Byla e2S-920-259/2019
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys - A. S., uždaroji akcinė bendrovė „NK Statyba“, viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Daistatus“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys - A. S., uždaroji akcinė bendrovė „NK Statyba“, viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Daistatus“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja antstolė D. M., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 6 dalies nuostatomis, pateikė teismui pareiškimą, prašydama skirti A. S. baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos UAB „NK Statyba“ naudai. Pareiškimą grindė tuo, kad antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Alytaus apylinkės teismo 2018 m. birželio 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-102-1023/2017 dėl įpareigojimo skolininkui A. S. atlikti veiksmus, išieškotojo UAB „NK Statyba“ naudai. Skolininkui 2018 m. spalio 24 d. pasirašytinai įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą, kuriuo jis įpareigotas per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus, tačiau skolininkas raginimo neįvykdė. 2018 m. lapkričio 21 d. surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S-18-100-34332.

72.

8Alytaus apylinkės teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi antstolės pareiškimą patenkino: skyrė A. S. 100,00 Eur baudą už teismo sprendimo nevykdymą išieškotojos UAB „NK Statyba“ naudai už laikotarpį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos; nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos skyrė A. S. 10,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą vykdyti teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 dieną iki visiško minėto sprendimo įvykdymo; priteisė iš A. S. 250,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „NK Statyba“ naudai ir 15,64 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

93.

10Pirmosios instancijos teisme 2019 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens A. S. atskirasis skundas, kuriame prašoma Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartį panaikinti kaip nepagrįstą ir antstolės pareiškimą atmesti.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Alytaus apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

145.

15Teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo A. S. atskirąjį skundą teismui pateikė 2019 m. vasario 28 d. Alytaus apylinkės teismo nutartis žodinio proceso tvarka buvo priimta 2019 m. vasario 14 d., o atskirojo skundo padavimo terminas baigėsi 2019 m. vasario 21 d., tačiau suinteresuotas asmuo atskirąjį skundą pateikė tik 2019 m. vasario 28 d., t. y. ženkliai praleisdamas maksimalų atskirojo skundo padavimo terminą. Pateiktu atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo neprašė atnaujinti praleisto atskirojo skundo padavimo termino ir nenurodė jokių priežasčių, kliūčių, kurios būtų sutrukdę laiku paduoti atskirąjį skundą.

166.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atskirasis skundas paduotas praleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti ir neprašoma šį terminą atnaujinti, sprendė, kad terminas atskirojo skundo trūkumams šalinti nenustatytinas, atskirasis skundas atsisakytinas priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalis 1 punktas, 335 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

197.

20Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo A. S. prašo Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir pratęsti terminą skundui paduoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Teismas nepagrįstai skundžiamojoje nutartyje konstatavo, jog atskirasis skundas buvo paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti. Apeliantas nurodo, kad jis termino nepraleido, nes pranešimą iš teismo gavo 2019 m. vasario 18 d., o atskirąjį skundą pateikė 2019 m. vasario 25 d., ką patvirtina voko ir pašto kvito kopijos.

238.

24Suinteresuotas asmuo UAB „NK statyba“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto UAB „NK statyba“ naudai 200 Eur bylinėjimosi išlaidas, turėtas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

259.

26Suinteresuotas asmuo VšĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą atmesti.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2910.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3111.

32Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3312.

34Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3513.

36CPK 75 straipsnyje yra įtvirtintos procesinės pasekmės, kylančios byloje dalyvaujantiems asmenims dėl procesinių terminų praleidimo. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius terminus išnyksta, pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Vienas iš procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties įgyvendinimas. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

3714.

38Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 338 straipsnis). Vertinant termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbumą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį ar sprendimą apeliacine tvarka yra viena pagrindinių procesinių teisių, išplaukianti iš teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 straipsnis), procesinės teisės būti išklausytam ir pateikti savo paaiškinimus (CPK 42 straipsnis), šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis), šalių rungimosi (CPK 12 straipsnis) bei kitų civilinio proceso principų, kurių laikymasis užtikrina tinkamą procesą bei teisingą byloje kilusio ginčo išsprendimą.

3915.

40Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismas, 2019 m. vasario 7 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo, 2019 m. vasario 14 d. priėmė ir paskelbė nutartį, kuria nutarė paskirti suinteresuotam asmeniui A. S. baudą už teismo sprendimo nevykdymą. Dėl šios nutarties pirmosios instancijos teisme 2019 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens A. S. atskirasis skundas (b. l. 70), kurį pirmosios instancijos teismas skundžiama 2019 m. kovo 4 d. nutartimi atsisakė priimti, kaip paduotą žymiai praleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą jam paduoti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

4116.

42Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė šio atskirojo skundo padavimo datą, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, kad suinteresuotas asmuo atskirąjį skundą pateikė 2019 m. vasario 28 d. Kaip minėta, ši data yra tik atskirojo skundo gavimo ir užregistravimo teisme data, kai tuo tarpu, kaip patvirtina prie šio skundo pridėtas vokas (b. l. 71), atskirasis skundas paštui buvo įteiktas 2019 m. vasario 25 d. (CPK 74 straipsnio 7 dalis). Taigi, terminą atskirajam skundui paduoti suinteresuotas asmuo A. S. praleido nežymiai, t. y. tik keturias dienas, nes paskutinė diena, kurią toks skundas galėjo būti paduotas, buvo 2019 m. vasario 21 d., t. y. šiuo atveju per septynias dienos nuo 2019 m. vasario 14 d. nutarties priėmimo dienos (CPK 74 straipsnio 6 dalis, 335 straipsnio 1 dalis).

