Byla 2A-531-368/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Taxillus“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimo ir 2014 m. vasario 20 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje 2-200-841/2014, iškeltoje pagal ieškovės UAB „Taxillus“ ieškinį atsakovams H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonei dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Taxillus“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydama solidariai iš atsakovų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės priteisti 40 651 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-05-25 su K. J. architektūros ir dizaino studija sudarė projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią pavedė rangovei parengti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą, ir už tai rangovei sumokėjo 40 651 Lt. Teigia, kad dėl to, jog atsakovai kreipėsi į teismą, skųsdami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus patikrinimo aktą, prarado galimybę laiku užbaigti planavimo procedūrą ir panaudoti projektavimo darbų rezultatą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendė, kad pati ieškovė jau 2008 metų pradžioje atsisakė planų griauti sklype esančius pastatus ir statyti naują daugiaaukštį daugiabutį pastatą su komercinėmis patalpomis ir nusprendė apsiriboti jau esančio pastato rekonstrukcija. Teismo vertinimu, atsakovų veiksmai neturėjo įtakos ieškovės nuostoliams atsirasti.

7Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 20 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovės UAB ,,Taxillus“ atsakovei B. U. įmonei 1000 Lt advokato pagalbos išlaidas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą ir 2014 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą, apeliantė (ieškovė) UAB ,,Taxillus“ prašo šiuos sprendimus panaikinti ir ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, nepagrįstai sutapatino teritorijos planavimą su statinių projektavimu ir statybomis, neatskleidė bylos esmės. Tvirtina, kad niekada nebuvo atsisakiusi ketinimų parengti žemės sklypo detaliųjų planą. Atkreipia dėmesį į tai, kad B. U. įmonės atstovas duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikė jau po 2014 m. vasario 17 d. sprendimo priėmimo.

10Atsiliepdama į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovė B. U. įmonė prašo skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą bei 2014 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodo, kad pritaria teismo motyvams. Mano, kad atsakovų veiksmai nelėmė žalos ieškovei padarymo. Pažymi, kad atsiliepime į ieškinį ir baigiamųjų kalbų metu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atsiliepdami į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovai J. Š., E. G., K. B., H. R. prašo skundą atmesti ir priteisti atsakovui J. Š. bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų manymu, ieškovė tęsdama betikslę detaliojo plano rengimo procedūrą, prisiėmė su tuo susijusią riziką. Atkreipia dėmesį į tai, kad rangovė vilkino detaliojo plano parengimą. Pabrėžia, kad ieškovė administracinėje byloje buvo neaktyvi ir neišnaudojo visų galimybių užbaigti teritorijų planavimo procedūras.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Apeliantės (ieškovės) UAB „Taxillus“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Dėl deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygų

17Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų veiksmų, ieškovės teigimu, lėmusių nuostolių, kuriuos sudarė žemės sklypo detaliojo plano parengimo išlaidos, įmonei atsiradimą, nespėjus užbaigti teritorijų planavimo procedūros.

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė (užsakovė) 2007-05-25 sudarė su K. J. architektūros ir dizaino studija (rangove) projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią užsakovė pavedė, o rangovė įsipareigojo parengti sklypo, esančio ( - ) detalųjį planą, taip pat parengti daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis (lošimų namais su restoranu) techninį darbo projektą. Ieškovė pagal sutartį 2007-06-04 sumokėjo rangovei 40 651 Lt avansą. Rangovė įsipareigojo parengti komplekso techninį darbo projektą iki 2008-04-16.

192008-01-30 prieš tai minėtos sutarties šalys pasirašė sutarties nutraukimo aktą, kuriuo susitarė 2007-05-25 sutartį nutraukti dėl sutartyje nurodytų darbų ir kainų pasikeitimo. Pagal aktą šalys susitarė sudaryti naują projektavimo darbų rangos sutartį, o pagal 2007-05-25 sutartį sumokėtas avansinis mokėjimas 40 651 Lt turės būti įskaitytas kaip avansinis mokėjimas pagal naujai tarp šalių sudarytą projektavimo ir rangos sutartį.

202008-02-26 UAB „Taxillus“ ir K. J. architektūros ir dizaino studija sudarė projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią užsakovė pavedė rangovei parengti tik sklypo, esančio ( - ) detalųjį planą, ir šalys nustatė 52 451 Lt detalaus plano rengimo ir administravimo paslaugų kainą.

