Byla e2-1482-241/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „GL Services“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-3407-603/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transporent“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GL Services“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Transporent“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „GL Services“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės UAB „GL Services“ neginčijami įsipareigojimai ieškovei yra 8 724,92 Eur. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pareiškėjai nevykdo nuo 2015 metų. Per terminą, kuriuo ieškovė informavo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovė su ieškove neatsiskaitė.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „GL Services“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Tamtamas“.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „GL Services“ paskutinį kartą pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2014 metų laikotarpį. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo bei reikalaujamų aktualių duomenų, teismas neturi galimybės įvertinti įmonės finansinę padėtį pagal aktualius finansinius dokumentus.
 3. Teismas pagal 2014 metų finansinės atskaitomybės dokumentus nustatė, kad atsakovė nurodytu laikotarpiu turėjo 48 690,92 Eur vertės ilgalaikio turto ir 127 066,43 Eur trumpalaikio turto, o bendrovės turimi įsipareigojimai siekė 158 439,52 Eur. Teismas pažymėjo, kad šiuo metu įmonė nekilnojamojo turto neturi, nuosavybės teise valdo vieną transporto priemonę, kurios registracija panaikinta, o sąskaitoje turi 4 133,47 Eur, todėl šie duomenys leidžia abejoti 2014 metų finansinių dokumentų aktualumu, nustatant atsakovės turimo turto ir įsipareigojimų santykį.
 4. Teismas nurodė, kad atsakovės 2018 m. birželio 25 d. pranešime dėl informacijos pateikimo nurodoma, kad ji turi 1 576,86 Eur įsiskolinimą UAB „Žalgirio verslo centras“ ir 214,76 Eur skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai skelbiamų duomenų teismas nustatė, kad atsakovės skola 2018 m. birželio 22 d. sudarė 630,27 Eur ir šis įsiskolinimas valstybės biudžetui nuosekliai didėja. Nors atsakovė nurodė, kad ji su trečiaisiais asmenimis negali atsiskaityti dėl ieškovės iniciatyva kitose bylose pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau 2017 m. gegužės 30 d. antstolio patvarkymas patvirtina, kad atsakovei yra leidžiama mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas, tačiau įsiskolinimas valstybės biudžetui vis tiek nedengiamas.
 5. Teismas sprendė, kad atsakovė turi pastovaus ir ilgalaikio pobūdžio finansinių sunkumų, kadangi įsiskolinimas valstybės biudžetui ir kreditoriams nedengiamas, teismui nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog bendrovė vykdo veiklą ir turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad nėra pagrindo tikėtis, jog tokia įmonė ateityje pajėgtų atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl iškėlė atsakovei bankroto bylą.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „GL Services“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Įmonės būklės vertinimui būtini dokumentai nepateikti dėl objektyvių priežasčių – ieškovės reikalavimu uždėtų ribojimų kitoje byloje. Neturint galimybės pateikti tokių dokumentų ir juos teismui vertinti, ieškovei tai žinant, reikalavimas iškelti bankroto bylą vertintinas kaip ieškovės spaudimas atsakovei ir piktnaudžiavimas savo teise.
  2. Nesant jokių objektyvių duomenų, leidžiančių teigti, kad UAB „GL Services“ negalės vykdyti įsipareigojimų ateityje, bankroto bylos iškėlimo klausimas gali būti sprendžiamas tik pasibaigus kitiems ieškovės ir atsakovės teisiniams procesams, kuriuos išsprendus teigiamai atsakovės atžvilgiu, galimybės atsiskaityti su ieškove pagerėtų.
  3. Su kitais kreditoriais, kiek tai leidžia taikomi apribojimai, atsakovė atsiskaitinėja, įsiskolinimas valstybės biudžetui sumažintas.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta įmonės bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti skundo ribas.

6Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).
 2. Apeliantė po atskirojo skundo padavimo, 2018 m. rugpjūčio 13 d. pateikė teismui naujus rašytinius įrodymus – susirašinėjimo su antstoliu ir Socialinio draudimo fondo valdyba kopijas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti dokumentai gali būti reikšmingi, sprendžiant klausimą dėl atsakovės faktinio mokumo, jų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo, todėl šie įrodymai priimami ir vertinami.

7Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 2. Pažymėtina, kad nustatant, ar yra pagrindas įmonę pripažinti nemokia, turi būti įvertinami ne vien finansinės atskaitomybės duomenys, bet nustatoma reali bendrovės finansinė padėtis (ar finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytas turtas yra realus, kokio dydžio yra pradelsti įsipareigojimai, ar bendrovė tebevykdo veiklą ir pan.). Kadangi bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), tai ir nagrinėjamu atveju mokumo pagrindimo įrodinėjimo našta tenka apeliantei – atsakovei UAB „GL Services“.
 3. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB „GL Services“ nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių dėl jos faktinio nemokumo. Atskirojo skundo argumentai iš esmės laikytini deklaratyviais. Apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, nepateikė jokių įrodymų apie šiuo metu jos vykdomą veiklą, gaunamas pajamas, turimą turtą, iš kurių būtų galimą spręsti apie galimybę ateityje atsiskaityti su kreditoriais. Nors apeliantė nurodė, kad vykdo atsiskaitymus su kreditoriais, tačiau jų neįvardijo, nenurodė kokia dalis finansinių įsipareigojimų yra padengta. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad pradelsti įsipareigojimai valstybės biudžetui, priešingai nei nurodoma skunde, nėra sumažėję, nepaisant to, kad pagal pateiktus susirašinėjimus su antstoliu, atsakovei yra leidžiama iš areštuotų lėšų atsiskaityti su valstybės biudžetu, darbuotojais ir kreditoriumi UAB „Transporent“. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė neturi realių galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).
 4. Atsakovės nurodytos dokumentų nepateikimo teismui priežastys nelaikytinos svarbiomis. Vien tai, kad atsakovė dėl kitoje byloje jai taikomų laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto negali atsiskaityti su buhalterines paslaugas teikiančia įmone, nešalina jos pareigos pateikti finansinius dokumentus teismui ir nesudaro pagrindo atidėti bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimą. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų buhalterines paslaugas teikiančios UAB „Apskaitos mokesčių menas“ atsisakymą perduoti UAB „GL Services“ dokumentus.
 5. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai