Byla 2A-388-480/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. M., atstovaujamos advokato Tomo Petkevičiaus, apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16993-877/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Status optimus“ ieškinį atsakovei N. M., tretieji asmenys BTA Insurance Company SE, A. S., dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė BUAB „Status optimus“ prašė iš atsakovės N. M., kaip buvusios BUAB „Status optimus“ bankroto administratorės, priteisti 2316,96 Eur sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė bankroto administravimo išlaidoms panaudojo ne tik BUAB „Status optimus“ pinigines lėšas, bet ir 2013 m. rugpjūčio 12 d. A. S. įmokėtą į BUAB „Status optimus“ sąskaitą 8 000 Lt varžytynių dalyvio mokestį (10 proc.), kuris nepriklausė BUAB „Status optimus“ ir turėjo būti grąžintas A. S.. 2013 m. birželio 4 d. pakartotiniame BUAB „Status optimus“ kreditorių susirinkime 4 darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į ( - ) skolą, dėl kurio priteisimo iškelta civilinė byla Kauno apygardos teisme, pardavimo“ nutarė reikalavimo teisę parduoti varžytynėse. 2013 m. rugpjūčio 12 d. A. S. įmokėjo į BUAB „Status Optikus“ sąskaitą 8 000 Lt varžytynių dalyvio mokestį (10 proc.). 2013 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkime 7 darbotvarkės klausimu „Dėl 2013-06-04 pakartotino kreditorių susirinkimo nutarimų atšaukimo“ šis nutarimas buvo atšauktas ir paskelbtas negaliojančiu, tačiau N. M. negrąžino varžytynių dalyvio mokesčio A. S.. 2015 m. lapkričio 2 d. A. S. raštiškai pareikalavo grąžinti 2 316,96 Eur (8 000 Lt) varžytynių dalyvio mokestį, tačiau jo reikalavimas nebuvo įvykdytas.
 2. Atsakovė N. M. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad A. S. 2013 m. rugpjūčio 12 d. sumokėtas 8 000 Lt varžytynių dalyvio mokestis jam nebuvo grąžintas, kadangi minėtas asmuo, kaip varžytynių laimėtojas, per nustatytą laiką nesumokėjo visos turto pardavimo kainos, todėl įstatymų nustatyta tvarka prarado teisę į sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio atlyginimą.
 3. Trečiasis asmuo A. S. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 12 d. įmokėjo į BUAB „Status optimus“ sąskaitą 8 000 Lt varžytynių mokestį ir buvo pripažintas varžytynių laimėtoju, įgyjant reikalavimo teisę į ( - ). Likusią 93 000 Lt sumą turėjo sumokėti iki 2013 m. rugpjūčio 23 d., tačiau BUAB „Status optimus“ kreditoriai informavo A. S., kad varžytynės yra neteisėtos, ir pateikė jam Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, kurios pagrindu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bei uždrausta bankroto administratoriui vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl varžytynių, taip pat pasirašyti reikalavimo teisių į ( - ) pardavimo dokumentus. 2013 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkime buvo panaikinti kreditorių susirinkimų nutarimai dėl varžytynių paskelbimo, todėl trečiojo asmens sumokėtas 8 000 Lt varžytynių mokestis turi būti grąžintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės N. M. 2 316,96 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2 316,96 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Status optimus“ bei 70 Eur žyminio mokesčio valstybei.
 2. Teismas nustatė, kad ieškovei UAB „Status optimus“ 2009 m. gegužės 5 d. iškelta bankroto byla; atsakovė N. M. 2010 m. sausio 25 d. paskirta UAB „Status optimus“ bankroto administratore.
 3. 2013 m. birželio 4 d. pakartotiniu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta parduoti reikalavimo teisę į ( - ) (toliau – ( - )) 178 271,02 Eur (615 534,18 Lt) skolą. Apie vyksiančias varžytynes paskelbta įstatymo nustatyta tvarka 2013 m. birželio 28 d. Varžytynes vykdė atsakovė N. M.. 2013 m. rugpjūčio 12 d. varžytynių protokolas Nr. 2 patvirtina, kad varžytynės įvyko, varžytynių laimėtoju paskelbtas A. S., kuris buvo sumokėjęs 2316,96 Eur (8000 Lt) varžytynių dalyvio mokestį į BUAB „Status optimus“ sąskaitą. Varžytinių protokolo papildyme 2013 m. rugpjūčio 26 d. atsakovė nurodė neįvykusių varžytynių priežastį – varžytynių dalyvis per nustatytą laiką nesumokėjo visos turto pardavimo kainos. 2015 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta atšaukti 2013 m. birželio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1–5 darbotvarkės klausimais, ir juos laikyti negaliojančiais.
 4. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei uždrausta vykdyti 2013 m. birželio 4 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus bei pasirašyti 178 271,02 Eur reikalavimo teisių į ( - ) pardavimo dokumentus. Teismas sprendė, kad esant tokiai situacijai, administratorė turėjo nedelsdama sustabdyti varžytynes, kol nebus panaikinti šia Kauno apygardos teismo nutartimi administratorei nustatyti draudimai. Administratorė neturėjo pagrindo reikalauti sumokėti likusios sumos už parduodamą turtą ir tęsti varžytynių procedūros. Be to, akivaizdu, kad termino, per kurį varžytynių laimėtojas turėjo sumokėti likusią nupirkto turto kainos dalį, eigoje jau buvo kilęs ginčas teisme dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl reikalavimo teisių į ( - ) skolą pardavimo teisėtumo ir šios aplinkybės iš 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutarties administratorei neabejotinai buvo žinomos. 2013 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimui atšaukus savo 2013 m. birželio 4 d. susirinkimo nutarimus ir pripažinus juos negaliojančiais, atsakovei neliko teisinio pagrindo tęsti varžytynių procedūrą. Nepaisydama to, administratorė savo iniciatyva neteisėtai panaudojo varžytynių dalyvių pradinius įnašus administravimo išlaidų išsimokėjimui.
 5. Teismas pažymėjo, kad varžytynių dalyvių pradiniai įnašai nėra bankrutuojančios įmonės pajamos ar turtas iki varžytynių pabaigos. Kadangi atsakovei buvo uždrausta pasirašyti reikalavimo teisių pardavimo dokumentus, administratorė, kaip savo srities profesionalė, turėjo numatyti, jog, panaikinus kreditorių nutarimus dėl reikalavimo teisių pardavimo, varžytynių dalyviams turės būti grąžinami jų sumokėti pradiniai įnašai. Varžytynių dalyvių pradiniais įnašais atsakovė N. M. neturėjo teisės disponuoti, iki bus išspręstas klausimas dėl varžytynių pabaigos.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė N. M., atstovaujama advokato Tomo Petkevičiaus, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, skirti BUAB „Status optimus“ bankroto administratoriui M. M. 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei, priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t. b. l. 85–90). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė turi reikalavimo teisę šioje byloje. Ieškovė reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildina iš to, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė grąžinti A. S. varžytynių dalyvio mokestį. Tai reiškia, kad ieškiniu faktiškai yra ginamos ne ieškovės, o būtent varžytynių dalyvio A. S. teisės ir teisėti interesai, nors jis tokio reikalavimo nereiškė. Ieškovė ar jos administratorius nėra įgaliotas atstovauti A. S.. Atsakovė jokių neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu neatliko, dėl varžytynių dalyvio mokesčio negrąžinimo ieškovė jokios žalos nepatyrė.
  2. Teismo sprendimo išvados yra viena kitai prieštaraujančios. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatavo, kad varžytynių dalyvių pradiniai įnašai nėra bankrutuojančios įmonės pajamos ar turtas iki varžytynių pabaigos, tačiau varžytynių dalyvio (A. S.) sumokėtą mokestį (kaip žalą) priteisė būtent bankrutuojančiai įmonei, kuriai šis turtas nepriklauso. Tai reiškia, kad piniginės lėšos bus panaudotos dabartinio bankroto administratoriaus patirtoms išlaidoms atlyginti, dėl to tariamai pažeistos varžytinių dalyvio teisės ieškinio patenkinimo atveju niekaip nėra apginamos.
  3. Teismas netinkamai įvertino Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikytus draudimus. Varžytynės įvyko galiojant (nesant sustabdytam) 2013 m. birželio 4 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimui. Minėto nutarimo 4 punktu buvo nutarta uždrausti parduoti skolą varžytynėse, tačiau Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo metu skola jau buvo parduota, varžytynės jau buvo įvykusios. Tai reiškia, kad nesant konkretaus draudimo sustabdyti varžytynių procedūras atsakovė turėjo teisę reikalauti, kad varžytynes laimėjęs pirkėjas iki nustatytos dienos įmokėtų likusią sumą, tačiau A. S. jos neįvykdė, todėl atsakovė grąžinti dalyvio mokestį jam neturėjo teisinio pagrindo.
  4. Teismas nepagrįstai priteisė nuostolių atlyginimą, nes ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Ieškovė neįrodė, kad atsakovė būtų atlikusi kokius nors neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu. Nesant neteisėtų veiksmų, atitinkamai negalėjo atsirasti žala (ieškovė jokios žalos, netekimų nepatyrė), todėl negali egzistuoti ir priežastinis ryšys tarp to, ko nėra (neteisėtų veiksmų ir žalos).
 2. Ieškovė BUAB „Status optimus“, atstovaujama bankroto administratoriaus M. M., atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti (2 t., b. l. 93–94). Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Teismui uždraudus vykdyti 2013 m. birželio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, buvo uždraustas vykdyti ir nutarimas 4 darbotvarkės klausimu – parduoti varžytynėse reikalavimo teisę į ( - ) skolą. Varžytynės buvo pradėtos (bet neužbaigtos) vykdant 2013 m. birželio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, todėl uždraudus šio nutarimo vykdymą nesuprantama, kaip N. M., tęsdama varžytynes, galėjo nepažeisti teismo draudimo vykdyti 2016 m. birželio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus.
  2. Varžytynių vykdymas susideda iš kelių etapų ir yra užbaigiamas surašant pardavimo iš varžytynių aktą, vadinasi, uždraudus vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl varžytynių, buvo uždrausta tęsti neatliktus varžytynių veiksmus. Aplinkybė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis buvo vėliau panaikinta, nereiškia, kad varžytynės galėjo būti tęsiamos, nes nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo skubaus vykdymo.
  3. A. S. ne kartą žodžiu kreipėsi į UAB „Status optinius“ prašydamas užstato grąžinimo, o 2015 m. lapkričio 2 d. raštiškai pareikalavo grąžinti 2.316,96 Eur (8000 Lt) varžytynių dalyvio mokestį. Šiuo atveju ne atsakovė, o ieškovė, atstovaujama N. M., gavo pinigus iš A. S., todėl pinigus ir privalo grąžinti UAB „Status optimus“, taigi apeliacinio skundo motyvas dėl netinkamo ieškovo yra nepagrįstas.
 3. Trečiasis asmuo A. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti (2 t., b. l. 96). Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Likusios pinigų sumos trečiasis asmuo nesumokėjo, nes buvo informuotas, kad varžytynės yra neteisėtos. 2013 m. rugpjūčio 12 d. įmokėjo į BUAB „Status optimus“ sąskaitą 8 000 Lt, todėl šiuos pinigus ir turi grąžinti BUAB „Status optimus“.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai). Nemotyvuotas apeliantų prašymas apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas kaip nepagrįstas.
 3. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo patenkinti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Status optimus“ (toliau – ieškovė) reikalavimai atlyginti 2 316,96 Eur žalą, kuri atsirado dėl buvusios ieškovės bankroto administratorės N. M. (toliau – apeliantė arba atsakovė) veiksmų neteisėtai panaudojus varžytynių dalyvio mokestį.
 4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės apeliacinį skundą, 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą, kuriuo teismas priteisė ieškovei BUAB „Status optimus“ iš atsakovės N. M. 2 316,96 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2 316,96 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Status optimus“ bei 70 Eur žyminio mokesčio valstybei, paliko nepakeistą.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės N. M. kasacinį skundą, 2017 m. gruodžio 27 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 6 d. nutartį grąžino bylą nagrinėti tam pačiam apeliacinės instancijos teismui.
 6. Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kad reikalavimo teisės į ( - ) skolą varžytynių laimėtoju paskelbtas A. S.; šis buvo sumokėjęs 2 316,96 Eur varžytynių dalyvio mokestį į BUAB „Status optimus“ sąskaitą. Varžytynių protokolo pildyme 2013 m. rugpjūčio 26 d. atsakovė N. M. nurodė, kad varžytynės neįvyko, nes varžytynių dalyvis per nustatytą laiką nesumokėjo visos turto pardavimo kainos. Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad nurodyta suma nebuvo grąžinta varžytynių dalyviui, byloje sprendžiama dėl to, ar lėšos buvo panaudotos pagrįstai (kasacinio teismo nutarties 20 pastraipa).
 7. Kasacinis teismas nutartyje (nutarties 22 pastraipa) pažymėjo, kad teismas konstatavo žalos faktą, nesiremdamas jokiais konkrečiais duomenimis dėl ieškovės patirtos žalos; nenustatė, kaip pasireiškė įmonei padaryta žala – ar įmonė neteko turto, ar turėjo papildomų išlaidų, ar negavo pajamų ar kt.
 8. CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausios bendrosios kompetencijos teismų sistemos grandies teismas, todėl, bylą grąžinus nagrinėti pakartotinai, privalu tiek laikytis jo išaiškinimų konkrečioje byloje, tiek atsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai ar nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2011; 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-687/2015; kt.).
 9. Vykdydamos kasacinio teismo bei jos pagrindu priimtą Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis, ieškovė pateikė: 2013-06-27 V. N. sąskaitą, avansinę apyskaitą už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-12-31 su sąskaitomis faktūromis, UAB LB auditas 2014-03-01 sąskaitą faktūrą serija LBL 4491, N. M. 2014-04-16 sąskaitą faktūrą serija MAN Nr. 001 (t. 2, b. l. 180–195); atsakovė pateikė: DNB banko sąskaitos išrašą ir mokėjimų sąrašą, 2014 m. balandžio 25 d. Dokumentų perdavimo–priėmimo akto paskutinį lapą, kuriame nurodytas M. M. perduotas sąskaitos likutis 1 863,95 Lt, V. N. dokumentus, 2014 m. kovo 1 d. UAB „LB auditas“ sąskaitą už buhalterinę apskaitą 726 Lt ir Buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį 2013-07-01, avansinę apyskaitą 2013-05-01–2013-12-31 ir apmokėjimus 1 439,74 Lt pagrindžiančius dokumentus, kasos knygą 2013-12-31 (3 t., b. l. 3–18).
 10. Atsižvelgiant į tai, kad nauji įrodymai lemia šalims poreikį įrodinėti, o apeliacinės instancijos teismui nustatyti kasacinio teismo nutartyje nurodytas esmines šios bylos teisingam ir visapusiškam išnagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes, jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, nes šalys, trečiasis asmuo su šiais įrodymais yra susipažindintos juos gavus teisme ir išsiuntus priešingai šaliai, nutarties 20 pastraipoje minėti nauji įrodymai priimami ir vertinami byloje (CPK 314 str.).
 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą iš naujo apeliacine tvarka, atsižvelgdama į kasacinio teismo išaiškinimus bei nurodymus (kasacinio teismo nutarties 20, 22 pastraipos), nustatė, kad į BUAB „Status optimus“ AB DNB banke (dabar – „Luminor Bank“, AB) sąskaitą Nr. ( - ) LTL (toliau – sąskaita), 2013-08-12 S. A. sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį (10 proc.) 2 316,96 Eur (8 000 Lt). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 9 dalimi bei vykdant 2014 -04-15 Kauno apygardos teismo nutartį, kuria teismas atstatydino N. M. iš BUAB „Status optimus“ bankroto administratoriaus pareigų, 2014-04-25 Dokumentų perdavimo–priėmimo aktu buvusi administratorė N. M. naujai paskirtam administratoriui M. M. perdavė įmonės dokumentus, o taip pat jau minėtoje sąskaitoje esantį pinigų likutį – 539,84 (1 863,95 Lt). Sąskaitos išrašas pateiktas 2014-06-26 ir jame nurodytas likutis po operacijų – 518,33 Eur (1 789,70 Lt), laikotarpiu nuo 2014-04-25 (t. y. dokumentų ir piniginių lėšų perdavimo) iki 2014-06-26 buvo atlikta mokėjimų už 21,50 Eur ((1,50 x 4) + 38,65 +28 +(0,80 x 2) = 74,25 Lt), ir tai sutampa su perdavimo akte nurodyta 539,84 Eur (518,34 + 21,50 = 539,84) suma.
