Byla e2-1535-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės prekyba“ iškelta bankroto byla, taikant supaprastintą bankroto procesą, trečiasis asmuo byloje – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gerovės prekyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės prekyba“ iškelta bankroto byla, taikant supaprastintą bankroto procesą, trečiasis asmuo byloje – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gerovės prekyba“ iškėlimo.

72.

8Ieškovas nurodė, kad UAB „Gerovės prekyba“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui susidarė nuo 2018 m. II ketv. 2018 m. lapkričio 27 d. atsakovė buvo skolinga VSDF biudžetui 3 339,69 Eur VSD įmokų ir delspinigių sumas. Pagal taikytas priverstinio poveikio priemones skola neišieškota. UAB „Gerovės prekyba“ jokio registruotino turto neturi, paskutinis pateiktas bendrovės balansas už 2015 m. Ieškovo vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė veiklos nevykdo, jos galimybės atsikaityti su kreditoriais abejotinos, todėl bendrovei keltina bankroto byla.

93.

10Pranešimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įteiktas atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2, 4 dalyse nustatyta tvarka.

114.

12Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepimu į pareiškimą prašė teismo sprendimą dėl bankroto bylos UAB „Gerovės prekyba“ priimti savo nuožiūra. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovės mokestinė nepriemoka valstybės ir savivaldybės biudžetams susidarė nuo 2017 m. vasario mėn. ir 2019 m. vasario 26 buvo 828,01 Eur.

135.

14UAB „Gerovės prekyba“ atsiliepimo į ieškovo pareiškimą nepateikė.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi UAB „Gerovės prekyba“ iškėlė bankroto bylą.

197.

20Teismas nustatė, kad paskutinio pateikto balanso duomenimis, UAB „Gerovės prekyba“ 2015 m. turėjo turto už 2 500 Eur, kurį sudarė tik trumpalaikis turtas. Įsipareigojimai siekė 180 Eur sumą. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Byloje nėra duomenų, kad bendrovė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Įmonės įsiskolinimas ieškovui sudaro net 3 408,02 Eur sumą, darbuotojų įmonėje nėra. Valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus 2019 m. vasario 26 d. duomenimis atsakovė yra skolinga 828,01 Eur.

218.

22Atsižvelgdamas į tai, jog bendrovė ilgą laiką nevykdo veiklos, kitokių duomenų, patvirtinančių gerą įmonės turtinę padėtį, veiklos vystymą, nėra, taip pat įvertinęs pateiktus ieškovės argumentus ir duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį bei iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

259.

26Atsakovė UAB „Gerovės prekyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Iš nutartyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovei procesiniai dokumentai buvo siųsti tik vieną kartą. Dokumentams grįžus neįteiktiems, teismas nesiuntė procesinių dokumentų atsakovės buveinės adresu pakartotinai ir /ar atsakovės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir / ar akcininko gyvenamosios vietos adresu, nors tą turėjo padaryti. Teismui buvo prieinama informacija iš Juridinių asmenų registro apie atsakovės vadovo bei akcininko gyvenamosios vietos adresus, todėl kliūčių juos informuoti apie atsakovei keliamą bankroto bylą nebuvo. Tik antrą kartą grįžus neįteiktiems procesiniams dokumentams, teismas galėjo laikyti, jog jie buvo įteikti tinkamai, juos išsiuntus atsakovės buveinės adresu. Tokiu būdu teismas padarė CPK 123 straipsnio 4 dalies pažeidimą, kadangi netinkamai informavo atsakovę apie jos atžvilgiu reiškiamus reikalavimus ir jai keliamą bankroto bylą. Dėl to atsakovė negalėjo gintis nuo jai reiškiamų nepagrįstų reikalavimų bei buvo netinkamai išspręsta byla, kadangi bankroto byla buvo iškelta atsakovei, nors byloje nebuvo jokių įrodymų apie jos nemokumą.

299.2.

30Atsakovė padengė visas turėtas skolas VSDFV bei VMI, todėl šiuo metu nebėra pagrindo kelti atsakovei bankroto bylą, kadangi visi privalomi sumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą yra sumokėti.

319.3.

32Atsakovė buvo susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau ji nėra nemoki rinkos dalyvė – UAB „Gerovės prekyba“ vykdo veiklą, atsiskaito su kreditoriais, skolų darbuotojams ar valstybei neturi, todėl jos negalima laikyti neveikliu ir nemokiu rinkos dalyviu.

3310.

34Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė teismo sprendimą dėl skundžiamos nutarties panaikinimo priimti savo nuožiūra. Ieškovas nurodė, kad atsakovė 2019 m. spalio 8 d. jam neskolinga.

3511.

36Trečiasis asmuo VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė teismo sprendimą dėl skundžiamos nutarties panaikinimo priimti savo nuožiūra. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus 2019 m. spalio 4 d. datai yra neskolinga.

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3912.

40Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

4113.

42Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

43Dėl naujų įrodymų priėmimo

4414.

45Atsakovė kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – tris 2019 m. balandžio 8 d. mokėjimų pavedimus, 2019 m. balandžio 9 d. pažymą dėl UAB „Gerovės prekyba“ akcininko L. J., 2019 m. balandžio 9 d. išplėstinį išrašą apie UAB „Gerovės prekyba“ iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro.

4615.

47Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui naujus įrodymus – 2019 m. spalio 8 d. finansinę ataskaitą F4.

4816.

49Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės ir ieškovo naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

50Dėl atsakovės UAB „Gerovės prekyba“ nemokumo

5117.

52Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018). Tai aktualu ir aptariamu atveju, kadangi ieškovo pareiškimas iškelti atsakovei UAB „Gerovės prekyba“ bankroto bylą buvo grindžiamas įmonės nemokumu.

5318.

54Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Todėl būtent atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, privalo pateikti visus šią aplinkybę patvirtinančius įrodymus. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1426-823/2018).

5519.

56Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė, remdamasis įmonės 2015 m. balanso bei viešais duomenimis. Atsakovė UAB „Gerovės prekyba“ atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl jos nemokumo. Atsakovė tvirtina, kad teismas negalėjo spręsti dėl atsakovės (ne)mokumo, iš esmės neturėdamas jokių įrodymų apie jos nemokumą, kadangi atsakovė nebuvo tinkamai informuota apie teisme gautą pareiškimą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Be to, atsakovė padengė visas turėtas skolas VSDFV bei VMI, todėl šiuo metu nebėra pagrindo kelti jai bankroto bylą.

5720.

58Bylos duomenimis, ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Gerovės prekyba“ iškėlimo ir pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo 2019 m. vasario 22 d. nutartimi priėmus, ta pačia nutartimi teismas nustatė atsakovei terminą (iki 2019 m. kovo 8 d.) atsiliepimui į pareiškimą pateikti, taip pat įpareigojo atsakovės vadovą iki 2019 m. kovo 8 d. pateikti teismui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus. Minėtą nutartį ir VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo 2019 m. vasario 25 d. teismui išsiuntus atsakovei registruota pašto siunta atsakovės registruotos buveinės adresu, 2019 m. kovo 8 d. atsakovei teismo siųsti procesiniai dokumentai grįžo teismui su pašto žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Nepaisydamas to, Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimą ir iškėlė atsakovei bankroto bylą, taikant supaprastintą bankroto procesą.

5921.

602019 m. balandžio 10 d. atsakovė UAB „Gerovės prekyba“, pateikdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties, taip pat pateikė prašymą dėl praleisto termino atskirajam skundui pateikti atnaujinimo, kurio pirmosios instancijos teismas 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi netenkino. Atsakovei aptariamą teismo nutartį apskundus atskiruoju skundu, Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. rugsėjo 24 nutartimi panaikino ir atnaujino atsakovei UAB „Gerovės prekyba“ terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties paduoti.

6122.

62Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas atsakovės 2019 m. balandžio 10 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties, kuria bendrovei iškelta bankroto byla, priėmė 2019 m. spalio 10 d.

6323.

64Bankroto bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas taip pat nustatė, kad laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti UAB „Gerovės“ prekyba“ atskirąjį skundą dėl 2019 m. kovo 12 d. nutarties, iki nagrinėjamo atskirojo skundo priėmimo 2019 m. spalio 10 d., atsakovė ne tik 2019 m. spalio 8 d. padengė savo turėtą įsiskolinimą VSDFV bei VMI, ką patvirtina kartu su atskiruoju skundu pateikti mokėjimo nurodymai, tačiau į bylą buvo pateikti ir kiti (nauji) atsakovės finansinę būklę grindžiantys įrodymai – 2019 m. balandžio 5 d. balansas, 2016 m. paskolos sutartis Nr. 2016/1, 2017 m. sausio 5 d. Skolos perkėlimo sutartis. Nei vieno iš pateiktų naujų įrodymų pirmosios instancijos teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė. Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovės bankroto bylą, atliko eilę procesinių veiksmų – patvirtino atsakovės kreditorių sąrašą, vėliau jį tikslino, pripažino bendrovę bankrutuojančia ir likviduojama dėl bankroto (ši Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartis panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-900-881/2019) ir kt.

6524.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo visų byloje esančių įrodymų ir tokiu būdu neišsiaiškino visų įrodinėjimo dalyką byloje sudarančių aplinkybių – UAB „Gerovės prekyba“ priklausančio turto vertės, pradelstų skolų masto, t. y. esminių aplinkybių, kuriomis remiantis sprendžiama dėl bendrovės (ne)mokumo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama. Apeliacinės instancijos teismui neturint teisės priimti nutarties iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalis), klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Gerovės prekyba“ iš naujo turi išnagrinėti pirmosios instancijos teismas.

6725.

68Minėta, jog tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Atsakovei šiuo metu esant informuotai apie pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Gerovės prekyba“ iškėlimą, tačiau iš esmės pateikus tik skolos padengimą VSDFV bei VMI patvirtinančius įrodymus, tačiau byloje esant duomenų apie kitus bendrovės įsiskolinimus, pirmosios instancijos teismas taip pat turėtų kreiptis į atsakovės vadovą, pakartotinai prašydamas pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus dokumentus: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, įmonės turto vertinimą. Tai užtikrintų objektyvų bei visapusišką klausimo dėl atsakovės (ne)mokumo išnagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad visais bendrovės dokumentais bei turtu disponuoja bankroto administratorė MB „Bankroto laikas“, ką patvirtina byloje esantis 2019 m. gegužės 15 d. aktas, bankroto administratorė įpareigotina grąžinti UAB „Gerovės prekyba“ valdymo organams visus bendrovės dokumentus bei turtą, nurodytą minėtame akte.

69Dėl procesinės bylos baigties

7026.

71Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas dėl bankroto bylos UAB „Gerovės prekyba“ iškėlimo perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

7227.

73Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės procesiniam ginčo išnagrinėjimo rezultatui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

74Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės prekyba“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

76Įpareigoti mažąją bendriją „Bankroto laikas“ grąžinti uždarosios akcinės bendrovės „Gerovės prekyba“ valdymo organams visus bendrovės dokumentus bei turtą, nurodytą 2019 m. gegužės 15 d. akte.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, kad UAB „Gerovės prekyba“ įsiskolinimas Valstybinio... 9. 3.... 10. Pranešimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įteiktas atsakovei... 11. 4.... 12. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 13. 5.... 14. UAB „Gerovės prekyba“ atsiliepimo į ieškovo pareiškimą nepateikė.... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi UAB „Gerovės... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad paskutinio pateikto balanso duomenimis, UAB „Gerovės... 21. 8.... 22. Atsižvelgdamas į tai, jog bendrovė ilgą laiką nevykdo veiklos, kitokių... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 9.... 26. Atsakovė UAB „Gerovės prekyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 27. 9.1.... 28. Iš nutartyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovei procesiniai... 29. 9.2.... 30. Atsakovė padengė visas turėtas skolas VSDFV bei VMI, todėl šiuo metu... 31. 9.3.... 32. Atsakovė buvo susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau ji... 33. 10.... 34. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius... 35. 11.... 36. Trečiasis asmuo VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė teismo... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 12.... 40. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 41. 13.... 42. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 44. 14.... 45. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė... 46. 15.... 47. Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui... 48. 16.... 49. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 50. Dėl atsakovės UAB „Gerovės prekyba“ nemokumo... 51. 17.... 52. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 53. 18.... 54. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo... 55. 19.... 56. Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė, remdamasis... 57. 20.... 58. Bylos duomenimis, ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus pareiškimą dėl... 59. 21.... 60. 2019 m. balandžio 10 d. atsakovė UAB „Gerovės prekyba“, pateikdama... 61. 22.... 62. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas... 63. 23.... 64. Bankroto bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas taip pat nustatė, kad... 65. 24.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 67. 25.... 68. Minėta, jog tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis,... 69. Dėl procesinės bylos baigties ... 70. 26.... 71. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, ginčijama pirmosios... 72. 27.... 73. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės procesiniam ginčo... 74. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 75. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 76. Įpareigoti mažąją bendriją „Bankroto laikas“ grąžinti uždarosios...