4317.

44Iš Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad teismas, nurodydamas septynių dienų nutarties apskundimo terminą, neišaiškino, nuo kada šis terminas turi būti skaičiuojamas. Minėta nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, 2019 m. vasario 15 d. išsiųsta apeliantui paštu ir gauta 2019 m. vasario 18 d. (b. l. 69, 77). Nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad dėl teismo nevisiškai tiksliai apibrėžtos nutarties apskundimo tvarkos, apeliantas per klaidą nutarties apskundimo terminą skaičiavo nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs susiklosčiusią faktinę situaciją bei atsižvelgdamas į tai, kad CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkte yra įtvirtinta teismo pareiga apibrėžti nutarties apskundimo tvarką ir terminą, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju apelianto suklydimą dėl termino pradžios atskirajam skundui paduoti nustatymo, visų pirma lėmė neaiškiai teismo nutartyje nurodyta nutarties apskundimo tvarka. Be to, byloje esanti medžiaga nesudaro pagrindo spręsti dėl apelianto piktnaudžiavimo procesine teise paduoti atskirąjį skundą, siekiant vilkinti procesą ir pan. Priešingai, apeliantas, klaidingai laikydamas termino skaičiavimo pradžią nutarties įteikimo dieną, laikėsi nutartyje nurodyto septynių dienų termino atskirajam skundui paduoti. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja, jog būtent neaiškiai apibrėžta skundžiamos nutarties apskundimo tvarka lėmė termino atskirajam skundui paduoti praleidimą (CPK 12 ir 178 straipsniai).

4518.

46Nustatytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad procesinis terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas nežymiai dėl apelianto suklydimo, kurį lėmė neaiškus nutarties apskundimo tvarkos nurodymas, o ne apelianto aplaidumas. Minėta termino praleidimo priežastis pripažintina svarbia bei sudarančia pagrindą atnaujinti apeliantui terminą atskirajam skundui dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties paduoti (CPK 78 straipsnis, 307 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4719.

48Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą patenkina iš dalies, panaikina Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės - atnaujina suinteresuotam asmeniui A. S. terminą atskirajam skundui dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties paduoti (CPK 78 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atnaujinus praleistą atskirojo skundo padavimo terminą, suinteresuoto asmens A. S. atskirasis skundas dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties su bylos medžiaga perduodamas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

4920.

50Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs apelianto atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutarties, išsiuntė byloje dalyvaujantiems asmenims pranešimus atsiliepimams į šį atskirąjį skundą pateikti (b. l. 82-85). Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja suinteresuotų asmenų UAB „NK statyba“ ir VšĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ pateiktuose atsiliepimuose (b. l. 86-90, 94-95) nurodytų argumentų pagrįstumo, nes šiuose procesiniuose dokumentuose byloje dalyvaujantys asmenys kvestionuoja Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties, kuria apeliantui paskirta bauda už sprendimo nevykdymą, teisėtumą ir pagrįstumą. Tuo tarpu šios bylos apeliacijos objektas yra Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta priimta apelianto atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties. Taigi, minėti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai nenagrinėjami kaip neįtakojantys šios bylos apeliacijos objekto (CPK 306 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

5121.

52Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog šioje proceso stadijoje nesprendžiamas ir suinteresuoto asmens UAB „NK statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą pareikštas prašymas dėl 200 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes tiek šių išlaidų, tiek ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, atlyginimo klausimas turėtų būti išspręstas išnagrinėjus ginčą iš esmės, priklausomai nuo visos bylos baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo byloje rezultato sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti (CPK 88, 93, 98 straipsniai, 270 straipsnio 5 dalies 4 punktas),

53Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsniu, 307 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

54Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

55Atnaujinti suinteresuotam asmeniui A. S. terminą atskirajam skundui dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties paduoti.

56Suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą su civilinės bylos medžiaga perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

57Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja antstolė D. M., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio... 7. 2.... 8. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi antstolės... 9. 3.... 10. Pirmosios instancijos teisme 2019 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo A. S. atskirąjį skundą teismui... 16. 6.... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atskirasis skundas paduotas praleidus CPK... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 19. 7.... 20. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo A. S. prašo Alytaus apylinkės teismo... 21. 7.1.... 22. Teismas nepagrįstai skundžiamojoje nutartyje konstatavo, jog atskirasis... 23. 8.... 24. Suinteresuotas asmuo UAB „NK statyba“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 25. 9.... 26. Suinteresuotas asmuo VšĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 10.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 11.... 32. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 33. 12.... 34. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir... 35. 13.... 36. CPK 75 straipsnyje yra įtvirtintos procesinės pasekmės, kylančios byloje... 37. 14.... 38. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi,... 39. 15.... 40. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismas, 2019 m.... 41. 16.... 42. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė šio... 43. 17.... 44. Iš Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties rezoliucinės... 45. 18.... 46. Nustatytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 47. 19.... 48. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas suinteresuoto... 49. 20.... 50. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs apelianto... 51. 21.... 52. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog šioje... 53. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 54. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti... 55. Atnaujinti suinteresuotam asmeniui A. S. terminą atskirajam skundui dėl... 56. Suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą su civilinės bylos medžiaga... 57. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....