 12. Pažymėtina, kad pagal minėtą Dokumentų perdavimo–priėmimo aktą, o taip pat jį papildantį kasos knygos išrašą, tiek AB „Swedbank“ esančioje įmonės sąskaitoje Nr. ( - ), tiek kasoje perdavimo metu ieškovė piniginių lėšų neturėjo (nurodomas likutis – 0,00 Lt).
 13. Jau minėtas „Luminor bank“, AB, esančios sąskaitos išrašas patvirtina, kad iš minėtos sąskaitos 2014-04-03 buvo atlikti trys mokėjimai: apmokėta 1158,48 Eur (4 000 Lt) V. N. 2013-06-27 sąskaita už teisinę pagalbą; 416,98 Eur (1 439,74 Lt) buvo sumokėtos N. M. bankroto administravimo procedūrų išlaidos pagal avansinę apyskaitą už laikotarpį 2013-05-01–2013-08-06; 210,26 apmokta Eur (726,00 Lt) UAB „LB auditas“ sąskaita faktūra. Be to, iš minėtos sąskaitos aptariamu laikotarpiu buvo atlikta 6,95 Eur (16 x 1,50 Lt = 24 Lt) sumos mokėjimų už sąskaitos aptarnavimą ir 1,45 Eur ((3 x 1,40 Lt) + 0,80 Lt = 5,00 Lt) mokesčių už išeinančius mokėjimus. Tokiu atveju atlikus aritmetinius skaičiavimus spręstina dėl 1 794,12 Eur (17 Eur buvusios sąskaitoje lėšos iki ginčo lėšų pervedimo + 2316,96 Eur pervesta varžytynių dalyvio lėšų suma – 539,84 Eur naujam bankroto administratoriui perduotų lėšų suma = 1794,12 Eur) lėšų panaudojimo teisėtumo laikotarpiu nuo 2013-08-12 (t. y. A. S. sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio) iki 2014-04-25 (t. y. dokumentų ir piniginių lėšų perdavimo naujam bankroto administratoriui), kuri sutampa su atliktų iš sąskaitos mokėjimų suma (1158,48 + 416,98 + 210,26 + 6,95 + 1,15 = 1794,12).
 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad už naudojimąsi banko paslaugomis klientas (nagrinėjamu atveju – ieškovė) moka sąskaitos aptarnavimo mokestį, mokestį už išeinančius mokėjimus (AB DNB banko paslaugų teikimo Bendrosios taisyklės, 10 p.)