212010-09-16 sutarties šalys pasirašė darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

22Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė 2008-04-15 su kita rangove – UAB „Ekoprojektas“ sudarė naują projektavimo darbų sutartį dėl pastato, esančio ( - ) pagal kurią rangovei buvo pavesta parengti pastato rekonstrukcijos techninį projektą, pritaikant jį lošimo namams su kavine įrengti, sprendė, jog ieškovės ketinimai pasikeitė ir ji jau 2008 metų pradžioje atsisakė planų griauti sklype esančius pastatus ir statyti naują daugiaaukštį daugiabutį pastatą su komercinėmis patalpomis, ir nusprendė apsiriboti tik jau esančio pastato rekonstrukcija.

23Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, kad tik atidėjo savo planus projektuoti ir statyti daugiaaukštį gyvenamąjį namą ir siekė parengti detalųjį planą.

24Bylos duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007-08-24 įsakymu perdavė pagal sutartį teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Taxillus sklypo, esančio ( - ), detaliajam planui vykdyti; 2007-09-20 buvo pasirašyta sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir nustatyta, kad ji galioja trejus metus nuo pasirašymo dienos; 2007-10-17 išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, kuriame nustatytas sąlygų galiojimas trejiems metams (iki 2010-10-11).

25Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-09-13 surašė Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą (toliau ir patikrinimo aktą), kuriame nurodė, kad atlikus pakartotinai pateikto detaliojo plano projekto patikrinimą nustatyta, jog 2010-06-02 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte nurodyti trūkumai pašalinti. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, patikrinimo išvadoje teigiama, kad detaliojo plano projektas gali būti tvirtinamas Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Patikrinimo akte buvo nurodyta, kad aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos.

26Šioje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją.

27Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2004; 2004 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2004; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009). Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą ir kaltę, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

28Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

29Iš pridėtos administracinės bylos matyti, kad atsakovai 2010-10-19 kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2010-09-13 patikrinimo aktą.

30Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi paliko galioti prieš tai minėtą teismo nutartį.

31CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė neįrodė, kad iki atsakovų kreipimosi į teismą aktyviai siekė parengti žemės sklypo, esančio ( - ), detaliųjų planą ir dėl atsakovų kreipimosi į teismą patyrė žalos.

33Visų pirma, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovės ketinimai pasikeitė ir nors pagal 2007-05-25 sutartį rangovei buvo pavesta parengti sklypo, esančio ( - ) detalųjį planą, taip pat parengti daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis (lošimų namais su restoranu) techninį darbo projektą, ši sutartis buvo nutraukta ir pagal 2008-02-26 sutartį projektavimo darbų sutarties objektas pakito, ir rangovui buvo pavesta parengti tik sklypo, detalųjį planą. Tolesni ieškovės veiksmai: 2008-04-15 sutartis su kitu rangovu UAB „Ekoprojektas“ ir 2010-05-14 susitarimas su UAB „Eriadas“ parodo, kad ji atsisakė ketinimų rengti daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis (lošimų namais su restoranu) techninį darbo projektą ir siekė tik rekonstruoti pastatą.

34Antra, byloje nėra duomenų, kad ieškovė po teisminių ginčų su atsakovais bandė tęsti teritorijų planavimo procedūras, nors teisinis reglamentavimas suteikė ieškovei tokias galimybes.

35Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių (aktuali redakcija nuo 2009-12-09) 11.2 punktą sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos, kai planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas nėra baigtas, bet pasibaigė šių taisyklių 10 punkte nustatytas sąlygų galiojimo terminas. Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad išduotos nacionalinio, regiono ir rajono lygmens bendrųjų planų sąlygos galioja visą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Specialiųjų planų ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sąlygos galioja visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Minėta, kad 2007-10-17 išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti galiojo iki 2010-10-11.

36Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtinto Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 3 punktą savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir šiuo aprašu, gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui (toliau vadinama – sutartis), kai jų prašymuose nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams. Minėta, kad 2007-09-20 buvo pasirašyta sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir nustatyta, jog ji galioja tris metus nuo pasirašymo dienos. Aprašo 14 punkte įtvirtinta, kad sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio aprašo nuostatomis. Taigi minėtas teisinis reglamentavimas suteikė ieškovei galimybes pratęsti planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti ir sutarties dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo galiojimą, tačiau ieškovė nesiekė pratęsti prieš tai minėtų dokumentų galiojimo.

37Be to, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-09-13 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pastabose nurodyta, jog patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos, ir, nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento per vienerius metus, dokumentas tikrinamas pakartotinai, išduodant naują patikrinimo aktą. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-200 teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 19 punktą patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Jei per šį terminą dokumentas nepatvirtinamas, patikrinimo aktas netenka galios ir dokumentas turi būti teikiamas tikrinti iš naujo. Aprašo 20 punkte nurodyta, kad neigiamos patikrinimo išvados atveju, pakartotinai tikrinti dokumentas gali būti pateiktas tik ištaisius jo patikrinimo akte nurodytus esminius trūkumus bei atlikus privalomas viešo svarstymo ir derinimo procedūras, nepasibaigus planavimo sąlygų galiojimo terminui. O aprašo 21 punkte pažymėta, kad pakartotinis tikrinimas atliekamas ta pačia šios tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Iš 2010-09-13 patikrinimo akto matyti, kad buvo atliekamas pakartotinis pateikto detaliojo plano projekto patikrinimas. Taigi ieškovei turėjo būti žinoma galimybė atlikti pakartotinį patikrinimą.

38Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, taikant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingų padarinių būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija).

39LR Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, negalima padaryti išvados, kad atsakovų kreipdamasis į teismą lėmė ieškovės nuostolius. Prie bylos pridėtos administracinės bylos duomenimis, Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi, be kita ko, iki skundo išnagrinėjimo teisme sustabdė 2010-09-13 patikrinimo akto galiojimą. Nors UAB „Taxillus“ atstovas apskundė prieš tai minėtą teismo nutartį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino UAB „Taxillus“ prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir konstatavo, jog bendrovės atstovė su bylos medžiaga susipažino 2010-12-20, tačiau skundą pateikė tik 2011-01-24, ir terminą praleido ne dėl objektyvių priežasčių. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi netenkino UAB „Taxillus“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimo, tačiau UAB „Taxillus“ per 7 dienos terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos šios teismo nutarties neskundė.

41Teisėjų kolegija, įvertindama prieš tai minėtas aplinkybes, sprendžia, jog pati ieškovė nebuvo pakankamai aktyvi administracinės bylos nagrinėjimo metu.

42Be to, rangovė K. J. architektūros ir dizaino studija žemės sklypo detaliųjų planą rengė nuo 2007-05-25 (pradinės sutarties sudarymas) iki 2010-09-16 (darbų perdavimas), t. y. daugiau nei trejus metus, kai 2007-09-20 sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo galiojo iki 2010-09-20, o 2007-10-17 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti – iki 2010-10-11. Taigi užsakovė patyręs juridinis asmuo nusprendęs savo iniciatyva ir lėšomis organizuoti tam tikrus darbus, prisiėmė šių darbų ir galimų rezultatų riziką. Apeliantė turėjo įvertinti galimybes laiku pateikti tvirtinti žemės sklypo detaliojo plano projektą ir prisiėmė verslo riziką, susijusią su galimais teisminiais ginčais.

43Dėl teismo 2014 m. vasario 20 d. papildomo sprendimo

44Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu priteisė iš ieškovės UAB „Taxillus“ atsakovui E. G. 400,00 Lt, o atsakovui J. Š. 1400,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, jog kiti atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė (CPK 98 str. 1 d.).

45Šiaulių apylinkės teisme 2014 m. vasario 19 d. gautas B. U. įmonės atstovo advokato prašymas dėl 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

46Šiaulių apylinkės teismas, įvertindamas prieš tai minėtą prašymą, 2014 m. vasario 20 d. priėmė papildomą sprendimą ir priteisė iš ieškovės UAB ,,Taxillus“ atsakovei B. U. įmonei 1000 Lt advokato pagalbos išlaidas.

47Apeliaciniame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas teismas nepagrįstai priteisė atsakovei B. U. įmonei 1000 Lt advokato pagalbos išlaidas, kadangi atsakovės prašymas dėl šių išlaidų priteisimo buvo pateiktas po 2014 m. vasario 17 d. sprendimo priėmimo.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato absoliutų draudimą priteisti išlaidas advokato pagalbai, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. CPK 98 straipsnyje įtvirtintas imperatyvus reikalavimas skirtas proceso operatyvumui ir koncentruotumui užtikrinti, sąlygoms piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis pašalinti. Tiek apeliacinis, tiek kasacinis teismas yra išaiškinę, kad iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nesant byloje pateikto išlaidų apmokėjimą patvirtinančio dokumento advokato atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1037/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 n. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2010, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2011).

49Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad B. U. įmonė duomenis apie byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikė tik po bylos išnagrinėjimo iš esmės ir nenurodė bei nepagrindė to, jog duomenys apie 2013 m. rugpjūčio 19 d. patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti negalėjo būti teismui pateikti laiku dėl objektyvių priežasčių, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepaisė CPK įtvirtinto imperatyvo, todėl naikina Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą ir atsakovės B. U. įmonės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmeta.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Šiaulių apygardos teisme

51Pagal CPK 93 straipsnį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

52Ieškovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, tenkintinas jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kolegija, įvertindama aplinkybės, kad apeliantė patyrė 1815 Lt advokato pagalbos išlaidas už apeliacinio skundo paruošimą ir skundė du procesinius sprendimus, tai, jog skundas buvo patenkintas iš dalies ir tenkintas skundo reikalavimas dėl procesinio – bylinėjimosi išlaidų priteisimo – klausimo, nesusijusio su pagrindiniu šalių ginču, taip pat atsižvelgdama į tai, jog atsakovė B. U. įmonė turėjo 600 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo išlaidas, šalių išlaidas įskaito ir šalims nepriteisia.

53Teisėjų kolegija taip pat nepriteisia nei apeliantei, nei atsakovui J. Š. bylinėjimosi išlaidų, patirtų Šiaulių apygardos teisme. Nors papildomo sprendimo pagrįstumo klausimas susijęs tik su atsakovės B. U. įmonės ir ieškovės UAB ,,Taxillus“ teisėmis ir pareigomis, atsakovai J. Š., E. G., K. B., H. R. atsiliepimu prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti visa apimtimi, todėl, įvertinant aplinkybes, kad apeliantės skundas buvo tenkintas iš dalies, atsakovo J. Š. 300 Lt atsiliepimo į skundą ruošimo išlaidos įskaitomos su apeliantės patirtomis apeliacinio skundo paruošimo išlaidomis.

54Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais,

Nutarė

55Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą ir B. U. įmonės prašymą dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Taxillus“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 20 d. papildomu sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 9. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą ir 2014... 10. Atsiliepdama į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovė B. U. įmonė prašo... 11. Atsiliepdami į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovai J. Š., E. G., K. B.,... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliantės (ieškovės) UAB „Taxillus“ apeliacinis skundas tenkintinas iš... 16. Dėl deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygų ... 17. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų veiksmų, ieškovės teigimu,... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė (užsakovė) 2007-05-25... 19. 2008-01-30 prieš tai minėtos sutarties šalys pasirašė sutarties nutraukimo... 20. 2008-02-26 UAB „Taxillus“ ir K. J. architektūros ir dizaino studija... 21. 2010-09-16 sutarties šalys pasirašė darbų perdavimo ir priėmimo aktą.... 22. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė 2008-04-15... 23. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, kad... 24. Bylos duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius... 25. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 26. Šioje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė... 27. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK... 28. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 29. Iš pridėtos administracinės bylos matyti, kad atsakovai 2010-10-19 kreipėsi... 30. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi... 31. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė neįrodė, kad iki atsakovų... 33. Visų pirma, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, bylos... 34. Antra, byloje nėra duomenų, kad ieškovė po teisminių ginčų su atsakovais... 35. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu... 36. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr.... 37. Be to, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 38. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 39. LR Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta, kad asmuo, kurio konstitucinės... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, negalima padaryti išvados, kad atsakovų... 41. Teisėjų kolegija, įvertindama prieš tai minėtas aplinkybes, sprendžia,... 42. Be to, rangovė K. J. architektūros ir dizaino studija žemės sklypo... 43. Dėl teismo 2014 m. vasario 20 d. papildomo sprendimo... 44. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu priteisė iš... 45. Šiaulių apylinkės teisme 2014 m. vasario 19 d. gautas B. U. įmonės atstovo... 46. Šiaulių apylinkės teismas, įvertindamas prieš tai minėtą prašymą, 2014... 47. Apeliaciniame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato absoliutų... 49. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad B. U. įmonė duomenis apie... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Šiaulių apygardos teisme... 51. Pagal CPK 93 straipsnį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 52. Ieškovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, tenkintinas jos prašymas... 53. Teisėjų kolegija taip pat nepriteisia nei apeliantei, nei atsakovui J. Š.... 54. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 55. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą palikti... 56. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 20 d. papildomą...