reikalavimus. Taip pat nurodė, kad nors dalis nekilnojamojo turto yra apsunkintas hipoteka (t. y. T. R. priklausantis nekilnojamasis turtas ( - ) bei A. P. priklausantis nuosavybės teise butas, adresas ( - )), teismų praktikoje yra įtvirtinta, kad ir toks turtas gali būti areštuojamas ieškinio reikalavimų užtikrinimui, nes galimai užteks dalies tokio turto vertės hipotekos kreditoriaus reikalavimams padengti. Nurodė, kad dėl pritaikyto lėšų ir turtinių teisių arešto UAB „Boltera“ įprastinė ūkinė komercinė veikla yra ne tik trikdoma, bet įmonė realiai yra vedama nemokumo link. Atsakovų – fizinių asmenų – lėšoms pritaikius areštą, šie neturi galimybės užtikrinti būtinų poreikių tenkinimo.

9Ieškovas UAB „Ginestra“ atsiliepimu į pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad teismui pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, atsakovams būtų suteikta galimybė išvengti realaus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. iki teismo sprendimo įvykdymo išleisti visas lėšas. Taip pat nurodė, kad atsakovo T. R. turtui yra taikoma hipoteka, jis teismui nepateikė duomenų, kaip jis vykdo savo prievolinius įsipareigojimus, užtikrintus hipoteka.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovų UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkino iš dalies: panaikino 2013 m. liepos 17 d. teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Boltera“ atžvilgiu; pakeitė 2013 m. liepos 17 d. teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas T. R., E. Š. ir A. P. atžvilgiu nurodant, kad ieškovo UAB „Ginestra“ reikalavimų užtikrinimui taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštas 179.024,22 Lt sumai areštuojant atsakovams T. R., E. Š. ir A. P. priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir / ar turtines teises, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsakovams atsiskaityti su ieškovu UAB „Ginestra“ pagal pareikštą ieškinį, taip pat leidžiant: T. R. kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 1 MMA (šiuo metu 1 000 Lt) suma; A. P. – kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 2 MMA (šiuo metu 2 000 Lt) suma; E. Š. – kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 2,5 MMA (šiuo metu 2 500 Lt) suma; nutartį leido vykdyti skubiai; likusioje dalyje prašymą atmetė.

12Teismas pažymėjo, kad šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo ir įvertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens teisių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.

13Įvertinęs, kad UAB „Boltera“ iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo buvo pelningai veikianti įmonė, kuri laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 24 d. įsigijo prekes apyvartai už didesnę sumą, nei yra pareikštas ieškinys šioje byloje, teismas sprendė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Boltera“ nėra būtinos galimai ieškovui palankaus sprendimo priėmimo užtikrinimui, o galiojant šioms apsaugos priemonėms ir UAB „Boltera“ negalint vykdyti mokėjimų, jos veikla yra žlugdoma, taip pat ateityje gali kilti reali grėsmė galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui.

14Teismas pažymėjo, kad tais atvejais, kai fiziniai asmenys, kurių lėšos yra areštuojamos, negali patenkinti minimalių poreikių, jų skolos didėja, ir paprastai pasiekiamas priešingas tikslas, nei siekiama taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios priežasties neturi būti areštuojama ta pajamų dalis, kuri yra reikalinga būtiniems poreikiams tenkinti, atsižvelgiant ne tik į paties skolininko, bet ir į jo šeimos narių (ypač mažamečių vaikų) interesus, jų teisių apsaugą. Siekiant užtikrinti vaikų gyvenimo sąlygas, teismas sprendė, kad atsakovai šiuo atveju turi turėti galimybę nustatytu terminu ir sąlygomis mokėti su kredito grąžinimu susijusias įmokas už atsakovų šeimos būstą, kuriame jie gyvena.

15Teismas taip pat sprendė, kad tokie atsakovų įvardinti prašymo motyvai kaip įmonės skolų augimas bei fizinių asmenų poreikių tenkinimo negalimumas, sudaro pagrindą leisti sprendimą vykdyti skubiai.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Ginestra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį ir atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti; teismui atsisakius tenkinti prašymą panaikinti skundžiamą nutartį, – sumažinti atsakovams T. R., E. Š. ir A. P. leistiną kas mėnesį disponuoti sumą iki 1 (vieno) MMA.

18Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Sumažinus laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leidus atsakovui UAB „Boltera“ disponuoti visomis jos gaunamomis pajamomis, iš esmės pažeidžiama šalių interesų pusiausvyra, vienai iš jų suteikiant nepagrįstą pranašumą. Dėl to kyla rizika, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nebus užtikrintas visiškas teismo sprendimo įvykdymas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Boltera“ neturi jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, sąskaitos likutį 2013 m. liepos 31 d. sudarė tik 5 932, 42 Lt suma, kurios neužtektų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Areštas faktiškai paliktas atsakovų E. Š., A. P. ir T. R. sąskaitoms, kuriose lėšų nėra, keturioms transporto priemonėms, kurių likutinė vertė nėra žinoma, A. P. ir T. R. nekilnojamajam turtui, kuris yra įkeistas bankui bei T. R. 157 456 Lt rinkos vertės nekilnojamajam turtui, kurios nepakanka ieškiniui užtikrinti. Be to, viešame registre nurodyta rinkos vertė yra ne konkretaus turto vertė ir neatitinka turto vertinimo dokumento.
 2. Hipotekos kreditorius gali nesutikti, kad būtų išieškota iš įkeisto turto, todėl išieškoti iš T. R. ir A. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo ir įkeisto turto nebus galima. Be to, nesant duomenų apie atsakovų grąžintų paskolų sumą hipotekos kreditoriams ir siūlomo areštuoti nekilnojamojo turto dabartinę rinkos vertę, negalima spręsti, ar ieškinio patenkinimo atveju ieškovas galėtų iš lėšų, gautų realizavus hipoteka apsunkintą turtą, išieškoti jam priteistą sumą. Be to, į sumą, gautą pardavus šį turtą, bet kokiu atveju pirmumo teisę turėtų hipotekos kreditorius.
 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės žlugdo atsakovo UAB „Boltera“ veiklą. Pritaikytas areštas negalėjo sutrikdyti įmonės veiklos, kadangi buvo areštuota nežymi dalis lėšų (5 932, 42 Lt), palyginus su visa suma, kuriai pritaikytas areštas (179 024, 22 Lt).
 4. Atsakovai turi galimybę pasinaudoti teise įnešti į teismo depozitinę sąskaitą ieškovui priklausančią sumą, kad galėtų laisvai disponuoti savo turtu. Taip pat, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai gali pateikti tokių nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis dėl žalos atlyginimo.
 5. Ieškovas reikalavimus atsakovams pareiškė dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Tai reiškia, kad atsakovams vykdant nesąžiningą konkurencinę veiklą ieškovo atžvilgiu, nuviliojus klientus, ir toliau bus elgiamasi nesąžiningai – siekiama neteisėtais būdais išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.
 6. Vienas iš esminių ieškinio reikalavimų įpareigoti atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. nenaudoti konfidencialios ir ieškovo komercinę paslaptį sudarančios informacijos, liko visiškai neužtikrintas.
 7. Teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai šios nutarties neskundė apeliacine tvarka, nors tokią teisę turėjo. Taigi, atsakovai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo neginčijo, savo geros finansinės būklės neįrodinėjo, iš ko darytina išvada, kad grėsmė teismo sprendimo įvykdymui egzistuoja.
 8. Net ir galiojant 2013 m. liepos 17 d. nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovai turėtų galimybę disponuoti dalimi gaunamo darbo užmokesčio ir tokiu būdu tenkinti elementariausius ir būtiniausius gyvenimo poreikius, kadangi pagal CPK 736 straipsnio 1 ir 2 dalis, antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš atsakovų gaunamo darbo užmokesčio ir socialinių išmokų turi teisę areštuoti 70 procentų nuo darbo užmokesčio ir jam prilyginamų išmokų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA.

19Atsakovai UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo UAB „Ginestra“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovas atskiruoju skundu klaidina teismą. Ieškovas nurodo, kad skundžiama nutartimi buvo sumažintas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, tačiau tai yra netiesa, kadangi laikinosios apsaugos priemonės ir toliau liko pritaikytos ieškiniu reikalaujamai 179 024, 22 Lt sumai.
 2. Ieškovo teiginys, kad skundžiama teismo nutartimi liko neužtikrintas ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. nenaudoti konfidencialios ir komercinę paslaptį sudarančios informacijos, yra nepagrįstas, nes tokių laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas niekada neprašė.
 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai užtikrina ieškinį. Atsakovui T. R. nuosavybės teise priklauso 6 žemės sklypai, kurių rinkos vertė yra tarp 135 000 ir 195 000 Lt. Šis nekilnojamasis turtas nėra niekam įkeistas. Atsakovui T. R. taip pat priklauso žemės sklypas ir namas su priklausiniais Šiaulių r., kurių rinkos vertė yra 190 000 Lt. Nors šis turtas yra apsunkintas hipoteka, tačiau pagal suformuotą teismų praktiką pripažįstama, kad ir toks turtas gali būti areštuojamas ieškinio reikalavimų užtikrinimui, nes hipotekos kreditoriaus reikalavimams padengti galimai užteks tokio turto dalies vertės. Atsakovams T. R. ir A. P. nuosavybės teise iš viso priklauso nekilnojamojo turto, kurio rinkos vertė 454 956 Lt ir 4 automobiliai, kurių rinkos vertė, nustatyta pagal viešai skelbiamą analogiškų parduodamų automobilių kainų vidurkį, yra virš 22 400 Lt.
 4. Ieškovas siekia sužlugdyti atsakovo UAB „Boltera“ veiklą. Dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovo UAB „Boltera“ įsiskolinimai prekių ir paslaugų tiekėjams išaugo iki 190 620, 01 Lt.
 5. Jeigu atsakovai neskundė nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai nereiškia, kad jų turto atžvilgiu gali būti taikomos bet kokios laikinosios apsaugos priemonės. Kiekvienu atveju turi būti užtikrinta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos.
 6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad draudimas atsakovams – fiziniams asmenims – disponuoti gaunamu atlygiu sukelia neigiamas pasekmes tiek jiems patiems, tiek jų šeimos nariams. Atsakovai T. R., E. Š. ir A. P. pateikė teismui įrodymus apie jų šeimų finansinę padėtį ir būtinas išlaidas jų kasdieniniams poreikiams tenkinti.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas iš dalies tenkino atsakovų UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. prašymą ir pakeitė jų atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

23Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu, atsakovų daugeto faktas.

24Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio, laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo teises. Ekonomiškumo principas glaudžiai siejasi su proporcingumo principu, kuris reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies, pareiškusios galimus pagrįstus reikalavimus, kurių įvykdymo užtikrinimą garantuoja įstatymo normos, teises, ignoruojant kitos šalies priešingus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008).

25Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 str., CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą. Tokiu atveju, kai ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, teismas vertina atsakovų, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas, bendrą turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-888/2012).

26Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir negali būti naudojamos kitos šalies verslo žlugdymui, todėl teismas, turėdamas galimybę, turi parinkti laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios apsaugos kreditoriaus interesus, ir kartu kiek įmanoma mažiau turės neigiamos įtakos skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-211/2008). Kaip yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, atsakovui taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali trukdyti įmonės normalios ūkinės–komercinės veiklos, t. y. taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti siekiama palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti ūkinę–komercinę veiklą. Atsakovui negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, jo finansinis įsiskolinimas gali didėti ir kartu gali mažėti galimybės įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą visa apimtimi, t. y. pasiekiamas priešingas rezultatas, nei siekiamas taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to, taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštuojant atsakovo (juridinio asmens) turtą, turi būti siekiama atsakovui palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti gamybinę–ūkinę veiklą, kuria nemažinama galimybė įvykdyti teismo sprendimą. Juolab teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-84/2009).

27Tais pačiais ekonomiškumo bei proporcingumo principais yra vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones fizinių asmenų atžvilgiu. Jei fiziniai asmenys, kurių lėšos yra areštuojamos, negali patenkinti minimalių poreikių, jų skolos didėja, t. y. pasiekiamas priešingas tikslas, nei siekiama taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios priežasties teismų praktikoje paprastai yra paliekama neareštuota ta pajamų dalis, kuri yra reikalinga būtiniems poreikiams tenkinti, atsižvelgiant ne tik į paties skolininko, bet ir į jo šeimos narių (ypač mažamečių vaikų) interesus, jų teisių apsaugą. Kai byloje nėra konkrečių įrodymų, kokia pinigų suma yra būtina atsakovų elementariems poreikiams patenkinti, vadovaujamasi įvairiais kriterijais: teisingumo bei protingumo principais, Vyriausybės nustatytu minimalaus mėnesio atlyginimo dydžiu arba vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiu, atsižvelgiama į galimus būtinus atsakovų bei jų šeimų poreikius (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1393/2010).

28Įvertinus atsakovo – juridinio asmens – UAB „Boltera“ patiriamus ūkinės-komercinės veiklos suvaržymus, kilusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, aplinkybių, kurios lemtų kitokią, nei pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Kaip minėta, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, turi būti palikta galimybė iš esmės netrikdomai vykdyti ūkinę–komercinę veiklą, juo labiau – laikinosios apsaugos priemonės negali būti nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežastis. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog įmonės veikla negalėjo būti sutrikdyta, kadangi areštuotos sąskaitos likutį 2013 m. liepos 31 d. sudarė tik 5 932, 42 Lt suma, kuri yra ženkliai mažesnė už ieškiniu reikalaujamą 179 024, 22 Lt sumą. Pažymėtina, jog areštavus įmonės sąskaitoje esančias lėšas, nepriklausomai nuo sąskaitoje esančios pinigų sumos, kuri, be kita ko, gali padidėti įmonės debitoriams atlikus pavedimus už prekes ar paslaugas, iš sąskaitos negalima atlikti jokių atsiskaitymų, o didėjant įsiskolinimams, atitinkamai didėja ir netesybos, palūkanos, tokiu būdu trikdant įprastinę bendrovės veiklą. Atskirojo skundo teiginiai, kad UAB „Boltera“ atžvilgiu panaikinus laikinąsias apsaugos piemones, ši įmonė įgijo nepagrįstą pranašumą ieškovo atžvilgiu, yra nepagrįsti. Priešingai, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, užtikrintas ekonomiškumo ir proporcingumo principų laikymasis. Be to, įmonei vykdant įprastą ūkinę-komercinę veiklą, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui kils mažesnė grėsmė, todėl paties ieškovo interesai leidžia spręsti, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Boltera“ atžvilgiu. Juo labiau, kad laikinosios apsaugos priemonės lieka pritaikytos solidarių atsakovų – fizinių asmenų atžvilgiu. Kaip minėta, esant solidariajai skolininkų atsakomybei, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui taikant laikinąsias apsaugos priemones, teismas vertina visų atsakovų bendrą turtinę padėtį.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovo UAB „Ginestra“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovams T. R., A. P. ir E. Š. priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir / ar turtines teises, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsakovams atsiskaityti su ieškovu UAB „Ginestra“ pagal pareikštą ieškinį, taip pat leidžiant: T. R. kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 1 MMA (šiuo metu 1 000 Lt) suma; A. P. – kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 2 MMA (šiuo metu 2 000 Lt) suma; E. Š. – kas mėnesį disponuoti ne didesne kaip po 2,5 MMA (šiuo metu 2 500 Lt) suma.

30Atsakovas T. R. turi hipoteka neapsunkinto nekilnojamojo turto, kurio rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu, sudaro 157 480 Lt. Prašydami pakeisti laikinąsias apsaugos priemones panaikinant turtinių teisių areštą atsakovai A. P., T. R. ir E. Š. įrodinėja, kad ieškovo reikalavimams užtikrinti pakanka nekilnojamojo ir kilnojamojo turto arešto, tačiau nepateikė teismui konkrečių duomenų apie konkretaus turto kainas, taip pat apie jų šeimų būtinus poreikius. Byloje yra selektyviai parinkti iš atsakovų sutuoktinių Š. R., R. P. ir R. Š. sąskaitų atlikti mokėjimai už komunalines, energijos, ryšių paslaugas, taip pat draudimo bei kreditų grąžinimo įmokos. Atsakovai nepateikė duomenų, kokio dydžio yra hipotekos kreditoriaus reikalavimas. Iš šių duomenų nėra galimybės objektyviai nuspręsti apie atsakovų šeimų būtinuosius poreikius, taip pat apie tai, į kokią dalį hipoteka apsunkinto turto galėtų būti nukreiptas išieškojimas pagal ieškovo reikalavimą. Be to, byloje nėra pateikta pačių atsakovų sąskaitų išrašų ir/ar likučių, duomenų apie jų gaunamas mėnesines pajamas. Pateiktos tik darbo sutarčių kopijos, iš kurių matyti, kad A. P. darbo užmokestis yra 1500 Lt, T. R. – 1300 Lt, o E. Š. – 1400 Lt per mėnesį. Duomenų apie kitokias atsakovų pajamas, santaupas, taip pat tikslų šeimos narių skaičių, byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismo leidimas A. P. disponuoti ne didesne kaip 2 MMA suma per mėnesį, o E. Š. – ne didesne kaip 2,5 MMA suma per mėnesį nėra pakankamai pagrįstas. Atsižvelgiant į CPK 736 straipnio 2 dalį, pagal kurią iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas, bei įvertinus atsakovų pateiktus duomenis, iš kurių nėra galimybės spręsti apie būtinus jų šeimų poreikius, yra pagrindas daryti išvadą, kad visiems atsakovams turi būti leista disponuoti ne didesne kaip po 1 MMA suma per mėnesį.

31Taigi, šioje byloje ieškovo pareikšti reikalavimai užtikrinti areštuotu atsakovams fiziniams asmenims priklausančiu nekilnojamuoju turtu (kurio rinkos vertė sudaro 454 956 Lt, o neapsunkinto hipoteka turto rinkos vertė – 157 480 Lt), taip pat kilnojamuoju turtu bei sąskaitose esančiomis lėšomis, viršijančiomis 1 MMA per mėnesį. Anstolio areštuotas kilnojamasis turtas – automobiliai, kurių rinkos vertė 22 400 Lt. Tai iš esmės užtikrina ieškovo pareikštų 179 024, 22 Lt dydžio reikalavimų įvykdymą palankaus teismo sprendimo atveju.

32Kita vertus, maksimalus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas suprantamas kaip visiškas būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdomumo užtikrinimas, o šis galimas tik esant objektyviems duomenims, kad atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-206/2008). Duomenų, suponuojančių pagrįstą prielaidą, jog atsakovai galimai vengs ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, byloje nėra. Apelianto papildomai nurodyta aplinkybė apie atsakovo T. R. automobilį, parduotą už 500 Lt 2013 liepos 17 d., t. y. tą pačią dieną, kurią buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą.

33Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Boltera“ atžvilgiu, o fiziniams asmenims E. Š. ir A. P. nepagrįstai leido per mėnesį disponuoti 1 MMA viršijančiomis sumomis, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria E. Š. leista disponuoti 2,5 MMA, o A. P. – 2 MMA suma per mėnesį keistina leidžiant jiems disponuoti ne didesne kaip po 1 MMA suma per mėnesį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios laikinosios apsaugos priemonės užtikrins proceso šalių interesų pusiausvyrą ir nesuteiks nei vienai iš šalių perdėto pranašumo bei nesuvaržys vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina. Ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo atveju, jo reikalavimas galės būti patenkintas iš areštuoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei atsakovų lėšų.

34Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

35Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį.

36Nutarties rezoliucinę dalį, kuria A. P. leista disponuoti kas mėneį ne didesne kaip 2 MMA (šiuo metu 2000 Lt) suma, o E. Š. – ne didesne kaip 2,5 MMA (šiuo metu 2500 Lt) suma, pakeisti leidžiant A. P. ir E. Š. disponuoti per mėnesį ne didesne kaip po 1 MMA (1000 Lt) suma.

37Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir... 5. Atskiruoju skundu keliamas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 6. Ieškovas UAB „Ginestra“ kreipėsi į teismą prašydamas: 1) įpareigoti... 7. Reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė skubiai, nepranešus atsakovams,... 8. Atsakovai UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. kreipėsi į teismą dėl... 9. Ieškovas UAB „Ginestra“ atsiliepimu į pateiktą prašymą dėl... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovų UAB... 12. Teismas pažymėjo, kad šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant... 13. Įvertinęs, kad UAB „Boltera“ iki laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Teismas pažymėjo, kad tais atvejais, kai fiziniai asmenys, kurių lėšos yra... 15. Teismas taip pat sprendė, kad tokie atsakovų įvardinti prašymo motyvai kaip... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Ginestra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 18. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  19. Atsakovai UAB „Boltera“, T. R., E. Š. ir A. P. atsiliepimu į atskirąjį... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas iš... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 23. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų... 24. Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek... 25. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad... 26. Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir... 27. Tais pačiais ekonomiškumo bei proporcingumo principais yra vadovaujamasi... 28. Įvertinus atsakovo – juridinio asmens – UAB „Boltera“ patiriamus... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovo UAB „Ginestra“... 30. Atsakovas T. R. turi hipoteka neapsunkinto nekilnojamojo turto, kurio rinkos... 31. Taigi, šioje byloje ieškovo pareikšti reikalavimai užtikrinti areštuotu... 32. Kita vertus, maksimalus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas suprantamas... 33. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 34. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 35. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį.... 36. Nutarties rezoliucinę dalį, kuria A. P. leista disponuoti kas mėneį ne... 37. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....