 15. Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad 2011-02-03 buvo sudaryta Teisinių paslaugų sutartis su advokate V. N. paruošti procesinius dokumentus, gauti su tuo susijusią informaciją, atstovauti ieškovei BUAB „Status optimus“ civilinėje byloje su atsakove Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, trečiaisiais asmenimis UAB „Čiukuras“, V. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo, o taip pat 2010-04-12 ieškovės vardu atsakovė sudarė Teisinių paslaugų sutartį su ta pačia advokate paruošti procesinius dokumentus ir gauti visą su tuo susijusią informaciją, patvirtinti dokumentų nuorašus ir atstovauti ieškovei BUAB „Status optimus“ civilinėje byloje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, skolos už rangos darbus priteisimo Kauno apygardos teisme (3 t., b. l. 17 a. p. – 18). 2013 m. birželio 27 d. advokatė V. N. išrašė 4000,00 Lt sąskaitą už teisinę pagalbą byloje ir pateikė ją apmokėti ieškovei, kurią ir apmokėjo atsakovė iš ieškovės banko sąskaitoje buvusių lėšų 2014-04-03. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad advokatė V. N. atstovavo ieškovei 2010-05-06 iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-704-527/2015. 2013-07-01 ieškovė su UAB „LB auditas“ sudarė Buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį (3 t., b. l. 6 a. p.). Už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal šią sutartį UAB „LB auditas“ 2014 m. kovo 1 d. išrašė ir pateikė ieškovei apmokėti 726 Lt sumos PVM sąskaitą faktūrą LBL 4491. Šią sąskaitą atsakovė taip pat apmokėjo iš ieškovės banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų. 1439,74 Lt suma buvo išmokėta pagal Avansinę apyskaitą už 2013-05-01–2013-12-31 laikotarpį, kurioje nurodytą sumą pagrindžia sąskaita faktūra SKB 001613, Lietuvos pašto čekiai, sąskaitos faktūros už pašto korespondencijos siuntimą, A4 kopijų darymą (2 t., b. l. 182–184; 3 t., b. l. 8–10 abi pusės).
 16. Byloje surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma (šios nutarties 22–26 pastraipos) leidžia daryti išvadą, kad atsakovė ginčo piniginių lėšų sumą panaudojo ieškovės BUAB „Status optimus“ administravimo išlaidoms dengti (ĮBĮ 36 str. 1 d.).
 17. Pažymėtina ir tai, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 6 dalį (2014-04-25 galiojusi redakcija), nutraukus bankroto bylą ar nutraukus su administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, atlyginimas už suteiktas administravimo paslaugas išmokamas proporcingai atliktų darbų apimčiai, atsižvelgiant į pavedimo sutarties dalies įvykdymą, išskyrus atvejus, kai administratorius vykdė bankroto procedūras po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas ir (arba) pavedimo sutartis buvo nutraukta. Atsakovė 2014-04-16 buvo išrašiusi ieškovei apmokėti 24 700,00 Lt sąskaitą faktūrą administratoriaus atlyginimui apmokėti už laikotarpį nuo 2012-02-02 iki 2013-09-05 pagal Pavedimo sutarties priedą, tačiau ši sąskaita nebuvo apmokėta, o likusi nepanaudota pinigų suma po nutarties 24 pastraipoje aptartų mokėjimų buvo perduota naujai paskirtam administratoriui.
 18. Faktinės bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog atsakovė panaudodama sumokėtą 2 316,96 Eur varžytynių dalyvio mokestį ieškovės BUAB „Status optimus“ administravimo išlaidoms padengti jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir dėl atliktų atsakovės veiksmų ieškovė jokių turtinių ar kitokių praradimų nepatyrė. Taigi, nenustačius atsakovės neteisėtų veiksmų, žalos ieškovei fakto, taikyti atsakovei civilinę atsakomybę nėra teisinio pagrindo (CK 6.246 str., 6.249 str.). Kaip jau yra pažymėjęs kasacinis teismas 2017-12-27 nutartyje (17, 19 pastraipos), nesant bent vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų (CPK 6.246–6. 249 straipsniai), civilinė atsakomybė bankroto administratoriui negali būti taikoma.
 19. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, naikintinas Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimas, kuriuo teismas priteisė BUAB „Status optimus“ iš N. M. 2 316,96 Eur žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 2 316,96 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).
 20. Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad bylinėjimosi išlaidos paskirstomos priklausomai nuo visos bylos baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo byloje rezultato (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-686/2016; kt.).
 21. CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos nagrinėti iš naujo, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.
 22. Panaikinus sprendimo dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo bei šią ieškinio dalį atmetus, naikintina ir kita sprendimo dalis, kuria iš atsakovės valstybei priteista 70 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.).
 23. Pažymėtina, kad ieškovė yra bankrutavusi įmonė, todėl ji yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Tokiu atveju ieškinį atmetus, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, žyminis mokestis valstybei iš ieškovės nepriteistini (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

15Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai