Byla e2-102-1023/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant ieškovo VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ atstovei V. S., ieškovo UAB „NK statyba“ atstovei advokatei M. V., trečiojo asmens UAB „Prienų butų ūkis“ atstovui G. M., nedalyvaujant ieškovui UAB „Daistatus“, atsakovui A. S.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bendraieškių VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „NK statyba“, UAB „Daistatus“ ieškinį atsakovui A. S., trečiajam asmeniui UAB „Prienų butų ūkis“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Bendraieškiai VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „NK statyba“, UAB „Daistatus“ (toliau – ir Bendraieškiai) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydami įpareigoti atsakovą A. S. (toliau – ir Atsakovą) per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - )-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus. Minėtu ieškiniu taip pat prašoma nustatyti, kad atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, ieškovai turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - )-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus bei priteisti iš atsakovo ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas (el. bylos vidaus apyrašo II t., b. l. 6 - 9).

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai 2015 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą dėl Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Birštono savivaldybės tarybos patvirtintą programą, ir investicijų plano patvirtinimo. Sprendime numatyta, kad projekto parengimo ir įgyvendinimo administravimas ir finansavimo organizavimas yra pavedamas įgaliotiniui VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai, ( - ), kodas ( - ) (Patalpų savininkų 2015 m. vasario 11d. susirinkimo sprendimas 2 darbotvarkės klausimu). 2015 m. vasario 20 d. buvo sudaryta pavedimo sutartis tarp bendro naudojimo objektų valdytojo UAB „Prienų butų ūkis” ir VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros dėl Pastato modernizavimo projekto įgyvendinimo. Šia sutartimi įgaliotojas UAB „Prienų butų ūkis” pavedė VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai atlikti visus veiksmus, susijusius su gyvenamojo namo ( - ), modernizavimo projekto parengimu bei įgyvendinimu. Dėl Pastato renovacijos darbų 2015 m. balandžio 2 d. tarp VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūros” ir UAB „Daistatus” buvo sudaryta pagrindinė sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Daistatus” įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti statybos rangos darbus. Pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Daistatus” ir UAB „NK Statyba” UAB „NK statyba”, veikdama kaip Rangovo atstovas, įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti statybos rangos darbus. 2015 m. rugsėjo 18 d. Birštono savivaldybės administracija išdavė leidimą atnaujinti (modernizuoti) Pastatą. Žyma apie leidimo išdavimą įregistruota Nekilnojamojo turto registre nuo 2015 m. spalio 6 d. Pagal daugiabučio namo techninį darbo projektą būtina įgyvendinti visas numatytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones, tame tarpe ir išorinių namo sienų šiltinimo darbus. UAB „NK statyba” negali pabaigti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), renovavimo darbų, nes iki šiol negali patekti į šio namo ( - ) buto balkoną, kadangi šio buto savininkas A. S. neįsileidžia į balkoną darbininkų renovacijos darbams atlikti. 2016 m. spalio 19 d. dalyvaujant antstoliui R. S., dalyvaujant UAB „NK statyba" darbų vadovui E. J., Birštono savivaldybės administracijos ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistui E. C., VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros direktorei V. S. bei policijos pareigūnams, iš buto, esančio adresu ( - ), išėjęs šio buto gyventojas A. S. nurodė, kad į savo buto balkoną renovavimo darbus atliekančios įmonės darbuotojų neįleis ir jų planuojamų darbų atlikti neleis. Šios aplinkybės užfiksuotos Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Atsakovui A. S. ne kartą (2016-04-22, 2016-07-15, 2016-10-14, 2016-10-21) buvo siųsti pranešimai dėl patalpų atlaisvinimo, tačiau atsakovas kategoriškai pareiškė, kad neleis atlikti statybos rangos darbų/apšildyti prie jo buto esančio balkono sienos. Rangovo UAB „NK statyba” atstovė advokatė M. V. 2016 m. spalio 27 d. išsiuntė atsakovui ikiteisminį pranešimą su įspėjimu, kad nepašalinus valdymo teisės pažeidimų bus kreipiamasi į teismą dėl pažeistos teisės gynybos, tačiau atsakovas valdymo teisės pažeidimų nepašalino. Ieškinyje nurodoma, kad išorinės namo sienos — tai ne atskiro buto, o bendrojo naudojimo objektas - bendrosios konstrukcijos. Techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai yra būtini įgyvendinant šį projektą. Balkonų viduje esančios sienos, taip pat yra bendrosios konstrukcijos, ir tai nėra atskirų butų nuosavybė. Pagal parengtą ir patvirtintą techninį darbo projektą, Rangovas privalo, be jokių išimčių, įgyvendinti visus jame numatytus sprendinius. Atsakovo atsisakymas leisti atlikti Pastato atnaujinimo darbus balkone, esančiame prie jam nuosavybės teise priklausančio buto Nr. ( - ), pažeidžia ieškovų teises, todėl atsakovas įpareigotinas atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - )-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus. Atsakovui neįvykdžius įpareigojimo, prašo nustatyti, kad ieškovai turi teisę atlaisvinti minėto buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo renovacijos darbus.

6Teismo posėdžio metu (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 75) ieškovo UAB „NK statyba“ atstovė advokatė M. V. nurodė, kad palaiko ieškinį pilna apimtimi jame nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad priimtas nutarimas dėl renovacijos, kurio atsakovas neskundė, jis yra privalomas. Atlikti statybos darbai yra pagal techninį projektą, yra išduotas leidimas statybai, 2017 m. sausio 2 d. statybos užbaigimo aktas, komisija patikrino atliktus darbus, jie buvo priimti, išskyrus, kad nepabaigti darbai dėl balkono sutvarkymo, tačiau UAB „Daistatus“ išdavė garantinį raštą, kad šitie darbai bus pabaigti.

7Teismo posėdžio metu (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 75) ieškovo VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ atstovė V. S. nurodė, kad pradedant statybos užbaigimo procedūrą tarp rangovo ir užsakovo turi būti pasirašytas rangos darbų perdavimo priėmimo aktas. Jis buvo pasirašytas. Jame minima, kad neatlikti buto Nr. ( - ) balkono apšiltinimo ir atitvaro įrengimo darbai, kuriuos rangovas įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Su šiuo dokumentu ir visais kitais statybos užbaigimo aktui reikalingais dokumentais buvo kreiptasi į Statybos inspekciją, kurioje buvo sudaryta komisija. Minėta komisija pilnai apžiūrėjo techninę dokumentaciją ir jo sprendinius ar jie įvykdyti bei išdavė statybos užbaigimo aktą, kuris rodo, kad viskas buvo atlikta apart to balkono renovavimo. Balkono sienos inžineriškai yra pagrindinės namo konstrukcijos, todėl jie privalo vykdyti projektą. Be to, namo gyventojai įgaliojo juos imtis visų priemonių, kad būtų užbaigti galutinai visi darbai. Projekto laiku neįvykdžius bus padaryta esminė žala namo gyventojams. Atsakovas buvo kreipęsis su pretenzijomis į Statybos inspekciją, kuri buvo sustabdžiusi projekto įgyvendinimą kol neišsiaiškins aplinkybių. Tos aplinkybės buvo išsiaiškintos, atmestos kaip nepagrįstos ir inspekcija leido toliau renovuoti.

8Bendraieškis UAB „Daistatus“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie jį informuotas tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nurodydamas, kad ieškinio reikalavimus palaiko pilna apimtimi, prašo ieškinį tenkinti (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 71).

9Atsakovas A. S. (toliau – ir Atsakovas) su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą (el. bylos vidaus apyrašo II t., b. l. 15 - 17), kuriame nurodė, kad kai buvo numatyta renovacija namo, esančio ( - ), buvo surengtas susirinkimas ir apklausiama dalis gyventojų kurie dalyvavo susirinkime, tačiau susirinkimą vedusieji neprisistatę darbuotojai jokio susirinkimo protokolo nesurašė ir tik gąsdino, kad negausite lengvatų dėl šilumos kompensavimo. Nurodo, kad būdamas tame susirinkime jis išdėstė savo nuomonę ir atsiliepimus apie renovacijos žalą ir Lietuvos gyventojų nuskurdinimą, tačiau Birštono savivaldybės ir agentūros darbuotojai savo grasinimais įtikino namo gyventojus, kurie neįsigilinę į esmę, nutarė namą renovuoti. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad projektą dariusieji vadinami projektuotojai visiškai nenusimano apie renovaciją ir vykdo liaudies skurdinimo programą, todėl matydamas tai, kad situacija nesikeičia pirmiausia jis kreipėsi ne vienu raštu į Birštono m. agentūrą ir savivaldybės biurokratus, kad būtų sudaryta nepriklausomų ekspertų komisija ir įvertintų projektavimo darbus, nustatytų namo šiluminę varžą ir pastato atnaujinimo reikalingumą, nes pastatas pastatytas 1979 metais. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad matydami savo bejėgiškumą savivaldybės ir agentūros biurokratai pasikvietė antstolį, kuris nepranešęs apie savo atvykimą, pažeisdamas antstolių veiklos įstatymą ir paveiksluodamas privačią valdą be buto savininko sutikimo, padarė nuotraukas savininko asmeninės nuosavybės teritorijoje, tuo pažeisdamas namo savininko konstitucines teises, todėl teismui reikėtų spręsti ar toks antstolis gali eiti toliau savo pareigas ir šantažuoti pagal užsakymus žmones nes gal būt tai yra ne pirmas kartas. Todėl teismo prašo priimti atskirą nutartį ir pavesti atitinkamoms institucijoms patikrinti šio antstolio darbų atlikimą ir korupcijos rezultatus, nes pažeidžia antstolių veiklos įstatymą. Nurodo, kad projektas sudarytas, kad kuo daugiau išpešti iš gyventojų pinigų, nes apšiltinamos sienos bei kolonos, kurios su šilumos taupymu nesurištos ir neturi įtakos dedant 15 cm storio putplastį iš vienos pusės ir kitos pusės. Kadangi projektuotojai nenumatė jokios ventiliacijos ir siena iš vienos pusės yra jau aprengta 15 cm putplasčiu, todėl iš kitos pusės dėl buto ventiliacijos netikslinga dėti papildomą apšildymą ir atnaujinti sieną galima kitokiu būdu, tačiau nekompetentingi projektuotojai tokių priemonių nenumatė, nes nuėjo lengvu keliu nesukant sau galvos dėl projekto ir sprendimų priėmimo. Be to projektuotojai priėmė sprendimą įrengti stoglangius, kurie buvo savavališkai padaryti neišanalizavus namo architekto projekto ir negavus visų namo laiptinės gyventojų sutikimo, tuo pažeidžiama daugiabučio namo savininkų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis. Dar ir daugiau pažeidimų yra padaryta, todėl reikalinga kad užsakovas pateiktų darbų atlikimo aktus pagal projekte numatytus darbus ne tik darbų apimtį, bet ir jo piniginę vertę, nes pinigus reikės mokėti buto savininkams. Nurodo, kad iš išdėstyto matyti, kad nei savivaldybės nei agentūros darbuotojai nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos pažeidinėja.

10Teismo posėdžio metu atvykęs Atsakovas be teismo leidimo pasišalino iš teismo posėdžio jam nesibaigus, todėl laikytina, kad jis nedalyvavo teismo posėdyje, byla išnagrinėta iš esmės ieškovams neprašant priimti sprendimo už akių (CPK 155 straipsnio 2 dalis, 246 straipsnio 2 dalis).

11Trečiasis asmuo UAB „Prienų butų ūkis“ pateikė teismui atsiliepimą (el. bylos vidaus apyrašo II t., b. l. 42 - 45), nurodydamas, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai 2015 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą modernizuoti namą. Susirinkimo metu savininkai namo atnaujinimo projekto parengimo organizavimą, administravimą ir jo įgyvendinimą pavedė VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūrai“. Susirinkimo metu savininkai įpareigojo namo administratorių UAB „Prienų butų ūkis“ sudaryti su projekto administratoriumi pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimą ir įgyvendinimą bei finansavimą sutartį. 2015 m. vasario 20 d. pasirašyta pavedimo sutartis su VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra. Pavedimo sutartis baigiasi pilnai įvykdžius pavedimą, t.y. pateikus visą informaciją apie pavedimo įvykdymą ir visus susijusius dokumentus su daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo projekto įgyvendinimu. Šiai dienai jokių faktų apie pavedimo sutarties įvykdymą nėra.

12Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas papildomai nurodė (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 75), kad atsakovo pretenzijos dėl darbų kokybės ir dėl pačios renovacijos reikalingumo nėra tinkamai pareikštos, kadangi jas jis turėjo reikšti Statybos inspekcijai. Atsakovo noras ar nenoras naujinti pastatą nepriklauso nuo jo vieno sprendimo, o nuo daugumos gyventojų priimto sprendimo modernizuoti savo būstą. Ši nerenovuota konstrukcija yra šalčio tiltas tarp šildomų patalpų ir lauko.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra buto, adresu ( - ), savininkas (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 181). Trečiasis asmuo UAB „Prienų butų ūkis“ yra daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), kuriam priklauso ir atsakovo butas, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 7). 2015 m. vasario 11 d. įvyko minėto namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkimas, kurio metu buvo surašytas protokolas Nr. 25 (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 8 - 14). Minėtam patalpų savininkų susirinkime dalyvavo penki patalpų savininkai, o septyni savininkai buvo iš anksto užpildę vardinio balsavimo biuletenius, viso balsavo 12 patalpų savininkų, kas sudaro 75 procentus visų namo ir kitų patalpų skaičiaus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 13 - 14). Išanalizavus minėtą protokolą nustatyta, kad patalpų savininkų susirinkime buvo svarstyta ir nutarta pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktą ir indeksu B pažymėtą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketą bei pritarta siūlytam sprendimui dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų: patvirtinant namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą nurodant pasirinktą priemonių paketą, kai investicijų suma neturi viršyti 329945,55 Eur, numatant, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai, pavedant namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą ir administravimą VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai, įpareigojant namo administratorių UAB „Prienų butų ūkis“ sudaryti su minėta VŠĮ pavedimo, organizuoti šio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir įgyvendinimą, sutartį ir kt. (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 8 - 12). 2015 m. vasario 20 d. sudaryta pavedimo sutartis tarp administratoriaus UAB „Prienų butų ūkis“ ir VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros dėl pastato modernizavimo projekto įgyvendinimo (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 40 - 46). 2015 m. balandžio 2 d. bendraieškiai VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra ir UAB „Daistatus“ sudarė sutartį dėl pastato renovacijos darbų, kuria UAB „Daistatus“ įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti statybos rangos darbus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 47 - 57). Pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp bendraieškių UAB „Daistatus” ir UAB „NK Statyba”, UAB „NK statyba”, veikdama kaip Rangovo atstovas, įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti statybos rangos darbus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 58 - 70). 2015 m. rugsėjo 18 d. Birštono savivaldybės administracija išdavė leidimą atnaujinti (modernizuoti) Pastatą (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 71 - 72). Iš daugiabučio namo techninio darbo projekto nustatyta, kad būtina įgyvendinti visas numatytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones, tame tarpe ir išorinių namo sienų šiltinimo darbus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 73 - 170). Iš bylos duomenų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad bendraieškis UAB „NK statyba” negali pabaigti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), renovavimo darbų, nes negali patekti į šio namo ( - ) buto balkoną, kadangi šio buto savininkas atsakovas A. S. neįsileidžia į balkoną darbininkų renovacijos darbams atlikti. Iš 2016 m. spalio 19 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nustatyta, kad dalyvaujant antstoliui R. S., UAB „NK statyba" darbų vadovui E. J., Birštono savivaldybės administracijos ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistui E. C., VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros direktorei V. S. bei policijos pareigūnams, iš buto, esančio adresu ( - ), išėjęs šio buto savininkas atsakovas A. S. nurodė, kad į savo buto balkoną renovavimo darbus atliekančios įmonės darbuotojų neįleis ir jų planuojamų darbų atlikti neleis (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 171 - 180). Iš byloje pateiktų antstolio R. S. padarytų fotonuotraukų akivaizdžiai matyti, kad visas namas renovuotas, išskyrus vieną balkoną (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 174 -180). Iš 2016 m. balandžio 22 d., 2016 m. liepos 15 d., 2016 m. spalio 14 d., 2016 m. spalio 21 d., 2016 m. spalio 26 d. pranešimų matyti, kad atsakovas A. S. geranoriškai buvo ne kartą ragintas atlaisvinti balkono patalpas, tikslu atlikti šiltinimo darbus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 182 – 189, 191 - 192). Iš 2016 m. spalio 15 d. atsakovo A. S. rašto Birštono būsto energijos taupymo agentūrai matyti, kad atsakovas kategoriškai pareiškė, kad neleis atlikti statybos rangos darbų - apšildyti prie jo buto esančio balkono sienos, nurodydamas, kad buto balkonas yra jo asmeninė nuosavybė (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 190). 2016 m. spalio 19 d. minėto daugiabučio namo patalpų savininkai susirinkime nutarė įpareigoti bendraieškį VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrą kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 60 - 65). 2016 m. lapkričio 29 d. bendraieškis UAB „Daistatus“ išdavė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo užbaigti fasado įrengimo darbus objekte, kai bus suteikta galimybė patekti į ( - ) buto balkoną (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 67). 2016 m. gruodžio 2 d. surašytas baigiamasis rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo UAB „Daistatus“ perdavė VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai atliktus darbus, pažymint, kad neatlikti ( - ) buto balkono apšiltinimo ir balkono atitvaro įrengimo darbai dėl buto savininko nesutikimo, o VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra darbus priėmė, pažymint, kad ji neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 69). 2017 m. sausio 2 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išdavė statybos užbaigimo aktą, kuriuo patvirtino, kad statyba užbaigta (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 70). Iš atsakovo prie atsiliepimo pateiktų dokumentų matyti, kad jis rašė raštus, susijusius su renovacija, įvairių institucijų vadovams, tačiau šių dokumentų turinys kaip nesusijęs su nagrinėjamos bylos dalyku ir kaip adresuotas ne teismui plačiau neanalizuotinas (CPK 178, 185 straipsniai).

15CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo objektus. Aptariamo straipsnio 4 dalyje numatytos išlygos, kada buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų: 1) išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo, su sąlyga, kad šios išlaidos nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais; 2) dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Minėto straipsnio nuostata atleidimą nuo pareigos apmokėti atitinkamas išlaidas sieja ne su abiejų įstatyme numatytų sąlygų egzistavimu: įstatyme vartojama sąlyga ,,arba“, o tai reiškia, jog vienos iš jų pakanka, kad pareiga padengti išlaidas atsirastų. Todėl, kai CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka yra priimtas administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas dėl tam tikrų darbų atlikimo bei išlaidų jiems paskirstymo, net ir tas bendraturtis, kuris nepritarė tokioms išlaidoms (nedavė dėl jų sutikimo), turi pareigą jas apmokėti. Toks aptariamos teisės normos aiškinimas pateiktas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Kitoks nurodytų normų aiškinimas prieštarautų ir demokratijos principo esmei (sprendimų priėmimo balsų dauguma ir priimtų sprendimų privalomumo netgi tiems asmenims, kurie pasisakė prieš ar susilaikė) bei elementariai logikai – daugumos savininkų balsų dauguma priėmus tam tikrą sprendimą, reikėtų gauti dar ir atskirai kiekvieno bendraturčio sutikimą. Tokiu atveju balsų dauguma priimami sprendimai netektų bet kokios prasmės, nes darbams, nesusijusiems su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, atlikti būtų reikalingas absoliučiai visų (100 procentų) bendraturčių sutikimas. Tuo tarpu CK 4.85 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priėmimas butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma ir priimtų sprendimų privalomumas visiems savininkams (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-815-516/2011). Nagrinėjamojoje byloje atsakovas nesutikimą su ieškiniu atsiliepime iš esmės grindė tuo, kad namo gyventojų susirinkime buvo apklausiama tik dalis gyventojų, nebuvo rašomas susirinkimo protokolas, o pati renovacija daro žalą ir skurdina gyventojus (el. bylos vidaus apyrašo II t., b. l. 15 - 17). Kaip nustatyta aukščiau, 2015 m. vasario 11 d. įvyko minėto namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu buvo surašytas protokolas Nr. 25 (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 8 - 14). Minėtam patalpų savininkų susirinkime balsavo dauguma patalpų savininkų, kas sudaro 75 procentus visų namo ir kitų patalpų skaičiaus (el. bylos vidaus apyrašo I t., b. l. 13 - 14). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2009 yra išaiškinęs, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Kaip matyti nagrinėjamu atveju, išankstiniu balsavimu raštu pasinaudojo septyni patalpų savininkai iš viso namo šešiolikos savininkų, penki patalpų savininkai balsavo susirinkime „už“ (CK 4.85 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes, į minėtas įstatymines nuostatas ir minėtą teismų praktiką, atsakovo argumentai, kad buvo apklausta tik dalis gyventojų, kad nebuvo surašytas susirinkimo protokolas, atmestini kaip nepagrįsti, neatitinkantys tikrovės, kadangi patalpų savininkų sprendimas buvo priimtas, jis priimtas patalpų savininkų balsų dauguma, todėl jis privalomas visiems savininkams, tame tarpe ir atsakovui, nesutikusiam su renovacijos sprendimu (CPK 178, 185, 186 straipsniai, CK 4.84 straipsnis, 4.85 straipsnio 1 ir 4 dalys). Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas minėtą patalpų susirinkimo sprendimą būtų apskundęs CK 2.82 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 178 straipsnis, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punktas, 23 straipsnio 3 dais).

16Pagal LR CK 4.82 straipsnį pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo patalpos ir įranga butų ir kitų patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kas yra namo pagrindinė konstrukcija, apibrėžimą duoda specialusis įstatymas - Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 4 ir 15 dalies galiojančias nuostatas, balkonai, t. y. jų laikančios konstrukcijos bei jų fasadų apdailos elementai laikomi daugiabučio namo bendrosiomis konstrukcijomis, ir kaip bendro naudojimo objektas yra bendroji dalinė nuosavybė. Balkonas turi ne tik laikančiąsias konstrukcijas, bet balkonas būdamas kartu vientisame namo fasado kontekste yra ir namo fasado sudedamoji dalis ne tik konstrukciniu, tačiau ir architektūriniu požiūriu, sukurdamas viso namo estetinį vaizdą. Taigi balkonų konstrukcijos ir pats balkonas, kaip namo fasado elementas, yra bendro naudojimo objektas. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas nuostatas, atsakovo argumentas, kad visas balkonas esantis prie jo buto yra jo privati valda, asmeninė nuosavybė atmestinas kaip nepagrįstas ir prieštaraujantis minėtų teisės aktų nuostatoms (CPK 178 straipsnis).

17Pažymėtina, kad tiek patalpų savininkų susirinkimo priimto sprendimo metu galiojusių teisės aktų (Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“) tiek dabar galiojančiuose Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1 – 971 patvirtintame Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) 84 punkte nustatyti privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai: išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai; nebūtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Įgyvendinant minėto reglamento privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus statinio architektūra turi būti tokia, kad ji neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kad architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai sprendiniai derėtų tarpusavyje, sudarytų darnią, bendrą visumą, kad statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose ir kituose dokumentuose (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 3, 49 dalys, 4 straipsnis, 5 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje iš pateiktų į bylą nuotraukų, padarytų antstolio atliekant faktinių aplinkybių konstatavimą, akivaizdžiai matyti, kad visas namas, adresu ( - ), yra renovuotas, išskyrus vieną balkoną, kas neabejotinai gadina viso namo estetinį vaizdą, prieštarauja minėtoms teisės aktų nuostatoms dėl architektūrinių, inžinerinių ir technologinių inžinerinių sprendinių tarpusavio darnos, bendros visumos, universalaus dizaino privalomumo, todėl atsakovo balkono remontas ir fasado estetinis sutvarkymas renovuojant atsakovo balkoną yra būtinas ir dėl šių teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo ir dėl pačio patalpų savininkų sprendimo, priimto balsų dauguma, privalomumo.

18Be to, ne tik minėti CK 4.84, 4.85 straipsniai, bet ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnis nustato patalpų savininkų pareigas, viena jų – vykdyti patalpų savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo. Atsakovas, remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, būdamas bendrojo naudojimo objekto, kuris yra įrengtas prie jam nuosavybės teise priklausančio buto, savininku, nesudarydamas galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausantį buto balkoną, tvarkyti šį bendrojo naudojimo objektą, nevykdo jam įstatymu nustatytos pareigos vykdyti bendraturčių daugumos priimtus sprendimus (CK 4.85 straipsnis) ir pareigos bendrojo naudojimo objektus valdyti ir jais naudotis, nepažeidžiant bendrųjų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir interesų, šiuo atveju, pažeidžiant kitų butų savininkų teisėtą interesą naudotis renovuotu namu, valstybės teikiama parama šiai modernizacijai (CK 4.83 straipsnio 3 dalis), todėl atsakovo veiksmai yra neteisėti. Aplinkybę, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus įrodo į bylą pateiktas minėto daugiabučio namo patalpų savininkų 2016 m. spalio 19 d. susirinkimo protokolas, kuriuo namo gyventojai balsų dauguma nutarė raštu kreiptis į atsakovą leisti atlikti balkone renovacijos darbus, o jam atsisakius įpareigota VŠI „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir materialinės žalos atlyginimo, kadangi butų ir kitų patalpų savininkams laiku nepridavus rangos darbų jie patirs nuostolius dėl valstybės teikiamos paramos už energetines priemones sumažinimo (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 60 - 65).

19Atmestini atsakovo argumentai, kad nebuvo būtina atlikti renovacijos, nes pateikti byloje įrodymai nurodo priešingas aplinkybes, dėl renovacijos būtinumo pasisakė minėto namo savininkų dauguma, be to, prižiūrėti, tvarkyti, remontuoti, renovuoti gyvenamuosius namus įpareigoja įstatymai bei kiti galiojantys Lietuvoje teisės aktai (CK 4.82, 4.83, 4.85 straipsniai, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinta Lietuvos būsto strategija, LR Aplinkos ministro įsakymu 2002 m. liepos 1 d. patvirtintas statybos techninis reglamentas, su pakeitimais, STR 1.12.05:2002/2010/ „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1 – 971 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“). Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 patvirtintoje Lietuvos būsto strategijoje konstatuota, kad būtina skatinti gyvenamųjų namų atnaujinimą ir modernizavimą, didinant jų energetinį efektyvumą, sukurti efektyvų daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo finansavimo bei kreditavimo mechanizmą, tobulinant įstatymus ir kitus teisės aktus, numatančius rizikos pasidalijimą ir reglamentuojančius kreditorių teises (53 punktas). Vyriausybė 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtino Daugiabučių namų modernizavimo programą. Nepaisant šio ir aukščiau aptarto teisinio reglamentavimo, atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepime nurodo aplinkybes dėl renovacijos žalos apskritai, kad susirinkime gyventojai buvo gąsdinami jog negaus šildymo lengvatų, tačiau tai patvirtinančių įrodymų atsakovas nepateikė, patalpų savininkų sprendimo, priimto balsų dauguma, įstatymų nustatyta tvarka neskundė, duomenų, apie nekokybiškai atliktą renovaciją, byloje nėra, priešingai, iš byloje esančio Statybos užbaigimo akto, matyti, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atlikusi patikrinimą patvirtino, kad statyba (renovacija) užbaigta (CPK 178 straipsnis).

20Be to, pažymėtina, kad atsakovas savo teisių pažeidimo klausimą iškėlė tik gavęs bendraieškių ieškinį, tačiau pats ieškinio dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ar pripažinimo negaliojančia daugiabučio namo renovacijos rangos sutarties, nereiškė, byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į atitinkamas instancijas dėl nekokybiškai atliktų rekonstrukcijos darbų, nors nagrinėjant bylą atsakovas aiškino, kad darbai atlikti netinkamai, todėl toks atsakovo elgesys suponuoja išvadą, kad jo teisės realiai nėra pažeistos. Atsakovas atsiliepimu prašė kreiptis į atitinkamas institucijas dėl ieškovų ir antstolio galimai padarytų nusikalstamų veikų, tačiau teismas atmeta atsakovo prašymą kaip nepagrįstą, kadangi išnagrinėjus bylą nenustatyta, kad ieškovai ar antstolis būtų galimai padarę nusikalstamas veikas, be to, tai neatima teisės iš atsakovo kreiptis į prokurorą LR BPK nustatyta tvarka ar skųsti antstolio veiksmus įstatymų nustatyta tvarka (CPK 178, 299, 300, 510 straipsniai).

21Pažymėtina, kad pagal CK 4.83 straipsnio 5 dalį buto ir kitų patalpų savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ar kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitą įrangą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. gruodžio 21 d. nutarime konstatavo, kad „ <...> nuosavybės teisė – viena pamatinių žmogaus teisių, jos įgyvendinimas suponuoja tam tikras savininko pareigas. Nuosavybė įpareigoja. Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešas interesas, todėl tokie santykiai turi būti reguliuojami nustatant įvairius bendrosios dalinės nuosavybės teisės daugiabučiuose namuose įgyvendinimo būdus. Kadangi nuosavybė įpareigoja, gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiuose namuose savininkai nepriklausomai nuo to, ar jie yra, ar nėra bendrijos nariai, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, t.y. apmokėti išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu, tvarkymu ir kitas“. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo šio nutarimo IV sk., 2 p., kad Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos reiškia ir tai, kad savininkui, kaip subjektinių teisių į turtą turėtojui, yra garantuojama teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo teisių. Tokiu būdu šalys privalo naudotis savo konstitucinėmis teisėmis remiantis bendrosios dalinės nuosavybės teisę reglamentuojančiomis teisės normomis, nepažeisti vienas kito bei kitų bendrasavininkų teisių bei teisėtų interesų. Nagrinėjamojoje byloje iš pateiktų byloje įrodymų, akivaizdu, kad dauguma namo butų savininkų pritarė namo rekonstrukcijai. Kaip jau minėta, atsakovas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), buto savininkas, tokiu būdu, atsakovas sutinkamai su CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktais, 4.85 straipsnio 1 dalimi, 2000 m. gruodžio 21 d. minėtu Konstitucinio teismo nutarimu, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti / modernizuoti įstatymu, minėtais Statybos techniniais reglamentais, nors ir nedavė rašytinio sutikimo dėl namo renovacijos, tačiau namą renovuoti nusprendė šio daugiabučio namo butų savininkų dauguma, be to, šiuos reikalavimus nustato jau paminėti teisės aktai, o patalpų savininkų susirinkimo nutarimas yra galiojantis, nėra nuginčytas, bendraieškiai pateikė į bylą įrodymus, kurie patvirtina rekonstrukcijos teisėtumą, atliktus bei įstatymų nustatyta tvarka priduotus darbus, todėl atsakovas privalo leisti pabaigti renovacijos darbus prie jo buto esančiame bendrojo naudojimo objekte - balkone. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, teismo nuomone, yra pagrindas tenkinti ieškovų reikalavimą dėl įpareigojimo atlaisvinti atsakovo buto balkoną ir leisti jame atlikti renovacijos darbus, bei reikalavimą nustatantį, kad atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo ieškovai turi teisę atlaisvinti balkoną ir jame atlikti renovacijos darbus (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 6, 9 punktai, 93 straipsnis, 96 straipsnis).

23Bendraieškis UAB „NK statyba“, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodo, kad jas sudaro 1400 Eur teisinės pagalbos išlaidų (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 54 - 58). Iš pateiktų į bylą dokumentų matyti, kad minėtas ieškovas taip pat patyrė 31 Eur žyminio mokesčio išlaidų (el. bylos vidaus apyrašo II t., b. l. 10). Teismas, įvertinęs Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 punkte įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, atsižvelgdamas į šios bylos sudėtingumą, būtinybę vykti advokatui į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, ginčo pobūdį, advokato darbo laiko sąnaudas, sprendžia, kad 1200 Eur advokato išlaidos už ieškinio paruošimą neviršija minėtų rekomendacijų 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau advokato išlaidos už pasirengimą ir atstovavimą teisme, įskaitant advokato vykimą į kitą vietovę, atsižvelgiant į tai, kad byla išnagrinėta per vieną teismo posėdį, kuris truko apie valandą, ženkliai viršija nustatytą minėtų rekomendacijų 8.19 punkte dydį. Esant šioms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms, prašoma priteisti 1400 Eur advokato išlaidų suma mažintina iki 1270 Eur ir priteistina kartu su 31 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidomis iš atsakovo ieškovo naudai (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).

24Teismas šioje byloje patyrė 10,39 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios tenkinus ieškinį visiškai priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 - 270 straipsniais, 279 straipsniu, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Įpareigoti atsakovą A. S. asmens kodas, ( - ) per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - )-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus.

28Nustatyti, kad atsakovui A. S., asmens kodas, ( - ) neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, bendraieškiai VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, įmonės kodas 303025691, UAB „NK statyba“, įmonės kodas 301733834, UAB „Daistatus“, įmonės kodas 300066156, turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - )-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus.

29Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 1301 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „NK statyba“, įmonės kodas 301733834, naudai.

30Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) valstybei 10,39 Eur (dešimt eurų 39 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Bendraieškiai VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB... 5. Ieškinys grindžiamas tuo, kad namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai... 6. Teismo posėdžio metu (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 75) ieškovo... 7. Teismo posėdžio metu (el. bylos vidaus apyrašo III t., b. l. 75) ieškovo... 8. Bendraieškis UAB „Daistatus“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie jį... 9. Atsakovas A. S. (toliau – ir Atsakovas) su ieškiniu... 10. Teismo posėdžio metu atvykęs Atsakovas be teismo leidimo pasišalino iš... 11. Trečiasis asmuo UAB „Prienų butų ūkis“ pateikė teismui atsiliepimą... 12. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas papildomai nurodė (el. bylos vidaus... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra buto, adresu ( - ),... 15. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų... 16. Pagal LR CK 4.82 straipsnį pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo... 17. Pažymėtina, kad tiek patalpų savininkų susirinkimo... 18. Be to, ne tik minėti CK 4.84, 4.85 straipsniai, bet ir Lietuvos Respublikos... 19. Atmestini atsakovo argumentai, kad nebuvo būtina atlikti renovacijos, nes... 20. Be to, pažymėtina, kad atsakovas savo teisių pažeidimo klausimą iškėlė... 21. Pažymėtina, kad pagal CK 4.83 straipsnio 5 dalį buto ir kitų patalpų... 22. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 23. Bendraieškis UAB „NK statyba“, prašydamas priteisti bylinėjimosi... 24. Teismas šioje byloje patyrė 10,39 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Įpareigoti atsakovą A. S. asmens kodas, 28. Nustatyti, kad atsakovui A. S., asmens kodas, 29. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas 30. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...